Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

Vetemarknaden testar just nu det översta motståndet i det prisintervall som varit rådande på Matif sedan juli. Bakom ligger fundamentala faktorer såsom befarad vintertorka i USA, mögelangrepp i Argentina och förnyad oro för exportstopp i Ukraina.

Tendens för priser på jordbruksprodukterSojabönorna ser ut att kunna stärkas ytterligare, medan majspriset kan ha bildat en teknisk ”flagga”, som kan följas av fallande pris. Den historiska relationen visar att sojabönorna är relativt ”billiga” just nu i förhållande till majspriset. Till sojabönornas fördel talar sämre odlingsväder i Mato Grosso, som står för 30% of Brasiliens skörd och att nära hälften av brasilianska bönder redan prissäkrat (sålt) den kommande skörden.

Odlingsväder

Vad gäller odlingsväder är det två stora faktorer som påverkar. För det första är prognosen för ENSO att den ska vara neutral ända till juli 2013. För det andra har en prognos kommit som visar på avvikande torrt väder i viktiga vetedistrikt i USA i vinter. Mot bakgrund av underskottet på markfukt är detta inte goda nyheter.

SOI har fortsatt att stiga och ligger nu på +2.7. Ett SOI mellan +8 och -8 innebär neutrala ENSOförhållanden.

30 day moving SOI - Odlingsväder

Den senaste ensembleprognosen publicerad av Australian Bureau of Meteorology visar att de neutrala ENSO-förhållande som råder väntas fortsätta in under vår och sommar på norra halvklotet.

POAMA ensembleprognos

Neutral ENSO är bra odlingsväder.

Vad är då det senaste om klimatet i vinter på norra halvklotet? Vi vet att det är ett underskott av markfukt i USA som egentligen kräver över normal nederbörd till dess sådden börjar. NOAA:s årliga rapport “U.S. Winter Outlook” visar att temperaturer i västra halvan av USA, samt centrala och norra Alaska kan komma att bli betydligt varmare än genomsnittet under vintern, medan merparten av Florida kan komma att bli kallare än normalt från december till februari. En avklingade El Niño, som borde ha utvecklats nu, gör att dock att vinterns prognos är osäkrare nu än den varit tidigare år. Områden som härjats av extrem torka under det senaste året kommer troligtvis inte att se någon förbättring från detta under vintern, och i rapporten står bl.a att oddsen är höga för:

  • Warmer-than-average temperatures in much of Texas, northward through the Central and Northern Plains and westward across the Southwest, the Northern Rockies, and eastern Washington, Oregon and California, as well as the northern two-thirds of Alaska.
  • Cooler-than-average temperatures in Hawaii and in most of Florida, excluding the panhandle.
  • Drier-than-average conditions in Hawaii, the Pacific Northwest and Northern California, including Idaho, western Montana, and portions of Wyoming, Utah and most of Nevada.
  • Drier-than-average conditions in the upper Midwest, including Minnesota, Wisconsin, Iowa and northern Missouri and eastern parts of North and South Dakota, Nebraska, Kansas, and western Illinois.
  • Wetter-than-average conditions across the Gulf Coast states from the northern half of Florida to eastern Texas.

Vi ser detta som en kartbild nedan.

US Winter Outlook - Karta över väder i USA

Sammanfattningsvis ser det INTE ut som om USA:s underskott av markfukt i viktiga veteområden kommer att få botande regn. Enligt den här prognosen kommer våren att vara torr.

Vete

Terminer på europeiskt kvarnvete på Matif har ligger för vissa leveransdatum över motståndsnivåer, medan andra testas. Det som orsakar en sådan rörelse är dels valutakursförändringar och dels en förväntan om att även nästa års utbuds- och efterfrågebalans ska bli tunn. Nedan ser vi kursdiagrammet för januarikontraktet på Matif. I denna har kursen ännu inte brutit över de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagram över vete januarikontrakt på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över. Vi ser här en stark marknad. Prisobjektivet för uppgången enligt textboken i teknisk analys är dock i ett första skede begränsad till ca 240 euro per ton. Om kursen går dit blir 234.50 ett stöd och 240 euro ett nytt motstånd.

Veteprisdiagram

Innan vi går in på fundametala faktorer, ska vi titta hastigt på Chicagovetet (decemberleverans). Vi ser här ett brott igår onsdag av ett litet motstånd mitt i den stora trendkanelen. En liten uppgång till den övre delen av trendkanalen skulle kunna ske, dvs till ca 920 cent / bu. Ett brott av trendkanalen skulle naturligtvis signalera en större prisrörelse uppåt, men dit är det ännu några dagar och det är naturligtvis inte alls säkert att det sker.

Chicagovete med decemberleverans - Pris

Det som får marknaden att handla upp priset är ett uttalande igår onsdag av Ukrainas jordbruksminister Mykola Prysyazhnyuk, att veteexporten kan stoppas från och med den 15 november. En talesman för premiärministern sade dock att ett exportstopp måste beslutas av statsministern Mykola Azarov och att detta inte har gjorts. Marknaden tolkar det som en dementi åt det svagare hållet. Vi har tidigare i det här veckobrevet visat beräkningar som visar att Ukraina borde ha slut på överskott för export vad gäller vete, men inte för majs. I praktiken avslutas exporten av vete när silos i exporthamnarna fylls upp med majs. Ukraina har hittills exporterat 3.8 mt vete och det finns exportkontrakt på 5.4 mt. Efter att årets skörd drabbades av torka kom man överens om att begränsa veteexporten till 4 mt och den totala spannmålsexporten till 19.4 mt. Taket för vete höjdes dock under förra veckan till 5 mt. Ukrainas Grain Association säger att man kommer att nå exporttaket per den 15-20 nov, då regeringen kan komma att införa restriktioner. Ukraina, som har producerat ca 15.5 ton vete i år, använder ca 12 mt för egen konsumtion. Sådden av höstgrödor går också framåt och av de estimerade 8.5 miljoner hektaren är redan 7.4 miljoner avklarade. Vad gäller höstvetet är sådden i stort sett avklarad (94%).

Den 10 oktober sade Vladimir Putin, att Ryssland kanske inte behöver begränsa exporten den här säsongen. Siffrorna talar dock ett annorlunda språk. De säger att det borde vara slut med exporten i november eller december. Marknaden spekulerar nu också i att Ryssland kan bli nästa land att tillkännage exportrestriktioner, men trots oroligheterna kring Ukraina så fortsätter Rysslands jordbruksminister att säga att Ryssland inte kommer att införa några exportrestriktioner. Skörden i Ryssland är i stort sett klar nu och landet hade skördat 39.5 mt vete per den 19 oktober, en minskning med 32% från förra året. USDA’s estimat ligger på 38 mt. Igår började Ryssland att sälja vete från sitt interventionslager till distrikten Sibirien, Ural och
Fjärran Östern som har drabbats av en betydande nedgång i produktionen i år. 110 000 ton kommer att säljas på veckobasis.

Den andra faktorn som oroat marknaden är rapporterna om att det myckna regnandet i Argentina orsakat omfattande svampangrepp på det växande vetet. Argentina förväntas en nedgång i produktionen och veteskörden kommer sannolikt att minska från förra säsongens 13.2 mt till 11.5 mt, vilket uppskattningsvis skulle innebära 5 mt vete tillgängligt för export. Grödorna har tidigare utvecklats väl efter kraftiga regn under september och 82% av grödorna sägs dock vara i gott skick. Däremot är risken stor för sjukdomar. Farhågorna gäller nu att både kvalité och avkastning ska påverkas negativt om inte nederbörden avtar.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att sådden av det amerikanska höstvetet går framåt och nu är avklarad till 81% per i söndags, en ökning med 10% från förra veckan och i linje med det femåriga genomsnittet (80%), samt något högre än förra årets 79% vid den här tiden. Sådden är till över 90% klar nu i Colorado, Idaho, Kansas, Nebraska och Washington. Höstvetets uppkomst i de 18 stater som rapporterat ligger på 49%, vilket är lägre än det femåriga genomsnittet på 56% vid denna tid – framförallt i de norra delarna vilket kan bli ett problem inför vintern.

MARS senaste rapport visar att EU’s lantbrukare i genomsnitt har skördat 5.52 ton vete per hektar i år, vilket är en minskning med 1.5% från förra årets 5.6 ton. För durumvete föll avkastningen med 11% från 3.38 ton per hektar till 3 ton per hektar. Förändringarna är endast marginella från förra månadens rapport.

Avkastningsprognos från MARS

Sådden av vete i Frankrike var per den 15 oktober avklarad till 20%, jämfört med förra veckans 14% och förra årets 51% vid samma tid.

Sådden av vete i Frankrike

En undersökning som har sammanställts av Bloomberg indikerar att Australiens veteproduktion kommer att minska med 28% till 21.2 mt, vilket är den lägsta nivån på fem år, efter att det varma och torra vädret har skadat grödorna. En liknande undersökning förra månaden visade en prognos på 23.25 mt medan ABARES estimat uppgick till 22.5 mt (ett estimat som kommer att revideras i december).

Syriens Hoboob har köpt 100 000 ton vete från Svarta Havsregionen för 287 eur/ton, C&F.

Regnet har fortsatt att falla över delar av Europa och förhållandena i Storbritannien, västra Tyskland samt norra och västra Frankrike har varit långt ifrån idealiska vad gäller sådden.

Karta över regn i Europa

Kinas import av vete har ökat explosionsartat, där data visar en import på 524 156 ton vete under förra månaden, vilket är en ökning med 196% jämfört med september förra året. Med den siffran hamnar landets import på över 1 mt och med ytterligare ett inköp, från Kanada nu i oktober på 295 000 ton, närmar sig Kina USDA’s prognos på 1.5 mt redan nu, vilken dock är för hela säsongen. Kinas veteproduktion estimeras till 118 mt av USDA i senaste WASDE-rapporten men många analytiker tror att skörden kan bli mycket lägre än så.

Vi känner sedan tidigare till mönstret att råvaror, som det växande Kina blir nettoimportör av, är de som därefter stiger i pris, drivna av successivt större importefterfrågan från Kina.

Ska man sammanfatta det aktuella marknadsläget för vete, är det att det tekniskt finns utrymme för de fundamentala positiva faktorerna att driva upp priset ytterligare några euro. Därefter måste de säljare som funnits i marknaden i flera månader bestämma sig för om de ska försöka sälja på ett högre pris, eller passa på att sälja ännu mer på 270-euro-nivån (januari-kontraktet på Matif).

Maltkorn

Marskontraktet har fallit ner mot 250 euro och ligger nu förhållandevis lågt i förhållande till vete, t ex. Vi ska se det lite senare i avsnittet.

Maltkorn, priset på marskontraktet har fallit

Nedan ser vi relationen mellan maltkorn och vete för leverans i november 2013. Det låga priset på maltkorn måste ses mot bakgrund av den sena eller uteblivna sådden av höstvete och att det mesta tyder på ett ökat utbud av maltkorn nästa år. Som vi ser är premien för maltkorn endast 8% över vetepriset.

Det är något lågt i ett historiskt perspektiv. Sedan den 10 maj 2010 till idag har premien beräknad på spotkontraktet (det vid var tid kortaste kontraktet) legat på 12%.

Relation mellan maltkorn och vete

Enligt MARS senaste rapport beräknas den totala avkastningen för korn ha stigit med 0.5% till 4.34 ton per hektar.

MARS-rapporten om total avkastning av maltkorn

Potatis

Potatispriset har nått upp till (nära) 30 euro per deciton. Det är så långt som det tekniska prisobjektivet på uppgången enligt textboken säger att prisuppgången hade potential att gå. Vi har också sett prisuppgången tappa momentum de senaste veckorna. ”Sidledes” rörelse förefaller vara troligast att vänta sig i kommande vecka.

Potatispriset har stigit kraftigt

Majs

Majspriset (dec 2012) ligger nu precis på stödet. Det ser ut som om hela prisrörelsen i oktober är en ”flagga” enligt textboken i teknisk analys. Vi skulle i så fall vänta oss brott nedåt inom kort. Prognosen är då att 700 cent passeras, eventuellt med en kortsiktig rekyl på den nivån. Potentialen för kursnedgången är ner mot 600 cent. Det är svårt att idag säga vilka fundamentala faktorer som skulle kunna ge anledning till ett sådant kursfall. Dit hör rapporter om bättre förhållanden i Sydamerika eller att något händer på den politiska fronten med etanolinblandningen i USA.

Majspriset ligger precis på stödet

Måndagens Crop Progress från USDA visar att den amerikanska majsskörden fortsätter framåt i snabb takt, trots regnskurar och starka vindbyar, mot en av de snabbast avklarade skördarna i modern historia och av de 18 stater som rapporterar har 11 av dem skördat mer än 90%. Per i söndags så var 87% av årets skörd avklarad, en ökning från förra veckans 79% och en bra bit över det femåriga genomsnittet på 49%. Skördetakten i de olika ”I” staterna ligger långt över det femåriga genomsnittet med Iowa på 93% vs det femåriga genomsnittet på 42%, Indiana 72% vs 53% och Illinois på 92% vs 62%.

Den senaste tidens nederbörd i Argentina försenar sådden av majs och innebär att grödan får en sen start.

MARS förutspår att avkastningen för majs i Europa kommer att sjunka med ca 21% till i genomsnitt 6.07 ton per hektar jämfört med 7.65 ton per hektar under 2011. Prognosen är i stort sett oförändrad från förra månadens estimat (6.05 t/ha) efter att värmebölja och torka drabbade grödorna i Ungern, Bulgarien, Rumänien och Italien.

Yield av majs i Europa år 2012

Skörden av majs i Frankrike går långsamt framåt och var per den 15 okt avklarad till 31%, upp från 16% veckan innan men långt efter 2011 års 77% vid den här tiden.

Skörden av majs går långsamt i Frankrike

Enligt USDA har Mexiko köpt 270 000 ton majs av icke-amerikanskt ursprung, vilket skulle kunna signalera början på en trend bort från landets traditionella, nästan totala, beroende av amerikanska producenter. Mexiko importerade 7.82 mt majs under 2011, framförallt till djurfoder, varav nästan 99% kom från USA. Mexikanska myndigheter (SENASICA) godkände import av majs från Brasilien för ungefär två månader sedan och förväntas även att godkänna import av majs från Argentina i mitten av 2013.

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har stigit den senaste veckan, som vi ser i nedanstående diagram.

Priset på sojabönor har stigit

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor fortsätter att gå framåt i snabb takt. Per i söndags så var 80% av sojabönsskörden avklarad, en ökning från förra veckans 71% och det femåriga genomsnittet på 69% för detta datum. Skörden fortskred trots en avmattning i fältaktivitet i många områden som en följd av kyla och regn över stora delar av det amerikanska ”majsbältet” under veckan. Skörden i Indiana var avklarad till 69%, en ökning från förra veckans 51% men fortfarande strax under det femåriga genomsnittet på 71%. Skörden i Minnesota och Dakota är nu klar, och flera av staterna, t.ex Nebraska, Wisconsin och Mississippi, börjar nu närma sig målgång.

Trots att förra veckans exportsiffror för amerikanska sojabönor kom in under förväntan så förväntas det sinande utbudet i Sydamerika gynna den amerikanska exporten innan skörden i vår. Safras e Mercado säger att endast 1.32 mt av gammal skörd kvarstår för export innan nästa skörd. Dessutom ska ca 37 mt av den nya skörden redan vara såld.

Safras e Mercado höjer också sin prognos för Brasiliens sojabönsproduktion 2012/13 till rekordhöga 82.5 mt som en följd av en ökad areal. I prognosen från juli estimerade Safras e Mercado en produktion på 82.3 mt, med en då förväntad ökad areal med 8.4% från året innan, medan den senaste rapporten visar på en ökning av areal med 9%. Så här långt är 19% av sådden avklarad, vilket är lägre än de 21% vid samma tid förra året men över det femåriga genomsnittet på 12 %.

Sojabönor handlas på historiskt lågt pris i förhållande till majs, som vi ser i diagrammet nedan. Diagrammet visar pris och skillnad på spotkontraktet, men det ser likadant ut när vi jämför november 2013 bönor och december 2013 majs.

Relationen mellan sojabönor och majs

Det finns alltså viss potential för en uppgång i priset på sojabönor i förhållande till majs, om vi studerar historiska relationer. Händelser att hålla koll på, som skulle kunna ge sojabönor stöd och prisuppgång är det sydamerikanska vädret. Mato Grosso, som betyder den stora skogen, men som nu mest består av sojafält, och står för 30% av skörden i Brasilien, har drabbats av torrt väder. Det finns rapporter om att groningen är svag och att fält har behövt sås om. I södra Brasilien, Argentina och Paraguay fortsätter regn och stormar att försena sådden.

Brasilianska bönder har också passat på att prissäkra en stor del av den väntade skörden. För tre veckor sedan var hälften av skörden såld (prissäkrad). Normalt är skulle det ha varit 20%. En stor del av framtida säljtrycket från brasilianska bönder är alltså redan borta.

Raps

Rapspriset (februari 2013) har konsoliderat sig på 460 – 470 euro per ton som bottennivå. Frågan är nu om priset ska bryta upp och testa 520 igen, eller bryta ner och falla ner mot 470 euro. Just nu går det inte att säga vilket. Marknaden får visa vägen. Sedan gäller det att hänga på. Vi noterar lite längre ner, att raps är ”billigt” i förhållande till vete just nu. Det skulle kunna tala mot prisfall, men marknaden får som sagt visa genom att bryta uppåt, eller nedåt.

Raps pris - Utveckling och prognos

MARS skriver i sin senaste rapport att produktionen av raps i Ungern, Bulgarien och Rumänien kan bli lidande pga av torka som kan försvåra grödornas etablering. Groning av raps i EU-länderna runt Svartahavsområdet har försenats efter en mycket allvarlig sommartorka följt av otillräcklig nederbörd under hösten. De tre länderna producerade tillsammans 835 500 ton i år, vilket är en nedgång från förra årets 1.77 mt, efter att en torr höst och vinterns kyla förstörde delar av grödorna.

Odlingskarta för raps i Europa

Den kanadensiska canola-produktionen fortsätter att justeras ned, denna gång av Agriculture and Agri- Food Canada som justerar ned sitt estimat med 13% efter att det varma vädret och sjukdomar minskar avkastningen. Skörden av canola 2012/13 beräknas uppgå till 13.36 mt, vilket är betydligt lägre än förra månadens prognos på 15.41 mt och förra årets produktion på 14.49 mt. Exporten av canola kan därmed komma att sjunka till 7.2 mt denna säsong, vilket är en minskning från förra årets export på 8.7 mt.

Rapspriset för nästa skörd har fortsatt att tappa i förhållande till vetepriset. Nedan ser vi kvoten mellan rapspris och vetepris för leverans i november 2013. Raps 2013 ligger nästan på all-time-low i förhållande till vete 2013.

Kvoten mellan rapspris och vetepris

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris / Lean hogs - Läge att avvakta hur priset utvecklas

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har stått absolut still den senaste tiden, som vi ser av kursdiagrammet nedan.

Pris på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som hämtat kraft och stigit den senaste veckan.

Priset på smör har hämtat kraft

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig sidledes. Något oroväckande är att den stigande trenden tappat kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall.

Prisutveckling på klass 3-mjölk i Chicago

Socker

Priset på socker (mars 2013) har stöd på 19.50 cent per pund, där kursen vände upp igår, onsdag. Bryts stödet, signaleras ytterligare nedgång. En del privata firmor prognosticerar att ett prisfall ner mot 15 cent är möjligt. Det ska bli intressant att se om stödet på 19.50 ska hålla nu, den tredje gången.

Sockerpriset har vänt uppåt

Avkastningen för sockerbetor i EU förväntas minska med 3.3% till 68.7 ton per hektar från 71 t/ha under 2011, och något lägre än förra månadens estimat på 69.3 t/ha, enligt MARS.

Karta över sockerbetor i EU

EURSEK

EURSEK har brutit motståndet 8.64 och är nu på väg upp att testa motståndet på 8.70. Oron i Eurozonen har via den stärkta kronan och försämrad konkurrenskraft hos de svenska exportbolagen, kommit till Sverige. Misslyckas EURSEK med att bryta 8.70, kan ett nytt test av stödlinjen på nedsidan, för den stigande kortsiktiga trenden bli aktuellt.

EUR SEK prisdiagram

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK prisdiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The self-destructive force of unregulated solar power

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Modifications

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Solar and wind power production has increased rapidly over the latest years as LCOE costs have fallen sharply while government support schemes have given it an extra boost as well. Solar and wind power production is totally unregulated supply. They produce whenever they produce. Fossil power supply on the other hand is fully dispatchable to the degree that we tend to take it for granted. As such we have naturally tended to underestimate the consequences of not having dispatchability in solar and wind power.

When you start out with a large, fossil-based power system it is fairly easy to add unregulated power supply from solar and wind because it can piggyback on the dispatchability and flexibility of the fossil power system. But as the share of unregulated renewable energy rises to a larger and larger share of production, the flexibility in the fossil part of the system naturally gets smaller and smaller. This problem is accentuated further  by the fact that solar power production has a very high concentration of production where 80% of production in a year is produced in only 20% of the hours in the year. Thus fossil flexibility and dispatchability is eroded much faster during these 20% hours.

Power prices typically collapse to zero or negative when demand is fully met or saturated by unregulated power supply. That again implies that solar power profitability collapse as well. And the result of that of course is that the exponential growth in solar power production which we now take for granted and which we expect will lead us all the way to zero emissions could come to a full stop as well.

This is already a rapidly increasing problem in California where more and more renewable energy is denied access to the grid because there simply isn’t enough demand for it just then or because the grid cannot handle it. But it is also becoming an increasing problem in Germany where the strong growth and high concentration of solar power increasingly is destroying the power prices just when they produce the most.

The need for biiiig, cheeeeap grid batteries are now becoming increasingly critical for the the exponential growth in solar and wind power to continue.

We fear that the self-destructive force on power prices, of exponential growth in unregulated solar power, is some kind of Solar-hara-kiri process with respect to its own profitability. And that it has the potential to develop along a curve of ”first gradually, then suddenly”. And when/if that happens the exponential growth in unregulated solar power production should naturally come to a screeching halt.

The resolution of the problem is of course the eventual arrival of biiiig, cheeeap grid batteries which then again will sett solar power production free to resume its exponential growth. 

Feeding solar and wind power supply into a fossil system is easy to start with. Then very difficult. It is easy to build unregulated solar and wind power supply into a flexible fossil system. It is easy to infuse unregulated power supply (Solar and Wind) into a power system where there is lots and lots of fossil based power. Fossil supply can then back-off and make room for solar and wind power whenever the sun is shining or the wind is blowing and then ramp up again when it suddenly disappear.  But when unregulated, renewable energy supply keeps growing it becomes harder and harder to infuse yet more of it into the system as the fossil flexibility is increasingly eroded. That’s when yet more supply of solar and wind is no longer pushing aside fossil supply but instead is starting to destroy their own prices.

Solar power produces 80% of its production during 20% of the hours in the year. Solar power has however a much more tightly focused production profile than wind. In Germany in 2023 some 80% of all solar power production was concentrated on only 20% of the hours of the year. For wind power the 80% share of production was spread out over 50% of the hours in the year. The reason is of course that the wind can blow both summer and winter and night and day. Solar power is instead focused during the day and during summer. It has a much higher concentration of production.

Power prices tend to collapse when demand is fully covered by unregulated power supply. When solar power production grows rapidly in a given power system then its high production concentration will eventually lead to full saturation during certain hours of the year. Demand during these hours will then be fully supplied and covered by unregulated power like solar, wind, run-of-river hydro and other unregulated supply. That is great as it means that the fossil share in these hours then are close to zero.

The problem is that power markets, more than any other commodity market in the world, are extremely sensitive to imbalances in supply and demand. A little bit too little supply and the power price can spike up to close to infinity. A little bit too much supply and the price crashes to zero or negative.

When unregulated power supply reaches full demand saturation during certain hours then power prices tend to collapse because it is so easy to get a little bit too much supply.

It is not a problem when power prices collapse for just a few hours per year. But the number of hours affected is growing rapidly many places. The US EIA highlighted in October 2023 (”Solar and wind power curtailments are rising in California”) that this is becoming a bigger and bigger problem in California. Since 2019 the power system operator there has been forced to curtail supply of unregulated power more and more. There simply isn’t enough demand in certain hours to meet the spikes in unregulated supply or the grid isn’t up to the task of distributing the unregulated supply in the system.

So when producers of unregulated supply produces the most they increasingly are denied access to sell it into the grid or if they are allowed to sell it into the grid the price is close to zero or even negative.

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California
Source: The US EIA in October 2023

Germany is increasingly affected as booming solar production is depressing prices more and more. This is now also a rapidly increasing problem in Germany where rapid growth in supply of solar and wind power together increasingly are forcing power prices lower just when they produce the most.

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years. Highly concentrated supply of solar power during summer and during the day is increasingly forcing power prices towards zero during these periods

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

It is like ”Solar hara-kiri” when increasing supply of solar power is killing its own prices and profits. It was not a big problem economically when only a few hours are affected. But as more and more hours are affected it is becoming an increasing problem. It is like ”Solar hara-kiri” where rapidly rising supply of solar power is increasingly killing its own prices. With that it is killing its profits. And if profits are killed than new-build and growth in supply will typically slow down rapidly as well. 

This is probably not a big problem globally yet as the global power system is still predominantly fueled by fossil fuels which can back off when renewable energy spikes up. But in certain pockets of the world where penetration of unregulated power supply has reached high levels it is becoming an increasing problem. Like in California and in Germany.

The volume weighted solar power price in September 2023 in Germany had a 38% discount to power prices during non-solar power hours. And the discount looks like it is rapidly getting bigger and bigger.

The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile. In Germany in September 2023 solar power producers only achieved 62% of the average price during hours of the day when the sun wasn’t shining.
The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile.
Source:  Source: SEB graph and calculations and graphs. Based on German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

First gradually, then suddenly. There is a clear risk here that this progresses along a process of ”first gradually, then suddenly”. This is already what we have seen over the past couple of years: The discount for what solar power earns when it produces power versus what the power price is when it is not producing is increasing rapidly as more and more unregulated power supply hits right into the ”demand ceiling”. The inflicted pain from this process so far has to a large degree been masked by incredibly high natural gas prices. So even if the profitability for solar power has been eroding, the average power price in the system has been much higher than usual due to high natural gas and CO2 prices.

Graphing all the individual hourly data for solar power and power demand in Germany in 2022 we see that solar power alone is not yet reaching full saturation versus demand.

Germany 2022: Hourly German power demand and solar power supply in 2022. A total of 8760 hours for each in consecutive order. Her showing only Demand and Solar power production
ourly German power demand and solar power supply in 2022
Source: SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply is increasingly hitting the ”demand ceiling”. If we now add all the other sources of unregulated power supply, predominantly offshore and onshore wind and run of river, then we get the following picture where we see that unregulated German power supply increasingly is hitting right up and into the ”demand ceiling”. In those instances there will be no, flexible fossil power supply left to back off and that is typically when power prices collapse or go negative.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours for each in consecutive order.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

High unregulated power supply saturation vs demand implied lower power prices in 2022. Sorting 8760 individual power prices in Germany from Y2022 from lowest to highest shows that power German power prices were strongly related to the penetration of unregulated power supply. In the following graph, we have  sorted the data from the lowest price to the highest price in the year 2022. Prices were ireasingly depressed when unregulated power penetrated up and into the ”demand ceiling”. Natural gas prices were extreme in 2022 and overall power prices were exceptionally high for that reason as well. But the tendency of price destruction in relation to high levels of unregulated power vs demand is clear.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply penetrating vs demand was even deeper in 2023. If we make the same graph for the year 2023 from 1 Jan to 20 Oct, we can see how the unregulated power is penetrating deeper and deeper into the power ”demand ceiling”. As a result the solar power discount vs. non-solar power hours from March to September in 2023 reached an even higher discount in 2023 than in 2022.

2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest. German power demand was down 8.3% YoY in H1-2023 due to the European energy crisis and still very high power prices
2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

Solar power hours and non-solar power hours is not given as a clear cut-off, but a gradual one. In the following graph given as average profiles of the year from hour 1 to hour 24. First calculated explicitly for solar power production and then the inverse is calculated from that one. These solar power profiles can then be calculated for each individual day in the year giving individual inverse-curves on a daily basis.

The daily ”solar power production profiles” and the ”non-solar power production profiles” typically looks like this graph but calculated individually per day as solar power production varies from day to day and through the seasons. The solar power production profile is explicitly given by the actual solar power production that day while the non-solar power profile is derived directly from this and the inverse of it on a daily basis.
The daily "solar power production profiles" and the "non-solar power production profiles
Source: SEB graph and calculations and graphs. German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

The exponential growth in solar and wind power is likely to slow down in the years to come as grid constraints and lack of power cables is holding up growth in renewable energy with waiting times for access of 5-10 years:

Offshore wind auction’s lack of bids must be ‘wake-up call’ for UK, says RWE chief”

FT: ”Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables”

FT: ”Will there be enough cables for the clean energy transition?” 

Fortsätt läsa

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Analys

The EUA price could drop to EUR 40/ton and then be picked up by Airliners, Shipping and Utilities

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA price is dropping hard along with a sharp decline in the front-year TTF nat gas contract. The typical last-round sell-off in EUA prices have typically been a final sell-off of 10-20-30%. From EUR 60/ton level it implies a price decline down to EUR 54; 48; 42/ton. The front-year nat gas price and the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differential is what has held the EUA price above EUR 60/ton. But if the TTF 2025 price falls down to EUR 27/ton the front-year C-t-G differential will fall all the way towards EUR 40/ton. That TTF 2025 falls to EUR 27/ton or lower seems likely to happen and the risk is high that the EUA price will be sucked down along with it. But nat gas demand is starting to come back with a lag in nat gas price declines in the EU but probably also in Asia. Thus first an over-sell in nat gas prices, then demand revival and then a rebound in both nat gas prices and EUA prices. Airliners, shipping companies and Utilities will probably buy as much EUAs they can get if the EUA price fall down towards EUR 40/ton.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Front-year 2025 TTF nat gas price falls hard and so does the EUA price. The front-month EUA price dropped 2.7% yesterday to EUR 58.97/ton and thus broke out of the sideways trend around EUR 61/ton since 18 January. Today it has sold off another 3.2% to EUR 57.1/ton.

Again it is the nat gas price which is leading the way and more specifically it is about the front-year nat gas which lost 1.9% on Wednesday and another 2.5% again ydy to a close of EUR 30.65/MWh and today it has solf off 2.8% to EUR 29.8/ton.

The EUA price has very clearly been balancing on the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differentials. The C-t-G differentials have been significantly lower than EUR 60/ton both at the front-end of the curve (1-2-3 month) and for calendars 2026 and 2027. But the front-year nat gas price has held up at around EUR 31/MWh quite well since around mid January. 

How far down will the EUA price go? The final sell-off could be down towards EUR 40/ton. With these dynamics the big question then becomes: How far down will the front-year nat gas contract sell? It will of course sell off too far as commodities always do. The reason commodities do this is the natural reactive chain of events which normally comes with a lag: First the price goes down before dropping hard in the final round of the sell-off. Then demand comes back with a lag to the price action. This again drives the price back up and off from the lows to a level consistent with the revival in demand. If demand instead had reacted immediately to lower prices then the hard drop at the end of the sell-off might not have happened.

Looking at previous hard, final sell-off-drops in the EUA price we can see that final drops typically have been 10-20-30% as the last final drop. If we take the EUR 60/ton as the starting point of this final drop, then we are talking an EUA price bottom of somewhere in the range of EUR 54; 48; 42/ton.

Global nat gas demand destruction in the face of very high nat gas prices solved the energy crisis. Let’s link this back to price action in nat gas. The reason why Europe has managed the recent energy crisis (Russia/Ukraine, nat gas,…) so surprisingly well is 1) Large reduction in nat gas demand in EU due to exceptionally high prices and 2) Significant demand destruction in Asia freeing up nat gas to flow to the EU. I.e. it was global demand destruction of nat gas in response to extremely high prices globally which solved the energy crisis. It was solved by the global market.

Demand for nat gas is starting to come back as the price falls. The nominal historical average nat gas TTF price was EUR 20/MWh from 2010 to 2019. But the real average was EUR 26/MWh. So seen from the eyes of consumers in both Europe and Asia, a price of EUR 26/MWh is an historically absolutely normal price. Demand for nat gas should thus naturally accelerate back towards normal levels at current nat gas prices. Not just in Europe, but also globally in all regions exposed to nat gas prices set by global LNG prices. This is already happening in the EU. Temp. adj. demand destruction vs. normal has typically been running at around 16% from mid-2022 to December 2023. Average ytd is 14% while the last 15 days is 9%. Demand destruction is fading as the price of nat gas is falling. But do remember that this is also happening in Asia but it is harder to track.

Normal nat gas demand AND normal gas prices is not consistent as Russian nat gas exports still down 1100 TWh/yr. There is however an inconsistency here in expecting normal prices and normal demand for natural gas now onward. The inconsistency is that the EU and thus the world is still robbed of the normal flow of nat gas on pipelines to Europe. This amounts to a loss of 3 TWh/day and thus close to 1100 TWh/year. When this gas is no longer flowing to the EU it isn’t flowing anywhere. It is lost to both the EU and the world. Until that is, Russia has built loads of new pipes to Asia and new LNG terminals. And that takes years.

A return to normal prices and normal demand while the world still is missing 1100 TWh/year of Russian nat gas isn’t really a consistent outcome in our view.

Demand for nat gas will continue to revive as the price of nat gas keeps falling. But both the EU and the world still need of a nat gas price at above normal levels to induce a certain amount of demand destruction until the point in time when new LNG export facilities globally has managed to replace the 1100 TWh/year we have lost from Russia.

Front-end TTF nat gas down to EUR 27/MWh could drive the EUA price to EUR 40/ton. The dynamic sell-off nat gas, prices will likely move lower than to the level which over time is consistent with continued need for some demand destruction globally.  This because demand revival will come with a lag to the decline in prices. It is thus fully plausible that the TTF 2025 contract moves all the way down to EUR 27/MWh (or maybe even lower). If so it would imply a 2025 C-t-G differential of only EUR 40/ton for the EUA price to balance on and reference to. That could be the final hard drop in the EUA price. That’s a 30% drop from EUR 60/ton. But it won’t last because that nat gas price is likely too low vs. what is needed globally to maintain some level of demand destruction for a while longer.

An EUA price of EUR 40/ton would also be too cheap to resist for a range of market participants and they’d likely jump in and purchase with both hands. Airliners and shipping companies which will have difficulties of shifting away from fossil fuels and will need EUAs for years to come. Also utilities could step in and purchase large amounts of EUAs even if forward margins are negative. Some EU based utilities with large fossil-based assets bought truckloads of EUAs from 2011 to 2017 when the EUA price ranged from EUR 3/ton to EUR 9/ton. For them the EUA certificate is not only a marginal cost. It is also a licence to operate. The EUA price will of course not return to that level again. But if we move to EUR 40-50/ton, then it will probably trigger strategic buying by shipping companies, airliners as well as utilities.

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan
Source: SEB graph, Blbrg data

But the EU and the world is still missing some 3 TWh/d or 1100 TWh/yr of piped nat gas from Russia. When Russian nat gas is no longer flowing on pipes to Europe, it is flowing nowhere.

Natgas
Source: SEB graph, Blbrg data

Nat gas demand destruction in the EU has been running at 15% to 17%  since mid-2022 in the face of high nat gas prices. But demand destruction is now fading down to 8%. Demand has started to come back as nat gas prices fall. Demand is probably also coming back in Asia, but not so easily to see.

Nat gas demand destruction in the EU
Source: SEB graph and calculations, blbrg data

EU nat gas demand destruction has started to fade.

EU nat gas demand destruction has started to fade.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices. The EUA price has balanced on the front-year differential. But that has now fallen like a rock along with the fall in front-year TTF nat gas price.  Lead the EUA into a free-fall

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices.

The front-year Coal-to-Gas differential is a distribution of crosses between many different levels of efficiencies for coal and nat gas power plants. Averages of these are EUR 52.4/ton with Coal at USD 94.3/ton and Nat gas at EUR 29.8/MWh (both front-year 2025 prices). So EUA price is still hanging high.

The front-year Coal-to-Gas differential
Source: SEB graph and calculations, Blbrg EUA market price
Fortsätt läsa

Populära