Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om jordbruksråvarorUSDA:s plantings-rapport präglade marknaden. Den ger stöd för spannmålspriset under marknadsföringsåret 2014/15. USDA:s Outlook Forum i slutet av februari förutspådde att produktionen nu kommer ifatt efterfrågeboomen, med stigande lager och fallande pris som följd. Platingsrapporten visar att detta skjuts upp åtminstone ett år.

De tre största majsexportörerna i världen, USA, Brasilien och Ukraina kan tillsammans få 30 mt lägre produktion i år än vad man trodde för några månader sedan. Torkan i USA:s veteområden innebär att USA inte kommer att producera lika mycket vete som förra året. Däremot ser det riktigt bra ut i EU med dels stora arealer höstsådd vete och raps och dels mycket gynnsamt väder.

USA:s torkdrabbade veteområden fick regn i veckan som gick och prognosen innehåller ännu mer regn, vilket fick vetepriset att falla tillbaka från de högsta nivåerna. Oron för en eskalering av krisen i Ukraina har avtagit markant, vilket även det bidragit till att riskpremie gått ur marknadspriset.

Mjölkpriset har fallit kraftigt de två senaste veckorna, men kan möjligen stå inför en rekyl uppåt, som kan ge ett säljtillfälle. Toppen på mjölkhaussen noterades sannolikt under förra året. Trots den prisnedgång som varit sedan dess är dagsnoteringen på mjölkråvara i kr/Kg basis Eurex SMP och smör är trots allt 52% högre än bottennoteringen på försommaren 2012.

Odlingsväder

Indien är nästan helt torrt och väntas enligt GFS-modellen få endast 20% av normal nederbörd de kommande två veckorna. Kinas odlingsområden, dels i norra delen av landet och dels längs kusten söder om Shanghai, vara betydligt torrare än normalt de kommande två veckorna. Europa, inklusive Rysslands och Ukrainas jordbruksområden väntas få 125% – 200% av normal nederbörd. Frankrike och England torkar upp och får mindre nederbörd än väntat. Sverige, Danmark, Nordtyskland och Polen, som varit torrt, får å andra sidan mer nederbörd än normalt. Det har talats om att det är torrt i Polen, men detta repareras nu. Hittills är förutsättningarna fortsatt goda för att det ska bli en ovanligt riklig skörd i Europa.

GFS-model - Europa

US Drought Monitor rapporterade i torsdags att 65% av Kansas, den största veteproducerande delstaten i USA, led av ”severe to extreme” torka, den allvarligaste klassificeringen, den 1 april. Det är en uppgång från 43% veckan innan.

I Kalifornien minskade emellertid torkan från förra veckan.

US Drought Monitor

Drought

Nedan ser vi väntad avvikelse från normal nederbörd de kommande två veckorna i USA. Enligt prognosbilden lättar torkan i veteområdena i Texas, Kansas och Oklahoma. Corn belt och sojaområdena får också mycket nederbörd.

4 - 19 april

Sydamerika fortsätter att få regn och den kommande tvåveckorsprognosen från GFS-modellen visar nederbörd över det normala, särskilt i Mato Grosso, Goiás och Minas Gerais. Minas Gerais var den delstat som drabbades hårdast av torkan i januari och februari, vilket fördubblade världsmarknadspriset på kaffe. Om väderleksprognosen slår in finns förutsättningar för ytterligare rekyl i kaffepriset och i sockerpriset. Nederbörden i Mato Grosso gynnar nu framförallt safrinha-skörden av majs.

Sydamerika

Quarterly Stocks och Prospective Plantings

I måndags, för en vecka sedan, publicerade USDA uppgifter på hur stora lager som finns kvar i USA av majs, vete och sojabönor. Resultatet av nästan 80,000 enkäter av vad amerikanska lantbrukare tänker odla i år presenterades också – Prospective Platintings.

För majs var lagren mindre än vad som väntades. Vetelagren var å andra sidan större än vad marknaden väntat sig. Uppenbarligen har foderefterfrågan varit större på majs än på vete, jämfört med marknadens förväntningar. Sojalagren var något större än vad marknaden förväntat sig.

Arealen av sojabönor ökar kraftigt och det var väntat. Lönsamheten är, som vi redovisat tidigare, generellt sett bättre med dagens prisbild, än den är för majs. Sådden av vete, som till största delen redan är känd sedan i höstas, blir som marknaden väntat sig och det är ingen stor förändring från förra året vad gäller arealen. Den stora överraskningen var att arealen av majs blir nästan 1.6 miljoner acres mindre än vad marknaden förväntat sig.

Om vi antar ”trend yield” för 2014, att lantbrukarna ”överger” och inte skördar en areal baserad på historisk trend (nivån är så gott som konstant), och arealen enligt Prospective Plantings-rapporten får vi följande produktionsestimat:

Produktionsestimat

Om vi jämför detta med förra årets skörd, ser vi att skörden av majs blir nästan 10 mt lägre i år. Skörden av sojabönor ökar med nästan 7 mt och skörden av vete ökar med 2 mt. MEN trend yield för vete är absolut inte rimligt att anta i år när crop ratings för Kansas, Texas och Oklahoma är i botten på grund av att nästan all areal är drabbad av ”extreme” eller ”exceptional” torka. Inte heller är det troligt att 8 miljoner acres överges och inte skördas. Det blir sannolikt mycket mer som inte skördas. Skörden av vete kanske blir väsentligt lägre än förra året.

När man räknar ihop arealen, undrar vän av ordning kanske varför det kan komma sig att arealen för sojabönor och vete blir som förväntat, men majsarealen mycket mindre än förväntat. Vart tog 1.6 miljoner acres vägen? En del gick till bomull, en del till ris och en del till canola. Skörden av canola väntas öka med 37% (givet samma hektarskörd som förra året). Jag vet inte, men antagligen odlas canola i norra USA, på gränsen till Kanada. Om kanadensarna resonerar likadant, och lyckas så när väl snön smälter, kan produktionen av canola överraska på uppsidan även där och där är produktionen väsentligt större än de drygt 1.4 mt som USA producerar.

Det tycks ändå saknas några miljoner acres. Farmdoc (University of Illinois) skrev på sin blogg i fredags kväll att dessa ”saknade” acres kan bero på variation inom felmarginalen för enkätundersökningen. De räknar med att arealen för majs har ökat i Juni-rapporten från USDA, som visar hur stor areal som faktiskt har såtts med majs (eller sojabönor).

Men allt annat lika ger rapporten stöd för spannmålspriset för det kommande marknadsföringsåret 2014/15. Den bild av att produktionen kommer ikapp efterfrågan i år med stigande lager som följd, som gavs av USDA:s Outlook Forum i slutet av februari ser ut att skjutas på framtiden ett år. Outlook Forum förutspådde ett genomsnittligt pris på majs 2014/15 på 390 cent per bushel. Den nivån förefaller orealistisk efter Prospective Plantings-rapporten.

För oljeväxter är situationen dock oförändrad, men sedan februari har skörden i Brasilien justerats ner med nästan 10 mt från de 95 mt som jordbruksministern talade om, så även där ser det möjligen lite mer positivt ut. Dock ska sägas att som gästtalaren Jens Bruno med erfarenhet från Ukrainas jordbruksföretag i storformat, Grain Alliance, sade på SEB:s kvällsseminarium i veckan, kommer Ukrainas lantbrukare att välja att odla solrosor istället för majs i år. Han sade att det är en lättodlad gröda. Solrosor kostar 1000 kr per hektar att odla och ger en intäkt på 6000 kr per hektar. Då utarmar man jorden, men det spelar mindre roll i år. Ukraina är världens största producent och exportör av solrosolja och detta kan sätta ytterligare press på marknaden för vegetabiliska oljor. Lägg därtill risken för att USA:s ökade areal av canola ger en indikation om hur Kanadas lantbrukare kommer att göra, så har vi ett scenario med väsentligt lägre pris på vegetabilisk olja.

Vete

Novemberkontraktet på Matif har haft en av sina sämre veckor med stora dagliga prisfall. Många lantbrukare har passat på att säkra årets skörd då priset varit högre än någon gång sedan maj förra året. I Sverige har vårbruket startat, vilket bidragit till prissäkringsivern här. Nyheten om regn i veckan i USA (men inte i västra Prärien, t ex västra delen av Kansas) bidrog till det negativa sentimentet för vete.

Som vi sett ovan ökade andelen av USA:s vetedistrikt som är drabbade av de svåraste formerna av torka till den 1 april (innan regnen kom). Crop ratings i Kansas och Texas förvärrades ytterligare. På måndag kväll startar NASS den reguljära rapporteringen av det amerikanska vetets kondition. Före vintervilan var det i den bästa konditionen på många år, men nu kommer det antagligen att jaga en motsvarande bottenplats.

Tekniskt är priset nere vid 195 euro, som är ett tekniskt stöd. I fredags var priset nere vid den nivån, men där fanns köpare som jagade upp priset till en stängning på 197.75 på fredagskvällen. Det är i och för sig sällan, som den sortens rörelser – mot trenden – sent på handelsdagen, blir bestående när marknaden öppnar igen nästa handelsdag.

Mill Wheat Euro

Chicagovetet föll även det kraftigt i veckan, men stängde på en teknisk stödnivå vid 694 cent.

Wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

EU fortsätter att exportera i rask takt, som vi ser av exportlicenserna nedan. EU har istället importerat 10.5 mt majs hittills på marknadsföringsåret, vilket är lika mycket som under hela 2012/13.

EU-export

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy.

Maltkorn

Maltkornsterminerna fortsätter att handlas kring 220 euro per ton, där priset legat sedan november förra året. Maltkornet har inte riktigt hängt med i vetets svängning nedåt i början av året och uppåt sedan dess.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs lämnade 490-centsnivån där priset låg under hela mars månad, ända tills Plantings-rapporten fick priset att stiga till 500 cent. Tekniskt ”borde” det finnas möjligheter för priset att stiga ytterligare. En första teknisk motståndsnivå är 525 cent och ovanför det finns ett motstånd vid 550 cent.

Majspris

USA:s export av majs uppgår nu till USDA:s estimat för hela marknadsföringsåret. USA har redan exporterat 107% av vad USDA sade var årets exportpotential så sent som i förra månadens WASDE-rapport.

USDA - Export

Plantingsrapporten och regn över veteområdena i USA i veckan som gick, fick kvoten mellan majspris och vetepris att falla med 10%, som vi ser nedan.

Kvot

EU fortsätter att importera mycket majs. Hittills under 2013/14 uppgår importen till 10.5 mt, vilket är lika mycket som under hela 2012/13. Ukrainas export av majs har på motsvarande sätt varit mycket högre än förra året. EU har alltså hittills gynnats av den uppkomna situationen, då man kunnat sälja förhållandevis dyrt vete och importera billig majs.

Ukrainas jordbruksdepartement prognosticerade i veckan att Ukrainas produktion av majs ökar med 4% i år, vilket skulle ta den till 32 mt, hur man nu kan veta det, när den knappt är sådd än. All annan information tyder på att sådden blir mindre, eftersom det dels saknas pengar och dels kräver en större investering att odla majs, än att odla solrosor, en annan av Ukrainas stora grödor. Vi tror att det är rimligt att tro att Ukrainas skörd blir mer som 2012, dvs ca 20 mt, kanske upp emot 25 mt, men i vart fall inte som förra årets 30 mt. Enligt USDA ser Brasiliens skörd i år ut att bli 11 mt lägre än förra året. Plantingsrapporten visar att med trend yield kan USA:s produktion bli nästan 10 mt lägre än förra året. De tre största exportörerna till världsmarknaden av majs, alltså USA, Brasilien och Ukraina, får alltså vardera ca 10 mt lägre produktion i år än förra året, som det ser ut idag. Sammantaget förändrar detta läget för spannmål och majs i synnerhet. Vi måste gå över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago bröt också motståndet vid 1200 cent och det signalerar att den stigande pristrenden kan fortsätta. Motstånd finns dock ganska nära på uppsidan, vid 1236 cent.

Novemberkontraktet på sojabönor

Tittar man på produktmarknaderna för sojabönor ser det dock inte fullt så positivt ut. Plantings-rapporten var dessutom rätt mycket helt i linje med förväntningarna och motiverar alltså inte ett högre pris än innan rapporten kom.

Sojamjölet steg med 360 dollar som stödnivå. Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.

I förra veckobrevet, för två veckor sedan skrev jag ”Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.” Sojamjölsterminen stod då i 369 dollar. Nu är priset 376 dollar. Centralt i resonemanget var den tekniska ”flagga” som uppstod i slutet av februari till mitten av mars (markerad nedan). En sådan brukar uppkomma ungefär halvvägs på prisrörelsen. Först hade vi en uppgång från 340 dollar till 370. Därefter en rekyl ned mot 355 och sedan en uppgång till 385. Det är nästan exakt 30 dollar i båda ”benen”. Utifrån textboken i teknisk analys, borde vi nu därför kunna gissa att uppgången är över. Det är däremot inte givet att priset går ner, men det går nog i vart fall inte upp längre än så här.

Tekniskt stöd finns först på 370 dollar och sedan på 360 dollar.

Soybean meal - 4 april 2014

Sojaoljan lyckades hålla stånd i drygt en vecka vid 40 dollar och har sedan gjort ett försök till uppgång, som vi ännu inte vet om den kommer att fortsätta. Om priset vänder ner och går under 40 igen, signaleras att nedgången kan fortsätta, annars är det ”vänta och se” som gäller.

Sojabönolja

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett tekniskt stöd och om prisfallet avtar här, kan det ge stöd för alla marknader för vegetabiliska oljor.

KO

Sammantaget har vi en bild av att sojabönorna kan gå högre, drivet möjligen av sojaoljan. Mjölet ser ut att ha uppgången bakom sig. Med en förväntat högre produktion av solrosolja i Ukraina är det dock ologiskt att priset på vegetabilisk olja ska stiga, men det ser så ut.

Raps

Rapspriset stängde kraftigt ner i fredags. Marknaden har inte gått över i positivt sentiment. Tekniskt stöd finns dock bara 6 euro under fredagens stängning vid 361.75 euro. Att Kina säljer 5 mt av sina reservlager av rapsolja, påverkar sentimentet negativt.

Plantingsrapporten från USDA visar en stor ökning av canola-arealen, vilket om den får en efterföljare i Kanada, kan ge ytterligare ett år med stort utbud av rapsfrö. Det är också mycket höstsådd raps, som just nu utvecklas mycket väl i Europa. Våren är så tidig att rapsfälten kan blomma om några veckor i södra Sverige.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har fortsatt att gå ihop. I fredags stängde den på 14.9% premie för Matif, vilket är nästan 10% lägre än när jag började skriva om att spreaden var säljvärd såsom helt orimlig med tanke på att marknaderna har ända till november på sig att handla ihop igen. Fortfarande är Matif ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Rapeseed

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Rapsfröet var på en ”dyr” nivå i början av mars, men prisfallet på Matif och en stark marknad för sojabönor, har gjort rapsen billig. Detta talar mot ett stort prisfall på raps, i vart fall om det inte blir ett ännu större prisfall på sojabönor. Den senaste veckans fall i kvoten beror som bekant på att sojabönorna stigit i pris.

Raps

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år ligger kvar på 14.50 euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

För två veckor sedan berättade vi att kulmen i PED-virusets spridning har passerats och att vi därför förmodligen sett toppen på prisuppgången på Lean Hogs på mellan 120 och 130 cent. Tekniskt ser priset ut att stå inför ett kraftigt och snabbt prisfall.

Grispris

Nedan ser vi tre kurvor. Den fyllda, blå, visar antalet grisar i USA, som minskat kraftigt under inverkan av PED-epidemin. Gul kurva visar den årsvisa förändringen i procent, -3% på årsbasis. Den gröna kurvan visar förändringen på årsbasis i hur många grisar som behålls för avel. Den har hämtat sig i den senaste noteringen, vilket kan tyda på att besättningarna nu kan börja öka igen. Det har bäring på foderefterfrågan, främst majs från sommaren och framåt.

Hogs

I torsdags berättade EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta att Europakommissionen kommer att vända sig till WTO för att be dem undersöka rimligheten i Rysslands importstopp av europeiskt fläskkött, med anledning av att Afrikansk Svinpest påträffats hos vildsvin i östra EU. Detta är ytterligare en signal om att marknadens mörkaste period är över.

Spotkontraktet på EUREX Hogs har sedan förra veckobrevet för två veckor sedan gått upp från 1.57 euro per Kilo till 1.628.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Terminsmarknaden i USA kommer antagligen att falla kraftigt i pris och i EU att hålla sig stabilt eller fortsätta stiga.

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt att falla. Terminerna på SMP har fallit ganska kraftigt. Sedan slutet av mars har priset på SMP fallit med 160 euro per ton till 3030 för spotmånadskontraktet (april). Även om marknaden är illikvid tror jag man ska vara varse att 3500 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för smör och 3000 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för SMP. Marknaden kan alltså vara vid en temporär botten just nu. Det kan vara klokt att avvakta med prissäkring och se om nivåerna håller, i förhoppning att det blir en rekyl uppåt i terminspriserna.

Vi ser samma svaga prisutveckling som på Eurex, även på CME i Chicago och i Fonterras notering.

I diagrammet nedan är alla priser omräknade till Euro per ton.

Priser i euro per ton

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är.

Termin

Vi tycker att man som presumtiv terminssäljare kan avvakta för att se om det kommer en rekyl uppåt i priserna. Det är dock troligt att vi sett toppen på prisuppgången på mjölk under år 2013 i den uppgångsfas som började år 2012.

Socker

Priset på socker i Indien har den senaste tiden gått upp med ca 10%, men det syns inte i terminsmarknaden på ICE i New York. Marknaden befinner sig i en konsolideringsfas, efter uppgången från 15 cent till 18.50. Det är möjligt att marknaden kommer fram till att priset även i New York ska upp till föregående topp vid 19.50 cent. Just nu finns inte mycket nyheter att gå på.

Sockerpris

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny har rasat ner till förra årets bottennivå på 284.50 dollar per ton.

Urea-priset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära