Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 15 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVetepriset i USA har fallit med 5% sedan förra veckan. Bakom ligger flera faktorer, bland annat bättre väder. I omvärlden noterar vi en ny uppgång i räntorna i Spanien, en ny våg av misstro som vi inte sett sedan november förra året. Vi noterar att arbetsmarknaden i USA utvecklas svagt, enligt fredagens statistik.

Sentimentet på aktiemarknaderna runt om i världen är rejält svagt. Kina, den stora motorn bakom råvaruboomen tycks hacka. Man kan tänka sig att sämre ekonomi i världen dämpar efterfrågan på mat. Den korrelationen är dock svag. Det viktigaste just nu tycker vi är utvecklingen av ENSO, som vi börjar brevet med.

Odlingsväder

Nedan ser vi Southern Oscillation Index, som mäter ENSO och indikerar La Niña om SOI > +8 och El Niño om SOI < -8. Vi ser att SOI minskat från +0.3 förra veckan till -4.1 i dagens rapport. Det är den lägsta nivån sedan mars för två år sedan. Prognoserna om ett möjligt El Niño och därmed vanligtvis följande superskörd ser ut att besanna

Odlingsväder tom april 2012

NOAA:s två senaste ensembleprognoser publicerades den 9 april den första är något högre, dvs något mer El Niño, medan den andra modellens prognoser ligger något lägre än de vi hade med i förra veckans veckobrev.

PDF corrected CFS forecast

Nedan ser vi den andra modellen, CFS.v2, som också förutspår neutrala ENSO-förhållanden, men är kraftigare på El Niño-sidan för hösten.

CFSv2 forecast - 12 april 2012

Vete

Egypten, världens största importör av vete, har återigen köpt 115 000 ton av amerikanskt ursprung med leverans 21-31 maj enligt GASC.

[ Vinnande bud; USA; 55kt för 259.75$/t + frakt 24.00$/t från Alex Grain + 60kt för 259.75$/t + frakt 26.00$/t från Venus ]

WASDE-rapporten som publicerades av USDA i fredags visade inte på någon förändring alls vad gäller produktionsestimaten, som vi ser nedan.

Produktion av vete åren 2009, 2010, 2011 och 2012

Konsumtionen har justerats upp med 3 mt på global basis. Utgående lager sänks mest i Kina och i USA. Även Kanadas utgående lager sänks.

Vetelager inkl Kina år 2009 - 2012

Det är väldigt små förändringar överlag. Rapporten ger ingen ny information att handla efter. Prisförändringarna blev också mycket små. Nedan ser vi novemberkontraktet på Matif. 210-nivån är ännu inte bruten, noterar vi.

Diagram över vetepris år 2011 - 2012

Vi måste bara titta på Chicagokontraktet med ungefär samma löptid som Matifs novemberkontrakt. Decembervetet på CBOT har haft en helt annan prisutveckling de senaste månaderna än Matifkontraktet. När det har varit en prisuppgång på Matif har det varit ”sidledes” rörelse, till och med med en liten nedgång i USA.

Vetepris - Utveckling av wheat future CBT

Vän av ordning kanske då tänker på eurons svaga utveckling mot dollarn, men detta är inte hela förklaringen. I diagrammet nedan ser vi hur terminskurvorna för Chicagovete och Matifvete förändrat sig de senaste 7 handelsdagarna. Vi ser att Chicago fortsatt att falla, generellt. Matif har stigit, generellt. Som vanligt ser vi att augusti-kontraktet, detta illikvida kontrakt som snart ska försvinna, beter sig konstigt.

Terminspriset på vete den 11 april 2012

Utsikterna för den totala veteskörden i Europa ter sig dåliga just nu. Martell skriver den 9 april om torka, utvintring och dålig utveckling i östra Europa. Strategie Grains sänkte, som vi tidigare nämnt, estimaten för veteskörden i EU-27 förra månaden till 139.5 mt, vilket trots detta är 1.5% högre än förra året. Nedan ser vi nederbörden i förhållande till normalt för de senaste 75 dagarna i Europa.

Martell crop projections - Prognoser

Men vi måste komma ihåg att det troligtvis ser som sämst ut just nu. Med La Niña borta och kanske ett El Niño på väg att bildas kan vädret bli mycket bättre. Skörden i Europa har påverkats väldigt lite av vädret under januari till mars och mycket mer av vädret under maj, juni och juli. Utsikterna för detta ser mycket bättre ut.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger fortfarande under glidande medelvärden och det brukar tolkas negativt.

Novemberkontraktet på maltkorn - 11 april 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år tog en paus efter förrförra veckans kraftiga prisuppgång. Priset har 15 euro som fixpunkt för den aktuella handeln.

Kraftig prisuppgång på industripotatis

Majs

Brasiliens produktion av majs för 2011/12 förväntas slå nytt rekord och Conab justerar upp sin prognos till 65.1 mt från 61.7 mt. Landet, som är världens tredje största producent av majs efter USA och Kina, producerade 57.4 mt majs under föregående skördeår.

Brasiliens skörd av majs (sommargröda) är nu till stor del avklarad och verkar bli något lägre till följd av det torra vädret, som också drabbat sojabönor. Däremot förväntas det gynnsamma vädret i centrala och västra delar av landet, som t.ex Mato Grosso, ge lantbrukare chansen att få ut det mesta möjliga av sin rekordstora sådd av majs som vintergröda (safrinha).

USDA verkar inte ha hängt med i svängarna här. De gjorde ingen justering av väntad produktion i Brasilien utan ligger kvar på 62 mt, 3mt under Conab. Vi tror mer på Conab. Allt annat lika borde det kunna innebära att global skörd, i USDA:s termer, är större, än vad man trodde förra månaden.

Produktion av majs, inkl Kina, år 2009 - 2012

Konsumtionen i Kina justeras upp 1 mt av USDA. Bakom det ligger ett justerande av ingående lager, konsumtion och utgående lager, men i princip är innebörden att konsumtionen väntas öka med 1 mt.

Lager av majs, inkl Kina, år 2009 - 2012

USDA justerar ner etanolproduktionen i USA. Kritik mot detta har riktats mot USDA. Kritiken har menat att etanolproduktionen inte alls minskat i USA, men tillgänglig statistik stödjer USDA:s beslut.

Nedan ser vi etanolproduktionen per månad i 1000 fat i USA, enligt Department of Energys rapport. Den stora tillväxten i produktionen ligger bakom oss och hittills i år ser vi en nedgång i produktionen.

Etanolproduktion i USA - Diagram för år 2007 - 2012

Prisreaktionen i decemberkontraktet på CBOT var en prisnedgång, som vi ser i nedanstående kursdiagram.

Kursdiagram för majs tom april 2012

Vi går igång, trots allt, på den tekniska bilden. Rekylen upp mot 550 cent ser riktigt ”bearish” ut. Lite bättre väder i USA, lite lägre siffror i Southern Oscillation Index, och priset kan få en ordentlig skjuts nedåt.

Sojabönor

Brasilianska Conab publicerade en ny prognos för skördeåret 2011/12 igår. Skördeåret startade den 1 september och merparten redan har skördats. Conab justerade ner skördeprognosen till 65.6 mt från den tidigare uppskattningen på 68.7 mt som publicerades för en månad sedan och från 75.3 mt under föregående skördeår. Detta trots en ökning av areal med 3,4% till rekordhöga 25 miljoner hektar.

Odlare av sojabönor i Brasilien, världens näst största producent efter USA, kommer enligt Conab att skörda mindre än vad tidigare prognoser har visat efter att det torra vädret som associeras med La Nina har skadat grödor i landets södra delar, framförallt i regionerna Rio Grande do Sul och Parana där de största bortfallen väntas med 44 respektive 36 procent.

Torka har plågat flera av de södra sojabönsproducerande regionerna i Brasilien, Argentina och Paraguay, som tillsammans står för mer än hälften av världens handel med sojabönor. WASDE-rapporten från USDA justerade också ner skörden, med 2.5 mt och landar på ungefär samma siffra som Conab, 66 mt. Skörden i Argentina justeras också ner och tillsammans är de den största anledningen till att global produktion sänks med 5 mt i denna april månads rapport.

Produktion av sojabönor, inkl Kina, 2009-2012

Konsumtionen i Sydamerika sänks med 2 mt vilket bidrar till att globala utgående lager bara sänks med drygt 2 mt.

Lager av sojabönor, inkl Kina, 2009-2012

Det var en klart ”bullish” rapport, men marknaden har valt att ta fasta på den negativa statistiken för global ekonomi (efterfrågesidan) som kom samtidigt och fick aktiemarknaderna att falla runtom i världen. Nederbörd i USA tycks också ge vatten på kvarnen för dem som pekat på att ett El Niño kan vara i antågande.

Tekniskt noterar vi att prisuppgången vände precis på 1400 cent, som lockade fram säljarna även vid toppen i september förra året.

Priset på sojabönor vände vid 1400 cent

Raps

Även om kanadensiska lantbrukare uppnår en rekordskörd av canola på 14.5-15 mt i slutet av sommaren 2012, är det stor sannolikhet att den globala produktionen av raps och canola inte kommer att kunna möte efterfrågan under 2012/13 – framförallt pga av dåliga utsikter för höstgrödorna i EU och Ukraina.

Oil World uppskattar en ökning av arealen för kanadensisk canola med 3-4% till en ny högsta nivå på 7.9 miljoner hektar (jämfört med 7.6 miljoner hektar i fjol). Canola har haft en fenomenal utveckling i Kanada och arealen har i stort sett fördubblats under en 10-årsperiod från 3.9 miljoner hektar under våren 2002. Som en följd av detta har dock produktionen av spannmål, framförallt korn och vete, minskat kraftigt.

Enligt preliminära prognoser kommer den globala produktionen av raps och canola att uppgå till 61.5 mt, vilket motsvarar en måttlig återhämtning på 2 mt från nuvarande säsong. Detta under förutsättningen gynnsamma väderförhållanden och ökad sådd i Kanada och Indien.

Tillgång och efterfrågan på raps

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet, som gick upp över 480 euro per ton innan priset föll tillbaka och stängde på 476.5 euro igår, onsdag.

Raps - Kursdiagrammet för novemberkontraktet

440 euro utgör nu, när den nivån är bruten, ett tekniskt stöd. Vi fortsätter därför att ha en neutral vy, om inte 440-nivån bryts igen.

Gris

Majkontraktet som steg till över 94 cent har nu fallit ner mot 92 cent, en stödnivå igen. Svagare ekonomisk statistik väcker oro för efterfrågan.

Majskontraktet steg till över 94 cent

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära