Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 12 maj 2015

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityGreklandsdebacle riskerar bli riktigt spektakel

MARKNADEN I KORTHET

Turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatte under förra veckan. Råvaror spretade något, med en generell uppgång där jordbruksprodukter gick upp liksom ädelmetaller, medan energi och industrimetaller backade i generella termer. I Europa har aktiemarknaderna i stort gått bra och OMX-index gick under förra veckan upp cirka 1,3 procent. Generellt är analytikerna positiva till Kinas aktiemarknad, vilket till stor del har att göra med att Kinas regering är fast beslutna att stimulera ekonomin. I söndags sänkte också Kinas centralbank räntan. Detta sammantaget borde ge generellt stöd åt råvaror, även om samtliga effekter säkert inte är helt uppenbara.

I förra numret skrev vi en del om att räntor kraftigt hade gått upp, och de fortsatte upp även under förra veckan även om läget blev litet lugnare framåt slutet av veckan. Vad som däremot inte har blivit lugnare är Greklands situation. Som SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist konstaterar i sin fina analys som du kan läsa här, börjar det verkligen brännas för landet. Även om landet möter sina åtaganden gentemot IMF idag tisdag – vilket är troligt, då man betalade en av en skuld i tid förra veckan – så återstår många hinder. Det största är sannolikt halvårsskiftet, då Greklands bail out-program slutar. Från och med den första juli är den gällande planen att landet självständigt skall kunna möta sina åtaganden och bedriva en sund ekonomi. Rent krasst ser det ur flera perspektiv inte ut att vara rimligt.

Vad innebär detta för råvaror? Ur ett vidare perspektiv kommer varje deadline att möta och tröskel att ta sig över för Grekland att innebära press på euron. Volatiliteten kommer sannolikt att öka och valutan kommer att direkt påverkas av rubriker i medier. Det är heller inte otroligt att omvärlden kommer att börja prisa in en så kallad Grexit i eurokursen, vilket innebär att US-dollarn och sannolikt även kronan kommer att stärkas mot euron. Frågan är om investerare kommer att öka sin exponering i råvaror, och då sannolikt främst guld, trots att US-dollarn framöver kan stärkas baserat på olika fundamentala faktorer? Faktiskt tror vi att både US-dollarn och guldet kan komma att stärkas framöver. Detta gynnar helt klart en lång position i guld. I dessa tider då investerare faktiskt letar placeringar utan avkastning – då denna i många fall är negativ! – har guldet ånyo börjat hamna i fokus. Detta kommer vi skriva litet mer om framöver. Glöm heller inte bort att vi erbjuder certifikat på valutor – se kurslistan till höger!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Råvaror generellt ned under förra veckan som resultat av turbulenta finansmarknader
 • Grekland fortsätter att skapa osäkerhet i marknaderna. Euron påverkas och volatiliteten i valutan ökar
 • Amerikanska oljelager föll för förra veckan för första gången på 25 veckor. Ger stöd för WTI-priset
 • Tecken på att intresset av borrningar efter skifferolja ökar. Verkade avkylande på prisuppgången
 • Global efterfrågan på olja ökar starkt och sannolikt god idé att efter avslutad korrektion åter ta lång position
 • Prisuppgången på basmetaller i stort driven av investerare. Fundamentala faktorer måste snart stärkas – annars risk för rekyler

VECKANS REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

BrentoljornaFörra veckan föll Brentoljepriset med 1,6 procent och stängde på 65,39 US-dollar per fat. Nedgången i priset började på torsdagen och sammanföll med att US-dollarn stärktes. US-dollarindex studsade ned mot sitt 120-dagars glidande medelvärde och fortsatte därefter uppåt. Priset har rört sig ned mot detta glidande medelvärde sedan det började sin svagare rörelse i mitten av april. Styrkan kanske åter börjar hitta till amerikansk ekonomi efter förra veckans starka payrolls-data (förändringen på arbetsmarknaden). En viktig faktor förra veckan var att amerikanska borrningar efter skifferolja visade tecken på ökad aktivitet då priset på WTI:n ökade 0,4 procent till 59,3 US-dollar per fat. Dock gav dessa signaler om ökad aktivitet genast en avkylande effekt på marknaden.

Förändringar under förra veckan i antalet amerikanska oljeriggar i drift visade tydligt att vi närmar oss slutet på perioden av korrektion då antalet i drift fortsatte falla med ytterligare 11 stycken under perioden. Minskningen var dock den minsta sedan december förra året och vi är nu nära botten på denna cykel. Det har visat sig att ett genomsnitt om 48 US-dollar för WTI:n under första kvartalet ledde till att marknaden gick från en massiv expansion av produktionen under 2014, till en marginell minskning i april. Å andra sidan kom under förra veckan signaler från amerikanska skifferoljeproducenter att de kommer att expandera sin verksamhet då WTI-priset är runt 60-65 US-dollar per fat.

Antalet spekulativa positioner i Brentolja har senaste tiden varit mycket stort. Detta var den huvudsakliga anledningen till att vi förra veckan rekommenderade att gå lång från en neutral position. Brentoljan har nu påbörjat en korrektion som tekniskt sannolikt kommer att trycka den ned till 62 US-dollar per fat; speciellt då en starkare US-dollar kyler oljemarknaden.

Amerikanska olje- och oljeproduktlager föll under förra veckan för första gången på 25 veckor. Detta innebar ett tydligt avbrott i den annars stadiga uppgången och ger klart stöd för WTI-priset. Ökat kapacitetsutnyttjande av amerikanska raffinaderier, fallande amerikansk råoljeproduktion, ökande säsongsbetonad efterfrågan på bensin och ökande export av enkelt raffinerade produkter (har att göra med viskositeten på oljan – USA har förbud på att exportera råolja) hjälper alla till att strama upp och förbättra balansen i den amerikanska oljemarknaden – de pekar alla åt samma håll.

TREND

 • Det stora antalet långa positioner i Brentoljan utgör en grund för ytterligare korrektion nedåt i oljepriset på kort sikt
 • Brentoljan kommer sannolikt tekniskt handla nedåt 62 US-dollar per fat
 • Global efterfrågan på olja ökar starkt och det bör därför vara en god idé att inom inte alltför lång tid återigen ta lång position.

REKOMMENDATION

 • Ligg neutral så länge som priset är i korrektion mot lägre nivåer. Ta återigen lång position vid 62 US-dollar per fat.

Bjarne Schieldrop
Chefsanalytiker råvaror
SEB

KAFFE

Sedan förra veckan har den brasilianska realen fortsatt sin resa mot lägre nivåer mot US-dollarn och kaffepriset har följt efter. Den fundamentala förklaringen är att då realen försvagas så säljer man mer kaffe från Brasilien, vilket sänker priset på kaffe på den globala marknaden.

Kaffe, terminskontraktet juli 2015 (US-cent/pund)Lager som monitoreras av ICE (en av världens största börser för råvaror) fortsätter att falla, men i en takt som varit i princip konstant sedan 2013 och är således ingen överraskning. Som konstaterat närmar vi oss också skördesäsongen i Brasilien, vilket oundvikligen innebär att mer kaffe kommer att komma till marknaden, samtidigt som realen tros fortsätta sin försvagning, även om riktningen i det korta perspektivet är oklar.

Korrelationen mellan en svagare real, ökande kaffelager och ett lägre kaffepris är föga förvånande stark, vilket gör det lätt att enbart baserat på ovanstående dra slutsatsen att kaffepriset sannolikt bör fortsätta sin resa nedåt. Ser man till forward-kurvan så har den kontinuerligt skiftat inåt över det senaste året och i accelererande takt. Läs mer om förhållandet med realen i stycket om socker intill!

Det tekniska perspektivet säger att fredagens rörelse var ett återtest av nivån 136,70 US-cent per pund. Om priset ligger stilla några dagar så är det snarast ett bevis på att marknaden åter kommer testa att börja sälja. Den längre trenden är glasklar nedåt och marknaden är tydligt känsligare på nedsidan, då volymerna under dagar av säljtryck är mycket större än dagar med köptryck. Sannolikt kommer vi se en konsolidering under några dagar och sedan en fortsatt resa nedåt.

TREND

 • Vi närmar oss skörden av kaffebönor. Rent kratt innebär det ökat utbud – oavsett vad priset kommer vara
 • Tekniskt pekar trenden i priset fortfarande klart nedåt
 • Sammantaget både fundamentalt och tekniskt stöd för vidare resa nedåt.

REKOMMENDATION

 • BEAR KAFFE X1 S – med reservation för intradag-svängningar ligger vi kvar i vår rekommendation

SOCKER

Socker, terminskontraktet juli 2015 (US-cent/pund)Liksom kaffet har sockret tydligt följt den brasilianska realens kursutveckling den senaste veckan, vilket har inneburit att sockerpriset i enlighet med vår prediktion förra veckan har trendat nedåt, om än med tämligen hög volatilitet.

I fredags kom rapporter om att den brasilianska skörden kommer att bli något litet större än förra säsongen, men samtidigt rapporterades att kraftiga regn i viktiga odlingsområden kommer att försena skörden. Sockerpriset reagerade genom att gå upp något. Den största oron är sannolikt att sockerplantorna skall dra åt sig så pass mycket vatten att det bättre lönar sig att göra etanol av dem, vilket förstås skulle ge bättre stöd åt sockerpriset. Brasilien producerar drygt 20% av världens socker, men samtidigt knappt 40% av världens sockerrör, vilket ger perspektiv på att Brasilien 2014 producerade ¼ av världens all etanol.

Förra veckan släpptes mötesnoteringarna från Brasiliens centralbanks möte i april. I detta står att läsa att medlemmarna i direktionen anser att vad man gjort hittills inte är tillräckligt för att stävja den höga inflationen. Analogt med detta tror också marknaden generellt – baserat på hur swapräntorna prisas – att räntan kommer att höjas en halv procentenhet i juni.

Detta borde innebära att valutan stärks, men när räntan höjdes i april försvagades istället realen. Logiken är oklar och vi skriver litet mer om tänkbara förklaringar i vårt 5/5-nummer av Råvarubrevet. En sak kan man nog hur som helst sluta sig till: Volatiliteten i realen kommer att öka och säkerligen spilla över till både socker- och kaffepriset.

Tekniskt ser vi ett fortsatt nedåttryck i sockerpriset; om än kanske inte riktigt lika starkt som tidigare. Nivån 13,51 US-cent per pund är en nivå att hålla ögonen på, då det är en punkt över den tidigare toppen i vad vi anser är ett tillfälligt brott i den nedåtgående trenden. Bryter priset igenom nivån 12,35 US-cent per pund ser vi en bekräftelse på att priset kommer att falla nedåt.

TREND

 • Osäkerhet inför nederbörd i nyckelområden
 • Tekniskt stöd för vidare resa nedåt i priset
 • Vi tror att sockerpriset kommer fortsätta nedåt, om än med hög volatilitet

REKOMMENDATION

 • BEAR SOCKER X1 S – med reservation för hög volatilitet

EL

El, kvartalskontraktet Q3 2015, EUR/MWhElpriset fortsätter sin resa söderut i takt med att temperaturen på termometern ökar. Under lång tid har vi konstaterat att det finns ett nedåttryck i elpriset, men frågan har varit hur länge det kan bestå. Frågan kvarstår alltjämt.

Förra veckan konstaterade vi att priset bröt igenom den viktiga nivån 22 euro per MWh, men priset har fortsatt att accelerera nedåt och har nu på tisdagen nått den ännu lägre nivån om 20,05 euro per MWh och marknaden verkar hela tiden testa lägre, som det heter. Onekligen är det en viktig nivå; om inte annat psykologiskt.

Ser man på de faktorer som i stort driver priset så är det inga omvälvande förändringar. Den hydrologiska balansen är inom normala nivåer med ett beskedligt överskott. Man förväntar sig en vårflod inom snar framtid, men ingenting ovanligt stort. Kolpriset har varit tämligen konstant den senaste veckan och normalt sett påverkar det främst kontrakt som ligger längre fram i tiden (”längre ut på kurvan”). Utsläppsrätter har under veckan blivit något litet billigare.

Den senaste tidens generella prisfall beror på den nya ordningen där gröna alternativ för energiproduktion helt enkelt på marginalen konkurrerar ut vad som får anses vara klassiska produktionskomponenter av el. Vad som just nu trycker ned priset är ändå fundamentala faktorer, såsom en annalkande vårflod och en därigenom ökande hydrologisk balans.

Sammantaget konstaterar vi rent krasst att priset fortsätter nedåt, men är försiktiga med att ge en rekommendation då det är oklart hur mycket nedsida som egentligen finns kvar. Å andra sidan har detta repeterats under en tid nu. Den aktive investeraren kan fortfarande hitta möjligheter i marknadens svängningar!

TREND

 • Priset på Nordisk el fortsätter vara pressat på nedsidan
 • Inget överraskande i fundamentala faktorer
 • Gröna alternativ som äter på marginalen för traditionell tillverkning av energi
 • Med risk för att låta tråkiga repeterar vi vårt budskap från förra veckan: En aktiv investerare kan fortfarande köpa bear-certifikat på lokala toppar och bull-certifikat i lokala dalar.

BASMETALLER

Basmetaller, SEB Base Metal Index; Excess ReturnSenaste tidens utveckling för basmetaller får oss att fråga om vi kanske har kommit till ett vägskäl: Uppgången är mellan 17-20 procent sedan lägstanoteringen under första kvartalet. Aluminium är undantaget, som ”bara” har gått upp med 8 procent.

Under andra kvartalet trodde vi på starkare priser av säsongsmässiga skäl, men trots alls gör rapporter från industrin gällande att efterfrågan inte riktigt infinner sig och det är huvudsakligen investerare som driver marknaden uppåt just nu. Fundamentala faktorer måste snart också bli positiva – annars finns ur det perspektivet ingen uppsida kvar och vi ser risk för tillbakafall i priserna. De senaste siffrorna från Kina indikerar dock en stabilisering av balanserna. I söndags sänkte också kinesiska centralbanken räntan med 0,25 procentenheter. Syftet är att motverka stigande realräntor då inflationen är lägre och man önskar snarast bromsa fallet i tillväxten än att försöka elda på ekonomin. Hur som helst bordet det i det bredare perspektivet ge stöd åt basmetallerna.

Vidare stiger Kinas kopparimport, vilket den också brukar göra vid denna tid på året. Kopparlagren på SHFE sjunker, vilket är en liten ljusning. LME-lagret av nickel ser ut att nå sin topp, vilket kan vara ett tecken på stabilisering. Dock är det sämre utsikter för den rostfria stålindustrin under det andra, kommande halvåret.

Sammantaget är det viktigt att studera fundamentala faktorer framöver, vilket innebär att hålla koll på makro, men även börslager samt fysiska premier.

TREND

 • Kraftiga prisuppgångar på basmetaller kräver att fundamentala faktorer snart också stärks
 • Priserna på marknaden drivs i stort av investerare, snarare än industrin
 • Vi förhåller oss neutrala tills marknaden ger oss mer information och letar efter signaler om starkare fundamenta

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Aktuella rerkommendationer på råvaror

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära