Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOdlingsväder

GFS-modellens prognos för de kommande två veckorna visar på ordentlig nederbörd längs väst- och östkusterna i USA och i södra Kanada. GFS-modellen (Global Forecast System) används av de amerikanska vädercentralerna för att göra globala väderleksprognoser. Kalifornien har varit torrt i ungefär tio år, men får nu ordentligt med nederbörd. Däremot fortsätter klassiska vete-områden i USA att vara torrare än normalt.

GFS-modellens prognos

Som vi ser i nedanstående uppdaterade diagram över hur många procent av USA som är drabbat av torka, ser vi att andelen visserligen fallit snabbt, men att det allt jämt är mycket torrare än normalt.

Hur mycket USA är drabbat av torka

Nedan ser vi en prognoskarta för norra Sydamerika. Vi ser att det nederbördsmönster Brasilien haft tidigare väntas fortsätta. São Paulo-staten får dock nu upp till sex gånger den normala nederbörden. I SP odlas nuförtiden mest sockerrör, då kaffet trängts undan.

GFS-modellen för Sydamerika

Argentina fortsätter dock att få 60-80% av normal nederbörd.

Indiens monsun har börjat rekordtidigt och täcker hela landet med nederbörd.

Vete

Nyheten att Kina köpt 200 kt vete från Frankrike fick prisfallet på Matifs novembertermin att stanna upp. GASC meddelade att de kommer att bjuda in till en tender före 30 juni. De har varit borta från marknaden sedan i februari. Vi betraktar rekylen upp mot 200 euro som just en rekyl mot trenden och att prisfallet fortsätter.

Vete - Mill Wheat Euro den 24 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har funnit stöd på 700 cent och priset har inte velat gå under den nivån.

Vete - Decemberkontraktet på CBOT

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna från fredagen för drygt en vecka sedan, till måndag.

Terminskurvor på vete den 24 juni 2013

Vädret i Europa är huvudsakligen gynnsamt för produktionen av vete.

Coceral, den europeiska branschföreningen för spannmåls- och oljeväxthandlare, justerar upp sitt estimat för EU-28:s veteproduktion 2013/14 till 130.7 mt, vilket är en ökning från den tidigare prognosen i mars på 127.8 mt och från förra årets 125.4 mt. Revideringen kommer från såväl ökad areal som ökad avkastning. Även estimatet för EU-28:s produktion av korn förväntas öka, trots lägre areal än förra året men på indikationer att avkastningen återhämtar sig i år. Den totala produktionen av korn förväntas uppgå till 56.3 mt, en ökning från det tidigare estimatet på 54.8 mt och förra årets 54.4 mt. Produktionen av majs förväntas uppgå till 66.2 mt, en ökning med 9 mt jämfört med förra året.

EU 28 grain crop forecast June 2013

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde även de en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. För majs och korn gjordes också justeringar uppåt medan avkastningen för raps justeras marginellt nedåt. Rapporteringsperioden har präglats av skarpa väderkontraster i hela Europa, där nederbörd och kalla temperaturer har hämmat grödornas utveckling stora delar av Centraleuropa. Däremot har väderförhållandena varit gynnsamma i Rumänien, Ungern och framförallt i Spanien där en utmärkt säsong ökar estimatet för avkastningen av vårkorn i EU-27. Mest utmärkande för perioden har dock varit de skyfall i Centraleuropa, som ledde till stora översvämningar i närheten av floder och ökad markfuktighet till kritiska nivåer, vilket ökar risken för skadedjur och begränsar grödornas utveckling.

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-27 lämnades i stort sett oförändrad på 5.55 t/ha från förra månadens 5.54 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av en betydande uppjustering av hektarskörden i Spanien, Rumänien och Ungern, som kompenserar för nedjusteringar i Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Estimatet för Storbritannien fortsätter att justeras ner, den här gången från 7.68 t/ha till 7.63 t/ha. Grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som inte bara påverkade förra årets skörd utan även sådden av årets grödor.

Rapporten från USDA på fredag handlar mest om majs och sojabönor. Vetemarknaden kommer dock att ta intryck av situationen för majs.

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet på Chicago funnit stöd på förra årets bottennivåer med 530 cent som den huvudsakliga bottennivån. Marknaden har visat en tendens att försöka stiga de senaste månaderna. Vi har noterat högre toppar och lägre bottnar i de senaste månadernas handel. Helhetsbilden ser dock ut som en rekyl efter den stora prisnedgången från 650 cent / bu. Om det handlar om det, kan nästa prisrörelse bli nedåt, mot 400 cent.

Analys på majspris (C Z3) - Råvaror

EU-Kommissionens MARS-enhet reviderade i sin senaste rapport upp hektarskörden avseende majs inom EU-27, från förra månadens 6.87 t/ha till 7.13 t/ha. På årsbasis är det en ökning med 16.3% i förhållande till förra årets 6.13. Det är även högre än det femåriga genomsnittet på 7.01 t/ha. Förklaringen är de väsentligt förbättrade utsikterna för Rumänien och Ungern. Sådden av majs i norra Italien blev kraftigt försenad och låga temperaturer i kombination med kraftig nederbörd gav grödorna en dålig start på säsongen. Väderförhållandena under den kommande månaden kommer att vara avgörande för avkastningen.

Brasilianska Safras prognosticerar att Brasiliens majsskörd hamnar på 82.7 mt. USDA estimerade i den senaste WASDE-rapporten en skörd på 77 mt (en höjning från 76 mt i maj-rapporten). USDA estimerar också att skörden i Brasilien nästa år (2013/14) blir 72 mt. Efter det fall i den brasilianska valutan de senaste månaderna finns dock anledning att tro att produktionen kan bli större än 72 mt, eftersom priset i Brasilien automatiskt har stigit med valutans fall. Se nedanstående diagram, som visar decemberkontraktet på CME uttryckt i BRL / bushel.

Sälj majs

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Priset på novemberkontraktet på sojabönor har rekylerat ner till stödet på 1250 cent. Teknisk analys säger egentligen ”köp”. Nästan all fundamental information säger sälj. Vi har övervägt om vi skulle gå över till åtminstone ”neutral” rekommendation, men väljer på grund av följande faktorer att behålla säljrekommendationen: 1. USDA förutspår väsentligt högre lager, 2. Brasiliens valuta har fallit kraftigt vilket torde öka produktionen i landet, 3. Kinas ekonomi bromsar in ännu mer enligt PMI. 4. Stigande obligationsräntor efter FED:s besked om ett slut på QE dämpar konsumtionen av dyrare mat.

Analys på sojabönor den 25 juni 2013

Sådden av sojabönor hade i måndags förra veckan nått till 85% färdigt. Det ska jämföras med 98% samma vecka förra året och 91% som femårigt medelvärde. Däremot är sojabönorna i utmärkt skick. 64% är i good eller excellent kondition. Samma tid förra året var 56% i samma klass.

På fredag publicerar USDA statistik på sådd areal och lager. Det spekuleras i att den sena sådden har minskat arealen, men den sena sådden kan också ha minskat majsarealen och ökat sojaarealen. Marknaden förväntar sig faktiskt att sojaarealen har ökat. Den förväntar sig också att exportsiffrorna har varit för höga och att lagren därmed är större än man tidigare trott. Detta skulle kunna få priset att falla ner mot 10 dollar per bushel, resonerar man.

Den brasilianska valutans fall får liksom för majs, förmodligen konsekvenser för produktionen. Ett högre pris leder till högre produktion, allt annat lika. Nedan ser vi priset på sojabönor (november kontraktet) omräknat till brasilianska reais (BRL):

Analys på sojabönor

Det är som vi ser ett pris som är högre än förra året, som stimulerade till en produktion av 82 mt. USDA förväntar sig i den senaste WASDE-rapporten att produktionen i vinter (2013/14) stiger till 85 mt, men det kan faktiskt bli ännu mer, eftersom priset har stigit så kraftigt den senaste månaden.

Vi väljer alltså att ligga kvar med ”sälj” rekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) bröt genom stödet som hållit i ett halvår. När ett så ihärdigt stöd bryts är det alltid viktigt. Om inget ”bullish” kommer ur fredagens rapport om areal och lager för sojabönor på fredag, bör vi kunna se rapspriset testa och kanske falla under 400 euro per ton.

Analys på raps

COCERAL justerar i sin senaste rapport i juni upp väntad produktion av oljeväxter marginellt från estimatet man gjorde i mars om 28.85 mt till 28.89 mt. I denna siffra så har den förväntade produktionen av raps nu glidit under 20 mt-strecket och förväntas uppgå till 19.9 mt – ner från mars månads prognos på 20.1 mt men fortfarande högre än förra årets 19.5 mt.

EU 28 oilseeds crop forecast June 2013

EU-Kommissionens MARS-enhet justerade i sin juni-rapport ner hektarskörden för raps och rybs 3.06 t/ha till 3.02 t/ha. Den bedöms för närvarande att bli lägre än förra året. Utsikterna för EU:s tre största producentländer Tyskland, Frankrike och Polen har försämrats. Om prognosen besannas blir det här året i så fall det fjärde året i rad för Frankrike med medioker avkastning. Även för mindre producenter som Bulgarien, Slovakien och Tjeckien görs betydande nedjusteringar (med mer än 5%).

Kaffe

Kaffepriset har fallit ytterligare och har nu uppnått den storlek på prisfall som en nedgångsfas i kaffe brukar uppnå (-60%).

Prognos på kaffepriset, Coffee C termin

Skörden av robusta i nordöstra Brasilien väntas bli mindre och av sämre kvalitet än normalt. Bönorna är både mindre än normalt och mörkare än normalt. Detta beror på att området har varit ovanligt torrt. CEPEA rapporterar att lagren är i stort sett tömda från förra året. Ett positivt tecken, trots allt.

Socker

Priset på socker som tvärvände uppåt för en dryg vecka sedan, föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Därefter har priset faktiskt vänt uppåt igen. Detta är en mikrorörelse i förhållande till det stora prisfallet som har pågått i över två år, men eftersom det sker på en så låg nivå att en botten kan vara nära, är det värt att hålla ett öga på utvecklingen framöver. Vi fortsätter tills vidare med neutral rekommendation. En uppgång till 18 cent skulle nog göra att vi bytte till köprekommendation.

Sockerpris-analys den 24 juni 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära