Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 4 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för pris på råvaror från jordbruket enligt SEBDet var en generellt lite svagare vecka för jordbruksprodukter förra veckan. De skiljde inte ut sig från resten av råvarumarknaden, som generellt sett utvecklades svagt. Bland jordbruksprodukterna märktes särskilt stora prisfall för sojamjöl och smör. Dollarn steg och euron föll och det ganska mycket, 3%. Naturligtvis förklarar detta till stor del prisnedgångarna på de amerikanska terminsmarknaderna. Chicagovetet gick ner (i dollar räknat), men Matifvetet steg. Den svenska kronan följde i princip eurons rörelser mot dollarn. Förklaringen till valutakursförändringen var dels starkare inköpschefsindex i USA, som signalerar en snabb konjunkturåterhämtning, och en rapport om närmast deflation i Eurozonen. Förväntningar om att ECB ska sänka styrräntan i Eurozonen tändes omedelbart, vilket fick euron att falla.

Vi tror att prisuppgången i euro / svenska kronor – termer fortsätter för vete. För raps går vi tillbaka till neutral rekommendation från en (försiktig) köprekommendation för två veckor sedan. I övrigt gör vi inte heller några förändringar av rekommendationerna.

På fredag klockan 18 publicerar USDA sin första WASDE-rapport på två månader. Förra månadens frös inne på grund av budgetbråket i USA.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Väderdiagram

Europa har som bekant varit ovanligt regnigt. Prognosen fram till mitten av månaden visar att detta väntas fortsätta med väsentligt mycket mer regn än normalt över norra Kontinentaleuropa. Södra Europa väntas däremot vara torrare än normalt.

Väder

Även i USA väntas det vara mer nederbörd än normalt, utom i områden som normalt är torra, som t ex New Mexico och Arizona.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USA-väderkarta

Vete

November 2014 fann stöd i veckan och ser ut att vara på väg mot ett nytt test av 200 euro. Prisutvecklingen på Matif stöds av den svagare valutan. ECB väntas sänka sin viktigaste styrränta den kommande veckan. Inflationen i Eurozonen lyser med sin frånvaro och ekonomin är i behov av monetär stimulans.

Vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT visar inte samma bild, därför att dollarn stärktes på eurons bekostnad. Priset i fredags stängde precis över det tekniska motståndet på 700 cent.

Vetepriset

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Matif gick ännu mer in i backwardation för årets skörd, vilket visar på vilket akut behov det finns hos EU:s bönder att lära sig mer om terminer och affärsmässighet när det gäller marknadsföring av spannmål.

Veteterminer den 2 november 2013

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 10 mt till 1940 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp sedan förra månaden med 7 mt till ett fyra-års-högsta på 367 mt.

Veteestimat

För vete indikeras en global produktion på 696 mt, vilket är en ökning med nästan 4 mt från förra månaden. Revideringen återspeglar framförallt en återhämtning av produktionen i OSS-länderna, vilket skulle ge en ökning med 6% på årsbasis.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Utgående lager förväntas öka med 7 mt på årsbasis till 182 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Veteestimat från VGC

Måndagens Crop Progress från USDA – den andra efter att USDA återupptagit publiceringen efter ”the U.S. government shutdown” – visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 86% var avklarad per den 27 oktober vilket är i linje med förra årets 87% vid den här tiden liksom det femåriga genomsnittet på 85%.

Uppkomsten av höstvete ligger på 65% – vilket är något högre än förra årets 61% men i linke med det femåriga genomsnittet på 64%.

Intressant är också andelen grödor klassade som ”good/excellent”. Visserligen justeras siffran ner med 4% från veckan innan till 61%, men det är betydligt högre än förra årets 40% vid den här tiden.

Vi fortsätter att tro på högre pris på vete basis Matif och rekommenderar köp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Eftersom terminen gått upp lite har köpoptioner ökat lite i värde och säljoptioner fallit i värde.

Nedanstående optioner är köpoptioner, priser per stängning i fredags.

Köpoptioner på veteNedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

Vi har nu gått över till att studera 2014 års terminskontrakt för vete och maltkorn. Prisutvecklingen på dessa kontrakt ser vi nedan. Notera hur kraftigt terminskontraktet på maltkorn har återhämtat sig i oktober! Priset har gått upp från 190 euro per ton till 226.75 euro. Som vi sagt tidigare ser det ut att kunna bli lönsamt att odla maltkorn nästa år. Den som tycker att det är ett vågspel kan alltid prissäkra till 226.75 euro.

Maltkornspriser 2 november 2013

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet har återtagit sin fallande trend. Förväntningarna inför WASDE-rapporten som kommer i veckan är att avkastningen per acre ska vara högre än tidigare beräknat.

Majspriset analyserat

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till rekordhöga 948 mt, vilket är en ökning med 5 mt sedan IGC’s förra rapport vilket framförallt drivs av en återhämtning i USA. Detta göra också att utgående lager justeras upp med 4 mt jämfört med september och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majsestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett rejält uppsving i skörden av majs från 39% per den 20 oktober till 59% en vecka senare. Marknadens förväntningar låg runt 50-55%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så är skörden avklarad till 74% respektive 59% i Illinois och Indiana. Iowa ligger nu på 55%, vilket är strax under genomsnittet på 60% men visar på att lantbrukarna varit aktiva då detta trots allt är en ökning med 20% från veckan innan. Den största veckovisa ökningen står dock lantbrukare i Minnesota för, från 19% till 48%.

Tillståndet för den amerikanska majsen har också förbättrats i de flesta stater under veckan och andelen grödor klassade som ”good/excellent” justeras upp med 2% till 62%. Tillståndet för grödorna i Illinois lämnades oförändrat och andelen ”good/excellent” ligger på 68%. Tillståndet för grödorna i Indiana förbättrades marginellt med 1% till 74% medan Iowa ’s grödor klassade som ”godd/excellent” justerades upp med 4% till 49%.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 föll i fredags under det tekniska stödet på 1250, vilket ger möjlighet till fritt fall ner till 1200.

Sojabönor

Vi ser också att November 2014 bröt under sitt tekniska stöd på 1150.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminspris på soja

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 282 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager lämnas oförändrade från förra månaden på 29 mt men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas öka med 10% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina med en ökad import.

Sojaestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA avancerar och nu ligger i linje med det femåriga genomsnittet på 77%, en ökning från 63% veckan innan. Minnesota och South Dakota ligger strax över genomsnittet liksom Iowa och Illinois med 87% respektive 85% av skörden avklarad.

Förra veckans Crop Progress rapport var också den sista som visade tillståndet för sojabönorna där USDA avslutade säsongen med att konstatera att 57% klassades som ”good/excellent”, vilket var något lägre än snittet på 61% vid samma tid.

62% av grödorna i Illinois klassades som ”good/excellent” och för Indiana låg siffran på 68%. För Iowa stannade siffran på blygsamma 42%.

Vi behåller säljrekommendation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspriset (februari 2014)

November 2014-kontraktet uppvisar liksom februarikontraktet en formation som inom den tekniska analysen kallas för en triangelformation. Sådana karaktäriseras av lägre toppar och högre bottnar. Utbrott ur ”triangeln” brukar följas av ytterligare rörelse i utbrottets riktning. I skrivande stund finns inget annat att göra än att avvakta och se åt vilket håll utbrottet sker.

Rapsterminen

För två veckor sedan gick vi över till en försiktig köprekommendation, men som läget är nu tycker vi det är bättre att avvakta med en neutral position.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, föll tillbaka från toppnoteringen 24 euro och stängde förra veckan på 21.20 euro per deciton.

Potatispris

Gris

Lean hogs gick upp till ny toppnotering på 92.3 cent per pund innan priset föll tillbaka och stängde veckan på 88.35.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var påtagligt svaga under veckan. Terminerna på smör föll med 3% för det kortaste kontraktet och med 2% för de lite längre. Priset på skummjölkspulver backade även det, men lite mindre.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs eursek, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölkråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Kilopris

Socker

Marskontraktet på råsocker har rekylerat tillbaka till en teknisk stödnivå. Det är en nivå där en vändning uppåt skulle kunna ske. Vi upprepar därför vår köprekommendation på socker.

Sockerpriset

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande.

Gödsel

Priset på kväve / urea steg i veckan som gick och ligger nu på 303 dollar per ton. Botten noterades den 4 september på 276.50 dollar per ton. Priset ligger ändå en bra bid under förra årets toppnotering på 441.50.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära