SEB Jordbruksprodukter, 25 mars 2013

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFörra veckans handel i jordbruksprodukterna påverkades endast ytligt av svallvågorna från Cypernkrisen. Priserna steg överlag på nästan alla marknader. Starkast gick vete. Jag tror att det huvudsakligen handlar om att priset fallit lite för långt ner på allt för tidigt inkasserade förhoppningar om regn i USA. Torkan i USA registrerades som något värre förra veckan än veckan innan. Europa oroar sig förvånande lite över de extremt låga utgående lager som t ex USDA har för EU-27. Lagerstatistiken som USDA publicerar på torsdag den 28 mars kan skapa en hel del volatilitet. Klockan 17 presenteras uppdaterade siffror på ”prospective plantings” för vete och majs och lagerstatistiken per den första mars.

SEB - Tendens för pris på råvaror från jordbrukVeckans Fonterra-auktion visade priser som återigen ligger rejält mycket högre än förra auktionen. Priserna på Eurex reagerade med att stiga lite grand. Pressen försöker i vanlig ordning hitta på en ”story” bakom prisuppgången. Bland annat nämns torkan i Nya Zealand (som egentligen till stor del är historia) och kinas glupande aptit på SMP (som också hör till förra året). Februaris import jämfört med samma månad förra året visar på en 17%-ig minskning).

Fram till torsdag väntar vi oss inte några stora kursrörelser. Folk kommer att trimma sina positioner för att inte drabbas av slumpen när lagerstatistiken publiceras på torsdag. Oron är att lagren ska visa sig mindre än väntat. Så har det varit 8 av 10 gånger de senaste åren. Det innebär i sig att risk/reward talar för en prisnedgång på rapportsiffrorna, allt annat lika.

Odlingsväder

US Drought Monitor visar återigen mer av USA drabbat av torka. Den 19 mars var 65% av ytan drabbad av torka. Veckan innan var det 63.7%. Extrem och exceptionell torka ökade till 16.85% av ytan från 16.51% för två veckor sedan.

Odlingsväder - US Drought Monitor

Marknaden har diskonterat att trenden har vänt till våtare väder, men detta är kanske att ropa ”hej” lite för tidigt. Kanske ligger denna tvekan om torkans nära förestående slut bakom veckans prisuppgång på spannmål.

Hela Europa har varit kallt och torrt. Det har varit kallt och torrt även i USA och i Kanada.

I Brasilien är det varmt och med mycket regn.

Vete

Priset på november (2013) rekylerade som väntat uppåt. 210 Euro bröts och även trendlinjen, motståndet för prisnedgången sedan i början av december. Detta bekräftar tekniskt att prisnedgången är över. Jag tror inte att vi kommer att få se en förlängning av den rekyl uppåt vi sett de senaste dagarna. Det är säkerligen många lantbrukare som passar på att prissäkra nu – i vart fall borde de göra det. Sidledes prisrörelse är mer trolig den närmaste tiden. Det vill säga, en liten prisnedgång i veckan som kommer, kanske ner mot 210 igen.

Vetepriset (CAX3) den 23 mars 2013

Decemberkontraktet på CBOT har stigit relativt brant. Sättet som det har skett stämmer väl överens med hur rekyler mot trenden brukar se ut. Det finns säkerligen många lantbrukare som hängt upp sig på 750 cent. Den här marknaden kommer att ha väldigt svårt att gå över den nivån om det inte kommer nya rapporter om väder och skörd som stör.

Vete på CBOT, prispå december-termin

På torsdag kommer som bekant lagerstatistiken per 1 mars i USA. Det brukar vara stor volatilitet när dessa siffror kommer.

Maltkorn

Maltkorn (november 2013) har fortsatt att utveckla sig starkare än kvarnvetet. Prisskillnaden mellan maltkorn och kvarnvete har vidgats nu i mars. Om man kan, kan det vara en god idé att försöka prissäkra maltkorn i maltkornskontraktet, snare än kvarnvetekontraktet, även om maltkornskontraktet är betydligt mer illikvitt. Man kan lägga limiterade säljordrar.

Prisutveckling på maltkorn, mars 2012 till mars 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet brutit den fallande trendlinjen. Detta signalerar att prisfallet är över. Liksom för vetet tycker jag däremot inte att man ska ge sig in och köpa majs. Det finns alldeles för mycket osäkerhet i väder, med mera.

Prisfall på majs ebbar ut

Vi har samma tolkning av marknaden som förra veckan. Prisfallet har troligtvis ebbat ut och priset bör röra sig ”sidledes”. Lagerstatistiken på torsdag kan ändra det.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) testar ideligen stödet på 1250 cent / bushel.

Sojabönor testar stöd

Gammal amerikansk skörd tycks vara mer eller mindre slut. Export inspections halverades i veckan som gick. Takten på exporten och på inhemsk efterfrågan från ”crushers” har legat på en ohållbart hög nivå. Det var därför egentligen en tidsfråga innan exporten – och ”crushen” skulle ta minska. Bönorna håller helt enkelt på att ta slut.

I diagrammet nedan ser vi export inspections för olika kalenderår. Vit kurva är 2013 och orange kurva är 2012. Slutet av 2012 års kurva är 2012/13 års skörd och vit kurva är förstås det också. Vi ser att exporten kom igång förhållandevis tidigt i höstas och att exporten nu tagit slut rekordtidigt.

Soybeans - Export inspections

Skörden i Brasilien ligger lite efter det normala. I början av mars hade 60% skördats. I Mato Grosso är ca 80% klart, men i Santa Catarina och Rio Grande do Sul nere i södra delen av landet är bara 12% klart, enligt CEPEA.

Eftersom det regnar så mycket kring Mato Grosso har man stora problem med vägarna. Det är svårt att få ut produkten till hamnarna. Detta förklarar till viss del att USA fått exportera så mycket och hållit priset uppe på CBOT.

Marknadsläget är oförändrat från förra veckan: I veckan som kommer får man hålla koll på om priset håller sig över det tekniska stödet vid 1254 eller om det bryts. Om det bryts vill vi vara korta sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) som i torsdags för en dryg vecka sedan föll rakt ner till stödet på 415 euro, tvärvände och gick rakt upp förra veckan. Nu ligger priset återigen i den övre delen av det prisintervall mellan 415 och 437 euro som priset har legat inom sedan december.

Teknisk prognos på rapspris

Gris

Grispriset (Maj 13) tycks ha stabiliserat sig efter det stora prisfallet som varit. Frågan är om detta kan utveckla sig till en botten, som priset kan finna ny styrka från.

Grispriset (Maj 13) tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Tisdagens Fonterra-auktion var visade återigen kraftigt högre priser på SMP. Auktionen åtföljdes i pressen av nyhetsartiklar om den svåra torkan i Nya Zeeland och Kinas växande import av mjölkpulver.

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor, som förra veckan. Överst har vi smör i euro per ton, alla är i euro per ton. Den tunna linjen USDA:s notering för SMP i västra Europa. Den feta röda linjen är terminspriset på SMP på Eurex, som avser snittpriset på SMP i Tyskland, Holland och Frankrike. Den gröna linjen är Fonterras auktionspris på SMP.

Prisutveckling på fyra olika mjölkprodukter

Fonterra-priserna har stigit kraftigt i två månader nu och det har fått priserna på Eurex att reagera. Förra veckan var egentligen första gången som Eurex / den europeiska marknaden tog notis om vad som händer på Fonterra-auktionerna. USDA:s index för helmjölkspulver FOB Västeuropa steg också i förra veckans notering.

När det gäller torkan i Nya Zeeland så har det varit torrt framförallt på den norra ön i februari. Mars har lite mindre nederbörd än normalt. I skrivande stund regnar det på den södra ön.

När det gäller Kinas import, ser vi månadsvis statistik nedan. Den senaste noteringen är från februari, som var en månad med mycket ledighet och därmed lägre importaktivitet. I den nedre delen av diagrammet finns en kurva som visar årsvis förändring. Februaris import låg alltså 17% lägre än den gjorde i februari förra året. Sant är att importen från juni och fram till februari visade en stark ökningstakt, uppemot 100% högre än året innan. Men som vi ser har suget avtagit sedan i somras / höstas.

Fonterra-auktionen

Prisuppgången på Fonterra-auktionen är lite kraftigare än de ”spikar” vi har sett tidigare. Den börjar få effekt på andra prisindikatorer och på marknadspriset på Eurex. Vi har haft en säljrekommendation och tror alltjämt att priset är ”högt”. Den stora importökningen i Kina ligger i historien. I årstakt är faktiskt importen lägre än den var förra året. Kortsiktigt kan den påfallande kraftiga styrkan i Fonterra-priserna sprida sig till andra marknader, så man kanske ska avvakta någon vecka eller två med att sälja terminer. Långsiktigt har vi säljrekommendation på terminerna, men kortsiktigt neutral.

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top