Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 7 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysFörra veckans WASDE rapport fick samtliga jordbruksprodukter att falla i pris men fortfarande kvarstår viss oro över det torra, varma vädret i delar av Sydamerika och det kalla vädret i Europa. MARS skriver i sin februari-rapport att den hittills milda vintern delvis har gjort grödorna mindre vinterhärdiga samtidigt som de har varit utsatta för köld och frost i västra Europa men även i västra Polen, Tjeckien och runt Svarta havet och att sannolikheten är stor att det kommer att leda till köld och uttorkningsskador.

Karta över frost och torka i Europa - Skörd

Frågetecknen kvarstår kring Grekland men trots våldsamma protester och upplopp i Aten röstade det grekiska parlamentet, med röstsiffrorna 199 mot 74, igenom det nya besparingspaketet sent i söndags. Förslaget, som nu är lag, omfattar budgetåtstramningar på 3.3 mdr eur och innehåller bland annat sänkta pensioner och minimilöner och att man tar bort 150 000 statliga jobb fram till 2015. Förutom ett parlamentariskt godkännande kräver trojkan också att ledarna för de två största politiska partierna skriftligt ska lova att de kommer att följa förslaget efter det nyval som väntas hållas inom två månader.

Kreditvärderingsföretagen har haft fullt upp. S&P sänkte under fredagen kreditbetygen för 34 italienska banker (som en följd av att Italiens kreditbetyg sänktes i januari) för att sedan på måndagen också sänka kreditbetyget för 15 spanska banker, bla storbanken Santander. Moody´s sänkte under natten till tisdagen kreditbyten för sex europeiska länder (Spanien, Italien, Portugal, Malta, Slovakien och Slovenien) medan utsikterna för Storbritannien, Frankrike och Österrike sänktes från stabila till negativa.

Vete

Vetepriset föll tillbaka kraftigt efter förra veckans WASDE rapport och har sedan dess rört sig mest sidledes.

Dagen innan USDA kom med sin WASDE rapport i förra veckan kom också FAO med sin rapport där den globala produktionen av spannmål under 2011 förväntas vara mer än tillräcklig för att tillgodose den förväntade konsumtionen under 2011/12. Ett större utbud resulterade i sjunkande priser under andra halvan av 2011 men priserna återhämtade sig i januari, vilket huvudsakligen återspeglar en oro över vädrets påverkan av 2012 års kommande skördar i flera stora spannmålsproducerande regioner.

Prognos för priser på jordbruksråvaror den 16 februari 2012FAO höjer sin prognos för 2011 års globala spannmålsproduktion med 4,6 mt till 2 327 mt jämfört med sin december rapport, vilket skulle vara en ökning med 3.6 procent från 2010 och ett nytt rekord. Mycket av ökningen tillskrivs ”coarse grains” (där bl.a majs och korn ingår), där produktionen sannolikt kommer att öka med 2,3 procent till nästan 1 152 mt, vilket är 4 miljoner mer än vad som rapporterades i december. Efter årets slut så har prognosen för den globala veteproduktionen för 2011 fastställts till 694,5 mt, ett nytt rekord och en ökning med 6.3 procent jämfört med 2010.

Prognosen för den globala konsumtionen av spannmål under 2011/12 justerats ned något sedan föregående rapport till 2 309 mt, vilket fortfarande är 1,8 procent högre än 2010/11. Konsumtionen av vete förväntas dock öka, och den viktigaste faktorn bakom denna tillväxt är den förväntade expansionen av vete som foder till följd av det kraftiga globala utbudet och konkurrenskraftiga priser på vetet i förhållande till majs. Konsumtionen av majs väntas däremot bara öka marginellt då efterfrågan som foderingrediens förväntas avta (och ersättas med vete) samtidigt som den industriella användningen också ökar i långsammare takt än tidigare, främst pga en stagnerande majsbaserad etanolproduktion.

Baserat på de senaste prognoserna för spannmålsproduktion under 2011 och spannmålskonsumtion under 2011/12 har FAO:s prognos för globala utgående lager i slutet av säsongen höjts med 5 mt till 516 mt. Globala utgående lager för vete förväntas öka med 29 procent, långt över det 10-åriga genomsnittet. Däremot förväntas utgående lager för t.ex majs att minska kraftigt, framför allt i USA.

Egyptens GASC köpte 55 000 ton vete från USA i helgen vilket är första gången som Egypten köper vete från USA denna säsong. Det visar dock på att det amerikanska vetet nu är konkurrenskraftigt i prissättningen i jämförelse med Ryssland och Frankrike som gick lottlösa denna gång.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago-vete (mars) som föll tillbaka efter WASDE-rapporten men som därefter har handlats i intervallet 630 – 640 USc.

Diagram över terminspriset på vete - Prisutveckling

Det verkar som att Ukrainas jordbruksminister har bett spannmålshandlare som verkar på den inhemska marknaden att vara restriktiva i sin export av vete då torkan som drabbade landet i höstas samt det nuvarande kalla vädret i kombination med brist på snötäcke i vissa delar kommer att påverka årets veteskörd. Handelshusen uppmanas att noggrant följa den inhemska vetemarknadens utbud och efterfrågan och att inte prioriterade vete i spannmål för export. Korn och majs berörs dock inte av detta. Regeringen vill också undvika ett eventuellt införande av exportrestriktioner och förhoppningen är att en återhållsammare export tillgodoser detta.

Ukrainas spannmålsexport har varit fri från restriktioner i ungefär en och en halv månad nu.

Beskattningen på export av korn gällde från förra sommaren fram till den 31 dec 2011, medan exportskatten på vete och majs gällde från sommaren och fram till oktober 2011. Dessförinnan var landets spannmålsexport begränsad av kvoter under 7 månader efter torkan sommaren 2010.

Australiensiska ABARES adderar ytterligare 700 000 ton i sin prognos för landets export av vete 2011/12, som nu uppgår till 22,3 mt, efter att ha justerat upp Australiens veteskörd med 1.23 mt till en rekordnivå på 29.5 mt. ABARES prognos över exportsiffrorna ligger över USDA estimat på 21 mt i förra veckans WASDE rapport och om siffrorna stämmer kommer Australien att hamna på andra plats i världsrankingen, före både Europa och Ryssland.

Veteproduktionen i Indien för 2011/12 förväntas uppgå till 88,31 mt, vilket är ett nytt rekord, samtidigt som de statliga lagren uppgick till 25,7 mt per den 1 januari vilket är 3 gånger mer än det officiella målet för nuvarande kvartal. Indiens egen konsumtion av vete uppgår till ca 76 mt vilket skulle ge möjlighet att exportera överskottet.

Iran har vänt sig till Indien för köp av vete då andra säljare är avvaktande pga sanktionsrelaterade problem med betalningar för bl.a europeiskt spannmål och som nu också har stoppats landets import av palmolja. Iran har en växande lista över livsmedel som importeras och som nu påverkas av USA’s och EU’s sanktioner som syftar till att tvinga Teheran att skrota ett misstänkt kärnvapenprogram. Iran importerar ca 4,5 mt spannmål per år, varav ca 3,5 mt majs som framförallt används till djurfoder. Enligt USDA förlitar sig landet på import för att möta mer än 60 procents av sitt behov av majs men endast 3 procent av sitt behov av vete. Vete kan dock användas för att ersätta majs som djurfoder, vilket skulle kunna vara förklaringen att Iran vänt sig till Indien med en förfrågan, särskilt efter att nyheten att importen av majs från Ukraina har halverats.

Nedan ser vi terminspriset på Matif-vete (november) .

Terminspriset på vete (Matif) november - Graf

Maltkorn

Nedan ser vi terminskontraktet för maltkorn med novemberleverans på Matif.

Terminskontrakt på maltkorn (Matif) för novemberleverans - 2012

Potatis

Nedan ser vi kursdiagrammet på europeisk potatis, som handlas på Eurex; terminen avser leverans april 2013.

Kursdiagram för europeisk potatis med leverans i april 2013

Majs

Argentinas majsproduktion drabbades hårt av torkan under december och januari och Buenos Aires Cereals Exchange sänkte sin prognos för produktionen av majs 2011/12 till 21,3 mt, en minskning från 22 mt veckan innan. I början av säsongen förväntades majs produktionen att uppgå till 30 mt men varmt och torrt väder har drabbat grödorna hårt. Majs som såddes i början av säsongen drabbades värst av torkan under dess viktigaste tillväxtfas, men en del av det bortfallet kommer att kompenseras av högre avkastning i de norra delarna där sådden skedde senare och grödorna fick tillräckligt med regn. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA och oron över torkan som drabbat landet har drivit upp priserna.

Nedan är estimat för Argentinas majs produktion 2011/12

Estimat över argentinas majsprodukion - 2011 / 2012

Som vi skrev i förra veckans brev så ser man ovan att så USDA´s 22 mt ligger högt i intervallet av prognoser medan inhemska Argentinska prognosmakare mer ligger i intervallet 18 – 22 mt. Produktionen skulle alltså ha kunnat minska med 8 mt istället för de 4 mt som USDA förutspår nu i sin februari rapport.

Det torra vädret har också påverkat grödorna i Sydafrika och Mexiko. USDA justerar ned majsskörden i Sydafrika med mer än 400 000 ton till följd av torra väderförhållanden och Mexikos majsskörd förväntas hamna på ett 11-års lägsta om 18,4 mt då landet har genomlidit den värsta torkan på flera årtionden.

Nedan ser vi terminskontraktet på Chicago för majs (december).

Diagram över terminskontrakt på majs - Chicago - Levenas december

Ukrainas majs export till Iran sjönk med 40 procent förra månaden till följd av sanktioner från EU som orsakar försenade eller uteblivna betalningar från iranska köpare. Förhandlingar förs dock mellan de två länderna för att undvika konflikter eftersom Iran utgör en viktig marknad för Ukraina och Ukraina i sin tur utgör Irans viktigaste leverantör av majs tillsammans med Brasilien och Argentina.

Sojabönor

Priset på sojabönor fick sig också en törn efter WASD rapporten men har sedan dess fortsatt uppåt igen då oron över det torra vädret i södra Brasilien kvarstår.

Baserat på lägre Sydamerikanska skördar justerar USDA ner den globala sojabönsproduktionen för 2011/12 med 5,5 mt till 251,5 mt (jämfört med 264.2 mt 2010/11). Man hade tidigare räknat med att produktionen i Sydamerika delvis skulle kompensera minskningen i den amerikanska produktionen, men detta verkar nu osannolikt. Som en följd av lägre produktion väntas de globala utgående lagren minska med 13 procent i år till 60.3 mt.

Brasiliens produktion justeras ned med 2 mt till 72 mt. En stor del av minskningen beror på bortfall i den södra delstaten Parana. Regionen har i stort sett endast fått hälften av den normala säsongsmässiga nederbörden. Längre söderut, i Rio Grande Do Sul, har sådden skett senare men grödorna är nu i stort behov av regn. Trots problemen med produktionen i de södra regionerna, har Brasilien fortfarande möjlighet att få sin näst största skörd någonsin i år till följd av ökad areal och gynnsamma växtförhållanden i andra delar av landet. Skörden i Mato Grosso har avstannat något pga ihållande regnväder och således är endast 6 procent av landets sojabönsskörd avklarad.

På andra sidan gränsen, i Paraguay, har vädret varit lika torrt som i Parana med väldigt lite regn sedan början på december. Minskad areal och kraftigt minskad avkastning gör att estimatet för Paraguays sojabönsskörd krymper till 6,4 mt i år, jämfört med förra månadens prognos på 7,6 mt och förra årets rekordskörd på 8,3 mt.

Nedan ser vi terminspriset på Chicago för sojabönor (november).

Sojabönor - Terminspriset för Chicago novemberleverans

Nederbörden i december i centrala Argentina visar på historiskt låg mängd för månaden och torkan förvärrades också av intensiv värme. Sedan mitten av januari har dock nederbördsmängden förbättrats något, vilket har stabiliserat växtförhållandena och uppmuntrat till fortsatt sådd. Den argentinska regeringen rapporterade att sådden av sojabönor per den 2 februari uppgick till 18,5 miljoner hektar och det kommer troligtvis inte att ske någon större förändring gällande den siffran då man är i slutet av den tidsperiod då sådd är möjlig. Det är nu väsentligt att landet får tillräckligt med nederbörd. Om regnet fortsätter (liksom förra året då regnet kom efter en tidig torrperiod) kan avkastningen fortfarande ligga nära genomsnittet, å andra sidan skulle det också kunna vara möjligt att avkastningen minskar dramatiskt om torkan fortsätter att hålla i sig. Prognosen för Argentinas produktion har justerats ned 2,5 mt till 48 mt.

Även om Uruguays produktion av sojabönor hamnar i skuggan jämfört med sina större grannar har den expanderat snabbt under det senaste det senaste decenniet och arealen för i år uppskattas till rekordhöga 1 miljon hektar. Men det torra och varma vädret har också drabbat Uruguay och estimatet för årets produktion justeras ned 100 000 ton till 1,7 miljoner ton. Nästan allt går till export.

Lägre utbud och stigande priser på sojabönor kommer sannolikt att bromsa den globala importen av sojabönor. Kina som står för ca 60 procent av den globala handeln med sojabönor har under perioden oktober 2011 till januari 2012 importerat ca 19,5 mt, en liten nedjustering från 19,8 mt året innan.

Raps

Priset på raps har fortsatt uppåt sedan förra veckan och får support av ett begränsat utbud samt prisuppgången på sojabönor på CBOT och en fortsatt uppgång I priset på råolja.

Oil World har justerat ned sina estimat för raps produktionen i Ukraina till 1.05 mt för 2012 jämfört med 1.38 mt förra året.

Även om Indien kommer att få en rekordskörd av vete i år så ser det värre ut för rapsproduktionen som sannolikt kommer att minska med en fjärdedel, vilket innebär att landets import av vegetabiliska oljor kan komma att öka kraftigt. Den förväntade minskningen av raps speglar sannolikt en krympande produktion i Rajasthan, den indiska delstaten i norr som står för ungefär hälften av landets raps produktion till följd av minskad areal, torrt väder under sådden i oktober och att lantbrukare föredrar att så kikärtor istället.

Förra årets rekordskörd av kanadensisk canola (raps) håller på att försvinna snabbt och beror i första hand på en stark exportefterfrågan. Exporten för 2011/12 beräknas uppgå till rekordhöga 8 mt, en ökning med 800 000 ton från förra månadens prognos, och där Kina står för en majoritet av ökningen med en estimerad import på 1,4 mt. Även Kinas import av rapsmjöl från Canada kan komma att öka då Kina nyligen har förbjudit import av rapsmjöl från Indien till följd av att man upptäckt laster med rapsmjöl som innehållit färgämnen (malakitgrönt) som används för att märka spannmålssäckar.

Enligt ABARES förväntas Australiens canola produktion uppgå till 2,78 mt, en ökning med 280 000 ton mot tidigare estimat, och tillräckligt för en export av ca 2 mt (mot tidigare 1.88 mt).

Nedan ser vi terminskontraktet på Matif för raps (november) som fortfarande håller ett högt pris ur ett historiskt perspektiv och är säljvärt, tror vi.

Raps - Teminskontrakt Matif för levenas i november - Diagram

Mjölk

Nedan ser vi priset på marskontraktet på flytande mjölk (kontakt avräknat mot USDA:s prisindex). Priset har som vi ser fallit kraftigt i februari.

Flytande mjölk - Diagram över pris för marskontraktet

Gris

Priset på lean hogs har segat sig uppåt och befinner sig nu återigen i sälj-området. Nedan ser vi terminspriset för leverans i maj.

Gris (Lean hogs) - Diagram över pris på terminskontrakt

Valutor

EURSEK

Vi har en neutral rekommendation på både en veckas sikt och tre månaders.

EURSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

EURUSD

Rekommendation: Neutral på en veckas sikt. Negativ på tre månader.

EURUSD - Valutadiagram den 16 februari 2012

USDSEK

Vi har en neutral rekommendation på en veckas sikt, men är positiva på tre månader.

USDSEK - Valutadiagram den 16 februari 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära