Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om jordbruksråvarorUSDA:s plantings-rapport präglade marknaden. Den ger stöd för spannmålspriset under marknadsföringsåret 2014/15. USDA:s Outlook Forum i slutet av februari förutspådde att produktionen nu kommer ifatt efterfrågeboomen, med stigande lager och fallande pris som följd. Platingsrapporten visar att detta skjuts upp åtminstone ett år.

De tre största majsexportörerna i världen, USA, Brasilien och Ukraina kan tillsammans få 30 mt lägre produktion i år än vad man trodde för några månader sedan. Torkan i USA:s veteområden innebär att USA inte kommer att producera lika mycket vete som förra året. Däremot ser det riktigt bra ut i EU med dels stora arealer höstsådd vete och raps och dels mycket gynnsamt väder.

USA:s torkdrabbade veteområden fick regn i veckan som gick och prognosen innehåller ännu mer regn, vilket fick vetepriset att falla tillbaka från de högsta nivåerna. Oron för en eskalering av krisen i Ukraina har avtagit markant, vilket även det bidragit till att riskpremie gått ur marknadspriset.

Mjölkpriset har fallit kraftigt de två senaste veckorna, men kan möjligen stå inför en rekyl uppåt, som kan ge ett säljtillfälle. Toppen på mjölkhaussen noterades sannolikt under förra året. Trots den prisnedgång som varit sedan dess är dagsnoteringen på mjölkråvara i kr/Kg basis Eurex SMP och smör är trots allt 52% högre än bottennoteringen på försommaren 2012.

Odlingsväder

Indien är nästan helt torrt och väntas enligt GFS-modellen få endast 20% av normal nederbörd de kommande två veckorna. Kinas odlingsområden, dels i norra delen av landet och dels längs kusten söder om Shanghai, vara betydligt torrare än normalt de kommande två veckorna. Europa, inklusive Rysslands och Ukrainas jordbruksområden väntas få 125% – 200% av normal nederbörd. Frankrike och England torkar upp och får mindre nederbörd än väntat. Sverige, Danmark, Nordtyskland och Polen, som varit torrt, får å andra sidan mer nederbörd än normalt. Det har talats om att det är torrt i Polen, men detta repareras nu. Hittills är förutsättningarna fortsatt goda för att det ska bli en ovanligt riklig skörd i Europa.

GFS-model - Europa

US Drought Monitor rapporterade i torsdags att 65% av Kansas, den största veteproducerande delstaten i USA, led av ”severe to extreme” torka, den allvarligaste klassificeringen, den 1 april. Det är en uppgång från 43% veckan innan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Kalifornien minskade emellertid torkan från förra veckan.

US Drought Monitor

Drought

Nedan ser vi väntad avvikelse från normal nederbörd de kommande två veckorna i USA. Enligt prognosbilden lättar torkan i veteområdena i Texas, Kansas och Oklahoma. Corn belt och sojaområdena får också mycket nederbörd.

4 - 19 april

Sydamerika fortsätter att få regn och den kommande tvåveckorsprognosen från GFS-modellen visar nederbörd över det normala, särskilt i Mato Grosso, Goiás och Minas Gerais. Minas Gerais var den delstat som drabbades hårdast av torkan i januari och februari, vilket fördubblade världsmarknadspriset på kaffe. Om väderleksprognosen slår in finns förutsättningar för ytterligare rekyl i kaffepriset och i sockerpriset. Nederbörden i Mato Grosso gynnar nu framförallt safrinha-skörden av majs.

Sydamerika

Quarterly Stocks och Prospective Plantings

I måndags, för en vecka sedan, publicerade USDA uppgifter på hur stora lager som finns kvar i USA av majs, vete och sojabönor. Resultatet av nästan 80,000 enkäter av vad amerikanska lantbrukare tänker odla i år presenterades också – Prospective Platintings.

För majs var lagren mindre än vad som väntades. Vetelagren var å andra sidan större än vad marknaden väntat sig. Uppenbarligen har foderefterfrågan varit större på majs än på vete, jämfört med marknadens förväntningar. Sojalagren var något större än vad marknaden förväntat sig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Arealen av sojabönor ökar kraftigt och det var väntat. Lönsamheten är, som vi redovisat tidigare, generellt sett bättre med dagens prisbild, än den är för majs. Sådden av vete, som till största delen redan är känd sedan i höstas, blir som marknaden väntat sig och det är ingen stor förändring från förra året vad gäller arealen. Den stora överraskningen var att arealen av majs blir nästan 1.6 miljoner acres mindre än vad marknaden förväntat sig.

Om vi antar ”trend yield” för 2014, att lantbrukarna ”överger” och inte skördar en areal baserad på historisk trend (nivån är så gott som konstant), och arealen enligt Prospective Plantings-rapporten får vi följande produktionsestimat:

Produktionsestimat

Om vi jämför detta med förra årets skörd, ser vi att skörden av majs blir nästan 10 mt lägre i år. Skörden av sojabönor ökar med nästan 7 mt och skörden av vete ökar med 2 mt. MEN trend yield för vete är absolut inte rimligt att anta i år när crop ratings för Kansas, Texas och Oklahoma är i botten på grund av att nästan all areal är drabbad av ”extreme” eller ”exceptional” torka. Inte heller är det troligt att 8 miljoner acres överges och inte skördas. Det blir sannolikt mycket mer som inte skördas. Skörden av vete kanske blir väsentligt lägre än förra året.

När man räknar ihop arealen, undrar vän av ordning kanske varför det kan komma sig att arealen för sojabönor och vete blir som förväntat, men majsarealen mycket mindre än förväntat. Vart tog 1.6 miljoner acres vägen? En del gick till bomull, en del till ris och en del till canola. Skörden av canola väntas öka med 37% (givet samma hektarskörd som förra året). Jag vet inte, men antagligen odlas canola i norra USA, på gränsen till Kanada. Om kanadensarna resonerar likadant, och lyckas så när väl snön smälter, kan produktionen av canola överraska på uppsidan även där och där är produktionen väsentligt större än de drygt 1.4 mt som USA producerar.

Det tycks ändå saknas några miljoner acres. Farmdoc (University of Illinois) skrev på sin blogg i fredags kväll att dessa ”saknade” acres kan bero på variation inom felmarginalen för enkätundersökningen. De räknar med att arealen för majs har ökat i Juni-rapporten från USDA, som visar hur stor areal som faktiskt har såtts med majs (eller sojabönor).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Men allt annat lika ger rapporten stöd för spannmålspriset för det kommande marknadsföringsåret 2014/15. Den bild av att produktionen kommer ikapp efterfrågan i år med stigande lager som följd, som gavs av USDA:s Outlook Forum i slutet av februari ser ut att skjutas på framtiden ett år. Outlook Forum förutspådde ett genomsnittligt pris på majs 2014/15 på 390 cent per bushel. Den nivån förefaller orealistisk efter Prospective Plantings-rapporten.

För oljeväxter är situationen dock oförändrad, men sedan februari har skörden i Brasilien justerats ner med nästan 10 mt från de 95 mt som jordbruksministern talade om, så även där ser det möjligen lite mer positivt ut. Dock ska sägas att som gästtalaren Jens Bruno med erfarenhet från Ukrainas jordbruksföretag i storformat, Grain Alliance, sade på SEB:s kvällsseminarium i veckan, kommer Ukrainas lantbrukare att välja att odla solrosor istället för majs i år. Han sade att det är en lättodlad gröda. Solrosor kostar 1000 kr per hektar att odla och ger en intäkt på 6000 kr per hektar. Då utarmar man jorden, men det spelar mindre roll i år. Ukraina är världens största producent och exportör av solrosolja och detta kan sätta ytterligare press på marknaden för vegetabiliska oljor. Lägg därtill risken för att USA:s ökade areal av canola ger en indikation om hur Kanadas lantbrukare kommer att göra, så har vi ett scenario med väsentligt lägre pris på vegetabilisk olja.

Vete

Novemberkontraktet på Matif har haft en av sina sämre veckor med stora dagliga prisfall. Många lantbrukare har passat på att säkra årets skörd då priset varit högre än någon gång sedan maj förra året. I Sverige har vårbruket startat, vilket bidragit till prissäkringsivern här. Nyheten om regn i veckan i USA (men inte i västra Prärien, t ex västra delen av Kansas) bidrog till det negativa sentimentet för vete.

Som vi sett ovan ökade andelen av USA:s vetedistrikt som är drabbade av de svåraste formerna av torka till den 1 april (innan regnen kom). Crop ratings i Kansas och Texas förvärrades ytterligare. På måndag kväll startar NASS den reguljära rapporteringen av det amerikanska vetets kondition. Före vintervilan var det i den bästa konditionen på många år, men nu kommer det antagligen att jaga en motsvarande bottenplats.

Tekniskt är priset nere vid 195 euro, som är ett tekniskt stöd. I fredags var priset nere vid den nivån, men där fanns köpare som jagade upp priset till en stängning på 197.75 på fredagskvällen. Det är i och för sig sällan, som den sortens rörelser – mot trenden – sent på handelsdagen, blir bestående när marknaden öppnar igen nästa handelsdag.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mill Wheat Euro

Chicagovetet föll även det kraftigt i veckan, men stängde på en teknisk stödnivå vid 694 cent.

Wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

EU fortsätter att exportera i rask takt, som vi ser av exportlicenserna nedan. EU har istället importerat 10.5 mt majs hittills på marknadsföringsåret, vilket är lika mycket som under hela 2012/13.

EU-export

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy.

Maltkorn

Maltkornsterminerna fortsätter att handlas kring 220 euro per ton, där priset legat sedan november förra året. Maltkornet har inte riktigt hängt med i vetets svängning nedåt i början av året och uppåt sedan dess.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs lämnade 490-centsnivån där priset låg under hela mars månad, ända tills Plantings-rapporten fick priset att stiga till 500 cent. Tekniskt ”borde” det finnas möjligheter för priset att stiga ytterligare. En första teknisk motståndsnivå är 525 cent och ovanför det finns ett motstånd vid 550 cent.

Majspris

USA:s export av majs uppgår nu till USDA:s estimat för hela marknadsföringsåret. USA har redan exporterat 107% av vad USDA sade var årets exportpotential så sent som i förra månadens WASDE-rapport.

USDA - Export

Plantingsrapporten och regn över veteområdena i USA i veckan som gick, fick kvoten mellan majspris och vetepris att falla med 10%, som vi ser nedan.

Kvot

EU fortsätter att importera mycket majs. Hittills under 2013/14 uppgår importen till 10.5 mt, vilket är lika mycket som under hela 2012/13. Ukrainas export av majs har på motsvarande sätt varit mycket högre än förra året. EU har alltså hittills gynnats av den uppkomna situationen, då man kunnat sälja förhållandevis dyrt vete och importera billig majs.

Ukrainas jordbruksdepartement prognosticerade i veckan att Ukrainas produktion av majs ökar med 4% i år, vilket skulle ta den till 32 mt, hur man nu kan veta det, när den knappt är sådd än. All annan information tyder på att sådden blir mindre, eftersom det dels saknas pengar och dels kräver en större investering att odla majs, än att odla solrosor, en annan av Ukrainas stora grödor. Vi tror att det är rimligt att tro att Ukrainas skörd blir mer som 2012, dvs ca 20 mt, kanske upp emot 25 mt, men i vart fall inte som förra årets 30 mt. Enligt USDA ser Brasiliens skörd i år ut att bli 11 mt lägre än förra året. Plantingsrapporten visar att med trend yield kan USA:s produktion bli nästan 10 mt lägre än förra året. De tre största exportörerna till världsmarknaden av majs, alltså USA, Brasilien och Ukraina, får alltså vardera ca 10 mt lägre produktion i år än förra året, som det ser ut idag. Sammantaget förändrar detta läget för spannmål och majs i synnerhet. Vi måste gå över till köprekommendation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago bröt också motståndet vid 1200 cent och det signalerar att den stigande pristrenden kan fortsätta. Motstånd finns dock ganska nära på uppsidan, vid 1236 cent.

Novemberkontraktet på sojabönor

Tittar man på produktmarknaderna för sojabönor ser det dock inte fullt så positivt ut. Plantings-rapporten var dessutom rätt mycket helt i linje med förväntningarna och motiverar alltså inte ett högre pris än innan rapporten kom.

Sojamjölet steg med 360 dollar som stödnivå. Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.

I förra veckobrevet, för två veckor sedan skrev jag ”Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.” Sojamjölsterminen stod då i 369 dollar. Nu är priset 376 dollar. Centralt i resonemanget var den tekniska ”flagga” som uppstod i slutet av februari till mitten av mars (markerad nedan). En sådan brukar uppkomma ungefär halvvägs på prisrörelsen. Först hade vi en uppgång från 340 dollar till 370. Därefter en rekyl ned mot 355 och sedan en uppgång till 385. Det är nästan exakt 30 dollar i båda ”benen”. Utifrån textboken i teknisk analys, borde vi nu därför kunna gissa att uppgången är över. Det är däremot inte givet att priset går ner, men det går nog i vart fall inte upp längre än så här.

Tekniskt stöd finns först på 370 dollar och sedan på 360 dollar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Soybean meal - 4 april 2014

Sojaoljan lyckades hålla stånd i drygt en vecka vid 40 dollar och har sedan gjort ett försök till uppgång, som vi ännu inte vet om den kommer att fortsätta. Om priset vänder ner och går under 40 igen, signaleras att nedgången kan fortsätta, annars är det ”vänta och se” som gäller.

Sojabönolja

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett tekniskt stöd och om prisfallet avtar här, kan det ge stöd för alla marknader för vegetabiliska oljor.

KO

Sammantaget har vi en bild av att sojabönorna kan gå högre, drivet möjligen av sojaoljan. Mjölet ser ut att ha uppgången bakom sig. Med en förväntat högre produktion av solrosolja i Ukraina är det dock ologiskt att priset på vegetabilisk olja ska stiga, men det ser så ut.

Raps

Rapspriset stängde kraftigt ner i fredags. Marknaden har inte gått över i positivt sentiment. Tekniskt stöd finns dock bara 6 euro under fredagens stängning vid 361.75 euro. Att Kina säljer 5 mt av sina reservlager av rapsolja, påverkar sentimentet negativt.

Plantingsrapporten från USDA visar en stor ökning av canola-arealen, vilket om den får en efterföljare i Kanada, kan ge ytterligare ett år med stort utbud av rapsfrö. Det är också mycket höstsådd raps, som just nu utvecklas mycket väl i Europa. Våren är så tidig att rapsfälten kan blomma om några veckor i södra Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har fortsatt att gå ihop. I fredags stängde den på 14.9% premie för Matif, vilket är nästan 10% lägre än när jag började skriva om att spreaden var säljvärd såsom helt orimlig med tanke på att marknaderna har ända till november på sig att handla ihop igen. Fortfarande är Matif ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Rapeseed

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Rapsfröet var på en ”dyr” nivå i början av mars, men prisfallet på Matif och en stark marknad för sojabönor, har gjort rapsen billig. Detta talar mot ett stort prisfall på raps, i vart fall om det inte blir ett ännu större prisfall på sojabönor. Den senaste veckans fall i kvoten beror som bekant på att sojabönorna stigit i pris.

Raps

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år ligger kvar på 14.50 euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

För två veckor sedan berättade vi att kulmen i PED-virusets spridning har passerats och att vi därför förmodligen sett toppen på prisuppgången på Lean Hogs på mellan 120 och 130 cent. Tekniskt ser priset ut att stå inför ett kraftigt och snabbt prisfall.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Grispris

Nedan ser vi tre kurvor. Den fyllda, blå, visar antalet grisar i USA, som minskat kraftigt under inverkan av PED-epidemin. Gul kurva visar den årsvisa förändringen i procent, -3% på årsbasis. Den gröna kurvan visar förändringen på årsbasis i hur många grisar som behålls för avel. Den har hämtat sig i den senaste noteringen, vilket kan tyda på att besättningarna nu kan börja öka igen. Det har bäring på foderefterfrågan, främst majs från sommaren och framåt.

Hogs

I torsdags berättade EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta att Europakommissionen kommer att vända sig till WTO för att be dem undersöka rimligheten i Rysslands importstopp av europeiskt fläskkött, med anledning av att Afrikansk Svinpest påträffats hos vildsvin i östra EU. Detta är ytterligare en signal om att marknadens mörkaste period är över.

Spotkontraktet på EUREX Hogs har sedan förra veckobrevet för två veckor sedan gått upp från 1.57 euro per Kilo till 1.628.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Terminsmarknaden i USA kommer antagligen att falla kraftigt i pris och i EU att hålla sig stabilt eller fortsätta stiga.

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt att falla. Terminerna på SMP har fallit ganska kraftigt. Sedan slutet av mars har priset på SMP fallit med 160 euro per ton till 3030 för spotmånadskontraktet (april). Även om marknaden är illikvid tror jag man ska vara varse att 3500 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för smör och 3000 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för SMP. Marknaden kan alltså vara vid en temporär botten just nu. Det kan vara klokt att avvakta med prissäkring och se om nivåerna håller, i förhoppning att det blir en rekyl uppåt i terminspriserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi ser samma svaga prisutveckling som på Eurex, även på CME i Chicago och i Fonterras notering.

I diagrammet nedan är alla priser omräknade till Euro per ton.

Priser i euro per ton

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är.

Termin

Vi tycker att man som presumtiv terminssäljare kan avvakta för att se om det kommer en rekyl uppåt i priserna. Det är dock troligt att vi sett toppen på prisuppgången på mjölk under år 2013 i den uppgångsfas som började år 2012.

Socker

Priset på socker i Indien har den senaste tiden gått upp med ca 10%, men det syns inte i terminsmarknaden på ICE i New York. Marknaden befinner sig i en konsolideringsfas, efter uppgången från 15 cent till 18.50. Det är möjligt att marknaden kommer fram till att priset även i New York ska upp till föregående topp vid 19.50 cent. Just nu finns inte mycket nyheter att gå på.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sockerpris

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny har rasat ner till förra årets bottennivå på 284.50 dollar per ton.

Urea-priset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära