Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 4 november 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för pris på råvaror från jordbruket enligt SEBDet var en generellt lite svagare vecka för jordbruksprodukter förra veckan. De skiljde inte ut sig från resten av råvarumarknaden, som generellt sett utvecklades svagt. Bland jordbruksprodukterna märktes särskilt stora prisfall för sojamjöl och smör. Dollarn steg och euron föll och det ganska mycket, 3%. Naturligtvis förklarar detta till stor del prisnedgångarna på de amerikanska terminsmarknaderna. Chicagovetet gick ner (i dollar räknat), men Matifvetet steg. Den svenska kronan följde i princip eurons rörelser mot dollarn. Förklaringen till valutakursförändringen var dels starkare inköpschefsindex i USA, som signalerar en snabb konjunkturåterhämtning, och en rapport om närmast deflation i Eurozonen. Förväntningar om att ECB ska sänka styrräntan i Eurozonen tändes omedelbart, vilket fick euron att falla.

Vi tror att prisuppgången i euro / svenska kronor – termer fortsätter för vete. För raps går vi tillbaka till neutral rekommendation från en (försiktig) köprekommendation för två veckor sedan. I övrigt gör vi inte heller några förändringar av rekommendationerna.

På fredag klockan 18 publicerar USDA sin första WASDE-rapport på två månader. Förra månadens frös inne på grund av budgetbråket i USA.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Väderdiagram

Europa har som bekant varit ovanligt regnigt. Prognosen fram till mitten av månaden visar att detta väntas fortsätta med väsentligt mycket mer regn än normalt över norra Kontinentaleuropa. Södra Europa väntas däremot vara torrare än normalt.

Väder

Även i USA väntas det vara mer nederbörd än normalt, utom i områden som normalt är torra, som t ex New Mexico och Arizona.

USA-väderkarta

Vete

November 2014 fann stöd i veckan och ser ut att vara på väg mot ett nytt test av 200 euro. Prisutvecklingen på Matif stöds av den svagare valutan. ECB väntas sänka sin viktigaste styrränta den kommande veckan. Inflationen i Eurozonen lyser med sin frånvaro och ekonomin är i behov av monetär stimulans.

Vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT visar inte samma bild, därför att dollarn stärktes på eurons bekostnad. Priset i fredags stängde precis över det tekniska motståndet på 700 cent.

Vetepriset

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Matif gick ännu mer in i backwardation för årets skörd, vilket visar på vilket akut behov det finns hos EU:s bönder att lära sig mer om terminer och affärsmässighet när det gäller marknadsföring av spannmål.

Veteterminer den 2 november 2013

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 10 mt till 1940 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp sedan förra månaden med 7 mt till ett fyra-års-högsta på 367 mt.

Veteestimat

För vete indikeras en global produktion på 696 mt, vilket är en ökning med nästan 4 mt från förra månaden. Revideringen återspeglar framförallt en återhämtning av produktionen i OSS-länderna, vilket skulle ge en ökning med 6% på årsbasis.

Utgående lager förväntas öka med 7 mt på årsbasis till 182 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Veteestimat från VGC

Måndagens Crop Progress från USDA – den andra efter att USDA återupptagit publiceringen efter ”the U.S. government shutdown” – visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 86% var avklarad per den 27 oktober vilket är i linje med förra årets 87% vid den här tiden liksom det femåriga genomsnittet på 85%.

Uppkomsten av höstvete ligger på 65% – vilket är något högre än förra årets 61% men i linke med det femåriga genomsnittet på 64%.

Intressant är också andelen grödor klassade som ”good/excellent”. Visserligen justeras siffran ner med 4% från veckan innan till 61%, men det är betydligt högre än förra årets 40% vid den här tiden.

Vi fortsätter att tro på högre pris på vete basis Matif och rekommenderar köp.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Eftersom terminen gått upp lite har köpoptioner ökat lite i värde och säljoptioner fallit i värde.

Nedanstående optioner är köpoptioner, priser per stängning i fredags.

Köpoptioner på veteNedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

Vi har nu gått över till att studera 2014 års terminskontrakt för vete och maltkorn. Prisutvecklingen på dessa kontrakt ser vi nedan. Notera hur kraftigt terminskontraktet på maltkorn har återhämtat sig i oktober! Priset har gått upp från 190 euro per ton till 226.75 euro. Som vi sagt tidigare ser det ut att kunna bli lönsamt att odla maltkorn nästa år. Den som tycker att det är ett vågspel kan alltid prissäkra till 226.75 euro.

Maltkornspriser 2 november 2013

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet har återtagit sin fallande trend. Förväntningarna inför WASDE-rapporten som kommer i veckan är att avkastningen per acre ska vara högre än tidigare beräknat.

Majspriset analyserat

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till rekordhöga 948 mt, vilket är en ökning med 5 mt sedan IGC’s förra rapport vilket framförallt drivs av en återhämtning i USA. Detta göra också att utgående lager justeras upp med 4 mt jämfört med september och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Majsestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett rejält uppsving i skörden av majs från 39% per den 20 oktober till 59% en vecka senare. Marknadens förväntningar låg runt 50-55%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så är skörden avklarad till 74% respektive 59% i Illinois och Indiana. Iowa ligger nu på 55%, vilket är strax under genomsnittet på 60% men visar på att lantbrukarna varit aktiva då detta trots allt är en ökning med 20% från veckan innan. Den största veckovisa ökningen står dock lantbrukare i Minnesota för, från 19% till 48%.

Tillståndet för den amerikanska majsen har också förbättrats i de flesta stater under veckan och andelen grödor klassade som ”good/excellent” justeras upp med 2% till 62%. Tillståndet för grödorna i Illinois lämnades oförändrat och andelen ”good/excellent” ligger på 68%. Tillståndet för grödorna i Indiana förbättrades marginellt med 1% till 74% medan Iowa ’s grödor klassade som ”godd/excellent” justerades upp med 4% till 49%.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 föll i fredags under det tekniska stödet på 1250, vilket ger möjlighet till fritt fall ner till 1200.

Sojabönor

Vi ser också att November 2014 bröt under sitt tekniska stöd på 1150.

Terminspris på soja

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 282 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager lämnas oförändrade från förra månaden på 29 mt men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas öka med 10% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina med en ökad import.

Sojaestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA avancerar och nu ligger i linje med det femåriga genomsnittet på 77%, en ökning från 63% veckan innan. Minnesota och South Dakota ligger strax över genomsnittet liksom Iowa och Illinois med 87% respektive 85% av skörden avklarad.

Förra veckans Crop Progress rapport var också den sista som visade tillståndet för sojabönorna där USDA avslutade säsongen med att konstatera att 57% klassades som ”good/excellent”, vilket var något lägre än snittet på 61% vid samma tid.

62% av grödorna i Illinois klassades som ”good/excellent” och för Indiana låg siffran på 68%. För Iowa stannade siffran på blygsamma 42%.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspriset (februari 2014)

November 2014-kontraktet uppvisar liksom februarikontraktet en formation som inom den tekniska analysen kallas för en triangelformation. Sådana karaktäriseras av lägre toppar och högre bottnar. Utbrott ur ”triangeln” brukar följas av ytterligare rörelse i utbrottets riktning. I skrivande stund finns inget annat att göra än att avvakta och se åt vilket håll utbrottet sker.

Rapsterminen

För två veckor sedan gick vi över till en försiktig köprekommendation, men som läget är nu tycker vi det är bättre att avvakta med en neutral position.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, föll tillbaka från toppnoteringen 24 euro och stängde förra veckan på 21.20 euro per deciton.

Potatispris

Gris

Lean hogs gick upp till ny toppnotering på 92.3 cent per pund innan priset föll tillbaka och stängde veckan på 88.35.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var påtagligt svaga under veckan. Terminerna på smör föll med 3% för det kortaste kontraktet och med 2% för de lite längre. Priset på skummjölkspulver backade även det, men lite mindre.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs eursek, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölkråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Kilopris

Socker

Marskontraktet på råsocker har rekylerat tillbaka till en teknisk stödnivå. Det är en nivå där en vändning uppåt skulle kunna ske. Vi upprepar därför vår köprekommendation på socker.

Sockerpriset

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande.

Gödsel

Priset på kväve / urea steg i veckan som gick och ligger nu på 303 dollar per ton. Botten noterades den 4 september på 276.50 dollar per ton. Priset ligger ändå en bra bid under förra årets toppnotering på 441.50.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära