Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Den senaste veckan har priserna inte rört sig mycket. Även orderflödet har varit lugnare. Folk verkar ha stannat upp och funderat på vad som kommer att hända härnäst. På fredag nästa vecka publicerar USDA augustis WASDE-rapport. Kanske kommer det att vara lugnt fram tills den rapporten ger mer vägledning.

Vi fortsätter att ha en vy om högre priser på vete, maltkorn, majs, och sojabönor. Priset på socker står och väger, vid ett vägskäl, kan man säga.

Odlingsväder

Bilder på det varma vädret i Ryssland och Svartahavsområdet börjar komma ut nu. Nedan ser vi en kartbild publicerad av Martell Crop Projections.

Karta över väder i Europa och Asien

Karta över vete i Ryssland - USDA

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Southern Oscillation Index - 30 dagar

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño.

ENSO - NINO34

Eurokrisen

Vad som sker i EU är att det finns en social acceptans att banker tas över av staten därför att man inte vill uppleva obehaget av att bankerna går under var och en för sig, Detta gör att det är rimligt att anta att staternas i fråga egentliga skulder är deras egen statsskuld + bankernas skulder. När man studerar den typen av skuldberg i förhållande till de här ländernas skatteintäkter, får man en skrämmande bild. Än så länge försöker man skjuta upp det oundvikliga. ECB:s satsning på att få ner räntorna i Spanien är det senaste och främsta exemplet på detta. Vi ser nedan hur räntorna har på deras tioårs statsobligation har fallit från 7.75 till 6.68. Förmodligen får vi se räntemarknaden ta ett nytt kliv uppåt inom kort. Skuldberg av den här storleken blir man av med genom att inte betala (skuldnedskrivning / konkurs) eller genom att betala med nytryckta pengar (inflation).

Spanish Government Generic Bonds

Inköpschefsindex, PMI, för de stora ekonomierna har sjunkit stadigt det senaste året. Tysklands PMI för tillverkningsindustrin ligger nu under Frankrikes, på 43 mot 43.4. Eurozonen ligger på 44. Storbritannien har bromsat in fort de senaste tre månaderna och har sjunkit från 50.2 i april till 45.4 i juli. USA har halkat under 50. Endast Kina ligger över 50. Gårdagens kinesiska PMI kom in på 50.1, vilket är en tiondel lägre än i juni (50.2). PMI anses vara en ”ledande indikator” för ekonomins utveckling.

PMI år 2005 till 2012

PMI, som är en ledande indikator, är för Eurozonen på samma nivå som månaden före Lehmankraschen 2008.

Vete

Matifvetet med novemberleverans nådde upp till 271.50 den 19 juli, men har sedan dess rekylerat ner till 257.25 euro i skrivande stund. Det är en nedgång med undefär 2.5 euro sedan förra veckobrevet. Frågan är om det här är en konsolidering inför vidare uppgång eller en toppnivå? Vi tror att marknaden kan komma att röra sig sidledes ännu en liten tid, men att priset sedan kommer att gå ännu högre.

Veteprise - Utveckling under 1 år

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan. Den globala produktionen av vete 2012/13 beräknas uppgå till 665 mt, vilket är oförändrat från tidigare prognos men lägre än förra årets 696 mt. Prognosen för veteproduktionen i Ryssland och Kazakstan justeras ned med 4 mt till 45 mt respektive 3 mt till 12 mt, medan utsikterna för produktionen i Kina och Indien justeras upp. Globala vete lager i slutet på säsongen 2012/13 justeras upp med 1 mt till 183 mt, vilket dock kvarstår som ett fyra-årslägsta. Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Dollarn stärks hela tiden mot euron, som faller stadigt i takt med att euroland blir mindre värt. Därför tyngs prisutvecklingen i cent mer än på Matif. På den punkten, betänk också att eurons fall gör att jordbruksmarken faller i pris i dessa länder; kostnaden rent allmänt utom för drivmedel och gödsel, för att producera spannmål sjunker.

Vetetermin - Priset skjuter i höjden

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Det är på terminer med kort löptid vi sett att priset gått ner. De längre terminspriserna är i praktiken oförändrade. Det är naturligt eftersom det är den här skörden just nu, som är föremål för osäkerhet om hur stor den blir.

Vetepriset på Matif och Chicago senaste veckan

Vi ser i terminskurvorna ovan att Chicago fortfarande ligger över Matif för alla löptider. Ska man prissäkra framåt i tiden ger Chicago alltså ett högre pris än Matif.

Antalet artiklar på global basis som handlar om wheat+export+ban minskade den senaste veckan till 70 artiklar. Förra veckan var det 102 artiklar.

Sentiment - Nyheter påverkar vetepriset

Vi ser att när det blir populärt att prata om wheat+export+ban i nyheterna, stiger vetepriset mot riktigt höga höjder. En panel av indiska (delstats) ministrar träffades i tisdags för att diskutera torkan i landet. De värst drabbade områdena är Punjab, Haryana, Karnataka och delar av Maharashtra och Gujarat. Andra delar av landet har fått för mycket nederbörd och istället drabbats av översvämningar. Punjab och Haryana är stora producenter av ris, medan de västra delstaterna Maharashtra och Gujarat är betydande producenter av oljeväxter och bomull.

Prognoser på jordbruksråvarorCentralbanken har också precis sänkt landets tillväxtprognos pga torkan. De åtgärder som ministrarna beslutade sig för var att öka stödet för dieselkonsumtion för jordbrukare, ökade stödet för utsäde. Man tog också bort importskatten på proteinmjöl. Man hade nämnt att man skulle diskutera att införa begränsningar i terminshandeln innan mötet, men detta gjorde man alltså inte. Skörden av linser, etc väntas bli avsevärt lägre i år än förra året, men landet har betydande lager sedan rekordskörden år 2007.

I Ryssland har den södra Krasnodar-regionen, en av få som nu är klara, skördat ca 5 mt spannmål, ungefär en tredjedel av förra årets skörd. På vissa ställen i västra Sibirien och Ural har temperaturen inte gått under 30 grader på över en månad, vilket också har lett till skogsbränder. Även om den ryska torkan är långt ifrån lika allvarlig som den i USA, har den extrema värmen fått landets jordbruksministerium att förra månaden sänka sin prognos för produktionen av spannmål till 80 mt, en minskning med 15 procent från förra året. I måndags sänkte Federal Metereorological and Environmental Monitoring Service sin prognos till 77 mt från 80 mt, något som förväntas följas av jordbruksministeriet. Ryssland behöver ca 72 mt spannmål för inhemska behov, och exporterar i allmänhet det som blir över. Oron över att Ryssland ska inför exportförbud eller exportrestriktioner kvarstår, men skulle kunna vara något som blir svårare för landet att införa i och med Rysslands inträde i WTO där reglerna för den globala handeln begränsar sådana genomföranden.

En nybildad kommission för tryggad livsmedelsförsöjning, som leds av Rysslands vice premiärminister Arkady Dvorkovich, kommer att träffas den 8 augusti för att diskutera spannmålssituationen i Ryssland.

Som ett resultat av det mycket torra vädret i vissa delar av Kazakstan förväntas landets spannmålsproduktion 2012 att sjunka kraftigt till drygt hälften av fjolårets rekordnivå. Men trots kraftigt minskad produktion, kommer sannolikt välfyllda lager att tillåta fortsatta höga exportvolymer under 2012/13. Per den 1 juli 2012 uppgick spannmåls-lagren till 9.8 mt, varav 9.4 mt vete.

Stora lager av vete - Diagram

Produktionen av vete förväntas sjunka till 12 mt, jämfört med rekordet på nästan 23 mt under 2011. Medan spannmålsarealen kvarstår stadigt på 16.3 miljoner hektar, ser man däremot betydande förändringar mellan grödor. Arealen för vete har sjunkit med 2%, medan den totala arealen för korn har ökat kraftigt med 140 000 hektar till 1.8 miljoner hektar med den största ökningen i de nordliga regionerna.

Torka i vissa norra delar av Buenos Aires, den provins där mer än hälften av all vete produceras, och i södra Cordoba provinsen i Argentina har börjat påverka 2012/13 års gröda, där lantbrukarna ännu inte är klara med sådden. Landet är världens 6:e största vete exportör och den största leverantören till grannlandet Brasilien. Regeringen uppskattar att landets lantbrukare kommer att så 3.8 miljoner hektar med grödan denna säsong, en minskning från 4.6 miljoner hektar förra säsongen. I förra veckan hade lantbrukarna sått 88% av den estimerade arealen, upp 9% från veckan innan. BAGE estimerar landets vete areal till 3,6 miljoner hektar och USDA beräknar Argentinas veteproduktion till 12 mt under 2012/13, en minskning från 14.5 mt förra säsongen.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar över stödet på 260 euro. Så länge priset håller sig över den nivån tror vi att man bör avvakta med att sälja för att se om priset kan gå högre.

Prisutveckling på maltkorn 1 år

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, har fortsatt att röta sig i det prisintervall vi skrivit om tidigare, mellan 14 och 16 euro per deciton. Om priset går utanför intervallet är det en signal om att priset kan dra iväg, men så länge priset håller sig inom intervallet är 16 = högt pris och 14 = billigt pris.

Prisutveckling på potatis - 1 år

Majs

Priset på decembermajs ligger nu kring 800 cent. Jämna siffror brukar dra till sig mycket handel, eftersom det är psykologiskt lättare för folk att lägga en order på ”800 cent”, än t ex ”792.25”. 800 cent är alltså ett motstånd. Det har gått mycket fort att handla upp priset och någon slags rekyl eller konsolidering ”borde” kunna äga rum.

Prisutveckling på majs - 1 år

Nedan ser vi den av USDA enligt WASDE-rapporterna väntade avkastningen i bushels per acre i USA.

Majs - Avkastning - Bushels per acre

Som vi ser är trenden stadigt uppåtriktad och Monsanto, t ex förutspår att det kommer att vara normalt med 300 bushels per acre år 2030. Längs vägarna i ”corn belt” kan man se skyltar som den reklamskylt vi ser nedanför:

300-bushel corn

Crop conditions rapporterades i måndags kväll som 24% av majsskörden i good eller excellent condition. Detta fick priserna naturligtvis att stiga ännu mer. Studerar vi förhållandet mellan crop condition och majspris ser vi att korrelationen över tiden mellan förändringar i crop condition och majspris är kraftigt negativ, som den borde vara. Vi ser detta nedan, med de faktiska noteringarna i den övre delen och korrelationen dem emellan i den nedre.

Korrelation mellan crop condition och majspris

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och sänkte sin prognos kraftigt för den globala majsproduktionen 2012/13, med hänvisning till den värsta amerikanska torkan sedan 1956, och estimerar samtidigt att majslagren kommer att sjunka till ett sex-års-lägsta i slutet av säsongen. Den globala majsproduktionen beräknas nu uppgå till 864 mt, en nedjustering med 53 mt från tidigare prognos, vilket också är lägre än föregående säsongs 870 mt. Majsproduktionen i USA justeras ned med 50 mt till 300 mt, vilket är lägre än USDA’s senaste estimat på 329.5 mt.

Estimat från International Grains Council

Sojabönor

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan (se tabellen ovan). Prognosen för den globala produktionen av sojabönor förväntas återhämta sig kraftigt under 2012/13, med en uppgång på 9% på årsbasis till 259 mt, även om prognosen hänger på en stark återhämtning av produktionen i Sydamerika där sådden börjar i fjärde kvartalet 2012. Däremot så justeras produktionen i USA ned med 8.3 mt till 79 mt. Nedan ser vi kursgrafen för november-bönorna. Vi ser att pristrenden är obruten uppåtriktad.

Diagram över prisutveckling på sojabönor under 2 år

Nedan ser vi sojabönsodlarnas situation i USA. Det är ovanligt stora arealer som är i poor eller very poor condition. Andelen har ökat med 2%-enheter sedan förra veckan.

Situationen för odlarna av sojabönor i USA

Celeres rapport visar att 41% av den brasilianska sojabönsskörden för 2012/13 har sålts, jämfört med 39% förra veckan och jämfört med 10% för ett år sedan. 97% av skörden 2011/12 har sålts, oförändrat från förra veckan och jämfört med 79% för ett år sedan.

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 euro fungerar som ett starkt stöd. Skulle den nivån brytas finns nästa stöd på 480 euro.

Utveckling på rapspriset under 2 år

Oil World höjer sin prognos för EU’s rapsproduktion, för andra gången på två veckor, till åtminstone 19.0 mt från tidigare 18.2 mt. Det blöta vårvädret har gynnat grödorna hos de ledande rapsproducenterna i Europa och den förväntade ökade avkastningen har justerats upp framförallt i Tyskland där produktionen beräknas uppgå till ca 4.9-5.0 mt och skörden där är nu avklarad till 20-25%. Produktionen i Frankrike beräknas uppgå till 5.4-5.5 mt, jämfört med förra årets 5.37 mt, utifrån en avkastning på 3.4-3.5 ton per hektar.

I Storbritannien däremot förväntas en minskning med 100 000 ton från förra årets rekordskörd på 2.7 mt, trots ökad sådd, men det är fortfarande oklart hur de senaste tidens kraftiga regn kommer att påverka grödorna. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet har etablerat ett bekräftat stödområde på 76 – 77 cent. Med högre foderkostnader och den minskande lönsamheten för grisproducenterna bör det finnas utsikter för ett högre pris på lean hogs.

Prisutveckling på gris - Diagram över 2 år

Mjölk

Mjölkpriset drivs naturligtvis upp pga av torkan i USA och Ryssland, som även drabbar höproduktionen. Priset på skimmed milk powder på tyska börsen har fått från 1950 i maj till 2275 euro per ton idag, som vi ser i diagrammet för priset på spotkontraktet på tyska Eurex nedan.

Samtidigt kunde vi läsa på ATL.nu igår att Arla sänkt avräkningspriset till mjölbönder med motivationen ”Det är mycket, mycket mjölk i marknaden just nu och det pressar priserna hos alla bolag”.

Prisutveckling på skimmed milk powder

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet.

Mjölkpriset på börsen i USA

Socker

Priset på socker ligger fortfarande och balanserar: antingen bryts stödet och då för vi troligtvis en större prisnedgång mot 19 cent. – Eller så bryts motståndet som nu ligger på ca 23 cent, och då får vi antagligen en prisuppgång till 26 cent i första hand, kanske ännu mer.

Priset på socker ligger och balanserar

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära