Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 30 september 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserVi anser att vi har tidiga tecken på en vändning uppåt i pristrenden för vete och majs. Därför byter vi rekommendation från neutral till köp på dessa. För oljeväxter har vi fortfarande säljrekommendation. Den tekniska analysen av sojamarknaden indikerar ett nytt stort prisfall från fredagens 1319 till 1250 cent per bushel.

Den sista september är det dags att ta emot lagerstatistiken från USDA: hur stora lagren av spannmål och oljeväxter som fanns i USA den 1 september.

Estimaten hos marknaden är som följer:

Estimat hos marknaden

Statistiken publiceras klockan 18:00 svensk tid.

Det är den så kallade Golden Week i Kina den här veckan, vilket innebär att affärslivet går på sparlåga där hela veckan.

Odlingsväder

Det kalla och torra vädret i Argentina väcker frågan om det är någon La Niña i vardande, men det är det inte som vi ser av ensemble-prognosen från Australiens Meteorologiska byrå nedan.

Poama, Nino34

Det har ändå varit torrt och kallt i norra Argentina, så pass att frost befaras ha skadat nysått vete.

GFS-model

Australien har varit nästan helt torrt och väntas enligt den senaste prognosen med GFS-modellen vara fortsatt huvudsakligen torrt fram till mitten av oktober.

GFS-model

Vete

November månads terminskontrakt på Matif har arbetat sig upp mot motståndslinjen. Bryts den signaleras en stigande trend. Den fallande trenden är redan slut och vi har sedan mitten av augusti haft neutral rekommendation. Eftersom Chicagovetet har brutit motståndet redan (svagare dollar har inverkat), men är den viktigare börsen, går vi över till köprekommendation från och med det här veckobrevet. Vi skrev också förra veckan att förväntningarna på stigande pris helt saknas. Det finns alltså en god jordmån för stigande priser hos marknadens aktörer. De är av allt att döma tämligen oförberedda. Däremot tror vi inte just nu på att det finns stor potential på uppsidan, eftersom så många lantbrukare håller på sin spannmål och successivt kommer att sälja.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet på CBOT har brutit motståndet på 676.5 cent och därmed befinner sig marknaden enligt den tekniska analysen, i stigande trend.

Vetepriset i stigande trend

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskurvor för vete

Som vi ser är det framförallt de korta löptiderna som har gått upp på Matif. På Chicagobörsen har alla löptider gått upp i pris. Det råder nu backwardation på Matif-börsen, vilket är ett tecken på ”brist på material för omgående leverans”. Det är en återspegling av den höga exporttakten i kombination med att bönderna håller på materialet i förhoppning om högre pris – vilket indikerar att de ännu inte lärt sig att de i dessa lägen ska sälja sin vara spot och köpa den på termin – istället för att sitta kvar med sin spannmål.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 93% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 90%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

Sådden av amerikanskt höstvete går också framåt och 22% av den förväntade arealen var avklarad per den 22 september, upp från förra veckans 12 och i linje med förra året men en hårsmån lägre än det 5-åriga genomsnittet på 24%.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 1 mt till 1930 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp med 2 mt till 367 mt.

World estimates grains

För vete indikeras en global produktion på 693 mt, vilket är en ökning med 2 mt från förra månaden och som nu kommer än närmare rekordnivån under 2011/12. Revideringen återspeglar högre produktion i Europa och OSS, vilket ger en ökning med 6% på årsbasis. USDA’s nuvarande estimat ligger på 708.9 mt.

Utgående lager förväntas öka med 5 mt på årsbasis till 180 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Vete

Det är en typisk IGC-rapport. IGC börjar året lågt och höjer successivt estimaten. IGC:s ”sanning” måste alltid modifieras och man vet egentligen inte hur mycket som den behöver justeras.

Kinas CNGOIC höjde i veckan sitt importestimat med 1 mt till 7.5 mt. De har redan köpt 6.1 mt. Man kan tolka detta som att översvämningen i norra Kina faktiskt haft en negativ effekt, precis som vi skrivit att den skulle ha. Priset på vete i Kina är på rekordhög nivå.

Argentina har drabbats av frost i norra delen av landet, där vete odlas. Australien är torrt och priset på vete där har handlats upp.

Högproteinvete i norra Europa steg i pris förra veckan. Vete med 14% protein och över handlades 25 euro över Matif i norra Tyskland. 12% protein handlades 12 euro över.

Det blev mycket vårvete skördat i år, men skördarna blev så stora att kvaliteten på gluten har blivit sämre, erfar vi.

Förra veckan skrev vi om att de höga sojapriserna bidrar till en ökad odling av soja i USA nästa år på bekostnad av majs och vete. Vi kan se av de låga kvävegödselpriset att efterfrågan har varit svag, vilket tyder på att valet av soja redan är gjort. Detta leder till minskat utbud av spannmål och därmed ett högre pris. Tekniskt har vi köpsignal i Chicagovetet och vi tror att Matif kommer att följa efter. Därför går vi över till
köprekommendation.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu under matifvetet (november). Det trodde vi inte skulle kunna ske, men det kunde det. Uppenbarligen finns det så väldigt mycket maltkorn i Europa, efter att så stor areal blev vårsådd. Vi vet också att höstsådden i år har skett med religiös nit, vilket tyder på att maltkornet kan få revansch nästa år.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) är nere på det tekniska stödet och vi tror att det kommer att hålla. Bryts det, ska man naturligtvis ha en stop-loss strax under.

Teknisk analys för priset på majs

Tillståndet för den amerikanska majsen förbättrades under förra veckan enligt måndagens Crop Progress från USDA. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 55% som ”good/excellent”, en ökning med 2% från veckan innan och nu marginellt över det 5-åriga genomsnittet på 54%.

Omkring 58% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan för Illinois. Iowa ligger fortfarande kvar på en låg nivå, endast 37%, men även här är det en ökning med 2% från veckan innan.

Prisutveckling på majs under olika år

Grödornas sena utveckling i år börjar nu visa sig i skördestatistiken. Enligt USDA var endast 7% av skörden avklarad per den 22 september jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 16%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så var bara 3% av Iowas skörd klar jämfört med snittet på 9%, medan endast 5% av skörden i Illinois var klar jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 24% vid den här tiden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 943 mt, vilket är en minskning med 2 mt sedan IGC’s förra rapport men fortfarande nytt rekord och en ökning med 9% på årsbasis. Utgående lager justeras också ner med 2 mt sedan augusti, men 148 mt är fortfarande väl över genomsnittet och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Maize-diagram

Cofco, det kinesiska livsmedelsföretaget, prognosticerade att Kinas självförsörjningsgrad på majs kommer att sjunka till 90% fram till år 2020. Det är nog mot den bakgrunden man ska se den förvirrade rapporteringen i veckan som gick om att ett kinesiskt företag köpt 5% av Ukraina.

Vi anser att priset har fallit tillräckligt och går över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor uppvisar en så kallad ”flagga” enligt den tekniska analysen. Det är den lilla rekylen uppåt vi ser i prisdiagrammet efter prisfallet från 1350 cent. ”Flaggor” brukar ofta etableras halvvägs i en rörelse. Halvvägs mäts i det här fallet från 1400 till 1300 cent. Det finns alltså, enligt den tekniska analysen, ytterligare 100 cent till på nedsidan att göra färdigt. Det skulle ta priset ner till åtminstone 1250, kanske rentav till 1225 cent.

Diagram-analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Sojamjölet uppvisar samma ”flagga” som i sojabönorna och vi tror att det kommer ett nytt kraftigt prisfall den här veckan.

Diagram-analys av sojamjöl

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan. Priset ligger på en teknisk stödnivå.

Diagram-analys av sojaolja

Marknadens förväntningar på att USDA skulle justera upp tillståndet för sojabönor, efter förra veckans spridda regnskurar, kom av sig efter måndagens Crop Progress rapport där USDA istället lämnade siffrorna oförändrade för ”good/excellent” på 50%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 58%. För Iowa ligger siffran på blygsamma 34%. För Indiana och Iowa är detta en ökning med 1%-2% från veckan innan.

Sojapriser över flera år

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager justeras ner med 3 mt från förra månaden till 29 mt, vilket bl.a reflekterar fortsatta nedjusteringar för USA, men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas expandera med 9% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina (med en ökad import på 14%).

Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 5% på årsbasis under 2013/14 till rekordhöga 66.5 mt, samtidigt som utgående lager beräknas öka med 17% på årsbasis – den första uppgången på 4 år.

Sojabönorstatistik

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd på 360 euro, men vi tror att den rekyl som följde efter det kommer att bli kort och att ett nytt test av 360 euro är förestående.

Diagram-analys av raps

Att EU beslutat att lägga sig på 5% inblandning av biodiesel istället för 10%, tror vi inte fullt ut återspeglas i priserna än. Det finns de som lyckas visa att biobränsleefterfrågan inte haft någon påverkan på priserna, men det är ganska lätt att visa att de har haft det och har det även när biobränsleefterfrågan minskar.

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, har fortsatt varit volatilt i veckan. Efter en ganska stor prisuppgång, föll priset tillbaka och stängde veckan på 20.30 euro per deciton. Det finns intresse för nästa års skörd, som alltså handlas på april 2015-kontraktet, men handeln har ännu inte riktigt kommit igång.

Diagram-analys av potatis

VD:n för brittiska firman Greenvale sade i veckan att Storbritannien kommer att behöva importera potatis i år. Odlad areal i Storbritannien blev låg i en historisk jämförelse. Shore Capital, en mäklarfirma, prognosticerade skörden till 5.3 mt, högre än förra årets 4.5 mt. Det historiska medelvärdet är 6 mt. Konsumtionen uppgår till ca 5.7 mt / år, vilket innebär att det finns ett importbehov. På grund av den torra sommaren i norra Europa finns sannolikt ett underskott även här.

Odlingen i EU har minskat med 40 mha till 1 775 mha i år enligt den tyska jordbrukarorganisationen DBV. Polen är den största producenten med 350,000 ha, följt av Tyskland och Rumänien.

Gris

Prist på Lean Hogs fortsatte att stiga i veckan, men trenden ser ut att ha tappat momentum. Slaktstatistiken visar på minskad utslaktning. Det talas i USA om spridningen av PEDv-viruset och nyheterna tyder på att minskningen är relaterad till sjukdomar eller rädsla för spridning av sjukdomar i USA.

I Kina är priserna relativt höga i ett historiskt perspektiv.

Stigande pris på gris

Å andra sidan förbättras marginalerna nu, när foderpriserna faller och priset på kött stiger.

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Medan priset på smör behöll sin nivå, föll SMP relativt kraftigt. Fonterra-noteringen fortsatte gå ner i rask takt.

Mjölkpriser

Socker

Marskontraktet på råsocker föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat ta sig över toppen från juni. Rädslan uppstod när det stod klart att det blir stora leveranser på oktoberkontraktet som förfaller på måndag.

Positiv utveckling för sockerpriset

Thailand prognosticerar en produktion om 11 mt. Det är högre än ISO estimerat, men mindre än analysfirman Kingsman.

Ytterligare negativa nyheter kom från Brasilien, där konsultfirman Job Economia flaggade för att Brasilien kan tänka sig att importera etanol från USA.

Vi fortsätter dock att ha en positiv vy på prisutvecklingen framöver. Priset har gått ner i nästan tre år och har troligtvis en lång uppgångsfas framför sig. En rekyl nedåt mot 17 cent på marskontraktet betraktar jag som ett köptillfälle.

Gödsel

Priset på kväve / urea fortsatte att sega sig uppåt i veckan som gick. Priset noteras nu 15 dollar högre per ton på 295 dollar.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära