Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priset på råvaror - SEBVetemarknaden ligger och driver i nyhetsmässig stiltje. Majs- och i synnerhet sojamarknaden håller på att lämna ett år med låga lager och gå över till ett år med väsentligt högre produktion. Ännu finns dock inga riktigt tillförlitliga estimat på skördens storlek i USA och hur torkan i augusti har påverkat den.

På torsdag kommer dock september månads WASDE-rapport och den kan ge viss vägledning. Redan den 17 september publicerar FAS en rapport på arealen och den kan också ge viktig vägledning för marknaden. Vi har sammanställt analytikerkårens estimat på WASDE-rapporten och du ser den nedan:

Majs och sojabönor - Jordbruksråvaror

Vete

November vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. I EU trycker fortfarande lantbrukarna på sin fysiska spannmål.

Teknisk analys på vetepris

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär. Priset studsade upp från den nivån mot slutet av veckan.

TA-analys på vete, december-terminen på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete. Det är den enda marknad som det är intressant att sälja långa terminer på, eftersom det är contango och nästan alltid är det.

Terminskurvorna för chicagovete

Dessutom ser utvecklingen i EU:s nya lagförslag om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir ut att slå hårt mot Matif som marknadsplats. Lagförslaget kommer att göra det så dyrt att handla terminer inom EU att Matif omöjligen kommer att kunna stå sig i konkurrensen med de amerikanska börserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete fortsätter att avancera i raskt takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 64% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 42% men något under det 5-åriga genomsnittet på 69% och väl under förra årets 93% vid den här tiden.

70% klassas som ”good/excellent”, en ökning från förra veckans 67%.

Egypten har köpt ytterligare 355 000 ton vete för leverans i början av oktober, vilket gör att totalen för den veckan uppgår till 650 000 t. Ungefär samma fördelning som förra gången med 180 000 t ryskt vete, 120 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades ligger fortfarande över i pris, dock något lägre än förra tendern. Inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Den ryska regeringen uppger att det kan vara svårt att hålla fast vid en exportsiffra på 18-20 mt för 2013/14 på grund av hög produktion i länderna kring Svarta Havet och deras konkurrens på den internationella marknaden.

Buenos Aires Grain Exchange rapporterade i veckan att den 45% av vete är i mycket bra kondition, men att veteområdena var torra. De sade också att 90% av kornarealen var i gott eller väldigt gott skick.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 9 mt till 1929 mt. Stora skördar av bl.a vete och majs bidrar till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager förväntas öka med 37 mt på årsbasis till 365 mt, vilket framförallt återspeglar högre utgående lager för majs (+29 mt y/y).

Uppskattningar för vete på världsmarknaden

För vete indikeras en global produktion på 691 mt, vilket börjar närma sig rekordnivån under 2011/12, som en följd av uppjusteringar för EU, Kazakstan, Ukraina och Kanada. Den stabila efterfrågan på vete, delvis på grund av kvalitetsproblem i Kina, har gett fortsatt stöd åt priserna. Dock förväntas en marginell ökning av utgående lager 2013/14, som nu estimeras till 176 mt – inklusive en viss återhämtning hos de stora exportörerna. Utgående lager i USA förväntas däremot sjunka till den lägsta nivån på 6 år (15 mt).

Vetelager enligt IGC

Även FAO / AMIS kom med sin rapport nu i veckan och de har justerat upp sin prognos för den globala veteproduktionen 2013/14 med 6 mt till 710 mt, som en följd av förbättrade utsikter i EU och OSS samt mer gynnsamma utsikter i Australien, Argentina och Kanada. Utgående lager beräknas öka med ca 8%, där merparten är koncentrerad till EU, Kina och OSS-länderna. Utsikterna är gynnsamma på det norra halvklotet där skörden av höstvete nu är avklarad och där skörden av vårvete påbörjats. USA, Kanada, Ryssland och Kazakstan visar på goda prognoser för vårvete, men den slutliga avkastningen kommer att vara beroende av gynnsamt väder under den kommande månaden. Samma sak gäller för södra halvklotet där t.ex Australiens grödor är i stort behov av regn den närmsta tiden då det finns en viss oro över torkan i delar av landet. Även Argentina är i behov av mer nederbörd. I Brasilien har frost orsakat betydande skador på sina ställen.

Vete i miljoner ton

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån. Den senaste veckan har maltkornet utvecklats svagare än vetet på Matif.

Maltkornet rekylerade uppåt

Majs

Majspriset (december 2013) föll tillbaka i veckan som gick och befinner sig alltjämt i negativ trend. Tidiga skörderapporter från södra USA visar på högre avkastning än väntat. Etanolefterfrågan har planat ut. Kinas CNGOIC nämnde dock i veckan en importpotential om 20 – 30 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs-terminen

Tisdagens Crop Progress från USDA gav fortsatta nedjusteringar gällande tillståndet för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 56% som ”good/excellent”, ner 3% från veckan innan men fortfarande över förra årets torka-drabbade 22% samt över det 5-åriga genomsnittet på 55%. I Iowa tillhör endast 39% av grödorna kategorin ”good/excellent”, medan omkring 57% respektive 66% tillhör denna kategori i Illinois och Indiana. Siffran för ”good/excellent” i Indiana och Iowa har justeras ned med 6% respektive 5% från veckan innan.

Majs 7 september 2013

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 42%, en ökning från förra veckans 23%. Förra året under torkan så låg siffran på 84% vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 61%. Runt 46% av grödorna i Illinois har nått detta utvecklingsstadium, en ökning från 29%, medan siffran för Indiana ligger på 47%, upp från 22% veckan innan.

Informa Economics Inc, en analysfirma baserad i Tennessee, skrev i en rapport i fredags att de väntar sig att global majsproduktion kommer att uppgå till 955 mt under 2013/14. De sänkte därmed sitt estimat från 957.7 mt, som de publicerade förra månaden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 945 mt, en ökning med 3 mt sedan IGC’s förra rapport och en ökning med 10% på årsbasis. Revideringen sker trots en förväntad lägre produktion i Sydamerika, vilket istället gynnar sojabönor, men baseras på högre produktion i USA.

Majs enligt IGC

FAO justerar upp estimatet för den globala produktionen av majs till 983 mt från den tidigare prognosen på 972 mt, främst på grund av större skördar i Argentina och förbättrade utsikter för EU och Ukraina. Utgående lager beräknas öka med 30% från ingående lager, och USA står för merparten av denna ökning där lagren kan komma att stiga med 27 mt eller 146%. Överlag är utsikterna för grödorna goda. I USA klassas cirka hälften som ”good/excellent, och trots torrt och varmt väder under augusti så förväntas en jätteskörd – till stor del på grund av utökad areal. Även i Kanada och EU är prognoserna gynnsamma, med undantag av bl.a norra Italien, Slovenien och Kroatien där sen sådd och varma temperaturer påverkat grödorna negativt. Även i övriga delar världen, såsom Ryssland, Kina, Ukraina och Brasilien är utsikterna goda.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs - FAO / AMIS

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor pendlade i veckan som gick mellan den tekniska stödnivån 1350 och det tekniska motståndet 1409 cent / bushel. Vi tror att uppgången är klar och att de som tror på nedgång har de starkare korten. Brasiliens skörd är nu bara 4 månader bort.

Informa Economics i Tennessee skickade ut sin senaste månatliga prognos på sojaskörden 2013/14 i fredags. Sedan förra månaden har de sänkt estimatet för global produktion från 288 mt till 285 mt. Det är en mycket marginell minskning.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Efterfrågan på sojamjöl är stark, medan världen har mer än nog av vegetabiliska oljor. Nedan ser vi prisutvecklingen på sojamjöl i dollar per short ton.

Soybean meal future SMZ3

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på sojaolja

Tisdagens Crop Progress från USDA visade även på fortsatta nedjusteringar för sojabönor. 54% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 58% men fortfarande över förra årets 30% och genomsnittet på 55%. De senaste veckornas varma och torra väder har framförallt drabbat de stora producenterna i ”Istaterna” där andelen ”good/excellent” faller tillbaka med 5-8%, och det enbart under förra veckan. I Illinois och Indiana klassas 52% resp. 62% som ”good/excellent”, medan endast 39% av Iowas grödor tillhör denna kategori.

92% av sojabönorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 84%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 98% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 96%.

Sojaterminer

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas en global produktion på rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Produktionen i USA justeras ner från tidigare prognos på 93.1 mt till 88.6 mt, vilket fortfarande är en ökning med 8% på årsbasis och den högsta nivån sedan 2010/11. Globala lager kommer sannolikt att öka för andra året i rad. Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 4% på årsbasis under 2013/14, samtidigt som utgående lager beräknas öka modest för första gången på 4 år.

Sojabönor enligt IGC

Enligt FAO:s rapport visar tidiga indikationer på en rekordproduktion av sojabönor 2013/2014. Högre produktion i länder som Argentina, USA, Brasilien och Indien förväntas bidra till en global produktion på 284 mt. Även lagren förväntas öka ordentligt – framförallt i USA, Argentina och Brasilien. Utsikterna för grödorna är gynnsamma, även om den långvariga torkan i den amerikanska Mellanvästern skapar oro så klassas fortfarande ungefär hälften som ”good/excellent”. I Kina är förutsättningarna goda i de norra och nordöstra delarna av landet och även i Indien finns det goda förutsättningar, trots en viss oro över alltför mycket blöta.

Sojabönor - FAO / AMIS

Raps

Rapspriset rekylerade ner mot 380 euro under veckan, efter att motståndet vid 392 euro höll.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapspriset rekylerade ner

Vi tror att det kan komma en sväng nedåt, under 380 euro per ton och behåller säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispriset fortsatt vid 22  euro per 100 kg

Gris

Eurexpriset rekylerade ner i veckan som gick, medan amerikanska Lean Hogs fortsatte upp. Dyrt nötkött i USA, väntas medföra att fler väljer fläsk.

Grispris den 7 september 2013

Lean Hogs har gått upp i pris mycket mer än Live Cattle. Nedan ser i kvoten mellan priset på decemberkontrakten. Lean Hogs har utklassat Live Cattle i nästan två år. Lean Hogs är nu rekorddyrt i förhållande till Live Cattle (som dock ligger på en högre nivå, i absoluta pengar).

Live cattle-terminer

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölkpriser

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker steg kraftigt mot slutet av veckan och testar nu motståndet för den fallande trenden från oktober förra året – se diagrammet nedan!

Teknisk analys på sockerpris

Bakom detta ligger en rapport från handelsföretaget Czarnikow i London. De sade i torsdags att överskottet i marknaden kan vara mycket mindre än vad folk tror. De menade att marknaden underskattar den stimulans till ökad konsumtion som de lägre priserna ger. De sänkte estimatet på överskottet till 2 mt nästa år (som börjar i oktober), från 3.9 mt.

The International Sugar Organization publicerade ett estimat för två veckor sedan på ett överskott på 4.5 mt, medan andra analytiker ligger på 4 mt i genomsnitt.

Czernikow nämner också att odlingen av betor dels kommer att bli mindre och att vädret i Europa inte gynnat betodlingen i år. De sänker också estimatet för produktionen i Brasilien med 10 mt till 585 mt, för Sudeste regionen, där man odlar sockerrör (delstaterna São Paulo, Paraná, Rio, Minas Gerais). Den regionen står för 90% av Brasiliens produktion.

Czarnikow höjer konsumtionstillväxten till 2.3% under 2013 och 2% nästa år. De menade att dessa estimat är konservativa. Det låga priset kan stimulera till högre konsumtionstillväxt än så.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

De nämner också att sockerbruken i Brasilien som alltid betalar en cent under terminspriset på socker för inlevererade sockerrör vid skörd (nu), inte gör det. Det tyder på konkurrens om råvaran.

Dessutom handlas fysiskt socker nu till ett premium över terminsnoteringen i New York – även det ett tecken på att marknaden är starkare än vad man kan tro.

Vi förstår ekonomin bakom detta resonemang och eftersom dessa tecken absolut kan tolkas som att ekonomin håller på att vända, gör vi en försiktig justering av vår rekommendation från att ha varit neutral under lång tid, till köp. Den som vill investera i socker, kan göra det genom ett börshandlat certifikat. Vi rekommenderar SOCKER S, men den som vill ta mer risk, kan välja BULL SOCKER X4 S.

Gödsel

Priset på kväve / urea hittills i september har legat still strax under 280 dollar per ton. Köpare börjar komma tillbaka till marknaden, berättar en fysisk handlare. Fabriker i Ukraina har stängts, då priset börjar komma ner till produktionskostnaden. Kväve på dessa priser är antagligen ett mycket bra köp för lantbrukare. Vi erbjuder terminshandel i urea, vilket kan vara en ”proxy” för kväveinnehållet även i andra blandningar.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödselpriset analyserat

Som en av väldigt få banker i världen erbjuder vi nu också terminshandel i noteringen för CAN Germany.

Fosfat och kali är oförändrade prismässigt. Det visar, som vi skrivit tidigare, att brytningen mellan Uralkali och Vitrysslands kaliumföretag, Belaruskali, ännu inte påverkat priserna negativt. Marknaden som förstår att ekonomiska drivkrafter obönhörligen verkar, håller dock aktiekursen på Potash Corporation väsentligt lägre än innan kartellen bröts upp.

I Vitryssland har Uralkalis fängslade VD hörts av domaren Natalia Pykina vid en tingsrätt i Minsk. Hon och Lukaschenko tillhör en liten grupp människor i Vitryssland som är förbjudna att besöka EU, efter att hon för två år sedan dömt en politisk motståndare till Lukaschenko till tre och ett halvt års isolerad fängelsevistelse.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära