Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 augusti 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Den senaste veckan har priserna inte rört sig mycket. Även orderflödet har varit lugnare. Folk verkar ha stannat upp och funderat på vad som kommer att hända härnäst. På fredag nästa vecka publicerar USDA augustis WASDE-rapport. Kanske kommer det att vara lugnt fram tills den rapporten ger mer vägledning.

Vi fortsätter att ha en vy om högre priser på vete, maltkorn, majs, och sojabönor. Priset på socker står och väger, vid ett vägskäl, kan man säga.

Odlingsväder

Bilder på det varma vädret i Ryssland och Svartahavsområdet börjar komma ut nu. Nedan ser vi en kartbild publicerad av Martell Crop Projections.

Karta över väder i Europa och Asien

Karta över vete i Ryssland - USDA

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Southern Oscillation Index - 30 dagar

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño.

ENSO - NINO34

Eurokrisen

Vad som sker i EU är att det finns en social acceptans att banker tas över av staten därför att man inte vill uppleva obehaget av att bankerna går under var och en för sig, Detta gör att det är rimligt att anta att staternas i fråga egentliga skulder är deras egen statsskuld + bankernas skulder. När man studerar den typen av skuldberg i förhållande till de här ländernas skatteintäkter, får man en skrämmande bild. Än så länge försöker man skjuta upp det oundvikliga. ECB:s satsning på att få ner räntorna i Spanien är det senaste och främsta exemplet på detta. Vi ser nedan hur räntorna har på deras tioårs statsobligation har fallit från 7.75 till 6.68. Förmodligen får vi se räntemarknaden ta ett nytt kliv uppåt inom kort. Skuldberg av den här storleken blir man av med genom att inte betala (skuldnedskrivning / konkurs) eller genom att betala med nytryckta pengar (inflation).

Spanish Government Generic Bonds

Inköpschefsindex, PMI, för de stora ekonomierna har sjunkit stadigt det senaste året. Tysklands PMI för tillverkningsindustrin ligger nu under Frankrikes, på 43 mot 43.4. Eurozonen ligger på 44. Storbritannien har bromsat in fort de senaste tre månaderna och har sjunkit från 50.2 i april till 45.4 i juli. USA har halkat under 50. Endast Kina ligger över 50. Gårdagens kinesiska PMI kom in på 50.1, vilket är en tiondel lägre än i juni (50.2). PMI anses vara en ”ledande indikator” för ekonomins utveckling.

PMI år 2005 till 2012

PMI, som är en ledande indikator, är för Eurozonen på samma nivå som månaden före Lehmankraschen 2008.

Vete

Matifvetet med novemberleverans nådde upp till 271.50 den 19 juli, men har sedan dess rekylerat ner till 257.25 euro i skrivande stund. Det är en nedgång med undefär 2.5 euro sedan förra veckobrevet. Frågan är om det här är en konsolidering inför vidare uppgång eller en toppnivå? Vi tror att marknaden kan komma att röra sig sidledes ännu en liten tid, men att priset sedan kommer att gå ännu högre.

Veteprise - Utveckling under 1 år

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan. Den globala produktionen av vete 2012/13 beräknas uppgå till 665 mt, vilket är oförändrat från tidigare prognos men lägre än förra årets 696 mt. Prognosen för veteproduktionen i Ryssland och Kazakstan justeras ned med 4 mt till 45 mt respektive 3 mt till 12 mt, medan utsikterna för produktionen i Kina och Indien justeras upp. Globala vete lager i slutet på säsongen 2012/13 justeras upp med 1 mt till 183 mt, vilket dock kvarstår som ett fyra-årslägsta. Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Dollarn stärks hela tiden mot euron, som faller stadigt i takt med att euroland blir mindre värt. Därför tyngs prisutvecklingen i cent mer än på Matif. På den punkten, betänk också att eurons fall gör att jordbruksmarken faller i pris i dessa länder; kostnaden rent allmänt utom för drivmedel och gödsel, för att producera spannmål sjunker.

Vetetermin - Priset skjuter i höjden

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Det är på terminer med kort löptid vi sett att priset gått ner. De längre terminspriserna är i praktiken oförändrade. Det är naturligt eftersom det är den här skörden just nu, som är föremål för osäkerhet om hur stor den blir.

Vetepriset på Matif och Chicago senaste veckan

Vi ser i terminskurvorna ovan att Chicago fortfarande ligger över Matif för alla löptider. Ska man prissäkra framåt i tiden ger Chicago alltså ett högre pris än Matif.

Antalet artiklar på global basis som handlar om wheat+export+ban minskade den senaste veckan till 70 artiklar. Förra veckan var det 102 artiklar.

Sentiment - Nyheter påverkar vetepriset

Vi ser att när det blir populärt att prata om wheat+export+ban i nyheterna, stiger vetepriset mot riktigt höga höjder. En panel av indiska (delstats) ministrar träffades i tisdags för att diskutera torkan i landet. De värst drabbade områdena är Punjab, Haryana, Karnataka och delar av Maharashtra och Gujarat. Andra delar av landet har fått för mycket nederbörd och istället drabbats av översvämningar. Punjab och Haryana är stora producenter av ris, medan de västra delstaterna Maharashtra och Gujarat är betydande producenter av oljeväxter och bomull.

Prognoser på jordbruksråvarorCentralbanken har också precis sänkt landets tillväxtprognos pga torkan. De åtgärder som ministrarna beslutade sig för var att öka stödet för dieselkonsumtion för jordbrukare, ökade stödet för utsäde. Man tog också bort importskatten på proteinmjöl. Man hade nämnt att man skulle diskutera att införa begränsningar i terminshandeln innan mötet, men detta gjorde man alltså inte. Skörden av linser, etc väntas bli avsevärt lägre i år än förra året, men landet har betydande lager sedan rekordskörden år 2007.

I Ryssland har den södra Krasnodar-regionen, en av få som nu är klara, skördat ca 5 mt spannmål, ungefär en tredjedel av förra årets skörd. På vissa ställen i västra Sibirien och Ural har temperaturen inte gått under 30 grader på över en månad, vilket också har lett till skogsbränder. Även om den ryska torkan är långt ifrån lika allvarlig som den i USA, har den extrema värmen fått landets jordbruksministerium att förra månaden sänka sin prognos för produktionen av spannmål till 80 mt, en minskning med 15 procent från förra året. I måndags sänkte Federal Metereorological and Environmental Monitoring Service sin prognos till 77 mt från 80 mt, något som förväntas följas av jordbruksministeriet. Ryssland behöver ca 72 mt spannmål för inhemska behov, och exporterar i allmänhet det som blir över. Oron över att Ryssland ska inför exportförbud eller exportrestriktioner kvarstår, men skulle kunna vara något som blir svårare för landet att införa i och med Rysslands inträde i WTO där reglerna för den globala handeln begränsar sådana genomföranden.

En nybildad kommission för tryggad livsmedelsförsöjning, som leds av Rysslands vice premiärminister Arkady Dvorkovich, kommer att träffas den 8 augusti för att diskutera spannmålssituationen i Ryssland.

Som ett resultat av det mycket torra vädret i vissa delar av Kazakstan förväntas landets spannmålsproduktion 2012 att sjunka kraftigt till drygt hälften av fjolårets rekordnivå. Men trots kraftigt minskad produktion, kommer sannolikt välfyllda lager att tillåta fortsatta höga exportvolymer under 2012/13. Per den 1 juli 2012 uppgick spannmåls-lagren till 9.8 mt, varav 9.4 mt vete.

Stora lager av vete - Diagram

Produktionen av vete förväntas sjunka till 12 mt, jämfört med rekordet på nästan 23 mt under 2011. Medan spannmålsarealen kvarstår stadigt på 16.3 miljoner hektar, ser man däremot betydande förändringar mellan grödor. Arealen för vete har sjunkit med 2%, medan den totala arealen för korn har ökat kraftigt med 140 000 hektar till 1.8 miljoner hektar med den största ökningen i de nordliga regionerna.

Torka i vissa norra delar av Buenos Aires, den provins där mer än hälften av all vete produceras, och i södra Cordoba provinsen i Argentina har börjat påverka 2012/13 års gröda, där lantbrukarna ännu inte är klara med sådden. Landet är världens 6:e största vete exportör och den största leverantören till grannlandet Brasilien. Regeringen uppskattar att landets lantbrukare kommer att så 3.8 miljoner hektar med grödan denna säsong, en minskning från 4.6 miljoner hektar förra säsongen. I förra veckan hade lantbrukarna sått 88% av den estimerade arealen, upp 9% från veckan innan. BAGE estimerar landets vete areal till 3,6 miljoner hektar och USDA beräknar Argentinas veteproduktion till 12 mt under 2012/13, en minskning från 14.5 mt förra säsongen.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar över stödet på 260 euro. Så länge priset håller sig över den nivån tror vi att man bör avvakta med att sälja för att se om priset kan gå högre.

Prisutveckling på maltkorn 1 år

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, har fortsatt att röta sig i det prisintervall vi skrivit om tidigare, mellan 14 och 16 euro per deciton. Om priset går utanför intervallet är det en signal om att priset kan dra iväg, men så länge priset håller sig inom intervallet är 16 = högt pris och 14 = billigt pris.

Prisutveckling på potatis - 1 år

Majs

Priset på decembermajs ligger nu kring 800 cent. Jämna siffror brukar dra till sig mycket handel, eftersom det är psykologiskt lättare för folk att lägga en order på ”800 cent”, än t ex ”792.25”. 800 cent är alltså ett motstånd. Det har gått mycket fort att handla upp priset och någon slags rekyl eller konsolidering ”borde” kunna äga rum.

Prisutveckling på majs - 1 år

Nedan ser vi den av USDA enligt WASDE-rapporterna väntade avkastningen i bushels per acre i USA.

Majs - Avkastning - Bushels per acre

Som vi ser är trenden stadigt uppåtriktad och Monsanto, t ex förutspår att det kommer att vara normalt med 300 bushels per acre år 2030. Längs vägarna i ”corn belt” kan man se skyltar som den reklamskylt vi ser nedanför:

300-bushel corn

Crop conditions rapporterades i måndags kväll som 24% av majsskörden i good eller excellent condition. Detta fick priserna naturligtvis att stiga ännu mer. Studerar vi förhållandet mellan crop condition och majspris ser vi att korrelationen över tiden mellan förändringar i crop condition och majspris är kraftigt negativ, som den borde vara. Vi ser detta nedan, med de faktiska noteringarna i den övre delen och korrelationen dem emellan i den nedre.

Korrelation mellan crop condition och majspris

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och sänkte sin prognos kraftigt för den globala majsproduktionen 2012/13, med hänvisning till den värsta amerikanska torkan sedan 1956, och estimerar samtidigt att majslagren kommer att sjunka till ett sex-års-lägsta i slutet av säsongen. Den globala majsproduktionen beräknas nu uppgå till 864 mt, en nedjustering med 53 mt från tidigare prognos, vilket också är lägre än föregående säsongs 870 mt. Majsproduktionen i USA justeras ned med 50 mt till 300 mt, vilket är lägre än USDA’s senaste estimat på 329.5 mt.

Estimat från International Grains Council

Sojabönor

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan (se tabellen ovan). Prognosen för den globala produktionen av sojabönor förväntas återhämta sig kraftigt under 2012/13, med en uppgång på 9% på årsbasis till 259 mt, även om prognosen hänger på en stark återhämtning av produktionen i Sydamerika där sådden börjar i fjärde kvartalet 2012. Däremot så justeras produktionen i USA ned med 8.3 mt till 79 mt. Nedan ser vi kursgrafen för november-bönorna. Vi ser att pristrenden är obruten uppåtriktad.

Diagram över prisutveckling på sojabönor under 2 år

Nedan ser vi sojabönsodlarnas situation i USA. Det är ovanligt stora arealer som är i poor eller very poor condition. Andelen har ökat med 2%-enheter sedan förra veckan.

Situationen för odlarna av sojabönor i USA

Celeres rapport visar att 41% av den brasilianska sojabönsskörden för 2012/13 har sålts, jämfört med 39% förra veckan och jämfört med 10% för ett år sedan. 97% av skörden 2011/12 har sålts, oförändrat från förra veckan och jämfört med 79% för ett år sedan.

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 euro fungerar som ett starkt stöd. Skulle den nivån brytas finns nästa stöd på 480 euro.

Utveckling på rapspriset under 2 år

Oil World höjer sin prognos för EU’s rapsproduktion, för andra gången på två veckor, till åtminstone 19.0 mt från tidigare 18.2 mt. Det blöta vårvädret har gynnat grödorna hos de ledande rapsproducenterna i Europa och den förväntade ökade avkastningen har justerats upp framförallt i Tyskland där produktionen beräknas uppgå till ca 4.9-5.0 mt och skörden där är nu avklarad till 20-25%. Produktionen i Frankrike beräknas uppgå till 5.4-5.5 mt, jämfört med förra årets 5.37 mt, utifrån en avkastning på 3.4-3.5 ton per hektar.

I Storbritannien däremot förväntas en minskning med 100 000 ton från förra årets rekordskörd på 2.7 mt, trots ökad sådd, men det är fortfarande oklart hur de senaste tidens kraftiga regn kommer att påverka grödorna. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet har etablerat ett bekräftat stödområde på 76 – 77 cent. Med högre foderkostnader och den minskande lönsamheten för grisproducenterna bör det finnas utsikter för ett högre pris på lean hogs.

Prisutveckling på gris - Diagram över 2 år

Mjölk

Mjölkpriset drivs naturligtvis upp pga av torkan i USA och Ryssland, som även drabbar höproduktionen. Priset på skimmed milk powder på tyska börsen har fått från 1950 i maj till 2275 euro per ton idag, som vi ser i diagrammet för priset på spotkontraktet på tyska Eurex nedan.

Samtidigt kunde vi läsa på ATL.nu igår att Arla sänkt avräkningspriset till mjölbönder med motivationen ”Det är mycket, mycket mjölk i marknaden just nu och det pressar priserna hos alla bolag”.

Prisutveckling på skimmed milk powder

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet.

Mjölkpriset på börsen i USA

Socker

Priset på socker ligger fortfarande och balanserar: antingen bryts stödet och då för vi troligtvis en större prisnedgång mot 19 cent. – Eller så bryts motståndet som nu ligger på ca 23 cent, och då får vi antagligen en prisuppgång till 26 cent i första hand, kanske ännu mer.

Priset på socker ligger och balanserar

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *