Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 17 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om tendens på råvarorFörra veckan var händelserik. Dels kom USDA-rapporten, som i sig var rätt tråkig, men den sänkte oron och fick priserna att falla initialt. Faktorer utanför marknaden påverkade mycket, med oron för utvecklingen i Ukraina i centrum. Väderleksprognoserna har slagit om till blötare, vilket fått en del marknader på fall. Sojabönor föll med 6%, rapsfröet med lite mindre. Chicagovetet steg med 6%, vilket möjligen är en överreaktion, medan kvarnveteterminerna i Paris faktiskt föll med 2%. Grispriset i Chicago steg med 6% och började dra med sig priserna på Eurex. Mjölkpriset steg i USA, på basis av stark export, framförallt till Kina. Socker började visa svaghetstecken pga att torkan förbytts i onormalt mycket regn, särskilt i prognosen. Kinas industriproduktionsstatistik för februari som publicerades i torsdags var oväntat svag och bekräftar den tidigare trenden mot svagare tillväxt i Kina. Under helgen meddelade Kina att man vidgar bandet som valutan tillåts fluktuera inom. Jag tolkar det som att Kina vill devalvera sin valuta.

Odlingsväder

Väderleksprognosen för de kommande två veckorna för alla de viktiga jordbruksområdena i världen har slagit om till betydligt blötare väder och sätter punkt för den torka som har drivit upp priser på jordbruksprodukter. I USA förutspår GFS-modellen t ex ovanligt mycket nederbörd de kommande två veckorna. Norra Texas och en bit in i Kansas väntas det däremot vara lite torrare än normalt. Det är vete-områden.

GFS - Väderprognos

Sydamerika, som drabbats av torka i januari och februari med prisuppgångar på sojabönor, socker och inte minst på kaffe, har fått en del regn i veckan som gick och väntas få onormalt mycket regn de kommande två veckorna enligt GFS-modellen. Det allra mest torkdrabbade området i södra Minas Gerais, som också är centrum för landets kaffeproduktion, väntas få mest nederbörd.

GFS Sydamerika

Europa väntas få något lite mer nederbörd än normalt så här års. Mest regn faller över Skanderna, vilket inte påverkar jordbruket så mycket, men desto mer vattenkraften inom NordPools börsområde.

GFS Europa

Från att ha varit mindre än 50% sannolikhet för ett El Niño i höst, rapporterar nu Australiens meteorologiska institut att deras ensembleprognos pekar på högre än 50% sannolikhet.

Poama

De varnar dock också för tillförlitligheten i prognosen. De skriver:

”The predictability of El Niño or La Niña conditions for the period extending through and beyond autumn is lower than for forecasts made at other times of the year (this known as “the autumn predictability barrier”). Long-range model outlooks should be used cautiously at this time.”

Ett El Niño skulle innebära torka i Australien och Nya Zeeland och blött väder i resten av världen, utom i östra Afrika. Torka i NZ och Australien innebär lägre veteproduktion och högre mjölkpriser.

Vete

Vetepriset i Chicago steg med 6% för alla terminskontrakt från mars till och med december. Matifs novemberkontrakt gjorde stängde på 201.75 och det är faktiskt bara 1.75 euros uppgång på veckan, alltså mindre än 1% uppgång; trots en hel del kursrörlighet däremellan. Bakgrunden tycks vara att US Millers Association förutspådde att skörden på HRW blir 35% lägre. Det är baserat på trendjusterad avkastning per hektar och en survey som är två månader gammal på hur många hektar som såddes i höstas. Det är i och för sig inte något nytt, men när nu crop ratings är så dåliga som de är i USA, var det ett budskap som hade rätt grogrund. Vad som är förändrat är alltså crop ratings.

Teknisk analys på vetepris

Chicagovetet steg kraftigt, men har nått upp till tekniska motståndsnivåer vid 700 -725 cent per bushel, där uppgången borde stöta på patrull.

Chicagovetet steg kraftigt

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Terminskurvan för Chicago fortsätter att bli allt flackare.

Veteterminer

EU fortsätter att exportera vete i hög takt. Export inspections ligger nu på 21.3 mt, som är 8 mt högre än normalt. I veckan importerade EU också nästan 1 mt från Ukraina (utan tull).

Vete

I måndags publicerade USDA som bekant sin WASDE-rapport för 2013/2014. Det mesta är redan skördat sedan länge, men USDA gjorde mindre justeringar, där de gick över till att använda respektive lands officiella produktionsuppgifter. De justerade dock upp skörden i Australien och därför blev det en höjning på global basis från 711.89 mt till 712.72 mt.

Produktion av vete

Utgående lager justerades upp pga den högre produktionen, från 183.73 mt till 183.81 mt. I termer av antal dagars konsumtion blev det en förändring från 78.34 till 78.03, eftersom konsumtionen faktiskt stiger. Priset på vete föll direkt efter rapporten och det berodde nog inte på att lager i förhållande till konsumtionstakt sjönk, utan på att rapporten gav ett ögonblick av klarhet när det mesta är osäkert.

Carry out stocks av vete

Om vi tittar på relationen mellan utgående lager och pris, ser vi ingen avvikelse med veckans siffror från vad som är normalt i förhållandet dem emellan de senaste åren. Prisuppgången efter måndagens rapport har dock gjort att vetet blivit något ”dyrt”.

Vete

WASDE rapporten handlade inte om den kommande skörden, utan om förra året. Vi vet från Outlook Forum i slutet av februari att USDA väntar sig att det ska finnas gott om majs och sojabönor och att priserna på dessa väntas bli väsentligt lägre under 2014/15 än de var under 2013/14. Nästa anhalt är kvartalsrapporten om lagren i USA och planerad sådd areal den 31 mars.

Om en vecka, innan den 31 mars, börjar den normala rapporteringen av ”crop condition” i USA från USDA och då får marknaden lite mer att handla på.

Vi noterar också att ENSO-prognosen nu pekar på ett El Niño när våren börjar i Australien. El Niño skapar torka i Australien. Ensembleprognoserna har successivt rört sig allt mer mot ett El Niño de senaste månaderna och nu är det vad modellerna förutspår, vilket leder till väsentligt lägre skörd av vete i Australien.

Från att ha varit neutrala och en kort tid av uppgången haft köp, är vi neutrala igen. Det är möjligt att det kommer en kortsiktig rekyl nu, vilket talar för en kort position, men utvecklingen i Ukraina och framförallt västvärldens svar på söndagens folkomröstning på Rysslands initiativ i södra Ukraina är svårt överblicka. Vi tror att det är säkrast att fortsätta att inte ha en position när externa faktorer styr på det sättet.

Maltkorn

Maltkornsterminerna har blivit allt mindre handlade. För några år sedan gick det att handla 1000 tons ordrar utan större problem. Det skulle det nog inte göra idag. Marknaden är illikvid och det är nog huvudförklaringen till att maltkornsterminen för novemberleverans föll med 10 euro till 216.50 Euro per ton samma vecka som vetepriset rusade till 216.50 Euro per ton.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs stängde i fredags på oförändrat pris jämfört med fredagen innan. Det finns ett tekniskt motstånd på den här nivån. Marknaden står just nu och väger mellan en fortsatt rekyl nedåt eller ett nytt test av motståndet.

Majs

USDA höjde i sin WASDE-rapport i måndags estimerad skörd i Kina med 0.73 mt därför att det är Kinas officiella produktion. Det innebär att global produktion justeras upp. USDA gjorde ingen justering av väntad skörd i Brasilien utan låg kvar på 70 mt. CONAB publicerade i veckan en prognos på 75.2 mt. Det är inte orimligt att tro mer på den, i synnerhet inte nu när nederbörden verkar återvända till landet. CONAB väntar sig en högre skörd av majs i andra-skörden.

Majsproduktion

USDA höjde utgående lager för 2012/13 med 0.67 mt och detta tillsammans med högre produktion i Kina leder till drygt 1 mt högre utgående lager.

Majs carry out stocks

Nedan ser vi pris i förhållande till lager. Varje punkt är ett års relation mellan pris och lager sedan början av 60-talet. Priset ser inte ut att avvika från vad man kunnat vänta sig vid den här lagernivån. Om lagernivån höjs i och med årets skörd, kan man vänta sig ett pris ner mot 400 cent.

Pris i förhållande till lager

Det rapporterades i veckan att skörden på Krim av majs kommer att bli nästan 1 mt lägre än beräknat. Praktiskt taget hela skörden går om intet, eftersom det saknas drivmedel, gödsel och utsäde. Om EU:s och USA:s svar på den ryska omröstningen i Ukraina vet vi ännu inte och inte vad det innebär för Ukrainas och Rysslands möjligheter att odla och exportera spannmål i år.

Det ryktas att Kina återigen har nekat laster av DDG från USA, vilket påverkar majspriset negativt.

Vi fortsätter med förra veckans neutrala rekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna backade med 7% i veckan som gick (novemberkontraktet), under ledning av sojaoljan. Sojamjölet steg i pris för gammal skörd, men var oförändrat för ny skörd.

Teknisk analys på soja

Sojamjölet rörde sig mycket i pris under veckan, men Novemberkontraktet stängde på oförändrad prisnivå. Priset ligger över det prisintervall som har varit rådande sedan september. Den övre gränsen för intervallet, alltså ca 360 dollar, verkar nu som en teknisk stödnivå.

TA-analys  sojamjöl

Sojaoljan sjönk med 7% i pris för ny skörd (december) och föll därmed i pris för andra veckan i rad, efter att ha stigit i hela februari. Tekniskt stöd finns först på 40 cent per pund.

Sojaolja-diagram

Palmoljan i Malaysia som varit det stora samtalsämnet den senaste månaden, har vänt ner och det ganska kraftfullt. Det kan bli en kraftig rekyl nedåt.

Analys  av KO-priset

USDA sänkte i måndagens WASDE-rapport estimerad skörd i Brasilien med 1.5 mt. Marknaden blev lättade av att de stannade med en så liten sänkning, men den kan förefalla något liten. Oil World sänkte estimatet med 7 mt – och det skrämde marknaden.

Världsproduktion

Utgående lager sänktes också med 2 mt, främst för Brasilien och det spelar därför mindre roll för utbudet, eftersom Brasilien ändå kommer att ha mycket att exportera.

Carry out stocks of soybean

Pris i förhållande till lager säger inte så mycket. Sojabönor har haft en otydlig relation mellan pris och lager de senaste åren och fortsätter att vara otydlig.

Soy

Medan priset för vegetabiliska oljor ser ut att kunna falla från fredagens nivå, är det möjligt att sojamjölet fortsätter upp. Om de två sojaprodukterna fortsätter att gå åt olika håll är det inte klart hur priset på sojabönor ska utvecklas. Tekniskt ser sojabönorna ut att kunna bryta ner för ny skörd, så vi fortsätter med säljrekommendation.

Raps

Rapspriset föll kraftigt efter att marknaden noterade en ”key reversal day” den 7 mars. Prisnedgången fick stöd vid den gamla tekniska nivån 361.75. Det återstår att se om den bryts och priset fortsätter att falla, men det skulle inte förvåna om detta händer. Två faktorer talar för detta: För det första ett närmande mellan priset för kandensisk canola och för det andra en väntad svag marknad för sojabönor (se ovan).

Raps

Kanada har nu ”tinat” och det har fått priset på canola att stiga från 388.25 till 315.36 euro per ton (omräknat från CAD). Vi tror att den här ”spreaden” kommer att fortsätta att gå ihop med en ytterligare potential på minst 10% från 15.9% till 5.9% skillnad. Det har den senaste månaden mestadels skett genom att canola-kontraktet för november stigit i pris, men nu senast även genom att rapsfröterminen fallit i pris.

Diagram

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Den senaste tiden har raps varit historiskt dyrt och är det till viss del fortfarande, trots att de fallit mer än sojabönorna.

Kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro)

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år steg 20 eurocent till 14.90. Det låga priset i januari – februari kan ha avskräckt från odling, med högre pris som konsekvens.

Pris på potatis

Gris

Lean hogs fortsatte sitt ”bull run” och steg från 117.75 förra veckan till 123.8 cent i fredags.

Lean hogs

Spotkontraktet på EUREX Hogs har börjat svara på prisuppgången i USA. Grispriset är så lågt i Europa jämfört med i USA att Europa bör kunna ta alla exportordrar förutom till Ryssland. Priset stängde förra veckan på 1.47 euro per kilo och i fredags på 1.575.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smörterminerna på Eurex stängde oförändrat på veckan på 3575 Euro per ton i fredags. SMP-terminen för leverans i mars sjönk från 3243 Euro per ton till 3193 Euro. Sammantaget innebär det en liten prisnedgång på mjölkråvara (smör + SMP).

I diagrammet nedan ser vi att såväl frontmånadskontraktet på SMP på Eurex (röd) som smör (svart) sjunkit. Fonterra (grön) är ungefär på samma nivå som förr veckan och terminer på SMP i USA är något högre – för ovanlighetsskull något högre än på EUREX, omräknat till Euro per ton.

Mejeri

Priset på smör har den senaste tiden fallit något snabbare än prisfallet på vegetabiliskt fett. Den senaste tiden har priset gått upp på vegetabiliskt fett – orsakat bland annat av prisuppgången på palmolja. Nedanför ser vi relationen mellan Eurex smör-index i Euro per ton och UkrAgroConsults nontering på rapsolja FOB Rotterdam, också i Euro per ton. Vi ser att priset på smör nådde en rekordhög premie över rapsolja strax efter sommaren förra året. Smör var då nästan 6 gånger dyrare än rapsolja. Sedan dess har priset på både smör och rapsolja fallit, men smöret har fallit mer och är nu ”bara” 4.8 gånger dyrare än rapsolja. Även det är en historiskt mycket hög premie för smör. Smöret var som billigast i relation till rapsoljan i april 2012 när den bara var 2.5 gånger dyrare.

FBUT

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med juli finns regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är. Det finns en köporder på smör i oktoberkontraktet (men ingen säljorder) som ligger i nivå med augusti månads säljsida. Den ordern och det priset som alltså ligger exceptionellt högt, drar upp terminskurvan. Förmodligen är det en köpare som verkligen vill köpa och därför bjuder på en nivå där säljsidan ”borde” ligga. Om ordern finns kvar i veckan som kommer kan det vara ett tillfälle att sälja just oktober månads produktion av mjölk (5 ton som kontraktet lyder på är smörinnehållet i 100 ton mjölkråvara).

Kurvor

Återkomsten till torrt väder i Kalifornien (en viktig mjölkproducent i USA) gör att det återigen finns farhågor för utbudssidan i USA. USA skördar också stora framgångar i exporten av ost till Kina. Enligt amerikanska Dairy Export Council ökade exporten av cheddar-ost med 46% i januari jämfört med förra året. Exporten av ost till Kina fördubblades. USA har kunnat öka ostexporten när Nya Zeeland varit inriktat på att förse sina exportmarknader med pulver, verkar det som.

Som vi såg i början av det här veckobrevet är det hög sannolikhet för att det blir ett El Niño till hösten. Det innebär att det blir torrt i Nya Zeeland och då kan priserna gå upp rejält, framförallt på pulver i höst. Vi vet dock inte till hur stor del detta redan ligger i priset.

Vi tycker att dagens nivå på terminer på mjölk är en bra nivå för prissäkring i ett längre perspektiv.

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York föll med 4%. Det är faktiskt den sämsta månaden det senaste året. Bakgrunden är att det verkar som om torkan i Brasilien håller på att ta slut. De första tio dagarna regnade det mer än dubbelt så mycket som i slutet av februari i São Paulo. Två tredjedelar av delstaten, som är den största producenten av sockerrör i Brasilien, fick 80 mm nederbörd. Som vi sett av prognosbilden under rubriken globalt odlingsväder, väntas de kommande två veckorna ge ytterligare regn över till långt över det normala.

I veckan som slutade den 4 mars hade enligt CFTC kategorin ”Non-Commercials”, dvs hedgfonder och spekulanter, trefaldigat sin köpta position i terminer.

Sockerdiagram

I den senaste ”Commitment of Traders” rapporten från US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ser vi att spekulanter har köpt terminskontrakt stadigt. Snart finns ingen kvar som vill köpa.

Socker

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny, ligger kvar på låg nivå vid 310 dollar per ton.

Gödsel

Analyser på kaffe och kakao finns i SEBs råvarubrev.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära