SEB Jordbruksprodukter, 24 februari 2014

Tendens för råvarorSEB - Prognoser på råvaror - CommodityEn kund till SEB har prissäkrat mjölk i kronor per kilo för första gången, basis Eurex terminer på SMP och smör. Marknadsläget är bra för det. Dels är priset på börsen högt och dels är skillnaden till det svenska avräkningspriset stor.

EURSEK har stigit från 8.82 för en vecka sedan till 8.97 i fredags, eller med nästan 2%. Det innebär att priset på jordbruksprodukter i svenska kronor gått upp med motsvarande nästan 4 euro på vetepriset och 8 öre på mjölkpriset.

Det har varit stora prisuppgångar på jordbruksprodukter, men mest på sådant som inte produceras i Sverige. Kaffepriset steg 20% på torkan i Brasilien och amerikanska Lean Hogs, de korta kontrakten, steg med 15% pga stark ekonomi och efterfrågan och att spridningen av PED-viruset inte nått kulmen än. Gammal skörd av havre rusade också, men även det är på den amerikanska marknaden. Majspriset steg, drivet av etanolpriset, som drev av oljepriset och sojaoljan steg samtidigt som palmoljan i Malaysia nådde årshögsta. På den här sidan Atlanten var det också en positiv vecka med prisuppgångar på 2% på det mesta.

USDA:s Outlook Conference i torsdags och i fredags, som mest handlade om majs och sojabönor med vetet i skymundan, förutspår ett genomsnittpris på majs under marknadsföringsåret som börjar den första september 2014, på 390 cent per bushel (från 450 i år). För sojabönor förutspår USDA ett genomsnittligt pris på 965 cent (från 1270 i år). Priserna på december-majs ligger just nu på 464 cent och november-sojabönor på 1153.

Odlingsväder

Iskylan och snöstormarna i norra USA har avlöst varandra och en ny storm väntas om några dagar. Det finns en oro för torka längre söderut. I kartbilden nedanför ser vi avvikelsen från det normala i tvåveckorsprognosen enligt GFS-modellen. Som synes väntas mindre nederbörd än normalt i de för jordbruk viktigaste delstaterna i USA.

Odlingsväder

Trots det latenta hotet om torka i USA förutspår USA en hektarskörd på majs som är högre än vad som kan väntas rent statistiskt, inklusive trenden till högre hektarskörd alltså.

Västra Brasilien har fått – och väntas som vi ser av prognosbilden nedan, få mer nederbörd. Allt annat lika fördröjer det skörden av sojabönor i Mato Grosso, men är bra för sommargrödans start. Delstaten Minas Gerais, där kaffe odlas, väntas fortsätta få 40 – 90% av normal nederbörd. Södra delen av Brasilien väntas få upp till 3 gånger den normala nederbörden, med fokus på São Paulo och Paraná. Den främsta grödan i dessa delstater är nuförtiden sockerrör och i Paraná även sojabönor. Regnet kommer för sent för att påverka sojan där, som redan är torkskadad.

Odlingsväder

Ännu inte så uppmärksammat är den myckna nederbörd som fallit över stora delar av Indien. I den norra delen ligger Indiens centrum för sockerproduktionen. Rapporter därifrån säger att produktionen blir mindre, eftersom regnet försämrar kvaliteten på sockerrören i och med förseningarna.

Väder

EU har överlag bra väder med nederbörd något över det normala och så väntas det fortsätta. Vi ser inte ens speciellt mycket regn över England och dess massivt översvämmade Somerset Levels. Det har nu visat sig att översvämningarna där inte beror på regnet i sig, utan på att förra Labour-regeringen och Naturvårdsverket i England, i samarbete med WWF medvetet ville skapa våtmark och därmed förbjöd den sedvanliga muddringen av floden, tog bort pumpar och började vattenfylla landet redan i höstas, trots att det inte funnits våtmark generellt där sedan 1200-talet. Översvämningskatastrofen är alltså ”man made” i miljövårdande syfte och inte representativ för resten av England eller resten av EU. Istället är höstvetet i mycket gott skick i t ex Frankrike, som fått lika mycket nederbörd. Det kan tilläggas att endast 30% av arealen i Somerset Levels odlas, resten är betesmark. Påverkan på spannmålsmarknaden är noll.

Väder

Ett hot skulle kunna vara om ett La Niña utvecklade sig till norra halvklotet sommar. Som vi ser i ensembleprognosen från Australiens meteorologiska byrå, kan man vänta sig neutral ENSO. Risken är snarare större för El Niño framåt södra halvklotets vår. El Niño gör att det blir torrt i Australien och vått Nord- och Sydamerika. Medan La Niña har en korrelation med högre pris på spannmål och oljeväxter, har El Niño ingen sådan korrelation alls. Men det mest sannolika är just nu enligt prognosen, att det blir neutrala förhållanden.

Poma

Vete

Matifs novemberkontrakt har nått upp till 190 euro, vilket tidigare har utgjort en teknisk stödnivå och nu alltså kan vara en motståndsnivå. RSI (nedre delen av diagrammet) är nästan på ”överköpt” nivå, vilket antyder att uppgången kan ha kört slut på kraft.

Vetepris

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som steg under nästan hela veckan, men avslutade med ett relativt stort prisfall.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvor för vete

EU:s export har varit exceptionellt stark den här säsongen. Enligt EU:s statistik har 19.3 mt exporterats sedan säsongen började den 1 juli. Ett tidigare normalår skulle ligga på ungefär 12.5 mt så här års.

Vete

Oroligheterna i Ukraina verkar vara över, men det återstår att bilda en övergångsregering till dess val ska hållas i maj. Ordning, krediter, utsäde, drivmedel och gödsel ska fram för att vårbruket ska kunna starta i ett land som är bankrutt. Ryssland har stoppat köpen av Ukrainska statspapper (ett ryskt hjälpprogram) till dess oppositionen också lämnar in sina vapen, så allt är inte frid och fröjd i landet än. Höstvetet verkar dock må väldigt bra, precis som i EU, när det nu är på väg ur vintervilan.

Vid Outlook-konferensen angav USDA höstsådd areal till 57 mA, ner med 1.5 mA. Det var egentligen positiva nyheter, men vetepriset föll ändå ovanligt kraftigt på fredagen. USDA förutspådde att amerikanska lager stiger till 587 Mbu före skörden nästan år, jämfört med 558 Mbu som förutspås för den första juni i år. De väntar sig att produktionen stiger med 1.4% till 2.16 Bbu eftersom andelen skördad areal stiger. USA:s export väntas samtidigt falla med 11% till 1.05 Bbu från 1.175 Bbu i år. De förklarar detta med att Kanadas logistiska problem lättar när vädret tillåter och att Kanada tar allt mer exportefterfrågan. EU har hittills, som vi sett ovan, skördat stora framgångar på exportmarknaden.

Vi tror att prisuppgången stannar av i veckan som kommer och fortsätter med neutral rekommendation.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg 5 euro till 225 euro per ton – trots en starkare Euro.

Maltkorn

Majs

Vi noterade förra veckan att decemberkontraktet på majs blidat en så kallad ”triangelformation”. I veckan bröt marknaden den och steg, vilket är en teknisk köpsignal. I fredags föll dock marknaden efter att USDA presenterat en negativ framtid för majs vid sin Outlook Conference. Vi tycker att en del är märkligt och den känns väldigt världsfrånvänd med en prognos på majspriset på 390 cent i genomsnitt under kommande marknadsföringsår. Spekulantkollektivet håller inte heller med, eftersom de köpt tillbaka nästan 200,000 terminskontrakt de senaste månaderna. De är fortfarande netto korta marknaden, men bara med 20,000 kontrakt. Givet att inte priset går ner under stödlinjen, utan öppnar ungefär oförändrat på måndag, tror jag det är ett köptillfälle.

Majspris

USDA:s Outlook Conference gav följande prognos för majsmarknaden i USA. Hektarskörden stiger med 4.1% och ger en rekordskörd på 13.99 miljarder bushels. Det gör att utgående lager den 31 augusti 2015 blir 2.1 miljarder bushels, det största lagret sedan år 2005 och 43% högre än 1.48 miljarder som väntas bli utgående lager i år. Detta kommer enligt USDA att ge ett pris på 390 cent / bu i genomsnitt under 2014/15.

För att beräkna den här skörden har man använt sig av en yield / acre som ligger över den som ges av trenden för de senaste åren. Det är märkligt. Vi håller med om tendensen till lagerpåfyllnad och lägre pris. Det ges av demografiska faktorer och det faktum att produktionsökningen kommer ikapp efterfrågetakten, när den avtar av demografiska skäl. Men det är alltjämt torrt i USA och det är problem både i Ukraina och i Argentina.

Det finns mer som talar för en prisuppgång i majs. Etanolpriset (vit kurva) i diagrammet nedan, har stigit ganska kraftigt de senaste veckorna. Styrkan i etanolpriset är inte förvånande, mot bakgrund av det starkare råoljepriset. Etanol har de senaste fyra månaderna handlats till ett pris som ligger lägre än relationen till råolja de senaste fem åren. Trots uppgången i etanolpriset är prisrelationen (etanol/råolja) lägre än den var i fem år, fram till september förra året, när etanolpriset föll. En väl motiverad prisuppgång i etanol, talar alltså för ett högre pris på majs. Mot detta talar på lite längre sikt (12 månader), ett lägre råoljepris pga spridningen av fracking, samt Libyens och Irans återkomst som råoljeexportörer.

Majs

Sojabönor

Sojabönorna handlades upp i veckan på såväl stark export från USA som hög ”crush” i USA. CONAB justerade också ner skörden i Brasilien. Trots detta har tiden i praktiken runnit ut för skador på den Brasilianska skörden. 12% är redan skördat och takten accelererar nu enligt känt mönster. Tekniskt har priset kommit upp till ”gamla bottennoteringar” från perioden augusti till december. Det gör att 1150 nu är ett starkt motstånd. Man kan vänta sig att priset får problem att gå högre och att vi istället kan få en förlängning på fredagens svaga stängning.

Sojabönor

Sojamjölet håller sig kvar i intervallet 340 – 360 dollar per short ton. Nu är priset i den övre delen av intervallet, vilket säkerligen lockar fram säljare.

Sojamjöl

Sojaoljan testade återigen 40 dollar, men även den här gången var det säljarna som vann. Det är ett negativt tecken.

Sojaolja

Exportstatistiken (inspections) var lite lägre än veckan innan, men fortfarande på en mycket högre nivå än något år tidigare. Inga nya avbeställningar från Kina har gjorts i veckan.

Sojastatistik

USDA:s Outlook Conference prognosticerade en produktion på 3.55 miljarder bushels och en fördubbling av utgående lager nästa år till 285 miljoner bushels, upp från estimerade 150 miljoner i år. USDA angav en prognos för priset på sojabönor under 2014/15, på 965 cent i genomsnitt. För innevarande år estimerar de 1270 cent. USDA räknar med att sådd areal ökar med 3.9% till 79.5 mA.

I takt med att skörden av sojabönor fortskrider i olika delar av Brasilien, kommer bilder på små och russinliknande bönor via nätet. Sojaskörden i södra Brasilien är skadad eftersom det varit torrt där i fyra veckor, samtidigt som baljorna fylls i februari i den södra delen av landet. I Mato Grosso innebär det torra vädret endast att skörden kan gå snabbare. Södra Brasilien får som vi sett på odlingsvädret, rejält med nederbörd nu, men det är för sent för stora delar av sojan där.

Privata firmor har justerat ner skörden till ca 89 mt. Det är troligt att ytterligare nedjusteringar kommer. För bara drygt en månad sedan talade jordbruksministern om 95 mt, så det har gått fort utför i förväntningarna. Om skörden stannar på 89 mt, blir det ändå, trots allt, en mycket större skörd än förra årets.

Vi fortsätter med säljrekommendation på sojabönor.

Raps

November 2014-kontraktet på raps fortsatte stiga kraftigt i veckan som gick, pga oron för möjligheterna att importera oljefrön från Ukraina. Med helgens lösning på den politiska toppnivån, torde den värsta oron kunna stillas. Därmed inte sagt att det är slut på volatiliteten som krisen i Ukraina skapat. För novemberkontraket är 370 euro en teknisk motståndsnivå och det kan vara en nivå som säljare tycker är lämplig att sälja på.

Rapspris

Canolan i Winnipeg steg i veckan som gick, men prisrelationen till Matifs rapsfrö är fortfarande på rekordnivå. Skillnaden är, alldeles bortsett att det inte omedelbart går att köpa importera canola till EU pga GMO-problematiken. Frankrike har sin vana trogen, fattat ett preliminärt förbud mot all GMO inom landet.. Det problematiska med relativ-värde-positioner av typen ”köp raps, sälj canola” är att det är svårt att ta en stop-loss, eftersom en försämring för positionen innebär att skillnaden ser ännu mer attraktiv ut. Det är svårt att tänka sig att den här prisskillnaden inte skulle rätta till sig fram till november.

Rapsstatistik

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis av gammal skörd har halverats sedan oktober och föll i fredags ner från 11.70 euro per 100 Kg förra veckan till 11.40 i fredags, efter att ha varit nere på 10.80 tidigare i veckan.

Potatis

Kontraktet för den kommande skörden börjar nu handlas allt mer. Nedan ser vi kurdiagrammet för april 2015-kontraktet. Kontraktet fortsätter att handlas upp. För två veckor sedan låg det på 14.40, förra veckan på 14.50 och i fredags när börsen stängde, hade den nått 14.80 Euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

Lean hogs maj-kontrakt steg i veckan till 107 cent från förra veckans 104 cent. Efterfrågan i USA är stark, samtidigt som PED-virusets fortsatta spridning, som ännu inte nått kulmen, gör det svårt att möta efterfrågan. Priset får uppgiften att ransonera efterfrågan.

Grispris

Relationen mellan grispris och majspris har dragit iväg. Just nu säger den att efterfrågan på majs kan väntas öka, då ett attraktivt pris på gris leder till högre produktion och därmed högre foderefterfrågan. Så skulle det vara under normala förhållanden, men inte när antalet grisar inte kan öka, på grund av PED-viruset. På lite längre sikt kommer dock sjukdomen att bemästras och efterfrågan öka.

Gris

Spotkontraktet på EUREX Hogs har forsätter att handlas till bottennivåer på 1.51 Euro per kilo.

Hogs

Mjölk

Både smör och skummjölkspulver handlades till oförändrade terminspriser, i några fall ett par procent lägre i eurotermer, jämfört med förra veckan. Eftersom euron steg mot svenska kronor med ett par procent, blev det en liten prisuppgång i svenska kronor räknat.

Mjölkpris

Om vi jämför priset på majs (typiskt foder i USA) med USDA:s spotprisnotering för First Class Milk, ser vi att relationen mellan foderpris och mjölkpris nästan fördubblades från mitten av förra året. Om man tittar noggrant ser man också att mjölkpriset ser ut att följa majspriset med några månaders eftersläpning. Om man ska tro på detta, kan det komma en rekyl nedåt på mjölkpriset.

Milk

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som vi ser är genomsnittspriset som det är möjligt att säkra in över 4 kr både de närmaste sex månaderna och för det närmaste året.

Börsens köpkurs

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York tog, som vi förutspådde, ett nytt kliv uppåt i tisdags förra veckan. 17 cent är en teknisk motståndsnivå och det är möjligt att marknadens hausse tar en paus vid den här nivån.

Sockerpris

Gödsel

Urean fortsatte att rekylera tillbaka, men är alltjämt i stigande trend och bör få stöd på de här nivåerna.

Gödselpris

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top