Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priset på råvaror - SEBVetemarknaden ligger och driver i nyhetsmässig stiltje. Majs- och i synnerhet sojamarknaden håller på att lämna ett år med låga lager och gå över till ett år med väsentligt högre produktion. Ännu finns dock inga riktigt tillförlitliga estimat på skördens storlek i USA och hur torkan i augusti har påverkat den.

På torsdag kommer dock september månads WASDE-rapport och den kan ge viss vägledning. Redan den 17 september publicerar FAS en rapport på arealen och den kan också ge viktig vägledning för marknaden. Vi har sammanställt analytikerkårens estimat på WASDE-rapporten och du ser den nedan:

Majs och sojabönor - Jordbruksråvaror

Vete

November vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. I EU trycker fortfarande lantbrukarna på sin fysiska spannmål.

Teknisk analys på vetepris

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär. Priset studsade upp från den nivån mot slutet av veckan.

TA-analys på vete, december-terminen på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete. Det är den enda marknad som det är intressant att sälja långa terminer på, eftersom det är contango och nästan alltid är det.

Terminskurvorna för chicagovete

Dessutom ser utvecklingen i EU:s nya lagförslag om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir ut att slå hårt mot Matif som marknadsplats. Lagförslaget kommer att göra det så dyrt att handla terminer inom EU att Matif omöjligen kommer att kunna stå sig i konkurrensen med de amerikanska börserna.

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete fortsätter att avancera i raskt takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 64% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 42% men något under det 5-åriga genomsnittet på 69% och väl under förra årets 93% vid den här tiden.

70% klassas som ”good/excellent”, en ökning från förra veckans 67%.

Egypten har köpt ytterligare 355 000 ton vete för leverans i början av oktober, vilket gör att totalen för den veckan uppgår till 650 000 t. Ungefär samma fördelning som förra gången med 180 000 t ryskt vete, 120 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades ligger fortfarande över i pris, dock något lägre än förra tendern. Inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Den ryska regeringen uppger att det kan vara svårt att hålla fast vid en exportsiffra på 18-20 mt för 2013/14 på grund av hög produktion i länderna kring Svarta Havet och deras konkurrens på den internationella marknaden.

Buenos Aires Grain Exchange rapporterade i veckan att den 45% av vete är i mycket bra kondition, men att veteområdena var torra. De sade också att 90% av kornarealen var i gott eller väldigt gott skick.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 9 mt till 1929 mt. Stora skördar av bl.a vete och majs bidrar till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager förväntas öka med 37 mt på årsbasis till 365 mt, vilket framförallt återspeglar högre utgående lager för majs (+29 mt y/y).

Uppskattningar för vete på världsmarknaden

För vete indikeras en global produktion på 691 mt, vilket börjar närma sig rekordnivån under 2011/12, som en följd av uppjusteringar för EU, Kazakstan, Ukraina och Kanada. Den stabila efterfrågan på vete, delvis på grund av kvalitetsproblem i Kina, har gett fortsatt stöd åt priserna. Dock förväntas en marginell ökning av utgående lager 2013/14, som nu estimeras till 176 mt – inklusive en viss återhämtning hos de stora exportörerna. Utgående lager i USA förväntas däremot sjunka till den lägsta nivån på 6 år (15 mt).

Vetelager enligt IGC

Även FAO / AMIS kom med sin rapport nu i veckan och de har justerat upp sin prognos för den globala veteproduktionen 2013/14 med 6 mt till 710 mt, som en följd av förbättrade utsikter i EU och OSS samt mer gynnsamma utsikter i Australien, Argentina och Kanada. Utgående lager beräknas öka med ca 8%, där merparten är koncentrerad till EU, Kina och OSS-länderna. Utsikterna är gynnsamma på det norra halvklotet där skörden av höstvete nu är avklarad och där skörden av vårvete påbörjats. USA, Kanada, Ryssland och Kazakstan visar på goda prognoser för vårvete, men den slutliga avkastningen kommer att vara beroende av gynnsamt väder under den kommande månaden. Samma sak gäller för södra halvklotet där t.ex Australiens grödor är i stort behov av regn den närmsta tiden då det finns en viss oro över torkan i delar av landet. Även Argentina är i behov av mer nederbörd. I Brasilien har frost orsakat betydande skador på sina ställen.

Vete i miljoner ton

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån. Den senaste veckan har maltkornet utvecklats svagare än vetet på Matif.

Maltkornet rekylerade uppåt

Majs

Majspriset (december 2013) föll tillbaka i veckan som gick och befinner sig alltjämt i negativ trend. Tidiga skörderapporter från södra USA visar på högre avkastning än väntat. Etanolefterfrågan har planat ut. Kinas CNGOIC nämnde dock i veckan en importpotential om 20 – 30 mt.

Majs-terminen

Tisdagens Crop Progress från USDA gav fortsatta nedjusteringar gällande tillståndet för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 56% som ”good/excellent”, ner 3% från veckan innan men fortfarande över förra årets torka-drabbade 22% samt över det 5-åriga genomsnittet på 55%. I Iowa tillhör endast 39% av grödorna kategorin ”good/excellent”, medan omkring 57% respektive 66% tillhör denna kategori i Illinois och Indiana. Siffran för ”good/excellent” i Indiana och Iowa har justeras ned med 6% respektive 5% från veckan innan.

Majs 7 september 2013

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 42%, en ökning från förra veckans 23%. Förra året under torkan så låg siffran på 84% vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 61%. Runt 46% av grödorna i Illinois har nått detta utvecklingsstadium, en ökning från 29%, medan siffran för Indiana ligger på 47%, upp från 22% veckan innan.

Informa Economics Inc, en analysfirma baserad i Tennessee, skrev i en rapport i fredags att de väntar sig att global majsproduktion kommer att uppgå till 955 mt under 2013/14. De sänkte därmed sitt estimat från 957.7 mt, som de publicerade förra månaden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 945 mt, en ökning med 3 mt sedan IGC’s förra rapport och en ökning med 10% på årsbasis. Revideringen sker trots en förväntad lägre produktion i Sydamerika, vilket istället gynnar sojabönor, men baseras på högre produktion i USA.

Majs enligt IGC

FAO justerar upp estimatet för den globala produktionen av majs till 983 mt från den tidigare prognosen på 972 mt, främst på grund av större skördar i Argentina och förbättrade utsikter för EU och Ukraina. Utgående lager beräknas öka med 30% från ingående lager, och USA står för merparten av denna ökning där lagren kan komma att stiga med 27 mt eller 146%. Överlag är utsikterna för grödorna goda. I USA klassas cirka hälften som ”good/excellent, och trots torrt och varmt väder under augusti så förväntas en jätteskörd – till stor del på grund av utökad areal. Även i Kanada och EU är prognoserna gynnsamma, med undantag av bl.a norra Italien, Slovenien och Kroatien där sen sådd och varma temperaturer påverkat grödorna negativt. Även i övriga delar världen, såsom Ryssland, Kina, Ukraina och Brasilien är utsikterna goda.

Majs - FAO / AMIS

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor pendlade i veckan som gick mellan den tekniska stödnivån 1350 och det tekniska motståndet 1409 cent / bushel. Vi tror att uppgången är klar och att de som tror på nedgång har de starkare korten. Brasiliens skörd är nu bara 4 månader bort.

Informa Economics i Tennessee skickade ut sin senaste månatliga prognos på sojaskörden 2013/14 i fredags. Sedan förra månaden har de sänkt estimatet för global produktion från 288 mt till 285 mt. Det är en mycket marginell minskning.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Efterfrågan på sojamjöl är stark, medan världen har mer än nog av vegetabiliska oljor. Nedan ser vi prisutvecklingen på sojamjöl i dollar per short ton.

Soybean meal future SMZ3

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Prisutveckling på sojaolja

Tisdagens Crop Progress från USDA visade även på fortsatta nedjusteringar för sojabönor. 54% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 58% men fortfarande över förra årets 30% och genomsnittet på 55%. De senaste veckornas varma och torra väder har framförallt drabbat de stora producenterna i ”Istaterna” där andelen ”good/excellent” faller tillbaka med 5-8%, och det enbart under förra veckan. I Illinois och Indiana klassas 52% resp. 62% som ”good/excellent”, medan endast 39% av Iowas grödor tillhör denna kategori.

92% av sojabönorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 84%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 98% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 96%.

Sojaterminer

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas en global produktion på rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Produktionen i USA justeras ner från tidigare prognos på 93.1 mt till 88.6 mt, vilket fortfarande är en ökning med 8% på årsbasis och den högsta nivån sedan 2010/11. Globala lager kommer sannolikt att öka för andra året i rad. Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 4% på årsbasis under 2013/14, samtidigt som utgående lager beräknas öka modest för första gången på 4 år.

Sojabönor enligt IGC

Enligt FAO:s rapport visar tidiga indikationer på en rekordproduktion av sojabönor 2013/2014. Högre produktion i länder som Argentina, USA, Brasilien och Indien förväntas bidra till en global produktion på 284 mt. Även lagren förväntas öka ordentligt – framförallt i USA, Argentina och Brasilien. Utsikterna för grödorna är gynnsamma, även om den långvariga torkan i den amerikanska Mellanvästern skapar oro så klassas fortfarande ungefär hälften som ”good/excellent”. I Kina är förutsättningarna goda i de norra och nordöstra delarna av landet och även i Indien finns det goda förutsättningar, trots en viss oro över alltför mycket blöta.

Sojabönor - FAO / AMIS

Raps

Rapspriset rekylerade ner mot 380 euro under veckan, efter att motståndet vid 392 euro höll.

Rapspriset rekylerade ner

Vi tror att det kan komma en sväng nedåt, under 380 euro per ton och behåller säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispriset fortsatt vid 22  euro per 100 kg

Gris

Eurexpriset rekylerade ner i veckan som gick, medan amerikanska Lean Hogs fortsatte upp. Dyrt nötkött i USA, väntas medföra att fler väljer fläsk.

Grispris den 7 september 2013

Lean Hogs har gått upp i pris mycket mer än Live Cattle. Nedan ser i kvoten mellan priset på decemberkontrakten. Lean Hogs har utklassat Live Cattle i nästan två år. Lean Hogs är nu rekorddyrt i förhållande till Live Cattle (som dock ligger på en högre nivå, i absoluta pengar).

Live cattle-terminer

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Mjölkpriser

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker steg kraftigt mot slutet av veckan och testar nu motståndet för den fallande trenden från oktober förra året – se diagrammet nedan!

Teknisk analys på sockerpris

Bakom detta ligger en rapport från handelsföretaget Czarnikow i London. De sade i torsdags att överskottet i marknaden kan vara mycket mindre än vad folk tror. De menade att marknaden underskattar den stimulans till ökad konsumtion som de lägre priserna ger. De sänkte estimatet på överskottet till 2 mt nästa år (som börjar i oktober), från 3.9 mt.

The International Sugar Organization publicerade ett estimat för två veckor sedan på ett överskott på 4.5 mt, medan andra analytiker ligger på 4 mt i genomsnitt.

Czernikow nämner också att odlingen av betor dels kommer att bli mindre och att vädret i Europa inte gynnat betodlingen i år. De sänker också estimatet för produktionen i Brasilien med 10 mt till 585 mt, för Sudeste regionen, där man odlar sockerrör (delstaterna São Paulo, Paraná, Rio, Minas Gerais). Den regionen står för 90% av Brasiliens produktion.

Czarnikow höjer konsumtionstillväxten till 2.3% under 2013 och 2% nästa år. De menade att dessa estimat är konservativa. Det låga priset kan stimulera till högre konsumtionstillväxt än så.

De nämner också att sockerbruken i Brasilien som alltid betalar en cent under terminspriset på socker för inlevererade sockerrör vid skörd (nu), inte gör det. Det tyder på konkurrens om råvaran.

Dessutom handlas fysiskt socker nu till ett premium över terminsnoteringen i New York – även det ett tecken på att marknaden är starkare än vad man kan tro.

Vi förstår ekonomin bakom detta resonemang och eftersom dessa tecken absolut kan tolkas som att ekonomin håller på att vända, gör vi en försiktig justering av vår rekommendation från att ha varit neutral under lång tid, till köp. Den som vill investera i socker, kan göra det genom ett börshandlat certifikat. Vi rekommenderar SOCKER S, men den som vill ta mer risk, kan välja BULL SOCKER X4 S.

Gödsel

Priset på kväve / urea hittills i september har legat still strax under 280 dollar per ton. Köpare börjar komma tillbaka till marknaden, berättar en fysisk handlare. Fabriker i Ukraina har stängts, då priset börjar komma ner till produktionskostnaden. Kväve på dessa priser är antagligen ett mycket bra köp för lantbrukare. Vi erbjuder terminshandel i urea, vilket kan vara en ”proxy” för kväveinnehållet även i andra blandningar.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Gödselpriset analyserat

Som en av väldigt få banker i världen erbjuder vi nu också terminshandel i noteringen för CAN Germany.

Fosfat och kali är oförändrade prismässigt. Det visar, som vi skrivit tidigare, att brytningen mellan Uralkali och Vitrysslands kaliumföretag, Belaruskali, ännu inte påverkat priserna negativt. Marknaden som förstår att ekonomiska drivkrafter obönhörligen verkar, håller dock aktiekursen på Potash Corporation väsentligt lägre än innan kartellen bröts upp.

I Vitryssland har Uralkalis fängslade VD hörts av domaren Natalia Pykina vid en tingsrätt i Minsk. Hon och Lukaschenko tillhör en liten grupp människor i Vitryssland som är förbjudna att besöka EU, efter att hon för två år sedan dömt en politisk motståndare till Lukaschenko till tre och ett halvt års isolerad fängelsevistelse.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära