Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOdlingsväder

GFS-modellens prognos för de kommande två veckorna visar på ordentlig nederbörd längs väst- och östkusterna i USA och i södra Kanada. GFS-modellen (Global Forecast System) används av de amerikanska vädercentralerna för att göra globala väderleksprognoser. Kalifornien har varit torrt i ungefär tio år, men får nu ordentligt med nederbörd. Däremot fortsätter klassiska vete-områden i USA att vara torrare än normalt.

GFS-modellens prognos

Som vi ser i nedanstående uppdaterade diagram över hur många procent av USA som är drabbat av torka, ser vi att andelen visserligen fallit snabbt, men att det allt jämt är mycket torrare än normalt.

Hur mycket USA är drabbat av torka

Nedan ser vi en prognoskarta för norra Sydamerika. Vi ser att det nederbördsmönster Brasilien haft tidigare väntas fortsätta. São Paulo-staten får dock nu upp till sex gånger den normala nederbörden. I SP odlas nuförtiden mest sockerrör, då kaffet trängts undan.

GFS-modellen för Sydamerika

Argentina fortsätter dock att få 60-80% av normal nederbörd.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Indiens monsun har börjat rekordtidigt och täcker hela landet med nederbörd.

Vete

Nyheten att Kina köpt 200 kt vete från Frankrike fick prisfallet på Matifs novembertermin att stanna upp. GASC meddelade att de kommer att bjuda in till en tender före 30 juni. De har varit borta från marknaden sedan i februari. Vi betraktar rekylen upp mot 200 euro som just en rekyl mot trenden och att prisfallet fortsätter.

Vete - Mill Wheat Euro den 24 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har funnit stöd på 700 cent och priset har inte velat gå under den nivån.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete - Decemberkontraktet på CBOT

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna från fredagen för drygt en vecka sedan, till måndag.

Terminskurvor på vete den 24 juni 2013

Vädret i Europa är huvudsakligen gynnsamt för produktionen av vete.

Coceral, den europeiska branschföreningen för spannmåls- och oljeväxthandlare, justerar upp sitt estimat för EU-28:s veteproduktion 2013/14 till 130.7 mt, vilket är en ökning från den tidigare prognosen i mars på 127.8 mt och från förra årets 125.4 mt. Revideringen kommer från såväl ökad areal som ökad avkastning. Även estimatet för EU-28:s produktion av korn förväntas öka, trots lägre areal än förra året men på indikationer att avkastningen återhämtar sig i år. Den totala produktionen av korn förväntas uppgå till 56.3 mt, en ökning från det tidigare estimatet på 54.8 mt och förra årets 54.4 mt. Produktionen av majs förväntas uppgå till 66.2 mt, en ökning med 9 mt jämfört med förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

EU 28 grain crop forecast June 2013

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde även de en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. För majs och korn gjordes också justeringar uppåt medan avkastningen för raps justeras marginellt nedåt. Rapporteringsperioden har präglats av skarpa väderkontraster i hela Europa, där nederbörd och kalla temperaturer har hämmat grödornas utveckling stora delar av Centraleuropa. Däremot har väderförhållandena varit gynnsamma i Rumänien, Ungern och framförallt i Spanien där en utmärkt säsong ökar estimatet för avkastningen av vårkorn i EU-27. Mest utmärkande för perioden har dock varit de skyfall i Centraleuropa, som ledde till stora översvämningar i närheten av floder och ökad markfuktighet till kritiska nivåer, vilket ökar risken för skadedjur och begränsar grödornas utveckling.

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-27 lämnades i stort sett oförändrad på 5.55 t/ha från förra månadens 5.54 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av en betydande uppjustering av hektarskörden i Spanien, Rumänien och Ungern, som kompenserar för nedjusteringar i Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Estimatet för Storbritannien fortsätter att justeras ner, den här gången från 7.68 t/ha till 7.63 t/ha. Grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som inte bara påverkade förra årets skörd utan även sådden av årets grödor.

Rapporten från USDA på fredag handlar mest om majs och sojabönor. Vetemarknaden kommer dock att ta intryck av situationen för majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet på Chicago funnit stöd på förra årets bottennivåer med 530 cent som den huvudsakliga bottennivån. Marknaden har visat en tendens att försöka stiga de senaste månaderna. Vi har noterat högre toppar och lägre bottnar i de senaste månadernas handel. Helhetsbilden ser dock ut som en rekyl efter den stora prisnedgången från 650 cent / bu. Om det handlar om det, kan nästa prisrörelse bli nedåt, mot 400 cent.

Analys på majspris (C Z3) - Råvaror

EU-Kommissionens MARS-enhet reviderade i sin senaste rapport upp hektarskörden avseende majs inom EU-27, från förra månadens 6.87 t/ha till 7.13 t/ha. På årsbasis är det en ökning med 16.3% i förhållande till förra årets 6.13. Det är även högre än det femåriga genomsnittet på 7.01 t/ha. Förklaringen är de väsentligt förbättrade utsikterna för Rumänien och Ungern. Sådden av majs i norra Italien blev kraftigt försenad och låga temperaturer i kombination med kraftig nederbörd gav grödorna en dålig start på säsongen. Väderförhållandena under den kommande månaden kommer att vara avgörande för avkastningen.

Brasilianska Safras prognosticerar att Brasiliens majsskörd hamnar på 82.7 mt. USDA estimerade i den senaste WASDE-rapporten en skörd på 77 mt (en höjning från 76 mt i maj-rapporten). USDA estimerar också att skörden i Brasilien nästa år (2013/14) blir 72 mt. Efter det fall i den brasilianska valutan de senaste månaderna finns dock anledning att tro att produktionen kan bli större än 72 mt, eftersom priset i Brasilien automatiskt har stigit med valutans fall. Se nedanstående diagram, som visar decemberkontraktet på CME uttryckt i BRL / bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sälj majs

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Priset på novemberkontraktet på sojabönor har rekylerat ner till stödet på 1250 cent. Teknisk analys säger egentligen ”köp”. Nästan all fundamental information säger sälj. Vi har övervägt om vi skulle gå över till åtminstone ”neutral” rekommendation, men väljer på grund av följande faktorer att behålla säljrekommendationen: 1. USDA förutspår väsentligt högre lager, 2. Brasiliens valuta har fallit kraftigt vilket torde öka produktionen i landet, 3. Kinas ekonomi bromsar in ännu mer enligt PMI. 4. Stigande obligationsräntor efter FED:s besked om ett slut på QE dämpar konsumtionen av dyrare mat.

Analys på sojabönor den 25 juni 2013

Sådden av sojabönor hade i måndags förra veckan nått till 85% färdigt. Det ska jämföras med 98% samma vecka förra året och 91% som femårigt medelvärde. Däremot är sojabönorna i utmärkt skick. 64% är i good eller excellent kondition. Samma tid förra året var 56% i samma klass.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

På fredag publicerar USDA statistik på sådd areal och lager. Det spekuleras i att den sena sådden har minskat arealen, men den sena sådden kan också ha minskat majsarealen och ökat sojaarealen. Marknaden förväntar sig faktiskt att sojaarealen har ökat. Den förväntar sig också att exportsiffrorna har varit för höga och att lagren därmed är större än man tidigare trott. Detta skulle kunna få priset att falla ner mot 10 dollar per bushel, resonerar man.

Den brasilianska valutans fall får liksom för majs, förmodligen konsekvenser för produktionen. Ett högre pris leder till högre produktion, allt annat lika. Nedan ser vi priset på sojabönor (november kontraktet) omräknat till brasilianska reais (BRL):

Analys på sojabönor

Det är som vi ser ett pris som är högre än förra året, som stimulerade till en produktion av 82 mt. USDA förväntar sig i den senaste WASDE-rapporten att produktionen i vinter (2013/14) stiger till 85 mt, men det kan faktiskt bli ännu mer, eftersom priset har stigit så kraftigt den senaste månaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi väljer alltså att ligga kvar med ”sälj” rekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) bröt genom stödet som hållit i ett halvår. När ett så ihärdigt stöd bryts är det alltid viktigt. Om inget ”bullish” kommer ur fredagens rapport om areal och lager för sojabönor på fredag, bör vi kunna se rapspriset testa och kanske falla under 400 euro per ton.

Analys på raps

COCERAL justerar i sin senaste rapport i juni upp väntad produktion av oljeväxter marginellt från estimatet man gjorde i mars om 28.85 mt till 28.89 mt. I denna siffra så har den förväntade produktionen av raps nu glidit under 20 mt-strecket och förväntas uppgå till 19.9 mt – ner från mars månads prognos på 20.1 mt men fortfarande högre än förra årets 19.5 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

EU 28 oilseeds crop forecast June 2013

EU-Kommissionens MARS-enhet justerade i sin juni-rapport ner hektarskörden för raps och rybs 3.06 t/ha till 3.02 t/ha. Den bedöms för närvarande att bli lägre än förra året. Utsikterna för EU:s tre största producentländer Tyskland, Frankrike och Polen har försämrats. Om prognosen besannas blir det här året i så fall det fjärde året i rad för Frankrike med medioker avkastning. Även för mindre producenter som Bulgarien, Slovakien och Tjeckien görs betydande nedjusteringar (med mer än 5%).

Kaffe

Kaffepriset har fallit ytterligare och har nu uppnått den storlek på prisfall som en nedgångsfas i kaffe brukar uppnå (-60%).

Prognos på kaffepriset, Coffee C termin

Skörden av robusta i nordöstra Brasilien väntas bli mindre och av sämre kvalitet än normalt. Bönorna är både mindre än normalt och mörkare än normalt. Detta beror på att området har varit ovanligt torrt. CEPEA rapporterar att lagren är i stort sett tömda från förra året. Ett positivt tecken, trots allt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Socker

Priset på socker som tvärvände uppåt för en dryg vecka sedan, föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Därefter har priset faktiskt vänt uppåt igen. Detta är en mikrorörelse i förhållande till det stora prisfallet som har pågått i över två år, men eftersom det sker på en så låg nivå att en botten kan vara nära, är det värt att hålla ett öga på utvecklingen framöver. Vi fortsätter tills vidare med neutral rekommendation. En uppgång till 18 cent skulle nog göra att vi bytte till köprekommendation.

Sockerpris-analys den 24 juni 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära