Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFörra veckans handel i jordbruksprodukterna påverkades endast ytligt av svallvågorna från Cypernkrisen. Priserna steg överlag på nästan alla marknader. Starkast gick vete. Jag tror att det huvudsakligen handlar om att priset fallit lite för långt ner på allt för tidigt inkasserade förhoppningar om regn i USA. Torkan i USA registrerades som något värre förra veckan än veckan innan. Europa oroar sig förvånande lite över de extremt låga utgående lager som t ex USDA har för EU-27. Lagerstatistiken som USDA publicerar på torsdag den 28 mars kan skapa en hel del volatilitet. Klockan 17 presenteras uppdaterade siffror på ”prospective plantings” för vete och majs och lagerstatistiken per den första mars.

SEB - Tendens för pris på råvaror från jordbrukVeckans Fonterra-auktion visade priser som återigen ligger rejält mycket högre än förra auktionen. Priserna på Eurex reagerade med att stiga lite grand. Pressen försöker i vanlig ordning hitta på en ”story” bakom prisuppgången. Bland annat nämns torkan i Nya Zealand (som egentligen till stor del är historia) och kinas glupande aptit på SMP (som också hör till förra året). Februaris import jämfört med samma månad förra året visar på en 17%-ig minskning).

Fram till torsdag väntar vi oss inte några stora kursrörelser. Folk kommer att trimma sina positioner för att inte drabbas av slumpen när lagerstatistiken publiceras på torsdag. Oron är att lagren ska visa sig mindre än väntat. Så har det varit 8 av 10 gånger de senaste åren. Det innebär i sig att risk/reward talar för en prisnedgång på rapportsiffrorna, allt annat lika.

Odlingsväder

US Drought Monitor visar återigen mer av USA drabbat av torka. Den 19 mars var 65% av ytan drabbad av torka. Veckan innan var det 63.7%. Extrem och exceptionell torka ökade till 16.85% av ytan från 16.51% för två veckor sedan.

Odlingsväder - US Drought Monitor

Marknaden har diskonterat att trenden har vänt till våtare väder, men detta är kanske att ropa ”hej” lite för tidigt. Kanske ligger denna tvekan om torkans nära förestående slut bakom veckans prisuppgång på spannmål.

Hela Europa har varit kallt och torrt. Det har varit kallt och torrt även i USA och i Kanada.

I Brasilien är det varmt och med mycket regn.

Vete

Priset på november (2013) rekylerade som väntat uppåt. 210 Euro bröts och även trendlinjen, motståndet för prisnedgången sedan i början av december. Detta bekräftar tekniskt att prisnedgången är över. Jag tror inte att vi kommer att få se en förlängning av den rekyl uppåt vi sett de senaste dagarna. Det är säkerligen många lantbrukare som passar på att prissäkra nu – i vart fall borde de göra det. Sidledes prisrörelse är mer trolig den närmaste tiden. Det vill säga, en liten prisnedgång i veckan som kommer, kanske ner mot 210 igen.

Vetepriset (CAX3) den 23 mars 2013

Decemberkontraktet på CBOT har stigit relativt brant. Sättet som det har skett stämmer väl överens med hur rekyler mot trenden brukar se ut. Det finns säkerligen många lantbrukare som hängt upp sig på 750 cent. Den här marknaden kommer att ha väldigt svårt att gå över den nivån om det inte kommer nya rapporter om väder och skörd som stör.

Vete på CBOT, prispå december-termin

På torsdag kommer som bekant lagerstatistiken per 1 mars i USA. Det brukar vara stor volatilitet när dessa siffror kommer.

Maltkorn

Maltkorn (november 2013) har fortsatt att utveckla sig starkare än kvarnvetet. Prisskillnaden mellan maltkorn och kvarnvete har vidgats nu i mars. Om man kan, kan det vara en god idé att försöka prissäkra maltkorn i maltkornskontraktet, snare än kvarnvetekontraktet, även om maltkornskontraktet är betydligt mer illikvitt. Man kan lägga limiterade säljordrar.

Prisutveckling på maltkorn, mars 2012 till mars 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet brutit den fallande trendlinjen. Detta signalerar att prisfallet är över. Liksom för vetet tycker jag däremot inte att man ska ge sig in och köpa majs. Det finns alldeles för mycket osäkerhet i väder, med mera.

Prisfall på majs ebbar ut

Vi har samma tolkning av marknaden som förra veckan. Prisfallet har troligtvis ebbat ut och priset bör röra sig ”sidledes”. Lagerstatistiken på torsdag kan ändra det.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) testar ideligen stödet på 1250 cent / bushel.

Sojabönor testar stöd

Gammal amerikansk skörd tycks vara mer eller mindre slut. Export inspections halverades i veckan som gick. Takten på exporten och på inhemsk efterfrågan från ”crushers” har legat på en ohållbart hög nivå. Det var därför egentligen en tidsfråga innan exporten – och ”crushen” skulle ta minska. Bönorna håller helt enkelt på att ta slut.

I diagrammet nedan ser vi export inspections för olika kalenderår. Vit kurva är 2013 och orange kurva är 2012. Slutet av 2012 års kurva är 2012/13 års skörd och vit kurva är förstås det också. Vi ser att exporten kom igång förhållandevis tidigt i höstas och att exporten nu tagit slut rekordtidigt.

Soybeans - Export inspections

Skörden i Brasilien ligger lite efter det normala. I början av mars hade 60% skördats. I Mato Grosso är ca 80% klart, men i Santa Catarina och Rio Grande do Sul nere i södra delen av landet är bara 12% klart, enligt CEPEA.

Eftersom det regnar så mycket kring Mato Grosso har man stora problem med vägarna. Det är svårt att få ut produkten till hamnarna. Detta förklarar till viss del att USA fått exportera så mycket och hållit priset uppe på CBOT.

Marknadsläget är oförändrat från förra veckan: I veckan som kommer får man hålla koll på om priset håller sig över det tekniska stödet vid 1254 eller om det bryts. Om det bryts vill vi vara korta sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) som i torsdags för en dryg vecka sedan föll rakt ner till stödet på 415 euro, tvärvände och gick rakt upp förra veckan. Nu ligger priset återigen i den övre delen av det prisintervall mellan 415 och 437 euro som priset har legat inom sedan december.

Teknisk prognos på rapspris

Gris

Grispriset (Maj 13) tycks ha stabiliserat sig efter det stora prisfallet som varit. Frågan är om detta kan utveckla sig till en botten, som priset kan finna ny styrka från.

Grispriset (Maj 13) tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Tisdagens Fonterra-auktion var visade återigen kraftigt högre priser på SMP. Auktionen åtföljdes i pressen av nyhetsartiklar om den svåra torkan i Nya Zeeland och Kinas växande import av mjölkpulver.

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor, som förra veckan. Överst har vi smör i euro per ton, alla är i euro per ton. Den tunna linjen USDA:s notering för SMP i västra Europa. Den feta röda linjen är terminspriset på SMP på Eurex, som avser snittpriset på SMP i Tyskland, Holland och Frankrike. Den gröna linjen är Fonterras auktionspris på SMP.

Prisutveckling på fyra olika mjölkprodukter

Fonterra-priserna har stigit kraftigt i två månader nu och det har fått priserna på Eurex att reagera. Förra veckan var egentligen första gången som Eurex / den europeiska marknaden tog notis om vad som händer på Fonterra-auktionerna. USDA:s index för helmjölkspulver FOB Västeuropa steg också i förra veckans notering.

När det gäller torkan i Nya Zeeland så har det varit torrt framförallt på den norra ön i februari. Mars har lite mindre nederbörd än normalt. I skrivande stund regnar det på den södra ön.

När det gäller Kinas import, ser vi månadsvis statistik nedan. Den senaste noteringen är från februari, som var en månad med mycket ledighet och därmed lägre importaktivitet. I den nedre delen av diagrammet finns en kurva som visar årsvis förändring. Februaris import låg alltså 17% lägre än den gjorde i februari förra året. Sant är att importen från juni och fram till februari visade en stark ökningstakt, uppemot 100% högre än året innan. Men som vi ser har suget avtagit sedan i somras / höstas.

Fonterra-auktionen

Prisuppgången på Fonterra-auktionen är lite kraftigare än de ”spikar” vi har sett tidigare. Den börjar få effekt på andra prisindikatorer och på marknadspriset på Eurex. Vi har haft en säljrekommendation och tror alltjämt att priset är ”högt”. Den stora importökningen i Kina ligger i historien. I årstakt är faktiskt importen lägre än den var förra året. Kortsiktigt kan den påfallande kraftiga styrkan i Fonterra-priserna sprida sig till andra marknader, så man kanske ska avvakta någon vecka eller två med att sälja terminer. Långsiktigt har vi säljrekommendation på terminerna, men kortsiktigt neutral.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära