Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om jordbruksråvarorUSDA:s plantings-rapport präglade marknaden. Den ger stöd för spannmålspriset under marknadsföringsåret 2014/15. USDA:s Outlook Forum i slutet av februari förutspådde att produktionen nu kommer ifatt efterfrågeboomen, med stigande lager och fallande pris som följd. Platingsrapporten visar att detta skjuts upp åtminstone ett år.

De tre största majsexportörerna i världen, USA, Brasilien och Ukraina kan tillsammans få 30 mt lägre produktion i år än vad man trodde för några månader sedan. Torkan i USA:s veteområden innebär att USA inte kommer att producera lika mycket vete som förra året. Däremot ser det riktigt bra ut i EU med dels stora arealer höstsådd vete och raps och dels mycket gynnsamt väder.

USA:s torkdrabbade veteområden fick regn i veckan som gick och prognosen innehåller ännu mer regn, vilket fick vetepriset att falla tillbaka från de högsta nivåerna. Oron för en eskalering av krisen i Ukraina har avtagit markant, vilket även det bidragit till att riskpremie gått ur marknadspriset.

Mjölkpriset har fallit kraftigt de två senaste veckorna, men kan möjligen stå inför en rekyl uppåt, som kan ge ett säljtillfälle. Toppen på mjölkhaussen noterades sannolikt under förra året. Trots den prisnedgång som varit sedan dess är dagsnoteringen på mjölkråvara i kr/Kg basis Eurex SMP och smör är trots allt 52% högre än bottennoteringen på försommaren 2012.

Odlingsväder

Indien är nästan helt torrt och väntas enligt GFS-modellen få endast 20% av normal nederbörd de kommande två veckorna. Kinas odlingsområden, dels i norra delen av landet och dels längs kusten söder om Shanghai, vara betydligt torrare än normalt de kommande två veckorna. Europa, inklusive Rysslands och Ukrainas jordbruksområden väntas få 125% – 200% av normal nederbörd. Frankrike och England torkar upp och får mindre nederbörd än väntat. Sverige, Danmark, Nordtyskland och Polen, som varit torrt, får å andra sidan mer nederbörd än normalt. Det har talats om att det är torrt i Polen, men detta repareras nu. Hittills är förutsättningarna fortsatt goda för att det ska bli en ovanligt riklig skörd i Europa.

GFS-model - Europa

US Drought Monitor rapporterade i torsdags att 65% av Kansas, den största veteproducerande delstaten i USA, led av ”severe to extreme” torka, den allvarligaste klassificeringen, den 1 april. Det är en uppgång från 43% veckan innan.

I Kalifornien minskade emellertid torkan från förra veckan.

US Drought Monitor

Drought

Nedan ser vi väntad avvikelse från normal nederbörd de kommande två veckorna i USA. Enligt prognosbilden lättar torkan i veteområdena i Texas, Kansas och Oklahoma. Corn belt och sojaområdena får också mycket nederbörd.

4 - 19 april

Sydamerika fortsätter att få regn och den kommande tvåveckorsprognosen från GFS-modellen visar nederbörd över det normala, särskilt i Mato Grosso, Goiás och Minas Gerais. Minas Gerais var den delstat som drabbades hårdast av torkan i januari och februari, vilket fördubblade världsmarknadspriset på kaffe. Om väderleksprognosen slår in finns förutsättningar för ytterligare rekyl i kaffepriset och i sockerpriset. Nederbörden i Mato Grosso gynnar nu framförallt safrinha-skörden av majs.

Sydamerika

Quarterly Stocks och Prospective Plantings

I måndags, för en vecka sedan, publicerade USDA uppgifter på hur stora lager som finns kvar i USA av majs, vete och sojabönor. Resultatet av nästan 80,000 enkäter av vad amerikanska lantbrukare tänker odla i år presenterades också – Prospective Platintings.

För majs var lagren mindre än vad som väntades. Vetelagren var å andra sidan större än vad marknaden väntat sig. Uppenbarligen har foderefterfrågan varit större på majs än på vete, jämfört med marknadens förväntningar. Sojalagren var något större än vad marknaden förväntat sig.

Arealen av sojabönor ökar kraftigt och det var väntat. Lönsamheten är, som vi redovisat tidigare, generellt sett bättre med dagens prisbild, än den är för majs. Sådden av vete, som till största delen redan är känd sedan i höstas, blir som marknaden väntat sig och det är ingen stor förändring från förra året vad gäller arealen. Den stora överraskningen var att arealen av majs blir nästan 1.6 miljoner acres mindre än vad marknaden förväntat sig.

Om vi antar ”trend yield” för 2014, att lantbrukarna ”överger” och inte skördar en areal baserad på historisk trend (nivån är så gott som konstant), och arealen enligt Prospective Plantings-rapporten får vi följande produktionsestimat:

Produktionsestimat

Om vi jämför detta med förra årets skörd, ser vi att skörden av majs blir nästan 10 mt lägre i år. Skörden av sojabönor ökar med nästan 7 mt och skörden av vete ökar med 2 mt. MEN trend yield för vete är absolut inte rimligt att anta i år när crop ratings för Kansas, Texas och Oklahoma är i botten på grund av att nästan all areal är drabbad av ”extreme” eller ”exceptional” torka. Inte heller är det troligt att 8 miljoner acres överges och inte skördas. Det blir sannolikt mycket mer som inte skördas. Skörden av vete kanske blir väsentligt lägre än förra året.

När man räknar ihop arealen, undrar vän av ordning kanske varför det kan komma sig att arealen för sojabönor och vete blir som förväntat, men majsarealen mycket mindre än förväntat. Vart tog 1.6 miljoner acres vägen? En del gick till bomull, en del till ris och en del till canola. Skörden av canola väntas öka med 37% (givet samma hektarskörd som förra året). Jag vet inte, men antagligen odlas canola i norra USA, på gränsen till Kanada. Om kanadensarna resonerar likadant, och lyckas så när väl snön smälter, kan produktionen av canola överraska på uppsidan även där och där är produktionen väsentligt större än de drygt 1.4 mt som USA producerar.

Det tycks ändå saknas några miljoner acres. Farmdoc (University of Illinois) skrev på sin blogg i fredags kväll att dessa ”saknade” acres kan bero på variation inom felmarginalen för enkätundersökningen. De räknar med att arealen för majs har ökat i Juni-rapporten från USDA, som visar hur stor areal som faktiskt har såtts med majs (eller sojabönor).

Men allt annat lika ger rapporten stöd för spannmålspriset för det kommande marknadsföringsåret 2014/15. Den bild av att produktionen kommer ikapp efterfrågan i år med stigande lager som följd, som gavs av USDA:s Outlook Forum i slutet av februari ser ut att skjutas på framtiden ett år. Outlook Forum förutspådde ett genomsnittligt pris på majs 2014/15 på 390 cent per bushel. Den nivån förefaller orealistisk efter Prospective Plantings-rapporten.

För oljeväxter är situationen dock oförändrad, men sedan februari har skörden i Brasilien justerats ner med nästan 10 mt från de 95 mt som jordbruksministern talade om, så även där ser det möjligen lite mer positivt ut. Dock ska sägas att som gästtalaren Jens Bruno med erfarenhet från Ukrainas jordbruksföretag i storformat, Grain Alliance, sade på SEB:s kvällsseminarium i veckan, kommer Ukrainas lantbrukare att välja att odla solrosor istället för majs i år. Han sade att det är en lättodlad gröda. Solrosor kostar 1000 kr per hektar att odla och ger en intäkt på 6000 kr per hektar. Då utarmar man jorden, men det spelar mindre roll i år. Ukraina är världens största producent och exportör av solrosolja och detta kan sätta ytterligare press på marknaden för vegetabiliska oljor. Lägg därtill risken för att USA:s ökade areal av canola ger en indikation om hur Kanadas lantbrukare kommer att göra, så har vi ett scenario med väsentligt lägre pris på vegetabilisk olja.

Vete

Novemberkontraktet på Matif har haft en av sina sämre veckor med stora dagliga prisfall. Många lantbrukare har passat på att säkra årets skörd då priset varit högre än någon gång sedan maj förra året. I Sverige har vårbruket startat, vilket bidragit till prissäkringsivern här. Nyheten om regn i veckan i USA (men inte i västra Prärien, t ex västra delen av Kansas) bidrog till det negativa sentimentet för vete.

Som vi sett ovan ökade andelen av USA:s vetedistrikt som är drabbade av de svåraste formerna av torka till den 1 april (innan regnen kom). Crop ratings i Kansas och Texas förvärrades ytterligare. På måndag kväll startar NASS den reguljära rapporteringen av det amerikanska vetets kondition. Före vintervilan var det i den bästa konditionen på många år, men nu kommer det antagligen att jaga en motsvarande bottenplats.

Tekniskt är priset nere vid 195 euro, som är ett tekniskt stöd. I fredags var priset nere vid den nivån, men där fanns köpare som jagade upp priset till en stängning på 197.75 på fredagskvällen. Det är i och för sig sällan, som den sortens rörelser – mot trenden – sent på handelsdagen, blir bestående när marknaden öppnar igen nästa handelsdag.

Mill Wheat Euro

Chicagovetet föll även det kraftigt i veckan, men stängde på en teknisk stödnivå vid 694 cent.

Wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

EU fortsätter att exportera i rask takt, som vi ser av exportlicenserna nedan. EU har istället importerat 10.5 mt majs hittills på marknadsföringsåret, vilket är lika mycket som under hela 2012/13.

EU-export

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy.

Maltkorn

Maltkornsterminerna fortsätter att handlas kring 220 euro per ton, där priset legat sedan november förra året. Maltkornet har inte riktigt hängt med i vetets svängning nedåt i början av året och uppåt sedan dess.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs lämnade 490-centsnivån där priset låg under hela mars månad, ända tills Plantings-rapporten fick priset att stiga till 500 cent. Tekniskt ”borde” det finnas möjligheter för priset att stiga ytterligare. En första teknisk motståndsnivå är 525 cent och ovanför det finns ett motstånd vid 550 cent.

Majspris

USA:s export av majs uppgår nu till USDA:s estimat för hela marknadsföringsåret. USA har redan exporterat 107% av vad USDA sade var årets exportpotential så sent som i förra månadens WASDE-rapport.

USDA - Export

Plantingsrapporten och regn över veteområdena i USA i veckan som gick, fick kvoten mellan majspris och vetepris att falla med 10%, som vi ser nedan.

Kvot

EU fortsätter att importera mycket majs. Hittills under 2013/14 uppgår importen till 10.5 mt, vilket är lika mycket som under hela 2012/13. Ukrainas export av majs har på motsvarande sätt varit mycket högre än förra året. EU har alltså hittills gynnats av den uppkomna situationen, då man kunnat sälja förhållandevis dyrt vete och importera billig majs.

Ukrainas jordbruksdepartement prognosticerade i veckan att Ukrainas produktion av majs ökar med 4% i år, vilket skulle ta den till 32 mt, hur man nu kan veta det, när den knappt är sådd än. All annan information tyder på att sådden blir mindre, eftersom det dels saknas pengar och dels kräver en större investering att odla majs, än att odla solrosor, en annan av Ukrainas stora grödor. Vi tror att det är rimligt att tro att Ukrainas skörd blir mer som 2012, dvs ca 20 mt, kanske upp emot 25 mt, men i vart fall inte som förra årets 30 mt. Enligt USDA ser Brasiliens skörd i år ut att bli 11 mt lägre än förra året. Plantingsrapporten visar att med trend yield kan USA:s produktion bli nästan 10 mt lägre än förra året. De tre största exportörerna till världsmarknaden av majs, alltså USA, Brasilien och Ukraina, får alltså vardera ca 10 mt lägre produktion i år än förra året, som det ser ut idag. Sammantaget förändrar detta läget för spannmål och majs i synnerhet. Vi måste gå över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago bröt också motståndet vid 1200 cent och det signalerar att den stigande pristrenden kan fortsätta. Motstånd finns dock ganska nära på uppsidan, vid 1236 cent.

Novemberkontraktet på sojabönor

Tittar man på produktmarknaderna för sojabönor ser det dock inte fullt så positivt ut. Plantings-rapporten var dessutom rätt mycket helt i linje med förväntningarna och motiverar alltså inte ett högre pris än innan rapporten kom.

Sojamjölet steg med 360 dollar som stödnivå. Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.

I förra veckobrevet, för två veckor sedan skrev jag ”Prisuppgången kan troligtvis gå lite högre ur ett tekniskt perspektiv, men vi skulle inte rekommendera att ta nya långa (köpta) positioner vid dagens nivå. Uppåtrörelsen borde vara nästan avklarad ur ett tekniskt perspektiv.” Sojamjölsterminen stod då i 369 dollar. Nu är priset 376 dollar. Centralt i resonemanget var den tekniska ”flagga” som uppstod i slutet av februari till mitten av mars (markerad nedan). En sådan brukar uppkomma ungefär halvvägs på prisrörelsen. Först hade vi en uppgång från 340 dollar till 370. Därefter en rekyl ned mot 355 och sedan en uppgång till 385. Det är nästan exakt 30 dollar i båda ”benen”. Utifrån textboken i teknisk analys, borde vi nu därför kunna gissa att uppgången är över. Det är däremot inte givet att priset går ner, men det går nog i vart fall inte upp längre än så här.

Tekniskt stöd finns först på 370 dollar och sedan på 360 dollar.

Soybean meal - 4 april 2014

Sojaoljan lyckades hålla stånd i drygt en vecka vid 40 dollar och har sedan gjort ett försök till uppgång, som vi ännu inte vet om den kommer att fortsätta. Om priset vänder ner och går under 40 igen, signaleras att nedgången kan fortsätta, annars är det ”vänta och se” som gäller.

Sojabönolja

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett tekniskt stöd och om prisfallet avtar här, kan det ge stöd för alla marknader för vegetabiliska oljor.

KO

Sammantaget har vi en bild av att sojabönorna kan gå högre, drivet möjligen av sojaoljan. Mjölet ser ut att ha uppgången bakom sig. Med en förväntat högre produktion av solrosolja i Ukraina är det dock ologiskt att priset på vegetabilisk olja ska stiga, men det ser så ut.

Raps

Rapspriset stängde kraftigt ner i fredags. Marknaden har inte gått över i positivt sentiment. Tekniskt stöd finns dock bara 6 euro under fredagens stängning vid 361.75 euro. Att Kina säljer 5 mt av sina reservlager av rapsolja, påverkar sentimentet negativt.

Plantingsrapporten från USDA visar en stor ökning av canola-arealen, vilket om den får en efterföljare i Kanada, kan ge ytterligare ett år med stort utbud av rapsfrö. Det är också mycket höstsådd raps, som just nu utvecklas mycket väl i Europa. Våren är så tidig att rapsfälten kan blomma om några veckor i södra Sverige.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har fortsatt att gå ihop. I fredags stängde den på 14.9% premie för Matif, vilket är nästan 10% lägre än när jag började skriva om att spreaden var säljvärd såsom helt orimlig med tanke på att marknaderna har ända till november på sig att handla ihop igen. Fortfarande är Matif ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Rapeseed

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Rapsfröet var på en ”dyr” nivå i början av mars, men prisfallet på Matif och en stark marknad för sojabönor, har gjort rapsen billig. Detta talar mot ett stort prisfall på raps, i vart fall om det inte blir ett ännu större prisfall på sojabönor. Den senaste veckans fall i kvoten beror som bekant på att sojabönorna stigit i pris.

Raps

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år ligger kvar på 14.50 euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

För två veckor sedan berättade vi att kulmen i PED-virusets spridning har passerats och att vi därför förmodligen sett toppen på prisuppgången på Lean Hogs på mellan 120 och 130 cent. Tekniskt ser priset ut att stå inför ett kraftigt och snabbt prisfall.

Grispris

Nedan ser vi tre kurvor. Den fyllda, blå, visar antalet grisar i USA, som minskat kraftigt under inverkan av PED-epidemin. Gul kurva visar den årsvisa förändringen i procent, -3% på årsbasis. Den gröna kurvan visar förändringen på årsbasis i hur många grisar som behålls för avel. Den har hämtat sig i den senaste noteringen, vilket kan tyda på att besättningarna nu kan börja öka igen. Det har bäring på foderefterfrågan, främst majs från sommaren och framåt.

Hogs

I torsdags berättade EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta att Europakommissionen kommer att vända sig till WTO för att be dem undersöka rimligheten i Rysslands importstopp av europeiskt fläskkött, med anledning av att Afrikansk Svinpest påträffats hos vildsvin i östra EU. Detta är ytterligare en signal om att marknadens mörkaste period är över.

Spotkontraktet på EUREX Hogs har sedan förra veckobrevet för två veckor sedan gått upp från 1.57 euro per Kilo till 1.628.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Terminsmarknaden i USA kommer antagligen att falla kraftigt i pris och i EU att hålla sig stabilt eller fortsätta stiga.

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt att falla. Terminerna på SMP har fallit ganska kraftigt. Sedan slutet av mars har priset på SMP fallit med 160 euro per ton till 3030 för spotmånadskontraktet (april). Även om marknaden är illikvid tror jag man ska vara varse att 3500 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för smör och 3000 euro förmodligen är en teknisk stödnivå för SMP. Marknaden kan alltså vara vid en temporär botten just nu. Det kan vara klokt att avvakta med prissäkring och se om nivåerna håller, i förhoppning att det blir en rekyl uppåt i terminspriserna.

Vi ser samma svaga prisutveckling som på Eurex, även på CME i Chicago och i Fonterras notering.

I diagrammet nedan är alla priser omräknade till Euro per ton.

Priser i euro per ton

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är.

Termin

Vi tycker att man som presumtiv terminssäljare kan avvakta för att se om det kommer en rekyl uppåt i priserna. Det är dock troligt att vi sett toppen på prisuppgången på mjölk under år 2013 i den uppgångsfas som började år 2012.

Socker

Priset på socker i Indien har den senaste tiden gått upp med ca 10%, men det syns inte i terminsmarknaden på ICE i New York. Marknaden befinner sig i en konsolideringsfas, efter uppgången från 15 cent till 18.50. Det är möjligt att marknaden kommer fram till att priset även i New York ska upp till föregående topp vid 19.50 cent. Just nu finns inte mycket nyheter att gå på.

Sockerpris

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny har rasat ner till förra årets bottennivå på 284.50 dollar per ton.

Urea-priset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära