Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 april 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om jordbruksråvarorUSDA:s plantings-rapport präglade marknaden. Den ger stöd för spannmålspriset under marknadsföringsåret 2014/15. USDA:s Outlook Forum i slutet av februari förutspådde att produktionen nu kommer ifatt efterfrågeboomen, med stigande lager och fallande pris som följd. Platingsrapporten visar att detta skjuts upp åtminstone ett år.

De tre största majsexportörerna i världen, USA, Brasilien och Ukraina kan tillsammans få 30 mt lägre produktion i år än vad man trodde för några månader sedan. Torkan i USA:s veteområden innebär att USA inte kommer att producera lika mycket vete som förra året. Däremot ser det riktigt bra ut i EU med dels stora arealer höstsådd vete och raps och dels mycket gynnsamt väder.

USA:s torkdrabbade veteområden fick regn i veckan som gick och prognosen innehåller ännu mer regn, vilket fick vetepriset att falla tillbaka från de högsta nivåerna. Oron för en eskalering av krisen i Ukraina har avtagit markant, vilket även det bidragit till att riskpremie gått ur marknadspriset.

Mjölkpriset har fallit kraftigt de två senaste veckorna, men kan möjligen stå inför en rekyl uppåt, som kan ge ett säljtillfälle. Toppen på mjölkhaussen noterades sannolikt under förra året. Trots den prisnedgång som varit sedan dess är dagsnoteringen på mjölkråvara i kr/Kg basis Eurex SMP och smör är trots allt 52% högre än bottennoteringen på försommaren 2012.

Odlingsväder

Indien är nästan helt torrt och väntas enligt GFS-modellen få endast 20% av normal nederbörd de kommande två veckorna. Kinas odlingsområden, dels i norra delen av landet och dels längs kusten söder om Shanghai, vara betydligt torrare än normalt de kommande två veckorna. Europa, inklusive Rysslands och Ukrainas jordbruksområden väntas få 125% – 200% av normal nederbörd. Frankrike och England torkar upp och får mindre nederbörd än väntat. Sverige, Danmark, Nordtyskland och Polen, som varit torrt, får å andra sidan mer nederbörd än normalt. Det har talats om att det är torrt i Polen, men detta repareras nu. Hittills är förutsättningarna fortsatt goda för att det ska bli en ovanligt riklig skörd i Europa.

GFS-model - Europa

US Drought Monitor rapporterade i torsdags att 65% av Kansas, den största veteproducerande delstaten i USA, led av ”severe to extreme” torka, den allvarligaste klassificeringen, den 1 april. Det är en uppgång från 43% veckan innan.

I Kalifornien minskade emellertid torkan från förra veckan.

US Drought Monitor

Drought

Nedan ser vi väntad avvikelse från normal nederbörd de kommande två veckorna i USA. Enligt prognosbilden lättar torkan i veteområdena i Texas, Kansas och Oklahoma. Corn belt och sojaområdena får också mycket nederbörd.

4 - 19 april

Sydamerika fortsätter att få regn och den kommande tvåveckorsprognosen från GFS-modellen visar nederbörd över det normala, särskilt i Mato Grosso, Goiás och Minas Gerais. Minas Gerais var den delstat som drabbades hårdast av torkan i januari och februari, vilket fördubblade världsmarknadspriset på kaffe. Om väderleksprognosen slår in finns förutsättningar för ytterligare rekyl i kaffepriset och i sockerpriset. Nederbörden i Mato Grosso gynnar nu framförallt safrinha-skörden av majs.

Sydamerika

Quarterly Stocks och Prospective Plantings

I måndags, för en vecka sedan, publicerade USDA uppgifter på hur stora lager som finns kvar i USA av majs, vete och sojabönor. Resultatet av nästan 80,000 enkäter av vad amerikanska lantbrukare tänker odla i år presenterades också – Prospective Platintings.

För majs var lagren mindre än vad som väntades. Vetelagren var å andra sidan större än vad marknaden väntat sig. Uppenbarligen har foderefterfrågan varit större på majs än på vete, jämfört med marknadens förväntningar. Sojalagren var något större än vad marknaden förväntat sig.

Arealen av sojabönor ökar kraftigt och det var väntat. Lönsamheten är, som vi redovisat tidigare, generellt sett bättre med dagens prisbild, än den är för majs. Sådden av vete, som till största delen redan är känd sedan i höstas, blir som marknaden väntat sig och det är ingen stor förändring från förra året vad gäller arealen. Den stora överraskningen var att arealen av majs blir nästan 1.6 miljoner acres mindre än vad marknaden förväntat sig.

Om vi antar ”trend yield” för 2014, att lantbrukarna ”överger” och inte skördar en areal baserad på historisk trend (nivån är så gott som konstant), och arealen enligt Prospective Plantings-rapporten får vi följande produktionsestimat:

Produktionsestimat

Om vi jämför detta med förra årets skörd, ser vi att skörden av majs blir nästan 10 mt lägre i år. Skörden av sojabönor ökar med nästan 7 mt och skörden av vete ökar med 2 mt. MEN trend yield för vete är absolut inte rimligt att anta i år när crop ratings för Kansas, Texas och Oklahoma är i botten på grund av att nästan all areal är drabbad av ”extreme” eller ”exceptional” torka. Inte heller är det troligt att 8 miljoner acres överges och inte skördas. Det blir sannolikt mycket mer som inte skördas. Skörden av vete kanske blir väsentligt lägre än förra året.

När man räknar ihop arealen, undrar vän av ordning kanske varför det kan komma sig att arealen för sojabönor och vete blir som förväntat, men majsarealen mycket mindre än förväntat. Vart tog 1.6 miljoner acres vägen? En del gick till bomull, en del till ris och en del till canola. Skörden av canola väntas öka med 37% (givet samma hektarskörd som förra året). Jag vet inte, men antagligen odlas canola i norra USA, på gränsen till Kanada. Om kanadensarna resonerar likadant, och lyckas så när väl snön smälter, kan produktionen av canola överraska på uppsidan även där och där är produktionen väsentligt större än de drygt 1.4 mt som USA producerar.

Det tycks ändå saknas några miljoner acres. Farmdoc (University of Illinois) skrev på sin blogg i fredags kväll att dessa ”saknade” acres kan bero på variation inom felmarginalen för enkätundersökningen. De räknar med att arealen för majs har ökat i Juni-rapporten från USDA, som visar hur stor areal som faktiskt har såtts med majs (eller sojabönor).

Men allt annat lika ger rapporten stöd för spannmålspriset för det kommande marknadsföringsåret 2014/15. Den bild av att produktionen kommer ikapp efterfrågan i år med stigande lager som följd, som gavs av USDA:s Outlook Forum i slutet av februari ser ut att skjutas på framtiden ett år. Outlook Forum förutspådde ett genomsnittligt pris på majs 2014/15 på 390 cent per bushel. Den nivån förefaller orealistisk efter Prospective Plantings-rapporten.

För oljeväxter är situationen dock oförändrad, men sedan februari har skörden i Brasilien justerats ner med nästan 10 mt från de 95 mt som jordbruksministern talade om, så även där ser det möjligen lite mer positivt ut. Dock ska sägas att som gästtalaren Jens Bruno med erfarenhet från Ukrainas jordbruksföretag i storformat, Grain Alliance, sade på SEB:s kvällsseminarium i veckan, kommer Ukrainas lantbrukare att välja att odla solrosor istället för majs i år. Han sade att det är en lättodlad gröda. Solrosor kostar 1000 kr per hektar att odla och ger en intäkt på 6000 kr per hektar. Då utarmar man jorden, men det spelar mindre roll i år. Ukraina är världens största producent och exportör av solrosolja och detta kan sätta ytterligare press på marknaden för vegetabiliska oljor. Lägg därtill risken för att USA:s ökade areal av canola ger en indikation om hur Kanadas lantbrukare kommer att göra, så har vi ett scenario med väsentligt lägre pris på vegetabilisk olja.

Vete

Novemberkontraktet på Matif har haft en av sina sämre veckor med stora dagliga prisfall. Många lantbrukare har passat på att säkra årets skörd då priset varit högre än någon gång sedan maj förra året. I Sverige har vårbruket startat, vilket bidragit till prissäkringsivern här. Nyheten om regn i veckan i USA (men inte i västra Prärien, t ex västra delen av Kansas) bidrog till det negativa sentimentet för vete.

Som vi sett ovan ökade andelen av USA:s vetedistrikt som är drabbade av de svåraste formerna av torka till den 1 april (innan regnen kom). Crop ratings i Kansas och Texas förvärrades ytterligare. På måndag kväll startar NASS den reguljära rapporteringen av det amerikanska vetets kondition. Före vintervilan var det i den bästa konditionen på många år, men nu kommer det antagligen att jaga en motsvarande bottenplats.

Tekniskt är priset nere vid 195 euro, som är ett tekniskt stöd. I fredags var priset nere vid den nivån, men där fanns köpare som jagade upp priset till en stängning på 197.75 på fredagskvällen. Det är i och för sig sällan, som den sortens rörelser – mot trenden – sent på handelsdagen, blir bestående när marknaden öppnar igen nästa handelsdag.

Mill Wheat Euro

Chicagovetet föll även det kraftigt i veckan, men stängde på en teknisk stödnivå vid 694 cent.

Wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

EU fortsätter att exportera i rask takt, som vi ser av exportlicenserna nedan. EU har istället importerat 10.5 mt majs hittills på marknadsföringsåret, vilket är lika mycket som under hela 2012/13.

EU-export

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy.

Maltkorn

Maltkornsterminerna fortsätter att handlas kring 220 euro per ton, där priset legat sedan november förra året. Maltkornet har inte riktigt hängt med i vetets svängning nedåt i början av året och uppåt sedan dess.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs lämnade 490-centsnivån där priset låg under hela mars månad, ända tills Plantings-rapporten fick priset att stiga till 500 cent. Tekniskt ”borde” det finnas möjligheter för priset att stiga ytterligare. En första teknisk motståndsnivå är 525 cent och ovanför det finns ett motstånd vid 550 cent.

Majspris

USA:s export av majs uppgår nu till USDA:s estimat för hela marknadsföringsåret. USA har redan exporterat 107% av vad USDA sade var årets exportpotential så sent som i förra månadens WASDE-rapport.

USDA - Export

Plantingsrapporten och regn över veteområdena i USA i veckan som gick, fick kvoten mellan majspris och vetepris att falla med 10%, som vi ser nedan.

Kvot

EU fortsätter att importera mycket majs. Hittills under 2013/14 uppgår importen till 10.5 mt, vilket är lika mycket som under hela 2012/13. Ukrainas export av majs har på motsvarande sätt varit mycket högre än förra året. EU har alltså hittills gynnats av den uppkomna situationen, då man kunnat sälja förhållandevis dyrt vete och importera billig majs.

Ukrainas jordbruksdepartement prognosticerade i veckan att Ukrainas produktion av majs ökar med 4% i år, vilket skulle ta den till 32 mt, hur man nu kan veta det, när den knappt är sådd än. All annan information tyder på att sådden blir mindre, eftersom det dels saknas pengar och dels kräver en större investering att odla majs, än att odla solrosor, en annan av Ukrainas stora grödor. Vi tror att det är rimligt att tro att Ukrainas skörd blir mer som 2012, dvs ca 20 mt, kanske upp emot 25 mt, men i vart fall inte som förra årets 30 mt. Enligt USDA ser Brasiliens skörd i år ut att bli 11 mt lägre än förra året. Plantingsrapporten visar att med trend yield kan USA:s produktion bli nästan 10 mt lägre än förra året. De tre största exportörerna till världsmarknaden av majs, alltså USA, Brasilien och Ukraina, får alltså vardera ca 10 mt lägre produktion i år än förra året, som det ser ut idag. Sammantaget förändrar detta läget för spannmål och majs i synnerhet. Vi måste gå över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago bröt också motståndet vid 1200 cent och det signalerar att den stigande pristrenden kan fortsätta. Motstånd finns dock ganska nära på uppsidan, vid 1236 cent.

Novemberkontraktet på sojabönor

Tittar man på produktmarknaderna för sojabönor ser det dock inte fullt så positivt ut. Plantings-rapporten var dessutom rätt mycket helt i linje med förväntningarna och motiverar alltså inte ett högre pris än innan rapporten kom.

Sojamjölet steg med 360 dollar som stödnivå. Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.

I förra veckobrevet, för två veckor sedan skrev jag ”Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.” Sojamjölsterminen stod då i 369 dollar. Nu är priset 376 dollar. Centralt i resonemanget var den tekniska ”flagga” som uppstod i slutet av februari till mitten av mars (markerad nedan). En sådan brukar uppkomma ungefär halvvägs på prisrörelsen. Först hade vi en uppgång från 340 dollar till 370. Därefter en rekyl ned mot 355 och sedan en uppgång till 385. Det är nästan exakt 30 dollar i båda ”benen”. Utifrån textboken i teknisk analys, borde vi nu därför kunna gissa att uppgången är över. Det är däremot inte givet att priset går ner, men det går nog i vart fall inte upp längre än så här.

Tekniskt stöd finns först på 370 dollar och sedan på 360 dollar.

Soybean meal - 4 april 2014

Sojaoljan lyckades hålla stånd i drygt en vecka vid 40 dollar och har sedan gjort ett försök till uppgång, som vi ännu inte vet om den kommer att fortsätta. Om priset vänder ner och går under 40 igen, signaleras att nedgången kan fortsätta, annars är det ”vänta och se” som gäller.

Sojabönolja

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett tekniskt stöd och om prisfallet avtar här, kan det ge stöd för alla marknader för vegetabiliska oljor.

KO

Sammantaget har vi en bild av att sojabönorna kan gå högre, drivet möjligen av sojaoljan. Mjölet ser ut att ha uppgången bakom sig. Med en förväntat högre produktion av solrosolja i Ukraina är det dock ologiskt att priset på vegetabilisk olja ska stiga, men det ser så ut.

Raps

Rapspriset stängde kraftigt ner i fredags. Marknaden har inte gått över i positivt sentiment. Tekniskt stöd finns dock bara 6 euro under fredagens stängning vid 361.75 euro. Att Kina säljer 5 mt av sina reservlager av rapsolja, påverkar sentimentet negativt.

Plantingsrapporten från USDA visar en stor ökning av canola-arealen, vilket om den får en efterföljare i Kanada, kan ge ytterligare ett år med stort utbud av rapsfrö. Det är också mycket höstsådd raps, som just nu utvecklas mycket väl i Europa. Våren är så tidig att rapsfälten kan blomma om några veckor i södra Sverige.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har fortsatt att gå ihop. I fredags stängde den på 14.9% premie för Matif, vilket är nästan 10% lägre än när jag började skriva om att spreaden var säljvärd såsom helt orimlig med tanke på att marknaderna har ända till november på sig att handla ihop igen. Fortfarande är Matif ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Rapeseed

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Rapsfröet var på en ”dyr” nivå i början av mars, men prisfallet på Matif och en stark marknad för sojabönor, har gjort rapsen billig. Detta talar mot ett stort prisfall på raps, i vart fall om det inte blir ett ännu större prisfall på sojabönor. Den senaste veckans fall i kvoten beror som bekant på att sojabönorna stigit i pris.

Raps

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år ligger kvar på 14.50 euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

För två veckor sedan berättade vi att kulmen i PED-virusets spridning har passerats och att vi därför förmodligen sett toppen på prisuppgången på Lean Hogs på mellan 120 och 130 cent. Tekniskt ser priset ut att stå inför ett kraftigt och snabbt prisfall.

Grispris

Nedan ser vi tre kurvor. Den fyllda, blå, visar antalet grisar i USA, som minskat kraftigt under inverkan av PED-epidemin. Gul kurva visar den årsvisa förändringen i procent, -3% på årsbasis. Den gröna kurvan visar förändringen på årsbasis i hur många grisar som behålls för avel. Den har hämtat sig i den senaste noteringen, vilket kan tyda på att besättningarna nu kan börja öka igen. Det har bäring på foderefterfrågan, främst majs från sommaren och framåt.

Hogs

I torsdags berättade EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta att Europakommissionen kommer att vända sig till WTO för att be dem undersöka rimligheten i Rysslands importstopp av europeiskt fläskkött, med anledning av att Afrikansk Svinpest påträffats hos vildsvin i östra EU. Detta är ytterligare en signal om att marknadens mörkaste period är över.

Spotkontraktet på EUREX Hogs har sedan förra veckobrevet för två veckor sedan gått upp från 1.57 euro per Kilo till 1.628.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Terminsmarknaden i USA kommer antagligen att falla kraftigt i pris och i EU att hålla sig stabilt eller fortsätta stiga.

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt att falla. Terminerna på SMP har fallit ganska kraftigt. Sedan slutet av mars har priset på SMP fallit med 160 euro per ton till 3030 för spotmånadskontraktet (april). Även om marknaden är illikvid tror jag man ska vara varse att 3500 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för smör och 3000 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för SMP. Marknaden kan alltså vara vid en temporär botten just nu. Det kan vara klokt att avvakta med prissäkring och se om nivåerna håller, i förhoppning att det blir en rekyl uppåt i terminspriserna.

Vi ser samma svaga prisutveckling som på Eurex, även på CME i Chicago och i Fonterras notering.

I diagrammet nedan är alla priser omräknade till Euro per ton.

Priser i euro per ton

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är.

Termin

Vi tycker att man som presumtiv terminssäljare kan avvakta för att se om det kommer en rekyl uppåt i priserna. Det är dock troligt att vi sett toppen på prisuppgången på mjölk under år 2013 i den uppgångsfas som började år 2012.

Socker

Priset på socker i Indien har den senaste tiden gått upp med ca 10%, men det syns inte i terminsmarknaden på ICE i New York. Marknaden befinner sig i en konsolideringsfas, efter uppgången från 15 cent till 18.50. Det är möjligt att marknaden kommer fram till att priset även i New York ska upp till föregående topp vid 19.50 cent. Just nu finns inte mycket nyheter att gå på.

Sockerpris

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny har rasat ner till förra årets bottennivå på 284.50 dollar per ton.

Urea-priset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära