SEB Råvarubrev 18 oktober 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityLånga guldpositioner minskar snabbt.

MARKNADEN I KORTHET

Efter att riskaptiten initialt föll förra veckan så repade den sig dock snabbt igen och förra veckan slutade i en positiv anda. Ett vanligt mått på riskaptit, amerikanska skräpobligationer, ligger kvar på höga nivåer (i pris) vilket indikerar låg stress. Även uppgången i VIX (volatilitetsindex på S&P 500) ser också ut att ha kommit av sig och vi handlar nu indexet lägre igen. Obligationsräntorna är dock fortfarande grund för en viss oro då dessa fortsatte att stiga veckan ut. Kronförsvagningen har tagit en paus men har sannolikt mer att ge efter denna tar slut.

Råvaror: Oljan har kört fast i ett ganska så turbulent intervall strax under den mycket viktiga nivån $54,12/fat. Vi anser att på kort sikt så är uppsidan hursomhelst begränsad med ökat utbud från framför allt Libyen. En allt starkare dollar bör också vara en motvind för oljepriset. Metaller och framför allt koppar har fallit sedan förra veckan och vi tror inte säljandet är färdigt för vare sig koppar eller guld. Kol, utsläppsrätter och el har alla fortsatt att visa styrka och inget slut på rörelsen kan skönjas än. En allt sämre hydrobalans för Norden ger också stöd till elpriset. Efter en del volatilitet runt förra veckans WASDE rapport så fann majs/vete/sojabönor förnyad styrka och vi ser mer potential när vi tittar en bit framåt.

Valuta: Dollarn visar fortsatt styrka och förra veckan bröt t.ex. USD/SEK upp och ut ur sin långvariga konsolidering. EUR/USD hade en riktigt tung vecka som avslutades på veckans lägsta kurs, ett riktigt negativt budskap.

Börser: I grunden en fortsatt positiv vy (t.ex. DAX konsoliderar ovanför brottet av den fallande topplinjen från 2015, €-zons bankindex mår betydligt bättre än för några veckor sedan och Dow Transportindex gör nya försök att bryta uppåt).

Räntor: Obligationsräntorna har fortsatt att stiga och givet att t.ex. både amerikanska och tyska 10-åringar nu har handlats upp över den högsta räntan i september, inställer sig naturligtvis frågan om detta kan vara början på någonting mer allvarligt. Vi anser att situationen kräver en noggrann bevakning.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – den stigande dollarn skapar motvind för oljepriset.
  • Koppar – ytterligare indikationer på ett kommande brott ned ur triangeln.
  • Guldet smälter nedgången (innan förnyade försäljningar bör ske).
  • El – fortsatt mycket stark efterfrågan.
  • USD/SEK – utbrott!
  • OMXS30 – inte riktigt vad v i hade tänkt oss, men vi är i grunden fortsatt positiva.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $51,91/fat.Positioneringen inför OPEC mötet den 30:e november är nu i full gång. Irak, Venezuela och Iran hävdar alla att deras produktion inte till fullo syns i den officiella statistiken varför de argumenterar för att de då riskerar för låga kvoter (som i sådana fall måste justeras). Uppsidan syns oss för närvarande vara relativt begränsad givet gott om utbud (spot priset idag cirka $1,5 under 1m terminen).

Konklusion: Sannolikt mer konsolidering och ett pris klämt mellan förväntan på OPEC-mötet och en allt starkare dollar.

OBSERVATIONER

+ Signaler om Rysk medverkan i OPEC’s överenskommelse.
+ Kraftigt köpande av spekulanter senaste rapportperioden.
+ OPEC-överenskommelsen i Alger.
+ Situationen i Venezuela fortsätter att förvärras (det statliga oljebolaget PDVSA försöker rulla ett låneförfall (nu flyttat till fredag), lyckas man inte riskeras betalningsinställelse).
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå (men just nu håller man på att ta in anbud på produktionsinvesteringar).
+ US naturgas är fortsatt i stark efterfrågan.
+ Stigande raffinaderimarginaler i Europa ger stöd till oljepriset.
– Libyen har nu kommit upp till drygt 550k fpd i produktion dvs. en fördubbling mot i somras.
– Fortsatt överutbud.
– Cirka 2m fpd i oplanerat produktionsbortfall (krympande).
– Den spekulativa långa nettopositionen närmar sig igen toppnivåerna från i somras.
– Iransk export (inte produktion) på 5-års högsta.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (+7). Antalet DUC’s (drilled but uncompleted wells) på fortsatt hög nivå.
– Nigeriansk produktion har åter börjat öka. Håller vapenvilan?
– Lagren är fortsatt mycket stora fortsätter att falla.
– Säsongsmönstret talar för att pristoppen sattes i juni.
– Tekniskt är $54,12 ett viktigt motstånd.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR LME 3M

LME 3M KOPPAR, dagsgraf, $4681/ton.Koppar fortsätter att utvecklas svagt, ja svagast inom sektorn basmetaller. Sedan förra veckan har vi nu fallit ned till och studsat något från den undre gränsen av den negativa triangeln. En fortsatt stark dollar bör även framgent skapa ett säljtryck på koppar varför ett utbrott på nedsidan ser troligt ut.

Konklusion: Även fortsättningsvis håller vi ögonen på $4682/t då ett brott av denna nivå bekräftar utbrottet ur den negativa triangeln.

OBSERVATIONER

+ Chiles statliga gruvgigant Codelco skjuter upp kopparprojekt värda $2,25 miljarder.
+ Kinesiska fastighetspriser fortsätter att öka vilket ger ytterligare incitament till nybyggnation.
+ Kinesiska smältverk har ökat produktionen givet punkten ovan.
+ Tekniskt måste toppen vid C, $4889, brytas för att en positiv signal ska lämnas.
– Ytterligare ett steg framåt för ett av de största guld/koppar projekten, Seabridge i Kanadensiska British Columbia.
– Kraftigt stigande kinesiska lägenhetspriser riskerar utlösa statliga åtgärder för att bromsa rallyt.
– BHP Billiton, världens största gruvbolag, lämnade ingen upplyftande läsning sin årsrapport. I närtid kommer ökat utbud att väl matcha efterfrågan och ett underskott ligger längre fram i tiden.
– Kraftigt ökad Peruansk kopparmalmsbrytning (upp ca 50 % i år) som i huvudsak skeppats till Kina (som har kapacitet att raffinera malmen).
– Kinesisk rekordexport av raffinerad koppar.
– Stora LME & SHFE lager.
– Tekniskt så föreligger en eventuellt mer eller mindre färdiggjord negativ triangel (ett vanligt fortsättningsmönster).

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1, X2, & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1254/uns.Den långa spekulativa nettopositionen har fortsatt att falla (förra rapportperioden med drygt 50,000 kontrakt vilket är cirka 20 % av den totala positioneringen) och uppgår nu till 195,219 kontrakt. En fortsatt stigande dollar bör fortsatt utgöra ett svåröverkomligt hinder för guldpriset varför ytterligare svaghet inte skulle förvåna oss. Lite förvånande är därför det förnyade köpandet av guld ETF:er.

Konklusion: Givet marknadens oförmåga att korrigera det kraftiga fallet så bör man nog förvänta sig ytterligare försäljningar inom en inte för lång framtid.

OBSERVATIONER

+ Guld ETF:er (t.ex. GLD) hade förra veckan ett ökat inflöde.
+ Efterfrågan från världens 1,6 miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten (november trolig månad).
+ Osäkerhet om vad dagens penningpolitik i slutändan leder till.
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av $10,4 biljoner handlas nu till negativ ränta vilket är en liten minskning sedan september.
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt bör 233d mv bör vara ett bra stöd.
– Den långa nettopositioneringen fortsätter att kraftigt minska (= ökat utbud av ”pappersguld”).
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden bör vara i sin slutfas.
– Oförmågan att studsa från bottenområdet är ett tecken på fortsatt säljande.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl tills $1368 bryts.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

EL

EL dagsgraf, €30,30/MWhUppgången i elpriserna har fortsatt med oförminskad styrka (efter en liten andhämtning i början av förra veckan). Hydrobalansen fortsätter att försämras givet det torra vädret och tillrinningen till vattenreservoarerna har följaktligen mer eller mindre avstannat. Priset på kol och utsläppsrätter har även de fortsatt att stiga vilket lyfter golvet för elpriserna.

Konklusion: Elmarknaden fortsätter att visa avsevärd styrka och har än så länge ignorerat de kortsiktiga överköpta signalerna. Förra veckan stängde också mycket positivt dvs. på veckans högsta.

OBSERVATIONER

+ Forsmark 3 är nu tagen ur drift för underhållsrevision och beräknas vara åter i drift runt den 15:e november.
+ Hydrobalansen fortsätter givet det torra vädret att försämras.
+ Fortsatt kraftiga uppgångar för kol och utsläppsrätter.
+ Fransk kärnkraft (12 reaktorer) kommer att behöva en mer djupgående revision än vad som tidigare varit planerat.
+ Kina ska stänga många (upp emot 1,000) kolgruvor i år vilket stödjer det internationella kolpriset.
+ Ringhals 2 är under reparation och beräknad återstart är den första december (+/- 31 dagar).
+ Vattenmagasinen är bara fyllda till knappt 81 % att jämföra med drygt 90 % för ett år sedan.
+ Väderprognosen indikerar torrare väder än genomsnittet.
+ Tekniskt uppvisar marknaden en stark trendmässighet.
– Ringhals 1 är nu tillbaka i full produktion efter förra veckans snabbstopp.
– Ringhals 3 är sedan den 12:e tillbaka i full produktion.
– Risk för att marknaden har överreagerat på problemen inom fransk kärnkraft.
– Tekniskt är marknaden kortsiktigt överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL EL X2, X4 &X5 S
BEAR EL X1, X2, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK, månadsgraf, 8,8110.Kombinationen av starkare dollar och svagare krona har gjort susen för USD/SEK-kursen som förra veckan tog ett stort kliv norrut, passerandes den fallande trendlinjen från toppen 2015. Då förra veckan stängde ordentligt ovanför trendlinjen får vi anses att brottet är bekräftat. Nästa steg bör därför vara att utmana förra årets topp, 8,8850 (nästa referenspunkt därefter är toppen från 2009 på ~9,33).

Konklusion: Möjligtvis behöver vi samla kraft inför ett brott över 2015 års dopp, 8,8850.

OBSERVATIONER

+ Svensk inflation lägre än förväntat vilket ökar sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan ytterligare.
+ Säsongsmönstret är positivt med stigande dollar okt./nov.de senaste fem åren.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Båda presidentkandidaterna är mer protektionistiska än tidigare. USA (och dollarn) klarar den miljön bättre.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen för dollarindex ökade ordentligt under föregående mätperiod. Marknaden är nu lika lång $ index som i vintras. Marknaden är också lång dollar/kort andra valutor på aggregerad nivå.
+ EUR/SEK har nu brutit upp ur sitt konsolideringsintervall.
+ Tekniskt så är konsolideringen nu avslutad och uppåttrenden återupptagen.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar pga. deflationsimpulsen av en starkare dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 indexgraf, 1455.Brottet på uppsidan blev lite av en besvikelse då vi inte lyckades attrahera köpare nog för en fortsatt resa norrut. På den positiva sidan, trots bakslaget, noterar vi att marknaden återigen köpte vid 55d medelvärdet, vilket den nu gjort vid varje tillfälle sedan vi bröt över detta i juli.

Konklusion: Vi fortsätter att hålla en positiv vy så länge inte marknaden återvänder under 55dagars medelvärdet.

OBSERVATIONER

+ Både vecko, månads och kvartalsgraferna har nu stängt över 1432 vilket är positivt.
+ 55d medelvärdet har ett flertal gånger testats och hållit stånd.
+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit mönstret av fallande toppar.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Momentum är inte speciellt starkt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top