Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Den senaste veckan har priserna inte rört sig mycket. Även orderflödet har varit lugnare. Folk verkar ha stannat upp och funderat på vad som kommer att hända härnäst. På fredag nästa vecka publicerar USDA augustis WASDE-rapport. Kanske kommer det att vara lugnt fram tills den rapporten ger mer vägledning.

Vi fortsätter att ha en vy om högre priser på vete, maltkorn, majs, och sojabönor. Priset på socker står och väger, vid ett vägskäl, kan man säga.

Odlingsväder

Bilder på det varma vädret i Ryssland och Svartahavsområdet börjar komma ut nu. Nedan ser vi en kartbild publicerad av Martell Crop Projections.

Karta över väder i Europa och Asien

Karta över vete i Ryssland - USDA

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Southern Oscillation Index - 30 dagar

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño.

ENSO - NINO34

Eurokrisen

Vad som sker i EU är att det finns en social acceptans att banker tas över av staten därför att man inte vill uppleva obehaget av att bankerna går under var och en för sig, Detta gör att det är rimligt att anta att staternas i fråga egentliga skulder är deras egen statsskuld + bankernas skulder. När man studerar den typen av skuldberg i förhållande till de här ländernas skatteintäkter, får man en skrämmande bild. Än så länge försöker man skjuta upp det oundvikliga. ECB:s satsning på att få ner räntorna i Spanien är det senaste och främsta exemplet på detta. Vi ser nedan hur räntorna har på deras tioårs statsobligation har fallit från 7.75 till 6.68. Förmodligen får vi se räntemarknaden ta ett nytt kliv uppåt inom kort. Skuldberg av den här storleken blir man av med genom att inte betala (skuldnedskrivning / konkurs) eller genom att betala med nytryckta pengar (inflation).

Spanish Government Generic Bonds

Inköpschefsindex, PMI, för de stora ekonomierna har sjunkit stadigt det senaste året. Tysklands PMI för tillverkningsindustrin ligger nu under Frankrikes, på 43 mot 43.4. Eurozonen ligger på 44. Storbritannien har bromsat in fort de senaste tre månaderna och har sjunkit från 50.2 i april till 45.4 i juli. USA har halkat under 50. Endast Kina ligger över 50. Gårdagens kinesiska PMI kom in på 50.1, vilket är en tiondel lägre än i juni (50.2). PMI anses vara en ”ledande indikator” för ekonomins utveckling.

PMI år 2005 till 2012

PMI, som är en ledande indikator, är för Eurozonen på samma nivå som månaden före Lehmankraschen 2008.

Vete

Matifvetet med novemberleverans nådde upp till 271.50 den 19 juli, men har sedan dess rekylerat ner till 257.25 euro i skrivande stund. Det är en nedgång med undefär 2.5 euro sedan förra veckobrevet. Frågan är om det här är en konsolidering inför vidare uppgång eller en toppnivå? Vi tror att marknaden kan komma att röra sig sidledes ännu en liten tid, men att priset sedan kommer att gå ännu högre.

Veteprise - Utveckling under 1 år

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan. Den globala produktionen av vete 2012/13 beräknas uppgå till 665 mt, vilket är oförändrat från tidigare prognos men lägre än förra årets 696 mt. Prognosen för veteproduktionen i Ryssland och Kazakstan justeras ned med 4 mt till 45 mt respektive 3 mt till 12 mt, medan utsikterna för produktionen i Kina och Indien justeras upp. Globala vete lager i slutet på säsongen 2012/13 justeras upp med 1 mt till 183 mt, vilket dock kvarstår som ett fyra-årslägsta. Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Dollarn stärks hela tiden mot euron, som faller stadigt i takt med att euroland blir mindre värt. Därför tyngs prisutvecklingen i cent mer än på Matif. På den punkten, betänk också att eurons fall gör att jordbruksmarken faller i pris i dessa länder; kostnaden rent allmänt utom för drivmedel och gödsel, för att producera spannmål sjunker.

Vetetermin - Priset skjuter i höjden

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Det är på terminer med kort löptid vi sett att priset gått ner. De längre terminspriserna är i praktiken oförändrade. Det är naturligt eftersom det är den här skörden just nu, som är föremål för osäkerhet om hur stor den blir.

Vetepriset på Matif och Chicago senaste veckan

Vi ser i terminskurvorna ovan att Chicago fortfarande ligger över Matif för alla löptider. Ska man prissäkra framåt i tiden ger Chicago alltså ett högre pris än Matif.

Antalet artiklar på global basis som handlar om wheat+export+ban minskade den senaste veckan till 70 artiklar. Förra veckan var det 102 artiklar.

Sentiment - Nyheter påverkar vetepriset

Vi ser att när det blir populärt att prata om wheat+export+ban i nyheterna, stiger vetepriset mot riktigt höga höjder. En panel av indiska (delstats) ministrar träffades i tisdags för att diskutera torkan i landet. De värst drabbade områdena är Punjab, Haryana, Karnataka och delar av Maharashtra och Gujarat. Andra delar av landet har fått för mycket nederbörd och istället drabbats av översvämningar. Punjab och Haryana är stora producenter av ris, medan de västra delstaterna Maharashtra och Gujarat är betydande producenter av oljeväxter och bomull.

Prognoser på jordbruksråvarorCentralbanken har också precis sänkt landets tillväxtprognos pga torkan. De åtgärder som ministrarna beslutade sig för var att öka stödet för dieselkonsumtion för jordbrukare, ökade stödet för utsäde. Man tog också bort importskatten på proteinmjöl. Man hade nämnt att man skulle diskutera att införa begränsningar i terminshandeln innan mötet, men detta gjorde man alltså inte. Skörden av linser, etc väntas bli avsevärt lägre i år än förra året, men landet har betydande lager sedan rekordskörden år 2007.

I Ryssland har den södra Krasnodar-regionen, en av få som nu är klara, skördat ca 5 mt spannmål, ungefär en tredjedel av förra årets skörd. På vissa ställen i västra Sibirien och Ural har temperaturen inte gått under 30 grader på över en månad, vilket också har lett till skogsbränder. Även om den ryska torkan är långt ifrån lika allvarlig som den i USA, har den extrema värmen fått landets jordbruksministerium att förra månaden sänka sin prognos för produktionen av spannmål till 80 mt, en minskning med 15 procent från förra året. I måndags sänkte Federal Metereorological and Environmental Monitoring Service sin prognos till 77 mt från 80 mt, något som förväntas följas av jordbruksministeriet. Ryssland behöver ca 72 mt spannmål för inhemska behov, och exporterar i allmänhet det som blir över. Oron över att Ryssland ska inför exportförbud eller exportrestriktioner kvarstår, men skulle kunna vara något som blir svårare för landet att införa i och med Rysslands inträde i WTO där reglerna för den globala handeln begränsar sådana genomföranden.

En nybildad kommission för tryggad livsmedelsförsöjning, som leds av Rysslands vice premiärminister Arkady Dvorkovich, kommer att träffas den 8 augusti för att diskutera spannmålssituationen i Ryssland.

Som ett resultat av det mycket torra vädret i vissa delar av Kazakstan förväntas landets spannmålsproduktion 2012 att sjunka kraftigt till drygt hälften av fjolårets rekordnivå. Men trots kraftigt minskad produktion, kommer sannolikt välfyllda lager att tillåta fortsatta höga exportvolymer under 2012/13. Per den 1 juli 2012 uppgick spannmåls-lagren till 9.8 mt, varav 9.4 mt vete.

Stora lager av vete - Diagram

Produktionen av vete förväntas sjunka till 12 mt, jämfört med rekordet på nästan 23 mt under 2011. Medan spannmålsarealen kvarstår stadigt på 16.3 miljoner hektar, ser man däremot betydande förändringar mellan grödor. Arealen för vete har sjunkit med 2%, medan den totala arealen för korn har ökat kraftigt med 140 000 hektar till 1.8 miljoner hektar med den största ökningen i de nordliga regionerna.

Torka i vissa norra delar av Buenos Aires, den provins där mer än hälften av all vete produceras, och i södra Cordoba provinsen i Argentina har börjat påverka 2012/13 års gröda, där lantbrukarna ännu inte är klara med sådden. Landet är världens 6:e största vete exportör och den största leverantören till grannlandet Brasilien. Regeringen uppskattar att landets lantbrukare kommer att så 3.8 miljoner hektar med grödan denna säsong, en minskning från 4.6 miljoner hektar förra säsongen. I förra veckan hade lantbrukarna sått 88% av den estimerade arealen, upp 9% från veckan innan. BAGE estimerar landets vete areal till 3,6 miljoner hektar och USDA beräknar Argentinas veteproduktion till 12 mt under 2012/13, en minskning från 14.5 mt förra säsongen.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar över stödet på 260 euro. Så länge priset håller sig över den nivån tror vi att man bör avvakta med att sälja för att se om priset kan gå högre.

Prisutveckling på maltkorn 1 år

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, har fortsatt att röta sig i det prisintervall vi skrivit om tidigare, mellan 14 och 16 euro per deciton. Om priset går utanför intervallet är det en signal om att priset kan dra iväg, men så länge priset håller sig inom intervallet är 16 = högt pris och 14 = billigt pris.

Prisutveckling på potatis - 1 år

Majs

Priset på decembermajs ligger nu kring 800 cent. Jämna siffror brukar dra till sig mycket handel, eftersom det är psykologiskt lättare för folk att lägga en order på ”800 cent”, än t ex ”792.25”. 800 cent är alltså ett motstånd. Det har gått mycket fort att handla upp priset och någon slags rekyl eller konsolidering ”borde” kunna äga rum.

Prisutveckling på majs - 1 år

Nedan ser vi den av USDA enligt WASDE-rapporterna väntade avkastningen i bushels per acre i USA.

Majs - Avkastning - Bushels per acre

Som vi ser är trenden stadigt uppåtriktad och Monsanto, t ex förutspår att det kommer att vara normalt med 300 bushels per acre år 2030. Längs vägarna i ”corn belt” kan man se skyltar som den reklamskylt vi ser nedanför:

300-bushel corn

Crop conditions rapporterades i måndags kväll som 24% av majsskörden i good eller excellent condition. Detta fick priserna naturligtvis att stiga ännu mer. Studerar vi förhållandet mellan crop condition och majspris ser vi att korrelationen över tiden mellan förändringar i crop condition och majspris är kraftigt negativ, som den borde vara. Vi ser detta nedan, med de faktiska noteringarna i den övre delen och korrelationen dem emellan i den nedre.

Korrelation mellan crop condition och majspris

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och sänkte sin prognos kraftigt för den globala majsproduktionen 2012/13, med hänvisning till den värsta amerikanska torkan sedan 1956, och estimerar samtidigt att majslagren kommer att sjunka till ett sex-års-lägsta i slutet av säsongen. Den globala majsproduktionen beräknas nu uppgå till 864 mt, en nedjustering med 53 mt från tidigare prognos, vilket också är lägre än föregående säsongs 870 mt. Majsproduktionen i USA justeras ned med 50 mt till 300 mt, vilket är lägre än USDA’s senaste estimat på 329.5 mt.

Estimat från International Grains Council

Sojabönor

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan (se tabellen ovan). Prognosen för den globala produktionen av sojabönor förväntas återhämta sig kraftigt under 2012/13, med en uppgång på 9% på årsbasis till 259 mt, även om prognosen hänger på en stark återhämtning av produktionen i Sydamerika där sådden börjar i fjärde kvartalet 2012. Däremot så justeras produktionen i USA ned med 8.3 mt till 79 mt. Nedan ser vi kursgrafen för november-bönorna. Vi ser att pristrenden är obruten uppåtriktad.

Diagram över prisutveckling på sojabönor under 2 år

Nedan ser vi sojabönsodlarnas situation i USA. Det är ovanligt stora arealer som är i poor eller very poor condition. Andelen har ökat med 2%-enheter sedan förra veckan.

Situationen för odlarna av sojabönor i USA

Celeres rapport visar att 41% av den brasilianska sojabönsskörden för 2012/13 har sålts, jämfört med 39% förra veckan och jämfört med 10% för ett år sedan. 97% av skörden 2011/12 har sålts, oförändrat från förra veckan och jämfört med 79% för ett år sedan.

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 euro fungerar som ett starkt stöd. Skulle den nivån brytas finns nästa stöd på 480 euro.

Utveckling på rapspriset under 2 år

Oil World höjer sin prognos för EU’s rapsproduktion, för andra gången på två veckor, till åtminstone 19.0 mt från tidigare 18.2 mt. Det blöta vårvädret har gynnat grödorna hos de ledande rapsproducenterna i Europa och den förväntade ökade avkastningen har justerats upp framförallt i Tyskland där produktionen beräknas uppgå till ca 4.9-5.0 mt och skörden där är nu avklarad till 20-25%. Produktionen i Frankrike beräknas uppgå till 5.4-5.5 mt, jämfört med förra årets 5.37 mt, utifrån en avkastning på 3.4-3.5 ton per hektar.

I Storbritannien däremot förväntas en minskning med 100 000 ton från förra årets rekordskörd på 2.7 mt, trots ökad sådd, men det är fortfarande oklart hur de senaste tidens kraftiga regn kommer att påverka grödorna. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet har etablerat ett bekräftat stödområde på 76 – 77 cent. Med högre foderkostnader och den minskande lönsamheten för grisproducenterna bör det finnas utsikter för ett högre pris på lean hogs.

Prisutveckling på gris - Diagram över 2 år

Mjölk

Mjölkpriset drivs naturligtvis upp pga av torkan i USA och Ryssland, som även drabbar höproduktionen. Priset på skimmed milk powder på tyska börsen har fått från 1950 i maj till 2275 euro per ton idag, som vi ser i diagrammet för priset på spotkontraktet på tyska Eurex nedan.

Samtidigt kunde vi läsa på ATL.nu igår att Arla sänkt avräkningspriset till mjölbönder med motivationen ”Det är mycket, mycket mjölk i marknaden just nu och det pressar priserna hos alla bolag”.

Prisutveckling på skimmed milk powder

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet.

Mjölkpriset på börsen i USA

Socker

Priset på socker ligger fortfarande och balanserar: antingen bryts stödet och då för vi troligtvis en större prisnedgång mot 19 cent. – Eller så bryts motståndet som nu ligger på ca 23 cent, och då får vi antagligen en prisuppgång till 26 cent i första hand, kanske ännu mer.

Priset på socker ligger och balanserar

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära