Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 24 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Tendens för råvarorSEB - Prognoser på råvaror - CommodityEn kund till SEB har prissäkrat mjölk i kronor per kilo för första gången, basis Eurex terminer på SMP och smör. Marknadsläget är bra för det. Dels är priset på börsen högt och dels är skillnaden till det svenska avräkningspriset stor.

EURSEK har stigit från 8.82 för en vecka sedan till 8.97 i fredags, eller med nästan 2%. Det innebär att priset på jordbruksprodukter i svenska kronor gått upp med motsvarande nästan 4 euro på vetepriset och 8 öre på mjölkpriset.

Det har varit stora prisuppgångar på jordbruksprodukter, men mest på sådant som inte produceras i Sverige. Kaffepriset steg 20% på torkan i Brasilien och amerikanska Lean Hogs, de korta kontrakten, steg med 15% pga stark ekonomi och efterfrågan och att spridningen av PED-viruset inte nått kulmen än. Gammal skörd av havre rusade också, men även det är på den amerikanska marknaden. Majspriset steg, drivet av etanolpriset, som drev av oljepriset och sojaoljan steg samtidigt som palmoljan i Malaysia nådde årshögsta. På den här sidan Atlanten var det också en positiv vecka med prisuppgångar på 2% på det mesta.

USDA:s Outlook Conference i torsdags och i fredags, som mest handlade om majs och sojabönor med vetet i skymundan, förutspår ett genomsnittpris på majs under marknadsföringsåret som börjar den första september 2014, på 390 cent per bushel (från 450 i år). För sojabönor förutspår USDA ett genomsnittligt pris på 965 cent (från 1270 i år). Priserna på december-majs ligger just nu på 464 cent och november-sojabönor på 1153.

Odlingsväder

Iskylan och snöstormarna i norra USA har avlöst varandra och en ny storm väntas om några dagar. Det finns en oro för torka längre söderut. I kartbilden nedanför ser vi avvikelsen från det normala i tvåveckorsprognosen enligt GFS-modellen. Som synes väntas mindre nederbörd än normalt i de för jordbruk viktigaste delstaterna i USA.

Odlingsväder

Trots det latenta hotet om torka i USA förutspår USA en hektarskörd på majs som är högre än vad som kan väntas rent statistiskt, inklusive trenden till högre hektarskörd alltså.

Västra Brasilien har fått – och väntas som vi ser av prognosbilden nedan, få mer nederbörd. Allt annat lika fördröjer det skörden av sojabönor i Mato Grosso, men är bra för sommargrödans start. Delstaten Minas Gerais, där kaffe odlas, väntas fortsätta få 40 – 90% av normal nederbörd. Södra delen av Brasilien väntas få upp till 3 gånger den normala nederbörden, med fokus på São Paulo och Paraná. Den främsta grödan i dessa delstater är nuförtiden sockerrör och i Paraná även sojabönor. Regnet kommer för sent för att påverka sojan där, som redan är torkskadad.

Odlingsväder

Ännu inte så uppmärksammat är den myckna nederbörd som fallit över stora delar av Indien. I den norra delen ligger Indiens centrum för sockerproduktionen. Rapporter därifrån säger att produktionen blir mindre, eftersom regnet försämrar kvaliteten på sockerrören i och med förseningarna.

Väder

EU har överlag bra väder med nederbörd något över det normala och så väntas det fortsätta. Vi ser inte ens speciellt mycket regn över England och dess massivt översvämmade Somerset Levels. Det har nu visat sig att översvämningarna där inte beror på regnet i sig, utan på att förra Labour-regeringen och Naturvårdsverket i England, i samarbete med WWF medvetet ville skapa våtmark och därmed förbjöd den sedvanliga muddringen av floden, tog bort pumpar och började vattenfylla landet redan i höstas, trots att det inte funnits våtmark generellt där sedan 1200-talet. Översvämningskatastrofen är alltså ”man made” i miljövårdande syfte och inte representativ för resten av England eller resten av EU. Istället är höstvetet i mycket gott skick i t ex Frankrike, som fått lika mycket nederbörd. Det kan tilläggas att endast 30% av arealen i Somerset Levels odlas, resten är betesmark. Påverkan på spannmålsmarknaden är noll.

Väder

Ett hot skulle kunna vara om ett La Niña utvecklade sig till norra halvklotet sommar. Som vi ser i ensembleprognosen från Australiens meteorologiska byrå, kan man vänta sig neutral ENSO. Risken är snarare större för El Niño framåt södra halvklotets vår. El Niño gör att det blir torrt i Australien och vått Nord- och Sydamerika. Medan La Niña har en korrelation med högre pris på spannmål och oljeväxter, har El Niño ingen sådan korrelation alls. Men det mest sannolika är just nu enligt prognosen, att det blir neutrala förhållanden.

Poma

Vete

Matifs novemberkontrakt har nått upp till 190 euro, vilket tidigare har utgjort en teknisk stödnivå och nu alltså kan vara en motståndsnivå. RSI (nedre delen av diagrammet) är nästan på ”överköpt” nivå, vilket antyder att uppgången kan ha kört slut på kraft.

Vetepris

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som steg under nästan hela veckan, men avslutade med ett relativt stort prisfall.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvor för vete

EU:s export har varit exceptionellt stark den här säsongen. Enligt EU:s statistik har 19.3 mt exporterats sedan säsongen började den 1 juli. Ett tidigare normalår skulle ligga på ungefär 12.5 mt så här års.

Vete

Oroligheterna i Ukraina verkar vara över, men det återstår att bilda en övergångsregering till dess val ska hållas i maj. Ordning, krediter, utsäde, drivmedel och gödsel ska fram för att vårbruket ska kunna starta i ett land som är bankrutt. Ryssland har stoppat köpen av Ukrainska statspapper (ett ryskt hjälpprogram) till dess oppositionen också lämnar in sina vapen, så allt är inte frid och fröjd i landet än. Höstvetet verkar dock må väldigt bra, precis som i EU, när det nu är på väg ur vintervilan.

Vid Outlook-konferensen angav USDA höstsådd areal till 57 mA, ner med 1.5 mA. Det var egentligen positiva nyheter, men vetepriset föll ändå ovanligt kraftigt på fredagen. USDA förutspådde att amerikanska lager stiger till 587 Mbu före skörden nästan år, jämfört med 558 Mbu som förutspås för den första juni i år. De väntar sig att produktionen stiger med 1.4% till 2.16 Bbu eftersom andelen skördad areal stiger. USA:s export väntas samtidigt falla med 11% till 1.05 Bbu från 1.175 Bbu i år. De förklarar detta med att Kanadas logistiska problem lättar när vädret tillåter och att Kanada tar allt mer exportefterfrågan. EU har hittills, som vi sett ovan, skördat stora framgångar på exportmarknaden.

Vi tror att prisuppgången stannar av i veckan som kommer och fortsätter med neutral rekommendation.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg 5 euro till 225 euro per ton – trots en starkare Euro.

Maltkorn

Majs

Vi noterade förra veckan att decemberkontraktet på majs blidat en så kallad ”triangelformation”. I veckan bröt marknaden den och steg, vilket är en teknisk köpsignal. I fredags föll dock marknaden efter att USDA presenterat en negativ framtid för majs vid sin Outlook Conference. Vi tycker att en del är märkligt och den känns väldigt världsfrånvänd med en prognos på majspriset på 390 cent i genomsnitt under kommande marknadsföringsår. Spekulantkollektivet håller inte heller med, eftersom de köpt tillbaka nästan 200,000 terminskontrakt de senaste månaderna. De är fortfarande netto korta marknaden, men bara med 20,000 kontrakt. Givet att inte priset går ner under stödlinjen, utan öppnar ungefär oförändrat på måndag, tror jag det är ett köptillfälle.

Majspris

USDA:s Outlook Conference gav följande prognos för majsmarknaden i USA. Hektarskörden stiger med 4.1% och ger en rekordskörd på 13.99 miljarder bushels. Det gör att utgående lager den 31 augusti 2015 blir 2.1 miljarder bushels, det största lagret sedan år 2005 och 43% högre än 1.48 miljarder som väntas bli utgående lager i år. Detta kommer enligt USDA att ge ett pris på 390 cent / bu i genomsnitt under 2014/15.

För att beräkna den här skörden har man använt sig av en yield / acre som ligger över den som ges av trenden för de senaste åren. Det är märkligt. Vi håller med om tendensen till lagerpåfyllnad och lägre pris. Det ges av demografiska faktorer och det faktum att produktionsökningen kommer ikapp efterfrågetakten, när den avtar av demografiska skäl. Men det är alltjämt torrt i USA och det är problem både i Ukraina och i Argentina.

Det finns mer som talar för en prisuppgång i majs. Etanolpriset (vit kurva) i diagrammet nedan, har stigit ganska kraftigt de senaste veckorna. Styrkan i etanolpriset är inte förvånande, mot bakgrund av det starkare råoljepriset. Etanol har de senaste fyra månaderna handlats till ett pris som ligger lägre än relationen till råolja de senaste fem åren. Trots uppgången i etanolpriset är prisrelationen (etanol/råolja) lägre än den var i fem år, fram till september förra året, när etanolpriset föll. En väl motiverad prisuppgång i etanol, talar alltså för ett högre pris på majs. Mot detta talar på lite längre sikt (12 månader), ett lägre råoljepris pga spridningen av fracking, samt Libyens och Irans återkomst som råoljeexportörer.

Majs

Sojabönor

Sojabönorna handlades upp i veckan på såväl stark export från USA som hög ”crush” i USA. CONAB justerade också ner skörden i Brasilien. Trots detta har tiden i praktiken runnit ut för skador på den Brasilianska skörden. 12% är redan skördat och takten accelererar nu enligt känt mönster. Tekniskt har priset kommit upp till ”gamla bottennoteringar” från perioden augusti till december. Det gör att 1150 nu är ett starkt motstånd. Man kan vänta sig att priset får problem att gå högre och att vi istället kan få en förlängning på fredagens svaga stängning.

Sojabönor

Sojamjölet håller sig kvar i intervallet 340 – 360 dollar per short ton. Nu är priset i den övre delen av intervallet, vilket säkerligen lockar fram säljare.

Sojamjöl

Sojaoljan testade återigen 40 dollar, men även den här gången var det säljarna som vann. Det är ett negativt tecken.

Sojaolja

Exportstatistiken (inspections) var lite lägre än veckan innan, men fortfarande på en mycket högre nivå än något år tidigare. Inga nya avbeställningar från Kina har gjorts i veckan.

Sojastatistik

USDA:s Outlook Conference prognosticerade en produktion på 3.55 miljarder bushels och en fördubbling av utgående lager nästa år till 285 miljoner bushels, upp från estimerade 150 miljoner i år. USDA angav en prognos för priset på sojabönor under 2014/15, på 965 cent i genomsnitt. För innevarande år estimerar de 1270 cent. USDA räknar med att sådd areal ökar med 3.9% till 79.5 mA.

I takt med att skörden av sojabönor fortskrider i olika delar av Brasilien, kommer bilder på små och russinliknande bönor via nätet. Sojaskörden i södra Brasilien är skadad eftersom det varit torrt där i fyra veckor, samtidigt som baljorna fylls i februari i den södra delen av landet. I Mato Grosso innebär det torra vädret endast att skörden kan gå snabbare. Södra Brasilien får som vi sett på odlingsvädret, rejält med nederbörd nu, men det är för sent för stora delar av sojan där.

Privata firmor har justerat ner skörden till ca 89 mt. Det är troligt att ytterligare nedjusteringar kommer. För bara drygt en månad sedan talade jordbruksministern om 95 mt, så det har gått fort utför i förväntningarna. Om skörden stannar på 89 mt, blir det ändå, trots allt, en mycket större skörd än förra årets.

Vi fortsätter med säljrekommendation på sojabönor.

Raps

November 2014-kontraktet på raps fortsatte stiga kraftigt i veckan som gick, pga oron för möjligheterna att importera oljefrön från Ukraina. Med helgens lösning på den politiska toppnivån, torde den värsta oron kunna stillas. Därmed inte sagt att det är slut på volatiliteten som krisen i Ukraina skapat. För novemberkontraket är 370 euro en teknisk motståndsnivå och det kan vara en nivå som säljare tycker är lämplig att sälja på.

Rapspris

Canolan i Winnipeg steg i veckan som gick, men prisrelationen till Matifs rapsfrö är fortfarande på rekordnivå. Skillnaden är, alldeles bortsett att det inte omedelbart går att köpa importera canola till EU pga GMO-problematiken. Frankrike har sin vana trogen, fattat ett preliminärt förbud mot all GMO inom landet.. Det problematiska med relativ-värde-positioner av typen ”köp raps, sälj canola” är att det är svårt att ta en stop-loss, eftersom en försämring för positionen innebär att skillnaden ser ännu mer attraktiv ut. Det är svårt att tänka sig att den här prisskillnaden inte skulle rätta till sig fram till november.

Rapsstatistik

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis av gammal skörd har halverats sedan oktober och föll i fredags ner från 11.70 euro per 100 Kg förra veckan till 11.40 i fredags, efter att ha varit nere på 10.80 tidigare i veckan.

Potatis

Kontraktet för den kommande skörden börjar nu handlas allt mer. Nedan ser vi kurdiagrammet för april 2015-kontraktet. Kontraktet fortsätter att handlas upp. För två veckor sedan låg det på 14.40, förra veckan på 14.50 och i fredags när börsen stängde, hade den nått 14.80 Euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

Lean hogs maj-kontrakt steg i veckan till 107 cent från förra veckans 104 cent. Efterfrågan i USA är stark, samtidigt som PED-virusets fortsatta spridning, som ännu inte nått kulmen, gör det svårt att möta efterfrågan. Priset får uppgiften att ransonera efterfrågan.

Grispris

Relationen mellan grispris och majspris har dragit iväg. Just nu säger den att efterfrågan på majs kan väntas öka, då ett attraktivt pris på gris leder till högre produktion och därmed högre foderefterfrågan. Så skulle det vara under normala förhållanden, men inte när antalet grisar inte kan öka, på grund av PED-viruset. På lite längre sikt kommer dock sjukdomen att bemästras och efterfrågan öka.

Gris

Spotkontraktet på EUREX Hogs har forsätter att handlas till bottennivåer på 1.51 Euro per kilo.

Hogs

Mjölk

Både smör och skummjölkspulver handlades till oförändrade terminspriser, i några fall ett par procent lägre i eurotermer, jämfört med förra veckan. Eftersom euron steg mot svenska kronor med ett par procent, blev det en liten prisuppgång i svenska kronor räknat.

Mjölkpris

Om vi jämför priset på majs (typiskt foder i USA) med USDA:s spotprisnotering för First Class Milk, ser vi att relationen mellan foderpris och mjölkpris nästan fördubblades från mitten av förra året. Om man tittar noggrant ser man också att mjölkpriset ser ut att följa majspriset med några månaders eftersläpning. Om man ska tro på detta, kan det komma en rekyl nedåt på mjölkpriset.

Milk

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som vi ser är genomsnittspriset som det är möjligt att säkra in över 4 kr både de närmaste sex månaderna och för det närmaste året.

Börsens köpkurs

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York tog, som vi förutspådde, ett nytt kliv uppåt i tisdags förra veckan. 17 cent är en teknisk motståndsnivå och det är möjligt att marknadens hausse tar en paus vid den här nivån.

Sockerpris

Gödsel

Urean fortsatte att rekylera tillbaka, men är alltjämt i stigande trend och bör få stöd på de här nivåerna.

Gödselpris
[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära