Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 30 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserVi anser att vi har tidiga tecken på en vändning uppåt i pristrenden för vete och majs. Därför byter vi rekommendation från neutral till köp på dessa. För oljeväxter har vi fortfarande säljrekommendation. Den tekniska analysen av sojamarknaden indikerar ett nytt stort prisfall från fredagens 1319 till 1250 cent per bushel.

Den sista september är det dags att ta emot lagerstatistiken från USDA: hur stora lagren av spannmål och oljeväxter som fanns i USA den 1 september.

Estimaten hos marknaden är som följer:

Estimat hos marknaden

Statistiken publiceras klockan 18:00 svensk tid.

Det är den så kallade Golden Week i Kina den här veckan, vilket innebär att affärslivet går på sparlåga där hela veckan.

Odlingsväder

Det kalla och torra vädret i Argentina väcker frågan om det är någon La Niña i vardande, men det är det inte som vi ser av ensemble-prognosen från Australiens Meteorologiska byrå nedan.

Poama, Nino34

Det har ändå varit torrt och kallt i norra Argentina, så pass att frost befaras ha skadat nysått vete.

GFS-model

Australien har varit nästan helt torrt och väntas enligt den senaste prognosen med GFS-modellen vara fortsatt huvudsakligen torrt fram till mitten av oktober.

GFS-model

Vete

November månads terminskontrakt på Matif har arbetat sig upp mot motståndslinjen. Bryts den signaleras en stigande trend. Den fallande trenden är redan slut och vi har sedan mitten av augusti haft neutral rekommendation. Eftersom Chicagovetet har brutit motståndet redan (svagare dollar har inverkat), men är den viktigare börsen, går vi över till köprekommendation från och med det här veckobrevet. Vi skrev också förra veckan att förväntningarna på stigande pris helt saknas. Det finns alltså en god jordmån för stigande priser hos marknadens aktörer. De är av allt att döma tämligen oförberedda. Däremot tror vi inte just nu på att det finns stor potential på uppsidan, eftersom så många lantbrukare håller på sin spannmål och successivt kommer att sälja.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet på CBOT har brutit motståndet på 676.5 cent och därmed befinner sig marknaden enligt den tekniska analysen, i stigande trend.

Vetepriset i stigande trend

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskurvor för vete

Som vi ser är det framförallt de korta löptiderna som har gått upp på Matif. På Chicagobörsen har alla löptider gått upp i pris. Det råder nu backwardation på Matif-börsen, vilket är ett tecken på ”brist på material för omgående leverans”. Det är en återspegling av den höga exporttakten i kombination med att bönderna håller på materialet i förhoppning om högre pris – vilket indikerar att de ännu inte lärt sig att de i dessa lägen ska sälja sin vara spot och köpa den på termin – istället för att sitta kvar med sin spannmål.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 93% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 90%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

Sådden av amerikanskt höstvete går också framåt och 22% av den förväntade arealen var avklarad per den 22 september, upp från förra veckans 12 och i linje med förra året men en hårsmån lägre än det 5-åriga genomsnittet på 24%.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 1 mt till 1930 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp med 2 mt till 367 mt.

World estimates grains

För vete indikeras en global produktion på 693 mt, vilket är en ökning med 2 mt från förra månaden och som nu kommer än närmare rekordnivån under 2011/12. Revideringen återspeglar högre produktion i Europa och OSS, vilket ger en ökning med 6% på årsbasis. USDA’s nuvarande estimat ligger på 708.9 mt.

Utgående lager förväntas öka med 5 mt på årsbasis till 180 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Vete

Det är en typisk IGC-rapport. IGC börjar året lågt och höjer successivt estimaten. IGC:s ”sanning” måste alltid modifieras och man vet egentligen inte hur mycket som den behöver justeras.

Kinas CNGOIC höjde i veckan sitt importestimat med 1 mt till 7.5 mt. De har redan köpt 6.1 mt. Man kan tolka detta som att översvämningen i norra Kina faktiskt haft en negativ effekt, precis som vi skrivit att den skulle ha. Priset på vete i Kina är på rekordhög nivå.

Argentina har drabbats av frost i norra delen av landet, där vete odlas. Australien är torrt och priset på vete där har handlats upp.

Högproteinvete i norra Europa steg i pris förra veckan. Vete med 14% protein och över handlades 25 euro över Matif i norra Tyskland. 12% protein handlades 12 euro över.

Det blev mycket vårvete skördat i år, men skördarna blev så stora att kvaliteten på gluten har blivit sämre, erfar vi.

Förra veckan skrev vi om att de höga sojapriserna bidrar till en ökad odling av soja i USA nästa år på bekostnad av majs och vete. Vi kan se av de låga kvävegödselpriset att efterfrågan har varit svag, vilket tyder på att valet av soja redan är gjort. Detta leder till minskat utbud av spannmål och därmed ett högre pris. Tekniskt har vi köpsignal i Chicagovetet och vi tror att Matif kommer att följa efter. Därför går vi över till
köprekommendation.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu under matifvetet (november). Det trodde vi inte skulle kunna ske, men det kunde det. Uppenbarligen finns det så väldigt mycket maltkorn i Europa, efter att så stor areal blev vårsådd. Vi vet också att höstsådden i år har skett med religiös nit, vilket tyder på att maltkornet kan få revansch nästa år.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) är nere på det tekniska stödet och vi tror att det kommer att hålla. Bryts det, ska man naturligtvis ha en stop-loss strax under.

Teknisk analys för priset på majs

Tillståndet för den amerikanska majsen förbättrades under förra veckan enligt måndagens Crop Progress från USDA. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 55% som ”good/excellent”, en ökning med 2% från veckan innan och nu marginellt över det 5-åriga genomsnittet på 54%.

Omkring 58% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan för Illinois. Iowa ligger fortfarande kvar på en låg nivå, endast 37%, men även här är det en ökning med 2% från veckan innan.

Prisutveckling på majs under olika år

Grödornas sena utveckling i år börjar nu visa sig i skördestatistiken. Enligt USDA var endast 7% av skörden avklarad per den 22 september jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 16%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så var bara 3% av Iowas skörd klar jämfört med snittet på 9%, medan endast 5% av skörden i Illinois var klar jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 24% vid den här tiden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 943 mt, vilket är en minskning med 2 mt sedan IGC’s förra rapport men fortfarande nytt rekord och en ökning med 9% på årsbasis. Utgående lager justeras också ner med 2 mt sedan augusti, men 148 mt är fortfarande väl över genomsnittet och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Maize-diagram

Cofco, det kinesiska livsmedelsföretaget, prognosticerade att Kinas självförsörjningsgrad på majs kommer att sjunka till 90% fram till år 2020. Det är nog mot den bakgrunden man ska se den förvirrade rapporteringen i veckan som gick om att ett kinesiskt företag köpt 5% av Ukraina.

Vi anser att priset har fallit tillräckligt och går över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor uppvisar en så kallad ”flagga” enligt den tekniska analysen. Det är den lilla rekylen uppåt vi ser i prisdiagrammet efter prisfallet från 1350 cent. ”Flaggor” brukar ofta etableras halvvägs i en rörelse. Halvvägs mäts i det här fallet från 1400 till 1300 cent. Det finns alltså, enligt den tekniska analysen, ytterligare 100 cent till på nedsidan att göra färdigt. Det skulle ta priset ner till åtminstone 1250, kanske rentav till 1225 cent.

Diagram-analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Sojamjölet uppvisar samma ”flagga” som i sojabönorna och vi tror att det kommer ett nytt kraftigt prisfall den här veckan.

Diagram-analys av sojamjöl

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan. Priset ligger på en teknisk stödnivå.

Diagram-analys av sojaolja

Marknadens förväntningar på att USDA skulle justera upp tillståndet för sojabönor, efter förra veckans spridda regnskurar, kom av sig efter måndagens Crop Progress rapport där USDA istället lämnade siffrorna oförändrade för ”good/excellent” på 50%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 58%. För Iowa ligger siffran på blygsamma 34%. För Indiana och Iowa är detta en ökning med 1%-2% från veckan innan.

Sojapriser över flera år

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager justeras ner med 3 mt från förra månaden till 29 mt, vilket bl.a reflekterar fortsatta nedjusteringar för USA, men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas expandera med 9% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina (med en ökad import på 14%).

Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 5% på årsbasis under 2013/14 till rekordhöga 66.5 mt, samtidigt som utgående lager beräknas öka med 17% på årsbasis – den första uppgången på 4 år.

Sojabönorstatistik

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd på 360 euro, men vi tror att den rekyl som följde efter det kommer att bli kort och att ett nytt test av 360 euro är förestående.

Diagram-analys av raps

Att EU beslutat att lägga sig på 5% inblandning av biodiesel istället för 10%, tror vi inte fullt ut återspeglas i priserna än. Det finns de som lyckas visa att biobränsleefterfrågan inte haft någon påverkan på priserna, men det är ganska lätt att visa att de har haft det och har det även när biobränsleefterfrågan minskar.

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, har fortsatt varit volatilt i veckan. Efter en ganska stor prisuppgång, föll priset tillbaka och stängde veckan på 20.30 euro per deciton. Det finns intresse för nästa års skörd, som alltså handlas på april 2015-kontraktet, men handeln har ännu inte riktigt kommit igång.

Diagram-analys av potatis

VD:n för brittiska firman Greenvale sade i veckan att Storbritannien kommer att behöva importera potatis i år. Odlad areal i Storbritannien blev låg i en historisk jämförelse. Shore Capital, en mäklarfirma, prognosticerade skörden till 5.3 mt, högre än förra årets 4.5 mt. Det historiska medelvärdet är 6 mt. Konsumtionen uppgår till ca 5.7 mt / år, vilket innebär att det finns ett importbehov. På grund av den torra sommaren i norra Europa finns sannolikt ett underskott även här.

Odlingen i EU har minskat med 40 mha till 1 775 mha i år enligt den tyska jordbrukarorganisationen DBV. Polen är den största producenten med 350,000 ha, följt av Tyskland och Rumänien.

Gris

Prist på Lean Hogs fortsatte att stiga i veckan, men trenden ser ut att ha tappat momentum. Slaktstatistiken visar på minskad utslaktning. Det talas i USA om spridningen av PEDv-viruset och nyheterna tyder på att minskningen är relaterad till sjukdomar eller rädsla för spridning av sjukdomar i USA.

I Kina är priserna relativt höga i ett historiskt perspektiv.

Stigande pris på gris

Å andra sidan förbättras marginalerna nu, när foderpriserna faller och priset på kött stiger.

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Medan priset på smör behöll sin nivå, föll SMP relativt kraftigt. Fonterra-noteringen fortsatte gå ner i rask takt.

Mjölkpriser

Socker

Marskontraktet på råsocker föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat ta sig över toppen från juni. Rädslan uppstod när det stod klart att det blir stora leveranser på oktoberkontraktet som förfaller på måndag.

Positiv utveckling för sockerpriset

Thailand prognosticerar en produktion om 11 mt. Det är högre än ISO estimerat, men mindre än analysfirman Kingsman.

Ytterligare negativa nyheter kom från Brasilien, där konsultfirman Job Economia flaggade för att Brasilien kan tänka sig att importera etanol från USA.

Vi fortsätter dock att ha en positiv vy på prisutvecklingen framöver. Priset har gått ner i nästan tre år och har troligtvis en lång uppgångsfas framför sig. En rekyl nedåt mot 17 cent på marskontraktet betraktar jag som ett köptillfälle.

Gödsel

Priset på kväve / urea fortsatte att sega sig uppåt i veckan som gick. Priset noteras nu 15 dollar högre per ton på 295 dollar.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära