Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priset på råvaror - SEBVetemarknaden ligger och driver i nyhetsmässig stiltje. Majs- och i synnerhet sojamarknaden håller på att lämna ett år med låga lager och gå över till ett år med väsentligt högre produktion. Ännu finns dock inga riktigt tillförlitliga estimat på skördens storlek i USA och hur torkan i augusti har påverkat den.

På torsdag kommer dock september månads WASDE-rapport och den kan ge viss vägledning. Redan den 17 september publicerar FAS en rapport på arealen och den kan också ge viktig vägledning för marknaden. Vi har sammanställt analytikerkårens estimat på WASDE-rapporten och du ser den nedan:

Majs och sojabönor - Jordbruksråvaror

Vete

November vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. I EU trycker fortfarande lantbrukarna på sin fysiska spannmål.

Teknisk analys på vetepris

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär. Priset studsade upp från den nivån mot slutet av veckan.

TA-analys på vete, december-terminen på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete. Det är den enda marknad som det är intressant att sälja långa terminer på, eftersom det är contango och nästan alltid är det.

Terminskurvorna för chicagovete

Dessutom ser utvecklingen i EU:s nya lagförslag om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir ut att slå hårt mot Matif som marknadsplats. Lagförslaget kommer att göra det så dyrt att handla terminer inom EU att Matif omöjligen kommer att kunna stå sig i konkurrensen med de amerikanska börserna.

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete fortsätter att avancera i raskt takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 64% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 42% men något under det 5-åriga genomsnittet på 69% och väl under förra årets 93% vid den här tiden.

70% klassas som ”good/excellent”, en ökning från förra veckans 67%.

Egypten har köpt ytterligare 355 000 ton vete för leverans i början av oktober, vilket gör att totalen för den veckan uppgår till 650 000 t. Ungefär samma fördelning som förra gången med 180 000 t ryskt vete, 120 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades ligger fortfarande över i pris, dock något lägre än förra tendern. Inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Den ryska regeringen uppger att det kan vara svårt att hålla fast vid en exportsiffra på 18-20 mt för 2013/14 på grund av hög produktion i länderna kring Svarta Havet och deras konkurrens på den internationella marknaden.

Buenos Aires Grain Exchange rapporterade i veckan att den 45% av vete är i mycket bra kondition, men att veteområdena var torra. De sade också att 90% av kornarealen var i gott eller väldigt gott skick.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 9 mt till 1929 mt. Stora skördar av bl.a vete och majs bidrar till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager förväntas öka med 37 mt på årsbasis till 365 mt, vilket framförallt återspeglar högre utgående lager för majs (+29 mt y/y).

Uppskattningar för vete på världsmarknaden

För vete indikeras en global produktion på 691 mt, vilket börjar närma sig rekordnivån under 2011/12, som en följd av uppjusteringar för EU, Kazakstan, Ukraina och Kanada. Den stabila efterfrågan på vete, delvis på grund av kvalitetsproblem i Kina, har gett fortsatt stöd åt priserna. Dock förväntas en marginell ökning av utgående lager 2013/14, som nu estimeras till 176 mt – inklusive en viss återhämtning hos de stora exportörerna. Utgående lager i USA förväntas däremot sjunka till den lägsta nivån på 6 år (15 mt).

Vetelager enligt IGC

Även FAO / AMIS kom med sin rapport nu i veckan och de har justerat upp sin prognos för den globala veteproduktionen 2013/14 med 6 mt till 710 mt, som en följd av förbättrade utsikter i EU och OSS samt mer gynnsamma utsikter i Australien, Argentina och Kanada. Utgående lager beräknas öka med ca 8%, där merparten är koncentrerad till EU, Kina och OSS-länderna. Utsikterna är gynnsamma på det norra halvklotet där skörden av höstvete nu är avklarad och där skörden av vårvete påbörjats. USA, Kanada, Ryssland och Kazakstan visar på goda prognoser för vårvete, men den slutliga avkastningen kommer att vara beroende av gynnsamt väder under den kommande månaden. Samma sak gäller för södra halvklotet där t.ex Australiens grödor är i stort behov av regn den närmsta tiden då det finns en viss oro över torkan i delar av landet. Även Argentina är i behov av mer nederbörd. I Brasilien har frost orsakat betydande skador på sina ställen.

Vete i miljoner ton

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån. Den senaste veckan har maltkornet utvecklats svagare än vetet på Matif.

Maltkornet rekylerade uppåt

Majs

Majspriset (december 2013) föll tillbaka i veckan som gick och befinner sig alltjämt i negativ trend. Tidiga skörderapporter från södra USA visar på högre avkastning än väntat. Etanolefterfrågan har planat ut. Kinas CNGOIC nämnde dock i veckan en importpotential om 20 – 30 mt.

Majs-terminen

Tisdagens Crop Progress från USDA gav fortsatta nedjusteringar gällande tillståndet för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 56% som ”good/excellent”, ner 3% från veckan innan men fortfarande över förra årets torka-drabbade 22% samt över det 5-åriga genomsnittet på 55%. I Iowa tillhör endast 39% av grödorna kategorin ”good/excellent”, medan omkring 57% respektive 66% tillhör denna kategori i Illinois och Indiana. Siffran för ”good/excellent” i Indiana och Iowa har justeras ned med 6% respektive 5% från veckan innan.

Majs 7 september 2013

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 42%, en ökning från förra veckans 23%. Förra året under torkan så låg siffran på 84% vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 61%. Runt 46% av grödorna i Illinois har nått detta utvecklingsstadium, en ökning från 29%, medan siffran för Indiana ligger på 47%, upp från 22% veckan innan.

Informa Economics Inc, en analysfirma baserad i Tennessee, skrev i en rapport i fredags att de väntar sig att global majsproduktion kommer att uppgå till 955 mt under 2013/14. De sänkte därmed sitt estimat från 957.7 mt, som de publicerade förra månaden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 945 mt, en ökning med 3 mt sedan IGC’s förra rapport och en ökning med 10% på årsbasis. Revideringen sker trots en förväntad lägre produktion i Sydamerika, vilket istället gynnar sojabönor, men baseras på högre produktion i USA.

Majs enligt IGC

FAO justerar upp estimatet för den globala produktionen av majs till 983 mt från den tidigare prognosen på 972 mt, främst på grund av större skördar i Argentina och förbättrade utsikter för EU och Ukraina. Utgående lager beräknas öka med 30% från ingående lager, och USA står för merparten av denna ökning där lagren kan komma att stiga med 27 mt eller 146%. Överlag är utsikterna för grödorna goda. I USA klassas cirka hälften som ”good/excellent, och trots torrt och varmt väder under augusti så förväntas en jätteskörd – till stor del på grund av utökad areal. Även i Kanada och EU är prognoserna gynnsamma, med undantag av bl.a norra Italien, Slovenien och Kroatien där sen sådd och varma temperaturer påverkat grödorna negativt. Även i övriga delar världen, såsom Ryssland, Kina, Ukraina och Brasilien är utsikterna goda.

Majs - FAO / AMIS

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor pendlade i veckan som gick mellan den tekniska stödnivån 1350 och det tekniska motståndet 1409 cent / bushel. Vi tror att uppgången är klar och att de som tror på nedgång har de starkare korten. Brasiliens skörd är nu bara 4 månader bort.

Informa Economics i Tennessee skickade ut sin senaste månatliga prognos på sojaskörden 2013/14 i fredags. Sedan förra månaden har de sänkt estimatet för global produktion från 288 mt till 285 mt. Det är en mycket marginell minskning.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Efterfrågan på sojamjöl är stark, medan världen har mer än nog av vegetabiliska oljor. Nedan ser vi prisutvecklingen på sojamjöl i dollar per short ton.

Soybean meal future SMZ3

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Prisutveckling på sojaolja

Tisdagens Crop Progress från USDA visade även på fortsatta nedjusteringar för sojabönor. 54% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 58% men fortfarande över förra årets 30% och genomsnittet på 55%. De senaste veckornas varma och torra väder har framförallt drabbat de stora producenterna i ”Istaterna” där andelen ”good/excellent” faller tillbaka med 5-8%, och det enbart under förra veckan. I Illinois och Indiana klassas 52% resp. 62% som ”good/excellent”, medan endast 39% av Iowas grödor tillhör denna kategori.

92% av sojabönorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 84%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 98% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 96%.

Sojaterminer

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas en global produktion på rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Produktionen i USA justeras ner från tidigare prognos på 93.1 mt till 88.6 mt, vilket fortfarande är en ökning med 8% på årsbasis och den högsta nivån sedan 2010/11. Globala lager kommer sannolikt att öka för andra året i rad. Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 4% på årsbasis under 2013/14, samtidigt som utgående lager beräknas öka modest för första gången på 4 år.

Sojabönor enligt IGC

Enligt FAO:s rapport visar tidiga indikationer på en rekordproduktion av sojabönor 2013/2014. Högre produktion i länder som Argentina, USA, Brasilien och Indien förväntas bidra till en global produktion på 284 mt. Även lagren förväntas öka ordentligt – framförallt i USA, Argentina och Brasilien. Utsikterna för grödorna är gynnsamma, även om den långvariga torkan i den amerikanska Mellanvästern skapar oro så klassas fortfarande ungefär hälften som ”good/excellent”. I Kina är förutsättningarna goda i de norra och nordöstra delarna av landet och även i Indien finns det goda förutsättningar, trots en viss oro över alltför mycket blöta.

Sojabönor - FAO / AMIS

Raps

Rapspriset rekylerade ner mot 380 euro under veckan, efter att motståndet vid 392 euro höll.

Rapspriset rekylerade ner

Vi tror att det kan komma en sväng nedåt, under 380 euro per ton och behåller säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispriset fortsatt vid 22  euro per 100 kg

Gris

Eurexpriset rekylerade ner i veckan som gick, medan amerikanska Lean Hogs fortsatte upp. Dyrt nötkött i USA, väntas medföra att fler väljer fläsk.

Grispris den 7 september 2013

Lean Hogs har gått upp i pris mycket mer än Live Cattle. Nedan ser i kvoten mellan priset på decemberkontrakten. Lean Hogs har utklassat Live Cattle i nästan två år. Lean Hogs är nu rekorddyrt i förhållande till Live Cattle (som dock ligger på en högre nivå, i absoluta pengar).

Live cattle-terminer

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Mjölkpriser

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker steg kraftigt mot slutet av veckan och testar nu motståndet för den fallande trenden från oktober förra året – se diagrammet nedan!

Teknisk analys på sockerpris

Bakom detta ligger en rapport från handelsföretaget Czarnikow i London. De sade i torsdags att överskottet i marknaden kan vara mycket mindre än vad folk tror. De menade att marknaden underskattar den stimulans till ökad konsumtion som de lägre priserna ger. De sänkte estimatet på överskottet till 2 mt nästa år (som börjar i oktober), från 3.9 mt.

The International Sugar Organization publicerade ett estimat för två veckor sedan på ett överskott på 4.5 mt, medan andra analytiker ligger på 4 mt i genomsnitt.

Czernikow nämner också att odlingen av betor dels kommer att bli mindre och att vädret i Europa inte gynnat betodlingen i år. De sänker också estimatet för produktionen i Brasilien med 10 mt till 585 mt, för Sudeste regionen, där man odlar sockerrör (delstaterna São Paulo, Paraná, Rio, Minas Gerais). Den regionen står för 90% av Brasiliens produktion.

Czarnikow höjer konsumtionstillväxten till 2.3% under 2013 och 2% nästa år. De menade att dessa estimat är konservativa. Det låga priset kan stimulera till högre konsumtionstillväxt än så.

De nämner också att sockerbruken i Brasilien som alltid betalar en cent under terminspriset på socker för inlevererade sockerrör vid skörd (nu), inte gör det. Det tyder på konkurrens om råvaran.

Dessutom handlas fysiskt socker nu till ett premium över terminsnoteringen i New York – även det ett tecken på att marknaden är starkare än vad man kan tro.

Vi förstår ekonomin bakom detta resonemang och eftersom dessa tecken absolut kan tolkas som att ekonomin håller på att vända, gör vi en försiktig justering av vår rekommendation från att ha varit neutral under lång tid, till köp. Den som vill investera i socker, kan göra det genom ett börshandlat certifikat. Vi rekommenderar SOCKER S, men den som vill ta mer risk, kan välja BULL SOCKER X4 S.

Gödsel

Priset på kväve / urea hittills i september har legat still strax under 280 dollar per ton. Köpare börjar komma tillbaka till marknaden, berättar en fysisk handlare. Fabriker i Ukraina har stängts, då priset börjar komma ner till produktionskostnaden. Kväve på dessa priser är antagligen ett mycket bra köp för lantbrukare. Vi erbjuder terminshandel i urea, vilket kan vara en ”proxy” för kväveinnehållet även i andra blandningar.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Gödselpriset analyserat

Som en av väldigt få banker i världen erbjuder vi nu också terminshandel i noteringen för CAN Germany.

Fosfat och kali är oförändrade prismässigt. Det visar, som vi skrivit tidigare, att brytningen mellan Uralkali och Vitrysslands kaliumföretag, Belaruskali, ännu inte påverkat priserna negativt. Marknaden som förstår att ekonomiska drivkrafter obönhörligen verkar, håller dock aktiekursen på Potash Corporation väsentligt lägre än innan kartellen bröts upp.

I Vitryssland har Uralkalis fängslade VD hörts av domaren Natalia Pykina vid en tingsrätt i Minsk. Hon och Lukaschenko tillhör en liten grupp människor i Vitryssland som är förbjudna att besöka EU, efter att hon för två år sedan dömt en politisk motståndare till Lukaschenko till tre och ett halvt års isolerad fängelsevistelse.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära