Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 juni 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOdlingsväder

GFS-modellens prognos för de kommande två veckorna visar på ordentlig nederbörd längs väst- och östkusterna i USA och i södra Kanada. GFS-modellen (Global Forecast System) används av de amerikanska vädercentralerna för att göra globala väderleksprognoser. Kalifornien har varit torrt i ungefär tio år, men får nu ordentligt med nederbörd. Däremot fortsätter klassiska vete-områden i USA att vara torrare än normalt.

GFS-modellens prognos

Som vi ser i nedanstående uppdaterade diagram över hur många procent av USA som är drabbat av torka, ser vi att andelen visserligen fallit snabbt, men att det allt jämt är mycket torrare än normalt.

Hur mycket USA är drabbat av torka

Nedan ser vi en prognoskarta för norra Sydamerika. Vi ser att det nederbördsmönster Brasilien haft tidigare väntas fortsätta. São Paulo-staten får dock nu upp till sex gånger den normala nederbörden. I SP odlas nuförtiden mest sockerrör, då kaffet trängts undan.

GFS-modellen för Sydamerika

Argentina fortsätter dock att få 60-80% av normal nederbörd.

Indiens monsun har börjat rekordtidigt och täcker hela landet med nederbörd.

Vete

Nyheten att Kina köpt 200 kt vete från Frankrike fick prisfallet på Matifs novembertermin att stanna upp. GASC meddelade att de kommer att bjuda in till en tender före 30 juni. De har varit borta från marknaden sedan i februari. Vi betraktar rekylen upp mot 200 euro som just en rekyl mot trenden och att prisfallet fortsätter.

Vete - Mill Wheat Euro den 24 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har funnit stöd på 700 cent och priset har inte velat gå under den nivån.

Vete - Decemberkontraktet på CBOT

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna från fredagen för drygt en vecka sedan, till måndag.

Terminskurvor på vete den 24 juni 2013

Vädret i Europa är huvudsakligen gynnsamt för produktionen av vete.

Coceral, den europeiska branschföreningen för spannmåls- och oljeväxthandlare, justerar upp sitt estimat för EU-28:s veteproduktion 2013/14 till 130.7 mt, vilket är en ökning från den tidigare prognosen i mars på 127.8 mt och från förra årets 125.4 mt. Revideringen kommer från såväl ökad areal som ökad avkastning. Även estimatet för EU-28:s produktion av korn förväntas öka, trots lägre areal än förra året men på indikationer att avkastningen återhämtar sig i år. Den totala produktionen av korn förväntas uppgå till 56.3 mt, en ökning från det tidigare estimatet på 54.8 mt och förra årets 54.4 mt. Produktionen av majs förväntas uppgå till 66.2 mt, en ökning med 9 mt jämfört med förra året.

EU 28 grain crop forecast June 2013

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde även de en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. För majs och korn gjordes också justeringar uppåt medan avkastningen för raps justeras marginellt nedåt. Rapporteringsperioden har präglats av skarpa väderkontraster i hela Europa, där nederbörd och kalla temperaturer har hämmat grödornas utveckling stora delar av Centraleuropa. Däremot har väderförhållandena varit gynnsamma i Rumänien, Ungern och framförallt i Spanien där en utmärkt säsong ökar estimatet för avkastningen av vårkorn i EU-27. Mest utmärkande för perioden har dock varit de skyfall i Centraleuropa, som ledde till stora översvämningar i närheten av floder och ökad markfuktighet till kritiska nivåer, vilket ökar risken för skadedjur och begränsar grödornas utveckling.

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-27 lämnades i stort sett oförändrad på 5.55 t/ha från förra månadens 5.54 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av en betydande uppjustering av hektarskörden i Spanien, Rumänien och Ungern, som kompenserar för nedjusteringar i Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Estimatet för Storbritannien fortsätter att justeras ner, den här gången från 7.68 t/ha till 7.63 t/ha. Grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som inte bara påverkade förra årets skörd utan även sådden av årets grödor.

Rapporten från USDA på fredag handlar mest om majs och sojabönor. Vetemarknaden kommer dock att ta intryck av situationen för majs.

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet på Chicago funnit stöd på förra årets bottennivåer med 530 cent som den huvudsakliga bottennivån. Marknaden har visat en tendens att försöka stiga de senaste månaderna. Vi har noterat högre toppar och lägre bottnar i de senaste månadernas handel. Helhetsbilden ser dock ut som en rekyl efter den stora prisnedgången från 650 cent / bu. Om det handlar om det, kan nästa prisrörelse bli nedåt, mot 400 cent.

Analys på majspris (C Z3) - Råvaror

EU-Kommissionens MARS-enhet reviderade i sin senaste rapport upp hektarskörden avseende majs inom EU-27, från förra månadens 6.87 t/ha till 7.13 t/ha. På årsbasis är det en ökning med 16.3% i förhållande till förra årets 6.13. Det är även högre än det femåriga genomsnittet på 7.01 t/ha. Förklaringen är de väsentligt förbättrade utsikterna för Rumänien och Ungern. Sådden av majs i norra Italien blev kraftigt försenad och låga temperaturer i kombination med kraftig nederbörd gav grödorna en dålig start på säsongen. Väderförhållandena under den kommande månaden kommer att vara avgörande för avkastningen.

Brasilianska Safras prognosticerar att Brasiliens majsskörd hamnar på 82.7 mt. USDA estimerade i den senaste WASDE-rapporten en skörd på 77 mt (en höjning från 76 mt i maj-rapporten). USDA estimerar också att skörden i Brasilien nästa år (2013/14) blir 72 mt. Efter det fall i den brasilianska valutan de senaste månaderna finns dock anledning att tro att produktionen kan bli större än 72 mt, eftersom priset i Brasilien automatiskt har stigit med valutans fall. Se nedanstående diagram, som visar decemberkontraktet på CME uttryckt i BRL / bushel.

Sälj majs

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Priset på novemberkontraktet på sojabönor har rekylerat ner till stödet på 1250 cent. Teknisk analys säger egentligen ”köp”. Nästan all fundamental information säger sälj. Vi har övervägt om vi skulle gå över till åtminstone ”neutral” rekommendation, men väljer på grund av följande faktorer att behålla säljrekommendationen: 1. USDA förutspår väsentligt högre lager, 2. Brasiliens valuta har fallit kraftigt vilket torde öka produktionen i landet, 3. Kinas ekonomi bromsar in ännu mer enligt PMI. 4. Stigande obligationsräntor efter FED:s besked om ett slut på QE dämpar konsumtionen av dyrare mat.

Analys på sojabönor den 25 juni 2013

Sådden av sojabönor hade i måndags förra veckan nått till 85% färdigt. Det ska jämföras med 98% samma vecka förra året och 91% som femårigt medelvärde. Däremot är sojabönorna i utmärkt skick. 64% är i good eller excellent kondition. Samma tid förra året var 56% i samma klass.

På fredag publicerar USDA statistik på sådd areal och lager. Det spekuleras i att den sena sådden har minskat arealen, men den sena sådden kan också ha minskat majsarealen och ökat sojaarealen. Marknaden förväntar sig faktiskt att sojaarealen har ökat. Den förväntar sig också att exportsiffrorna har varit för höga och att lagren därmed är större än man tidigare trott. Detta skulle kunna få priset att falla ner mot 10 dollar per bushel, resonerar man.

Den brasilianska valutans fall får liksom för majs, förmodligen konsekvenser för produktionen. Ett högre pris leder till högre produktion, allt annat lika. Nedan ser vi priset på sojabönor (november kontraktet) omräknat till brasilianska reais (BRL):

Analys på sojabönor

Det är som vi ser ett pris som är högre än förra året, som stimulerade till en produktion av 82 mt. USDA förväntar sig i den senaste WASDE-rapporten att produktionen i vinter (2013/14) stiger till 85 mt, men det kan faktiskt bli ännu mer, eftersom priset har stigit så kraftigt den senaste månaden.

Vi väljer alltså att ligga kvar med ”sälj” rekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) bröt genom stödet som hållit i ett halvår. När ett så ihärdigt stöd bryts är det alltid viktigt. Om inget ”bullish” kommer ur fredagens rapport om areal och lager för sojabönor på fredag, bör vi kunna se rapspriset testa och kanske falla under 400 euro per ton.

Analys på raps

COCERAL justerar i sin senaste rapport i juni upp väntad produktion av oljeväxter marginellt från estimatet man gjorde i mars om 28.85 mt till 28.89 mt. I denna siffra så har den förväntade produktionen av raps nu glidit under 20 mt-strecket och förväntas uppgå till 19.9 mt – ner från mars månads prognos på 20.1 mt men fortfarande högre än förra årets 19.5 mt.

EU 28 oilseeds crop forecast June 2013

EU-Kommissionens MARS-enhet justerade i sin juni-rapport ner hektarskörden för raps och rybs 3.06 t/ha till 3.02 t/ha. Den bedöms för närvarande att bli lägre än förra året. Utsikterna för EU:s tre största producentländer Tyskland, Frankrike och Polen har försämrats. Om prognosen besannas blir det här året i så fall det fjärde året i rad för Frankrike med medioker avkastning. Även för mindre producenter som Bulgarien, Slovakien och Tjeckien görs betydande nedjusteringar (med mer än 5%).

Kaffe

Kaffepriset har fallit ytterligare och har nu uppnått den storlek på prisfall som en nedgångsfas i kaffe brukar uppnå (-60%).

Prognos på kaffepriset, Coffee C termin

Skörden av robusta i nordöstra Brasilien väntas bli mindre och av sämre kvalitet än normalt. Bönorna är både mindre än normalt och mörkare än normalt. Detta beror på att området har varit ovanligt torrt. CEPEA rapporterar att lagren är i stort sett tömda från förra året. Ett positivt tecken, trots allt.

Socker

Priset på socker som tvärvände uppåt för en dryg vecka sedan, föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Därefter har priset faktiskt vänt uppåt igen. Detta är en mikrorörelse i förhållande till det stora prisfallet som har pågått i över två år, men eftersom det sker på en så låg nivå att en botten kan vara nära, är det värt att hålla ett öga på utvecklingen framöver. Vi fortsätter tills vidare med neutral rekommendation. En uppgång till 18 cent skulle nog göra att vi bytte till köprekommendation.

Sockerpris-analys den 24 juni 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära