SEB Jordbruksprodukter, 4 november 2013

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för pris på råvaror från jordbruket enligt SEBDet var en generellt lite svagare vecka för jordbruksprodukter förra veckan. De skiljde inte ut sig från resten av råvarumarknaden, som generellt sett utvecklades svagt. Bland jordbruksprodukterna märktes särskilt stora prisfall för sojamjöl och smör. Dollarn steg och euron föll och det ganska mycket, 3%. Naturligtvis förklarar detta till stor del prisnedgångarna på de amerikanska terminsmarknaderna. Chicagovetet gick ner (i dollar räknat), men Matifvetet steg. Den svenska kronan följde i princip eurons rörelser mot dollarn. Förklaringen till valutakursförändringen var dels starkare inköpschefsindex i USA, som signalerar en snabb konjunkturåterhämtning, och en rapport om närmast deflation i Eurozonen. Förväntningar om att ECB ska sänka styrräntan i Eurozonen tändes omedelbart, vilket fick euron att falla.

Vi tror att prisuppgången i euro / svenska kronor – termer fortsätter för vete. För raps går vi tillbaka till neutral rekommendation från en (försiktig) köprekommendation för två veckor sedan. I övrigt gör vi inte heller några förändringar av rekommendationerna.

På fredag klockan 18 publicerar USDA sin första WASDE-rapport på två månader. Förra månadens frös inne på grund av budgetbråket i USA.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Väderdiagram

Europa har som bekant varit ovanligt regnigt. Prognosen fram till mitten av månaden visar att detta väntas fortsätta med väsentligt mycket mer regn än normalt över norra Kontinentaleuropa. Södra Europa väntas däremot vara torrare än normalt.

Väder

Även i USA väntas det vara mer nederbörd än normalt, utom i områden som normalt är torra, som t ex New Mexico och Arizona.

USA-väderkarta

Vete

November 2014 fann stöd i veckan och ser ut att vara på väg mot ett nytt test av 200 euro. Prisutvecklingen på Matif stöds av den svagare valutan. ECB väntas sänka sin viktigaste styrränta den kommande veckan. Inflationen i Eurozonen lyser med sin frånvaro och ekonomin är i behov av monetär stimulans.

Vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT visar inte samma bild, därför att dollarn stärktes på eurons bekostnad. Priset i fredags stängde precis över det tekniska motståndet på 700 cent.

Vetepriset

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Matif gick ännu mer in i backwardation för årets skörd, vilket visar på vilket akut behov det finns hos EU:s bönder att lära sig mer om terminer och affärsmässighet när det gäller marknadsföring av spannmål.

Veteterminer den 2 november 2013

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 10 mt till 1940 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp sedan förra månaden med 7 mt till ett fyra-års-högsta på 367 mt.

Veteestimat

För vete indikeras en global produktion på 696 mt, vilket är en ökning med nästan 4 mt från förra månaden. Revideringen återspeglar framförallt en återhämtning av produktionen i OSS-länderna, vilket skulle ge en ökning med 6% på årsbasis.

Utgående lager förväntas öka med 7 mt på årsbasis till 182 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Veteestimat från VGC

Måndagens Crop Progress från USDA – den andra efter att USDA återupptagit publiceringen efter ”the U.S. government shutdown” – visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 86% var avklarad per den 27 oktober vilket är i linje med förra årets 87% vid den här tiden liksom det femåriga genomsnittet på 85%.

Uppkomsten av höstvete ligger på 65% – vilket är något högre än förra årets 61% men i linke med det femåriga genomsnittet på 64%.

Intressant är också andelen grödor klassade som ”good/excellent”. Visserligen justeras siffran ner med 4% från veckan innan till 61%, men det är betydligt högre än förra årets 40% vid den här tiden.

Vi fortsätter att tro på högre pris på vete basis Matif och rekommenderar köp.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Eftersom terminen gått upp lite har köpoptioner ökat lite i värde och säljoptioner fallit i värde.

Nedanstående optioner är köpoptioner, priser per stängning i fredags.

Köpoptioner på veteNedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

Vi har nu gått över till att studera 2014 års terminskontrakt för vete och maltkorn. Prisutvecklingen på dessa kontrakt ser vi nedan. Notera hur kraftigt terminskontraktet på maltkorn har återhämtat sig i oktober! Priset har gått upp från 190 euro per ton till 226.75 euro. Som vi sagt tidigare ser det ut att kunna bli lönsamt att odla maltkorn nästa år. Den som tycker att det är ett vågspel kan alltid prissäkra till 226.75 euro.

Maltkornspriser 2 november 2013

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet har återtagit sin fallande trend. Förväntningarna inför WASDE-rapporten som kommer i veckan är att avkastningen per acre ska vara högre än tidigare beräknat.

Majspriset analyserat

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till rekordhöga 948 mt, vilket är en ökning med 5 mt sedan IGC’s förra rapport vilket framförallt drivs av en återhämtning i USA. Detta göra också att utgående lager justeras upp med 4 mt jämfört med september och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Majsestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett rejält uppsving i skörden av majs från 39% per den 20 oktober till 59% en vecka senare. Marknadens förväntningar låg runt 50-55%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så är skörden avklarad till 74% respektive 59% i Illinois och Indiana. Iowa ligger nu på 55%, vilket är strax under genomsnittet på 60% men visar på att lantbrukarna varit aktiva då detta trots allt är en ökning med 20% från veckan innan. Den största veckovisa ökningen står dock lantbrukare i Minnesota för, från 19% till 48%.

Tillståndet för den amerikanska majsen har också förbättrats i de flesta stater under veckan och andelen grödor klassade som ”good/excellent” justeras upp med 2% till 62%. Tillståndet för grödorna i Illinois lämnades oförändrat och andelen ”good/excellent” ligger på 68%. Tillståndet för grödorna i Indiana förbättrades marginellt med 1% till 74% medan Iowa ’s grödor klassade som ”godd/excellent” justerades upp med 4% till 49%.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 föll i fredags under det tekniska stödet på 1250, vilket ger möjlighet till fritt fall ner till 1200.

Sojabönor

Vi ser också att November 2014 bröt under sitt tekniska stöd på 1150.

Terminspris på soja

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 282 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager lämnas oförändrade från förra månaden på 29 mt men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas öka med 10% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina med en ökad import.

Sojaestimat

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA avancerar och nu ligger i linje med det femåriga genomsnittet på 77%, en ökning från 63% veckan innan. Minnesota och South Dakota ligger strax över genomsnittet liksom Iowa och Illinois med 87% respektive 85% av skörden avklarad.

Förra veckans Crop Progress rapport var också den sista som visade tillståndet för sojabönorna där USDA avslutade säsongen med att konstatera att 57% klassades som ”good/excellent”, vilket var något lägre än snittet på 61% vid samma tid.

62% av grödorna i Illinois klassades som ”good/excellent” och för Indiana låg siffran på 68%. För Iowa stannade siffran på blygsamma 42%.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspriset (februari 2014)

November 2014-kontraktet uppvisar liksom februarikontraktet en formation som inom den tekniska analysen kallas för en triangelformation. Sådana karaktäriseras av lägre toppar och högre bottnar. Utbrott ur ”triangeln” brukar följas av ytterligare rörelse i utbrottets riktning. I skrivande stund finns inget annat att göra än att avvakta och se åt vilket håll utbrottet sker.

Rapsterminen

För två veckor sedan gick vi över till en försiktig köprekommendation, men som läget är nu tycker vi det är bättre att avvakta med en neutral position.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, föll tillbaka från toppnoteringen 24 euro och stängde förra veckan på 21.20 euro per deciton.

Potatispris

Gris

Lean hogs gick upp till ny toppnotering på 92.3 cent per pund innan priset föll tillbaka och stängde veckan på 88.35.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var påtagligt svaga under veckan. Terminerna på smör föll med 3% för det kortaste kontraktet och med 2% för de lite längre. Priset på skummjölkspulver backade även det, men lite mindre.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs eursek, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölkråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Kilopris

Socker

Marskontraktet på råsocker har rekylerat tillbaka till en teknisk stödnivå. Det är en nivå där en vändning uppåt skulle kunna ske. Vi upprepar därför vår köprekommendation på socker.

Sockerpriset

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande.

Gödsel

Priset på kväve / urea steg i veckan som gick och ligger nu på 303 dollar per ton. Botten noterades den 4 september på 276.50 dollar per ton. Priset ligger ändå en bra bid under förra årets toppnotering på 441.50.

Gödselpriset

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top