Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Den senaste veckan har priserna inte rört sig mycket. Även orderflödet har varit lugnare. Folk verkar ha stannat upp och funderat på vad som kommer att hända härnäst. På fredag nästa vecka publicerar USDA augustis WASDE-rapport. Kanske kommer det att vara lugnt fram tills den rapporten ger mer vägledning.

Vi fortsätter att ha en vy om högre priser på vete, maltkorn, majs, och sojabönor. Priset på socker står och väger, vid ett vägskäl, kan man säga.

Odlingsväder

Bilder på det varma vädret i Ryssland och Svartahavsområdet börjar komma ut nu. Nedan ser vi en kartbild publicerad av Martell Crop Projections.

Karta över väder i Europa och Asien

Karta över vete i Ryssland - USDA

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Southern Oscillation Index - 30 dagar

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño.

ENSO - NINO34

Eurokrisen

Vad som sker i EU är att det finns en social acceptans att banker tas över av staten därför att man inte vill uppleva obehaget av att bankerna går under var och en för sig, Detta gör att det är rimligt att anta att staternas i fråga egentliga skulder är deras egen statsskuld + bankernas skulder. När man studerar den typen av skuldberg i förhållande till de här ländernas skatteintäkter, får man en skrämmande bild. Än så länge försöker man skjuta upp det oundvikliga. ECB:s satsning på att få ner räntorna i Spanien är det senaste och främsta exemplet på detta. Vi ser nedan hur räntorna har på deras tioårs statsobligation har fallit från 7.75 till 6.68. Förmodligen får vi se räntemarknaden ta ett nytt kliv uppåt inom kort. Skuldberg av den här storleken blir man av med genom att inte betala (skuldnedskrivning / konkurs) eller genom att betala med nytryckta pengar (inflation).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Spanish Government Generic Bonds

Inköpschefsindex, PMI, för de stora ekonomierna har sjunkit stadigt det senaste året. Tysklands PMI för tillverkningsindustrin ligger nu under Frankrikes, på 43 mot 43.4. Eurozonen ligger på 44. Storbritannien har bromsat in fort de senaste tre månaderna och har sjunkit från 50.2 i april till 45.4 i juli. USA har halkat under 50. Endast Kina ligger över 50. Gårdagens kinesiska PMI kom in på 50.1, vilket är en tiondel lägre än i juni (50.2). PMI anses vara en ”ledande indikator” för ekonomins utveckling.

PMI år 2005 till 2012

PMI, som är en ledande indikator, är för Eurozonen på samma nivå som månaden före Lehmankraschen 2008.

Vete

Matifvetet med novemberleverans nådde upp till 271.50 den 19 juli, men har sedan dess rekylerat ner till 257.25 euro i skrivande stund. Det är en nedgång med undefär 2.5 euro sedan förra veckobrevet. Frågan är om det här är en konsolidering inför vidare uppgång eller en toppnivå? Vi tror att marknaden kan komma att röra sig sidledes ännu en liten tid, men att priset sedan kommer att gå ännu högre.

Veteprise - Utveckling under 1 år

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan. Den globala produktionen av vete 2012/13 beräknas uppgå till 665 mt, vilket är oförändrat från tidigare prognos men lägre än förra årets 696 mt. Prognosen för veteproduktionen i Ryssland och Kazakstan justeras ned med 4 mt till 45 mt respektive 3 mt till 12 mt, medan utsikterna för produktionen i Kina och Indien justeras upp. Globala vete lager i slutet på säsongen 2012/13 justeras upp med 1 mt till 183 mt, vilket dock kvarstår som ett fyra-årslägsta. Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Dollarn stärks hela tiden mot euron, som faller stadigt i takt med att euroland blir mindre värt. Därför tyngs prisutvecklingen i cent mer än på Matif. På den punkten, betänk också att eurons fall gör att jordbruksmarken faller i pris i dessa länder; kostnaden rent allmänt utom för drivmedel och gödsel, för att producera spannmål sjunker.

Vetetermin - Priset skjuter i höjden

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Det är på terminer med kort löptid vi sett att priset gått ner. De längre terminspriserna är i praktiken oförändrade. Det är naturligt eftersom det är den här skörden just nu, som är föremål för osäkerhet om hur stor den blir.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetepriset på Matif och Chicago senaste veckan

Vi ser i terminskurvorna ovan att Chicago fortfarande ligger över Matif för alla löptider. Ska man prissäkra framåt i tiden ger Chicago alltså ett högre pris än Matif.

Antalet artiklar på global basis som handlar om wheat+export+ban minskade den senaste veckan till 70 artiklar. Förra veckan var det 102 artiklar.

Sentiment - Nyheter påverkar vetepriset

Vi ser att när det blir populärt att prata om wheat+export+ban i nyheterna, stiger vetepriset mot riktigt höga höjder. En panel av indiska (delstats) ministrar träffades i tisdags för att diskutera torkan i landet. De värst drabbade områdena är Punjab, Haryana, Karnataka och delar av Maharashtra och Gujarat. Andra delar av landet har fått för mycket nederbörd och istället drabbats av översvämningar. Punjab och Haryana är stora producenter av ris, medan de västra delstaterna Maharashtra och Gujarat är betydande producenter av oljeväxter och bomull.

Prognoser på jordbruksråvarorCentralbanken har också precis sänkt landets tillväxtprognos pga torkan. De åtgärder som ministrarna beslutade sig för var att öka stödet för dieselkonsumtion för jordbrukare, ökade stödet för utsäde. Man tog också bort importskatten på proteinmjöl. Man hade nämnt att man skulle diskutera att införa begränsningar i terminshandeln innan mötet, men detta gjorde man alltså inte. Skörden av linser, etc väntas bli avsevärt lägre i år än förra året, men landet har betydande lager sedan rekordskörden år 2007.

I Ryssland har den södra Krasnodar-regionen, en av få som nu är klara, skördat ca 5 mt spannmål, ungefär en tredjedel av förra årets skörd. På vissa ställen i västra Sibirien och Ural har temperaturen inte gått under 30 grader på över en månad, vilket också har lett till skogsbränder. Även om den ryska torkan är långt ifrån lika allvarlig som den i USA, har den extrema värmen fått landets jordbruksministerium att förra månaden sänka sin prognos för produktionen av spannmål till 80 mt, en minskning med 15 procent från förra året. I måndags sänkte Federal Metereorological and Environmental Monitoring Service sin prognos till 77 mt från 80 mt, något som förväntas följas av jordbruksministeriet. Ryssland behöver ca 72 mt spannmål för inhemska behov, och exporterar i allmänhet det som blir över. Oron över att Ryssland ska inför exportförbud eller exportrestriktioner kvarstår, men skulle kunna vara något som blir svårare för landet att införa i och med Rysslands inträde i WTO där reglerna för den globala handeln begränsar sådana genomföranden.

En nybildad kommission för tryggad livsmedelsförsöjning, som leds av Rysslands vice premiärminister Arkady Dvorkovich, kommer att träffas den 8 augusti för att diskutera spannmålssituationen i Ryssland.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Som ett resultat av det mycket torra vädret i vissa delar av Kazakstan förväntas landets spannmålsproduktion 2012 att sjunka kraftigt till drygt hälften av fjolårets rekordnivå. Men trots kraftigt minskad produktion, kommer sannolikt välfyllda lager att tillåta fortsatta höga exportvolymer under 2012/13. Per den 1 juli 2012 uppgick spannmåls-lagren till 9.8 mt, varav 9.4 mt vete.

Stora lager av vete - Diagram

Produktionen av vete förväntas sjunka till 12 mt, jämfört med rekordet på nästan 23 mt under 2011. Medan spannmålsarealen kvarstår stadigt på 16.3 miljoner hektar, ser man däremot betydande förändringar mellan grödor. Arealen för vete har sjunkit med 2%, medan den totala arealen för korn har ökat kraftigt med 140 000 hektar till 1.8 miljoner hektar med den största ökningen i de nordliga regionerna.

Torka i vissa norra delar av Buenos Aires, den provins där mer än hälften av all vete produceras, och i södra Cordoba provinsen i Argentina har börjat påverka 2012/13 års gröda, där lantbrukarna ännu inte är klara med sådden. Landet är världens 6:e största vete exportör och den största leverantören till grannlandet Brasilien. Regeringen uppskattar att landets lantbrukare kommer att så 3.8 miljoner hektar med grödan denna säsong, en minskning från 4.6 miljoner hektar förra säsongen. I förra veckan hade lantbrukarna sått 88% av den estimerade arealen, upp 9% från veckan innan. BAGE estimerar landets vete areal till 3,6 miljoner hektar och USDA beräknar Argentinas veteproduktion till 12 mt under 2012/13, en minskning från 14.5 mt förra säsongen.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar över stödet på 260 euro. Så länge priset håller sig över den nivån tror vi att man bör avvakta med att sälja för att se om priset kan gå högre.

Prisutveckling på maltkorn 1 år

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, har fortsatt att röta sig i det prisintervall vi skrivit om tidigare, mellan 14 och 16 euro per deciton. Om priset går utanför intervallet är det en signal om att priset kan dra iväg, men så länge priset håller sig inom intervallet är 16 = högt pris och 14 = billigt pris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på potatis - 1 år

Majs

Priset på decembermajs ligger nu kring 800 cent. Jämna siffror brukar dra till sig mycket handel, eftersom det är psykologiskt lättare för folk att lägga en order på ”800 cent”, än t ex ”792.25”. 800 cent är alltså ett motstånd. Det har gått mycket fort att handla upp priset och någon slags rekyl eller konsolidering ”borde” kunna äga rum.

Prisutveckling på majs - 1 år

Nedan ser vi den av USDA enligt WASDE-rapporterna väntade avkastningen i bushels per acre i USA.

Majs - Avkastning - Bushels per acre

Som vi ser är trenden stadigt uppåtriktad och Monsanto, t ex förutspår att det kommer att vara normalt med 300 bushels per acre år 2030. Längs vägarna i ”corn belt” kan man se skyltar som den reklamskylt vi ser nedanför:

300-bushel corn

Crop conditions rapporterades i måndags kväll som 24% av majsskörden i good eller excellent condition. Detta fick priserna naturligtvis att stiga ännu mer. Studerar vi förhållandet mellan crop condition och majspris ser vi att korrelationen över tiden mellan förändringar i crop condition och majspris är kraftigt negativ, som den borde vara. Vi ser detta nedan, med de faktiska noteringarna i den övre delen och korrelationen dem emellan i den nedre.

Korrelation mellan crop condition och majspris

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och sänkte sin prognos kraftigt för den globala majsproduktionen 2012/13, med hänvisning till den värsta amerikanska torkan sedan 1956, och estimerar samtidigt att majslagren kommer att sjunka till ett sex-års-lägsta i slutet av säsongen. Den globala majsproduktionen beräknas nu uppgå till 864 mt, en nedjustering med 53 mt från tidigare prognos, vilket också är lägre än föregående säsongs 870 mt. Majsproduktionen i USA justeras ned med 50 mt till 300 mt, vilket är lägre än USDA’s senaste estimat på 329.5 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Estimat från International Grains Council

Sojabönor

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan (se tabellen ovan). Prognosen för den globala produktionen av sojabönor förväntas återhämta sig kraftigt under 2012/13, med en uppgång på 9% på årsbasis till 259 mt, även om prognosen hänger på en stark återhämtning av produktionen i Sydamerika där sådden börjar i fjärde kvartalet 2012. Däremot så justeras produktionen i USA ned med 8.3 mt till 79 mt. Nedan ser vi kursgrafen för november-bönorna. Vi ser att pristrenden är obruten uppåtriktad.

Diagram över prisutveckling på sojabönor under 2 år

Nedan ser vi sojabönsodlarnas situation i USA. Det är ovanligt stora arealer som är i poor eller very poor condition. Andelen har ökat med 2%-enheter sedan förra veckan.

Situationen för odlarna av sojabönor i USA

Celeres rapport visar att 41% av den brasilianska sojabönsskörden för 2012/13 har sålts, jämfört med 39% förra veckan och jämfört med 10% för ett år sedan. 97% av skörden 2011/12 har sålts, oförändrat från förra veckan och jämfört med 79% för ett år sedan.

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 euro fungerar som ett starkt stöd. Skulle den nivån brytas finns nästa stöd på 480 euro.

Utveckling på rapspriset under 2 år

Oil World höjer sin prognos för EU’s rapsproduktion, för andra gången på två veckor, till åtminstone 19.0 mt från tidigare 18.2 mt. Det blöta vårvädret har gynnat grödorna hos de ledande rapsproducenterna i Europa och den förväntade ökade avkastningen har justerats upp framförallt i Tyskland där produktionen beräknas uppgå till ca 4.9-5.0 mt och skörden där är nu avklarad till 20-25%. Produktionen i Frankrike beräknas uppgå till 5.4-5.5 mt, jämfört med förra årets 5.37 mt, utifrån en avkastning på 3.4-3.5 ton per hektar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Storbritannien däremot förväntas en minskning med 100 000 ton från förra årets rekordskörd på 2.7 mt, trots ökad sådd, men det är fortfarande oklart hur de senaste tidens kraftiga regn kommer att påverka grödorna. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet har etablerat ett bekräftat stödområde på 76 – 77 cent. Med högre foderkostnader och den minskande lönsamheten för grisproducenterna bör det finnas utsikter för ett högre pris på lean hogs.

Prisutveckling på gris - Diagram över 2 år

Mjölk

Mjölkpriset drivs naturligtvis upp pga av torkan i USA och Ryssland, som även drabbar höproduktionen. Priset på skimmed milk powder på tyska börsen har fått från 1950 i maj till 2275 euro per ton idag, som vi ser i diagrammet för priset på spotkontraktet på tyska Eurex nedan.

Samtidigt kunde vi läsa på ATL.nu igår att Arla sänkt avräkningspriset till mjölbönder med motivationen ”Det är mycket, mycket mjölk i marknaden just nu och det pressar priserna hos alla bolag”.

Prisutveckling på skimmed milk powder

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölkpriset på börsen i USA

Socker

Priset på socker ligger fortfarande och balanserar: antingen bryts stödet och då för vi troligtvis en större prisnedgång mot 19 cent. – Eller så bryts motståndet som nu ligger på ca 23 cent, och då får vi antagligen en prisuppgång till 26 cent i första hand, kanske ännu mer.

Priset på socker ligger och balanserar

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära