Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

Vetemarknaden testar just nu det översta motståndet i det prisintervall som varit rådande på Matif sedan juli. Bakom ligger fundamentala faktorer såsom befarad vintertorka i USA, mögelangrepp i Argentina och förnyad oro för exportstopp i Ukraina.

Tendens för priser på jordbruksprodukterSojabönorna ser ut att kunna stärkas ytterligare, medan majspriset kan ha bildat en teknisk ”flagga”, som kan följas av fallande pris. Den historiska relationen visar att sojabönorna är relativt ”billiga” just nu i förhållande till majspriset. Till sojabönornas fördel talar sämre odlingsväder i Mato Grosso, som står för 30% of Brasiliens skörd och att nära hälften av brasilianska bönder redan prissäkrat (sålt) den kommande skörden.

Odlingsväder

Vad gäller odlingsväder är det två stora faktorer som påverkar. För det första är prognosen för ENSO att den ska vara neutral ända till juli 2013. För det andra har en prognos kommit som visar på avvikande torrt väder i viktiga vetedistrikt i USA i vinter. Mot bakgrund av underskottet på markfukt är detta inte goda nyheter.

SOI har fortsatt att stiga och ligger nu på +2.7. Ett SOI mellan +8 och -8 innebär neutrala ENSOförhållanden.

30 day moving SOI - Odlingsväder

Den senaste ensembleprognosen publicerad av Australian Bureau of Meteorology visar att de neutrala ENSO-förhållande som råder väntas fortsätta in under vår och sommar på norra halvklotet.

POAMA ensembleprognos

Neutral ENSO är bra odlingsväder.

Vad är då det senaste om klimatet i vinter på norra halvklotet? Vi vet att det är ett underskott av markfukt i USA som egentligen kräver över normal nederbörd till dess sådden börjar. NOAA:s årliga rapport “U.S. Winter Outlook” visar att temperaturer i västra halvan av USA, samt centrala och norra Alaska kan komma att bli betydligt varmare än genomsnittet under vintern, medan merparten av Florida kan komma att bli kallare än normalt från december till februari. En avklingade El Niño, som borde ha utvecklats nu, gör att dock att vinterns prognos är osäkrare nu än den varit tidigare år. Områden som härjats av extrem torka under det senaste året kommer troligtvis inte att se någon förbättring från detta under vintern, och i rapporten står bl.a att oddsen är höga för:

  • Warmer-than-average temperatures in much of Texas, northward through the Central and Northern Plains and westward across the Southwest, the Northern Rockies, and eastern Washington, Oregon and California, as well as the northern two-thirds of Alaska.
  • Cooler-than-average temperatures in Hawaii and in most of Florida, excluding the panhandle.
  • Drier-than-average conditions in Hawaii, the Pacific Northwest and Northern California, including Idaho, western Montana, and portions of Wyoming, Utah and most of Nevada.
  • Drier-than-average conditions in the upper Midwest, including Minnesota, Wisconsin, Iowa and northern Missouri and eastern parts of North and South Dakota, Nebraska, Kansas, and western Illinois.
  • Wetter-than-average conditions across the Gulf Coast states from the northern half of Florida to eastern Texas.

Vi ser detta som en kartbild nedan.

US Winter Outlook - Karta över väder i USA

Sammanfattningsvis ser det INTE ut som om USA:s underskott av markfukt i viktiga veteområden kommer att få botande regn. Enligt den här prognosen kommer våren att vara torr.

Vete

Terminer på europeiskt kvarnvete på Matif har ligger för vissa leveransdatum över motståndsnivåer, medan andra testas. Det som orsakar en sådan rörelse är dels valutakursförändringar och dels en förväntan om att även nästa års utbuds- och efterfrågebalans ska bli tunn. Nedan ser vi kursdiagrammet för januarikontraktet på Matif. I denna har kursen ännu inte brutit över de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagram över vete januarikontrakt på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över. Vi ser här en stark marknad. Prisobjektivet för uppgången enligt textboken i teknisk analys är dock i ett första skede begränsad till ca 240 euro per ton. Om kursen går dit blir 234.50 ett stöd och 240 euro ett nytt motstånd.

Veteprisdiagram

Innan vi går in på fundametala faktorer, ska vi titta hastigt på Chicagovetet (decemberleverans). Vi ser här ett brott igår onsdag av ett litet motstånd mitt i den stora trendkanelen. En liten uppgång till den övre delen av trendkanalen skulle kunna ske, dvs till ca 920 cent / bu. Ett brott av trendkanalen skulle naturligtvis signalera en större prisrörelse uppåt, men dit är det ännu några dagar och det är naturligtvis inte alls säkert att det sker.

Chicagovete med decemberleverans - Pris

Det som får marknaden att handla upp priset är ett uttalande igår onsdag av Ukrainas jordbruksminister Mykola Prysyazhnyuk, att veteexporten kan stoppas från och med den 15 november. En talesman för premiärministern sade dock att ett exportstopp måste beslutas av statsministern Mykola Azarov och att detta inte har gjorts. Marknaden tolkar det som en dementi åt det svagare hållet. Vi har tidigare i det här veckobrevet visat beräkningar som visar att Ukraina borde ha slut på överskott för export vad gäller vete, men inte för majs. I praktiken avslutas exporten av vete när silos i exporthamnarna fylls upp med majs. Ukraina har hittills exporterat 3.8 mt vete och det finns exportkontrakt på 5.4 mt. Efter att årets skörd drabbades av torka kom man överens om att begränsa veteexporten till 4 mt och den totala spannmålsexporten till 19.4 mt. Taket för vete höjdes dock under förra veckan till 5 mt. Ukrainas Grain Association säger att man kommer att nå exporttaket per den 15-20 nov, då regeringen kan komma att införa restriktioner. Ukraina, som har producerat ca 15.5 ton vete i år, använder ca 12 mt för egen konsumtion. Sådden av höstgrödor går också framåt och av de estimerade 8.5 miljoner hektaren är redan 7.4 miljoner avklarade. Vad gäller höstvetet är sådden i stort sett avklarad (94%).

Den 10 oktober sade Vladimir Putin, att Ryssland kanske inte behöver begränsa exporten den här säsongen. Siffrorna talar dock ett annorlunda språk. De säger att det borde vara slut med exporten i november eller december. Marknaden spekulerar nu också i att Ryssland kan bli nästa land att tillkännage exportrestriktioner, men trots oroligheterna kring Ukraina så fortsätter Rysslands jordbruksminister att säga att Ryssland inte kommer att införa några exportrestriktioner. Skörden i Ryssland är i stort sett klar nu och landet hade skördat 39.5 mt vete per den 19 oktober, en minskning med 32% från förra året. USDA’s estimat ligger på 38 mt. Igår började Ryssland att sälja vete från sitt interventionslager till distrikten Sibirien, Ural och
Fjärran Östern som har drabbats av en betydande nedgång i produktionen i år. 110 000 ton kommer att säljas på veckobasis.

Den andra faktorn som oroat marknaden är rapporterna om att det myckna regnandet i Argentina orsakat omfattande svampangrepp på det växande vetet. Argentina förväntas en nedgång i produktionen och veteskörden kommer sannolikt att minska från förra säsongens 13.2 mt till 11.5 mt, vilket uppskattningsvis skulle innebära 5 mt vete tillgängligt för export. Grödorna har tidigare utvecklats väl efter kraftiga regn under september och 82% av grödorna sägs dock vara i gott skick. Däremot är risken stor för sjukdomar. Farhågorna gäller nu att både kvalité och avkastning ska påverkas negativt om inte nederbörden avtar.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att sådden av det amerikanska höstvetet går framåt och nu är avklarad till 81% per i söndags, en ökning med 10% från förra veckan och i linje med det femåriga genomsnittet (80%), samt något högre än förra årets 79% vid den här tiden. Sådden är till över 90% klar nu i Colorado, Idaho, Kansas, Nebraska och Washington. Höstvetets uppkomst i de 18 stater som rapporterat ligger på 49%, vilket är lägre än det femåriga genomsnittet på 56% vid denna tid – framförallt i de norra delarna vilket kan bli ett problem inför vintern.

MARS senaste rapport visar att EU’s lantbrukare i genomsnitt har skördat 5.52 ton vete per hektar i år, vilket är en minskning med 1.5% från förra årets 5.6 ton. För durumvete föll avkastningen med 11% från 3.38 ton per hektar till 3 ton per hektar. Förändringarna är endast marginella från förra månadens rapport.

Avkastningsprognos från MARS

Sådden av vete i Frankrike var per den 15 oktober avklarad till 20%, jämfört med förra veckans 14% och förra årets 51% vid samma tid.

Sådden av vete i Frankrike

En undersökning som har sammanställts av Bloomberg indikerar att Australiens veteproduktion kommer att minska med 28% till 21.2 mt, vilket är den lägsta nivån på fem år, efter att det varma och torra vädret har skadat grödorna. En liknande undersökning förra månaden visade en prognos på 23.25 mt medan ABARES estimat uppgick till 22.5 mt (ett estimat som kommer att revideras i december).

Syriens Hoboob har köpt 100 000 ton vete från Svarta Havsregionen för 287 eur/ton, C&F.

Regnet har fortsatt att falla över delar av Europa och förhållandena i Storbritannien, västra Tyskland samt norra och västra Frankrike har varit långt ifrån idealiska vad gäller sådden.

Karta över regn i Europa

Kinas import av vete har ökat explosionsartat, där data visar en import på 524 156 ton vete under förra månaden, vilket är en ökning med 196% jämfört med september förra året. Med den siffran hamnar landets import på över 1 mt och med ytterligare ett inköp, från Kanada nu i oktober på 295 000 ton, närmar sig Kina USDA’s prognos på 1.5 mt redan nu, vilken dock är för hela säsongen. Kinas veteproduktion estimeras till 118 mt av USDA i senaste WASDE-rapporten men många analytiker tror att skörden kan bli mycket lägre än så.

Vi känner sedan tidigare till mönstret att råvaror, som det växande Kina blir nettoimportör av, är de som därefter stiger i pris, drivna av successivt större importefterfrågan från Kina.

Ska man sammanfatta det aktuella marknadsläget för vete, är det att det tekniskt finns utrymme för de fundamentala positiva faktorerna att driva upp priset ytterligare några euro. Därefter måste de säljare som funnits i marknaden i flera månader bestämma sig för om de ska försöka sälja på ett högre pris, eller passa på att sälja ännu mer på 270-euro-nivån (januari-kontraktet på Matif).

Maltkorn

Marskontraktet har fallit ner mot 250 euro och ligger nu förhållandevis lågt i förhållande till vete, t ex. Vi ska se det lite senare i avsnittet.

Maltkorn, priset på marskontraktet har fallit

Nedan ser vi relationen mellan maltkorn och vete för leverans i november 2013. Det låga priset på maltkorn måste ses mot bakgrund av den sena eller uteblivna sådden av höstvete och att det mesta tyder på ett ökat utbud av maltkorn nästa år. Som vi ser är premien för maltkorn endast 8% över vetepriset.

Det är något lågt i ett historiskt perspektiv. Sedan den 10 maj 2010 till idag har premien beräknad på spotkontraktet (det vid var tid kortaste kontraktet) legat på 12%.

Relation mellan maltkorn och vete

Enligt MARS senaste rapport beräknas den totala avkastningen för korn ha stigit med 0.5% till 4.34 ton per hektar.

MARS-rapporten om total avkastning av maltkorn

Potatis

Potatispriset har nått upp till (nära) 30 euro per deciton. Det är så långt som det tekniska prisobjektivet på uppgången enligt textboken säger att prisuppgången hade potential att gå. Vi har också sett prisuppgången tappa momentum de senaste veckorna. ”Sidledes” rörelse förefaller vara troligast att vänta sig i kommande vecka.

Potatispriset har stigit kraftigt

Majs

Majspriset (dec 2012) ligger nu precis på stödet. Det ser ut som om hela prisrörelsen i oktober är en ”flagga” enligt textboken i teknisk analys. Vi skulle i så fall vänta oss brott nedåt inom kort. Prognosen är då att 700 cent passeras, eventuellt med en kortsiktig rekyl på den nivån. Potentialen för kursnedgången är ner mot 600 cent. Det är svårt att idag säga vilka fundamentala faktorer som skulle kunna ge anledning till ett sådant kursfall. Dit hör rapporter om bättre förhållanden i Sydamerika eller att något händer på den politiska fronten med etanolinblandningen i USA.

Majspriset ligger precis på stödet

Måndagens Crop Progress från USDA visar att den amerikanska majsskörden fortsätter framåt i snabb takt, trots regnskurar och starka vindbyar, mot en av de snabbast avklarade skördarna i modern historia och av de 18 stater som rapporterar har 11 av dem skördat mer än 90%. Per i söndags så var 87% av årets skörd avklarad, en ökning från förra veckans 79% och en bra bit över det femåriga genomsnittet på 49%. Skördetakten i de olika ”I” staterna ligger långt över det femåriga genomsnittet med Iowa på 93% vs det femåriga genomsnittet på 42%, Indiana 72% vs 53% och Illinois på 92% vs 62%.

Den senaste tidens nederbörd i Argentina försenar sådden av majs och innebär att grödan får en sen start.

MARS förutspår att avkastningen för majs i Europa kommer att sjunka med ca 21% till i genomsnitt 6.07 ton per hektar jämfört med 7.65 ton per hektar under 2011. Prognosen är i stort sett oförändrad från förra månadens estimat (6.05 t/ha) efter att värmebölja och torka drabbade grödorna i Ungern, Bulgarien, Rumänien och Italien.

Yield av majs i Europa år 2012

Skörden av majs i Frankrike går långsamt framåt och var per den 15 okt avklarad till 31%, upp från 16% veckan innan men långt efter 2011 års 77% vid den här tiden.

Skörden av majs går långsamt i Frankrike

Enligt USDA har Mexiko köpt 270 000 ton majs av icke-amerikanskt ursprung, vilket skulle kunna signalera början på en trend bort från landets traditionella, nästan totala, beroende av amerikanska producenter. Mexiko importerade 7.82 mt majs under 2011, framförallt till djurfoder, varav nästan 99% kom från USA. Mexikanska myndigheter (SENASICA) godkände import av majs från Brasilien för ungefär två månader sedan och förväntas även att godkänna import av majs från Argentina i mitten av 2013.

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har stigit den senaste veckan, som vi ser i nedanstående diagram.

Priset på sojabönor har stigit

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor fortsätter att gå framåt i snabb takt. Per i söndags så var 80% av sojabönsskörden avklarad, en ökning från förra veckans 71% och det femåriga genomsnittet på 69% för detta datum. Skörden fortskred trots en avmattning i fältaktivitet i många områden som en följd av kyla och regn över stora delar av det amerikanska ”majsbältet” under veckan. Skörden i Indiana var avklarad till 69%, en ökning från förra veckans 51% men fortfarande strax under det femåriga genomsnittet på 71%. Skörden i Minnesota och Dakota är nu klar, och flera av staterna, t.ex Nebraska, Wisconsin och Mississippi, börjar nu närma sig målgång.

Trots att förra veckans exportsiffror för amerikanska sojabönor kom in under förväntan så förväntas det sinande utbudet i Sydamerika gynna den amerikanska exporten innan skörden i vår. Safras e Mercado säger att endast 1.32 mt av gammal skörd kvarstår för export innan nästa skörd. Dessutom ska ca 37 mt av den nya skörden redan vara såld.

Safras e Mercado höjer också sin prognos för Brasiliens sojabönsproduktion 2012/13 till rekordhöga 82.5 mt som en följd av en ökad areal. I prognosen från juli estimerade Safras e Mercado en produktion på 82.3 mt, med en då förväntad ökad areal med 8.4% från året innan, medan den senaste rapporten visar på en ökning av areal med 9%. Så här långt är 19% av sådden avklarad, vilket är lägre än de 21% vid samma tid förra året men över det femåriga genomsnittet på 12 %.

Sojabönor handlas på historiskt lågt pris i förhållande till majs, som vi ser i diagrammet nedan. Diagrammet visar pris och skillnad på spotkontraktet, men det ser likadant ut när vi jämför november 2013 bönor och december 2013 majs.

Relationen mellan sojabönor och majs

Det finns alltså viss potential för en uppgång i priset på sojabönor i förhållande till majs, om vi studerar historiska relationer. Händelser att hålla koll på, som skulle kunna ge sojabönor stöd och prisuppgång är det sydamerikanska vädret. Mato Grosso, som betyder den stora skogen, men som nu mest består av sojafält, och står för 30% av skörden i Brasilien, har drabbats av torrt väder. Det finns rapporter om att groningen är svag och att fält har behövt sås om. I södra Brasilien, Argentina och Paraguay fortsätter regn och stormar att försena sådden.

Brasilianska bönder har också passat på att prissäkra en stor del av den väntade skörden. För tre veckor sedan var hälften av skörden såld (prissäkrad). Normalt är skulle det ha varit 20%. En stor del av framtida säljtrycket från brasilianska bönder är alltså redan borta.

Raps

Rapspriset (februari 2013) har konsoliderat sig på 460 – 470 euro per ton som bottennivå. Frågan är nu om priset ska bryta upp och testa 520 igen, eller bryta ner och falla ner mot 470 euro. Just nu går det inte att säga vilket. Marknaden får visa vägen. Sedan gäller det att hänga på. Vi noterar lite längre ner, att raps är ”billigt” i förhållande till vete just nu. Det skulle kunna tala mot prisfall, men marknaden får som sagt visa genom att bryta uppåt, eller nedåt.

Raps pris - Utveckling och prognos

MARS skriver i sin senaste rapport att produktionen av raps i Ungern, Bulgarien och Rumänien kan bli lidande pga av torka som kan försvåra grödornas etablering. Groning av raps i EU-länderna runt Svartahavsområdet har försenats efter en mycket allvarlig sommartorka följt av otillräcklig nederbörd under hösten. De tre länderna producerade tillsammans 835 500 ton i år, vilket är en nedgång från förra årets 1.77 mt, efter att en torr höst och vinterns kyla förstörde delar av grödorna.

Odlingskarta för raps i Europa

Den kanadensiska canola-produktionen fortsätter att justeras ned, denna gång av Agriculture and Agri- Food Canada som justerar ned sitt estimat med 13% efter att det varma vädret och sjukdomar minskar avkastningen. Skörden av canola 2012/13 beräknas uppgå till 13.36 mt, vilket är betydligt lägre än förra månadens prognos på 15.41 mt och förra årets produktion på 14.49 mt. Exporten av canola kan därmed komma att sjunka till 7.2 mt denna säsong, vilket är en minskning från förra årets export på 8.7 mt.

Rapspriset för nästa skörd har fortsatt att tappa i förhållande till vetepriset. Nedan ser vi kvoten mellan rapspris och vetepris för leverans i november 2013. Raps 2013 ligger nästan på all-time-low i förhållande till vete 2013.

Kvoten mellan rapspris och vetepris

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris / Lean hogs - Läge att avvakta hur priset utvecklas

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har stått absolut still den senaste tiden, som vi ser av kursdiagrammet nedan.

Pris på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som hämtat kraft och stigit den senaste veckan.

Priset på smör har hämtat kraft

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig sidledes. Något oroväckande är att den stigande trenden tappat kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall.

Prisutveckling på klass 3-mjölk i Chicago

Socker

Priset på socker (mars 2013) har stöd på 19.50 cent per pund, där kursen vände upp igår, onsdag. Bryts stödet, signaleras ytterligare nedgång. En del privata firmor prognosticerar att ett prisfall ner mot 15 cent är möjligt. Det ska bli intressant att se om stödet på 19.50 ska hålla nu, den tredje gången.

Sockerpriset har vänt uppåt

Avkastningen för sockerbetor i EU förväntas minska med 3.3% till 68.7 ton per hektar från 71 t/ha under 2011, och något lägre än förra månadens estimat på 69.3 t/ha, enligt MARS.

Karta över sockerbetor i EU

EURSEK

EURSEK har brutit motståndet 8.64 och är nu på väg upp att testa motståndet på 8.70. Oron i Eurozonen har via den stärkta kronan och försämrad konkurrenskraft hos de svenska exportbolagen, kommit till Sverige. Misslyckas EURSEK med att bryta 8.70, kan ett nytt test av stödlinjen på nedsidan, för den stigande kortsiktiga trenden bli aktuellt.

EUR SEK prisdiagram

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK prisdiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Analys

USD 85/b or USD 110/b is up to Saudi/Russia to decide

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The market is bewildered and cannot quite figure out whether the latest extension of Saudi Arabia’s unilateral cut to the end of the year is 1) A reflection of weakness to come and an effort to preemptively trying to avoid the oil price from falling below USD 85/b amid coming weakness, or 2) An effort do drive the oil price to USD 100-110/b by the end of the year. If the IEA’s latest calculations for global demand in Q3 and Q4 are correct and Saudi sticks to its cuts then global inventories will indeed decline by 250 million barrels by year end and Brent crude will rally to USD 100-110/b. And Saudi Arabia will get a lot of blame. One thing which is very clear though is that Saudi Arabia together with Russia is in comfortable control of the oil market and we’ll just have to accept the oil price they are aiming for.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

OPEC produced 27.8 m b/d in August. The IEA in its latest OMR has calculated call-on-OPEC to be 30 m b/d in Q3-23 and 29.8 m b/d in Q4-23. So on paper the global market is running a deficit of 2.2 m b/d or 15.4 m b per week. If so we should see a decline in US oil inventories as they are impacted by the global balance. Maybe on par with US oil demand share of the world being close to 20%. I.e. we should expect to see an inventory decline in the US of at least 3 m b per week. Maybe more. And indeed that is also what we have seen. Ydy the US API released partial US inventory data indicating that US crude inventories declined 5.5 m b last week while gasoline inventories declined 5.1 m b. That is big and a clear signal that the market today is running at a significant deficit. Other signs of a tight market is the elevated level of backwardation in crude and oil product forward curves, rising official selling prices by Saudi and also the fact that Dubai crude is trading at a premium of close to USD 1/b versus Brent crude rather than the usual discount of USD 1-2-3/b.

In this perspective the extension of Saudi Arabia’s unilateral production cut to the end of the year is shocking. If the IEA is correct in its assessments then we would get a global inventory draw of about 250 million barrels from now to the end of the year. And if so the Brent crude oil price would indeed move to USD 100 – 110/b by the end of the year. Speculators can then doubt the market as much as they want. But such a physical deficit would most definitely drive the price up, up, up.

This deliberate action of driving the oil price to USD 100 – 110/b can then squarely be blamed on Saudi Arabia’s unilateral production cuts. Together with Russian export curbs of 0.3 m b/d of course. Everyone can accept that the oil price rallies to USD 100/b and higher due to unforeseen events. But here we are talking about deliberate action of driving the oil price higher in the face of a western world fighting hard to curb inflation while the Biden administration is also preparing for a re-election in 2024. Gasoline prices higher and higher. Hm, that is not at all what the US consumers wants, what Biden wants or what the Fed wants. So the latest action from Saudi Arabia, if it drives the oil price to USD 100/b or higher must indeed lead to political heat from the US.

But there is a possible excuse. We know that interest rates have been lifted rapidly over the past 12-18 months and that this is leading to global economic cooling for the year to come. Add China’s struggling housing market to this. Western consumers are buying less stuff from China. Chinese consumers are buying less stuff because they fear the economic situation. Chinese exports are down 8.8% YoY and imports are down 7.3% YoY.

Saudi Arabia has one of the biggest physical oil books in the world. As such it can see the cards of its oil purchasing clients on a 1-2-3 months forward basis. It can see what they are booking and ordering for the coming 1-2-3 months. IEA’s calculations is the global balance on paper. It is a static snapshot. But the world is dynamic and changing all the time. So it is possible that the extension of Saudi Arabia’s unilateral cut is a counter to weakness to come and an effort to avoid the oil price from falling below USD 85/b rather than an effort to drive the oil price to USD 100/b or higher. It is impossible to know for sure. What we can be pretty confident about however is that Saudi Arabia together with Russia are comfortably running the show.

Another twist here is also that even if Saudi Arabia now has pledged to keep its production at 9 m b/d (vs. normal 10 m b/d) to end of December, it always has the option to change the course in October and November. I.e. if it turns out that the cuts are too deep and the market is overly short oil, then it can lift production November and December if need be.

Fortsätt läsa

Populära