Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 4 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för pris på råvaror från jordbruket enligt SEBDet var en generellt lite svagare vecka för jordbruksprodukter förra veckan. De skiljde inte ut sig från resten av råvarumarknaden, som generellt sett utvecklades svagt. Bland jordbruksprodukterna märktes särskilt stora prisfall för sojamjöl och smör. Dollarn steg och euron föll och det ganska mycket, 3%. Naturligtvis förklarar detta till stor del prisnedgångarna på de amerikanska terminsmarknaderna. Chicagovetet gick ner (i dollar räknat), men Matifvetet steg. Den svenska kronan följde i princip eurons rörelser mot dollarn. Förklaringen till valutakursförändringen var dels starkare inköpschefsindex i USA, som signalerar en snabb konjunkturåterhämtning, och en rapport om närmast deflation i Eurozonen. Förväntningar om att ECB ska sänka styrräntan i Eurozonen tändes omedelbart, vilket fick euron att falla.

Vi tror att prisuppgången i euro / svenska kronor – termer fortsätter för vete. För raps går vi tillbaka till neutral rekommendation från en (försiktig) köprekommendation för två veckor sedan. I övrigt gör vi inte heller några förändringar av rekommendationerna.

På fredag klockan 18 publicerar USDA sin första WASDE-rapport på två månader. Förra månadens frös inne på grund av budgetbråket i USA.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Väderdiagram

Europa har som bekant varit ovanligt regnigt. Prognosen fram till mitten av månaden visar att detta väntas fortsätta med väsentligt mycket mer regn än normalt över norra Kontinentaleuropa. Södra Europa väntas däremot vara torrare än normalt.

Väder

Även i USA väntas det vara mer nederbörd än normalt, utom i områden som normalt är torra, som t ex New Mexico och Arizona.

USA-väderkarta

Vete

November 2014 fann stöd i veckan och ser ut att vara på väg mot ett nytt test av 200 euro. Prisutvecklingen på Matif stöds av den svagare valutan. ECB väntas sänka sin viktigaste styrränta den kommande veckan. Inflationen i Eurozonen lyser med sin frånvaro och ekonomin är i behov av monetär stimulans.

Vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT visar inte samma bild, därför att dollarn stärktes på eurons bekostnad. Priset i fredags stängde precis över det tekniska motståndet på 700 cent.

Vetepriset

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Matif gick ännu mer in i backwardation för årets skörd, vilket visar på vilket akut behov det finns hos EU:s bönder att lära sig mer om terminer och affärsmässighet när det gäller marknadsföring av spannmål.

Veteterminer den 2 november 2013

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 10 mt till 1940 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp sedan förra månaden med 7 mt till ett fyra-års-högsta på 367 mt.

Veteestimat

För vete indikeras en global produktion på 696 mt, vilket är en ökning med nästan 4 mt från förra månaden. Revideringen återspeglar framförallt en återhämtning av produktionen i OSS-länderna, vilket skulle ge en ökning med 6% på årsbasis.

Utgående lager förväntas öka med 7 mt på årsbasis till 182 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Veteestimat från VGC

Måndagens Crop Progress från USDA – den andra efter att USDA återupptagit publiceringen efter ”the U.S. government shutdown” – visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 86% var avklarad per den 27 oktober vilket är i linje med förra årets 87% vid den här tiden liksom det femåriga genomsnittet på 85%.

Uppkomsten av höstvete ligger på 65% – vilket är något högre än förra årets 61% men i linke med det femåriga genomsnittet på 64%.

Intressant är också andelen grödor klassade som ”good/excellent”. Visserligen justeras siffran ner med 4% från veckan innan till 61%, men det är betydligt högre än förra årets 40% vid den här tiden.

Vi fortsätter att tro på högre pris på vete basis Matif och rekommenderar köp.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Eftersom terminen gått upp lite har köpoptioner ökat lite i värde och säljoptioner fallit i värde.

Nedanstående optioner är köpoptioner, priser per stängning i fredags.

Köpoptioner på veteNedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

Vi har nu gått över till att studera 2014 års terminskontrakt för vete och maltkorn. Prisutvecklingen på dessa kontrakt ser vi nedan. Notera hur kraftigt terminskontraktet på maltkorn har återhämtat sig i oktober! Priset har gått upp från 190 euro per ton till 226.75 euro. Som vi sagt tidigare ser det ut att kunna bli lönsamt att odla maltkorn nästa år. Den som tycker att det är ett vågspel kan alltid prissäkra till 226.75 euro.

Maltkornspriser 2 november 2013

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet har återtagit sin fallande trend. Förväntningarna inför WASDE-rapporten som kommer i veckan är att avkastningen per acre ska vara högre än tidigare beräknat.

Majspriset analyserat

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till rekordhöga 948 mt, vilket är en ökning med 5 mt sedan IGC’s förra rapport vilket framförallt drivs av en återhämtning i USA. Detta göra också att utgående lager justeras upp med 4 mt jämfört med september och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Majsestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett rejält uppsving i skörden av majs från 39% per den 20 oktober till 59% en vecka senare. Marknadens förväntningar låg runt 50-55%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så är skörden avklarad till 74% respektive 59% i Illinois och Indiana. Iowa ligger nu på 55%, vilket är strax under genomsnittet på 60% men visar på att lantbrukarna varit aktiva då detta trots allt är en ökning med 20% från veckan innan. Den största veckovisa ökningen står dock lantbrukare i Minnesota för, från 19% till 48%.

Tillståndet för den amerikanska majsen har också förbättrats i de flesta stater under veckan och andelen grödor klassade som ”good/excellent” justeras upp med 2% till 62%. Tillståndet för grödorna i Illinois lämnades oförändrat och andelen ”good/excellent” ligger på 68%. Tillståndet för grödorna i Indiana förbättrades marginellt med 1% till 74% medan Iowa ’s grödor klassade som ”godd/excellent” justerades upp med 4% till 49%.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 föll i fredags under det tekniska stödet på 1250, vilket ger möjlighet till fritt fall ner till 1200.

Sojabönor

Vi ser också att November 2014 bröt under sitt tekniska stöd på 1150.

Terminspris på soja

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 282 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager lämnas oförändrade från förra månaden på 29 mt men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas öka med 10% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina med en ökad import.

Sojaestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA avancerar och nu ligger i linje med det femåriga genomsnittet på 77%, en ökning från 63% veckan innan. Minnesota och South Dakota ligger strax över genomsnittet liksom Iowa och Illinois med 87% respektive 85% av skörden avklarad.

Förra veckans Crop Progress rapport var också den sista som visade tillståndet för sojabönorna där USDA avslutade säsongen med att konstatera att 57% klassades som ”good/excellent”, vilket var något lägre än snittet på 61% vid samma tid.

62% av grödorna i Illinois klassades som ”good/excellent” och för Indiana låg siffran på 68%. För Iowa stannade siffran på blygsamma 42%.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspriset (februari 2014)

November 2014-kontraktet uppvisar liksom februarikontraktet en formation som inom den tekniska analysen kallas för en triangelformation. Sådana karaktäriseras av lägre toppar och högre bottnar. Utbrott ur ”triangeln” brukar följas av ytterligare rörelse i utbrottets riktning. I skrivande stund finns inget annat att göra än att avvakta och se åt vilket håll utbrottet sker.

Rapsterminen

För två veckor sedan gick vi över till en försiktig köprekommendation, men som läget är nu tycker vi det är bättre att avvakta med en neutral position.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, föll tillbaka från toppnoteringen 24 euro och stängde förra veckan på 21.20 euro per deciton.

Potatispris

Gris

Lean hogs gick upp till ny toppnotering på 92.3 cent per pund innan priset föll tillbaka och stängde veckan på 88.35.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var påtagligt svaga under veckan. Terminerna på smör föll med 3% för det kortaste kontraktet och med 2% för de lite längre. Priset på skummjölkspulver backade även det, men lite mindre.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs eursek, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölkråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Kilopris

Socker

Marskontraktet på råsocker har rekylerat tillbaka till en teknisk stödnivå. Det är en nivå där en vändning uppåt skulle kunna ske. Vi upprepar därför vår köprekommendation på socker.

Sockerpriset

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande.

Gödsel

Priset på kväve / urea steg i veckan som gick och ligger nu på 303 dollar per ton. Botten noterades den 4 september på 276.50 dollar per ton. Priset ligger ändå en bra bid under förra årets toppnotering på 441.50.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära