Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 17 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om tendens på råvarorFörra veckan var händelserik. Dels kom USDA-rapporten, som i sig var rätt tråkig, men den sänkte oron och fick priserna att falla initialt. Faktorer utanför marknaden påverkade mycket, med oron för utvecklingen i Ukraina i centrum. Väderleksprognoserna har slagit om till blötare, vilket fått en del marknader på fall. Sojabönor föll med 6%, rapsfröet med lite mindre. Chicagovetet steg med 6%, vilket möjligen är en överreaktion, medan kvarnveteterminerna i Paris faktiskt föll med 2%. Grispriset i Chicago steg med 6% och började dra med sig priserna på Eurex. Mjölkpriset steg i USA, på basis av stark export, framförallt till Kina. Socker började visa svaghetstecken pga att torkan förbytts i onormalt mycket regn, särskilt i prognosen. Kinas industriproduktionsstatistik för februari som publicerades i torsdags var oväntat svag och bekräftar den tidigare trenden mot svagare tillväxt i Kina. Under helgen meddelade Kina att man vidgar bandet som valutan tillåts fluktuera inom. Jag tolkar det som att Kina vill devalvera sin valuta.

Odlingsväder

Väderleksprognosen för de kommande två veckorna för alla de viktiga jordbruksområdena i världen har slagit om till betydligt blötare väder och sätter punkt för den torka som har drivit upp priser på jordbruksprodukter. I USA förutspår GFS-modellen t ex ovanligt mycket nederbörd de kommande två veckorna. Norra Texas och en bit in i Kansas väntas det däremot vara lite torrare än normalt. Det är vete-områden.

GFS - Väderprognos

Sydamerika, som drabbats av torka i januari och februari med prisuppgångar på sojabönor, socker och inte minst på kaffe, har fått en del regn i veckan som gick och väntas få onormalt mycket regn de kommande två veckorna enligt GFS-modellen. Det allra mest torkdrabbade området i södra Minas Gerais, som också är centrum för landets kaffeproduktion, väntas få mest nederbörd.

GFS Sydamerika

Europa väntas få något lite mer nederbörd än normalt så här års. Mest regn faller över Skanderna, vilket inte påverkar jordbruket så mycket, men desto mer vattenkraften inom NordPools börsområde.

GFS Europa

Från att ha varit mindre än 50% sannolikhet för ett El Niño i höst, rapporterar nu Australiens meteorologiska institut att deras ensembleprognos pekar på högre än 50% sannolikhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Poama

De varnar dock också för tillförlitligheten i prognosen. De skriver:

”The predictability of El Niño or La Niña conditions for the period extending through and beyond autumn is lower than for forecasts made at other times of the year (this known as “the autumn predictability barrier”). Long-range model outlooks should be used cautiously at this time.”

Ett El Niño skulle innebära torka i Australien och Nya Zeeland och blött väder i resten av världen, utom i östra Afrika. Torka i NZ och Australien innebär lägre veteproduktion och högre mjölkpriser.

Vete

Vetepriset i Chicago steg med 6% för alla terminskontrakt från mars till och med december. Matifs novemberkontrakt gjorde stängde på 201.75 och det är faktiskt bara 1.75 euros uppgång på veckan, alltså mindre än 1% uppgång; trots en hel del kursrörlighet däremellan. Bakgrunden tycks vara att US Millers Association förutspådde att skörden på HRW blir 35% lägre. Det är baserat på trendjusterad avkastning per hektar och en survey som är två månader gammal på hur många hektar som såddes i höstas. Det är i och för sig inte något nytt, men när nu crop ratings är så dåliga som de är i USA, var det ett budskap som hade rätt grogrund. Vad som är förändrat är alltså crop ratings.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på vetepris

Chicagovetet steg kraftigt, men har nått upp till tekniska motståndsnivåer vid 700 -725 cent per bushel, där uppgången borde stöta på patrull.

Chicagovetet steg kraftigt

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Terminskurvan för Chicago fortsätter att bli allt flackare.

Veteterminer

EU fortsätter att exportera vete i hög takt. Export inspections ligger nu på 21.3 mt, som är 8 mt högre än normalt. I veckan importerade EU också nästan 1 mt från Ukraina (utan tull).

Vete

I måndags publicerade USDA som bekant sin WASDE-rapport för 2013/2014. Det mesta är redan skördat sedan länge, men USDA gjorde mindre justeringar, där de gick över till att använda respektive lands officiella produktionsuppgifter. De justerade dock upp skörden i Australien och därför blev det en höjning på global basis från 711.89 mt till 712.72 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Produktion av vete

Utgående lager justerades upp pga den högre produktionen, från 183.73 mt till 183.81 mt. I termer av antal dagars konsumtion blev det en förändring från 78.34 till 78.03, eftersom konsumtionen faktiskt stiger. Priset på vete föll direkt efter rapporten och det berodde nog inte på att lager i förhållande till konsumtionstakt sjönk, utan på att rapporten gav ett ögonblick av klarhet när det mesta är osäkert.

Carry out stocks av vete

Om vi tittar på relationen mellan utgående lager och pris, ser vi ingen avvikelse med veckans siffror från vad som är normalt i förhållandet dem emellan de senaste åren. Prisuppgången efter måndagens rapport har dock gjort att vetet blivit något ”dyrt”.

Vete

WASDE rapporten handlade inte om den kommande skörden, utan om förra året. Vi vet från Outlook Forum i slutet av februari att USDA väntar sig att det ska finnas gott om majs och sojabönor och att priserna på dessa väntas bli väsentligt lägre under 2014/15 än de var under 2013/14. Nästa anhalt är kvartalsrapporten om lagren i USA och planerad sådd areal den 31 mars.

Om en vecka, innan den 31 mars, börjar den normala rapporteringen av ”crop condition” i USA från USDA och då får marknaden lite mer att handla på.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi noterar också att ENSO-prognosen nu pekar på ett El Niño när våren börjar i Australien. El Niño skapar torka i Australien. Ensembleprognoserna har successivt rört sig allt mer mot ett El Niño de senaste månaderna och nu är det vad modellerna förutspår, vilket leder till väsentligt lägre skörd av vete i Australien.

Från att ha varit neutrala och en kort tid av uppgången haft köp, är vi neutrala igen. Det är möjligt att det kommer en kortsiktig rekyl nu, vilket talar för en kort position, men utvecklingen i Ukraina och framförallt västvärldens svar på söndagens folkomröstning på Rysslands initiativ i södra Ukraina är svårt överblicka. Vi tror att det är säkrast att fortsätta att inte ha en position när externa faktorer styr på det sättet.

Maltkorn

Maltkornsterminerna har blivit allt mindre handlade. För några år sedan gick det att handla 1000 tons ordrar utan större problem. Det skulle det nog inte göra idag. Marknaden är illikvid och det är nog huvudförklaringen till att maltkornsterminen för novemberleverans föll med 10 euro till 216.50 Euro per ton samma vecka som vetepriset rusade till 216.50 Euro per ton.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs stängde i fredags på oförändrat pris jämfört med fredagen innan. Det finns ett tekniskt motstånd på den här nivån. Marknaden står just nu och väger mellan en fortsatt rekyl nedåt eller ett nytt test av motståndet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs

USDA höjde i sin WASDE-rapport i måndags estimerad skörd i Kina med 0.73 mt därför att det är Kinas officiella produktion. Det innebär att global produktion justeras upp. USDA gjorde ingen justering av väntad skörd i Brasilien utan låg kvar på 70 mt. CONAB publicerade i veckan en prognos på 75.2 mt. Det är inte orimligt att tro mer på den, i synnerhet inte nu när nederbörden verkar återvända till landet. CONAB väntar sig en högre skörd av majs i andra-skörden.

Majsproduktion

USDA höjde utgående lager för 2012/13 med 0.67 mt och detta tillsammans med högre produktion i Kina leder till drygt 1 mt högre utgående lager.

Majs carry out stocks

Nedan ser vi pris i förhållande till lager. Varje punkt är ett års relation mellan pris och lager sedan början av 60-talet. Priset ser inte ut att avvika från vad man kunnat vänta sig vid den här lagernivån. Om lagernivån höjs i och med årets skörd, kan man vänta sig ett pris ner mot 400 cent.

Pris i förhållande till lager

Det rapporterades i veckan att skörden på Krim av majs kommer att bli nästan 1 mt lägre än beräknat. Praktiskt taget hela skörden går om intet, eftersom det saknas drivmedel, gödsel och utsäde. Om EU:s och USA:s svar på den ryska omröstningen i Ukraina vet vi ännu inte och inte vad det innebär för Ukrainas och Rysslands möjligheter att odla och exportera spannmål i år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det ryktas att Kina återigen har nekat laster av DDG från USA, vilket påverkar majspriset negativt.

Vi fortsätter med förra veckans neutrala rekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna backade med 7% i veckan som gick (novemberkontraktet), under ledning av sojaoljan. Sojamjölet steg i pris för gammal skörd, men var oförändrat för ny skörd.

Teknisk analys på soja

Sojamjölet rörde sig mycket i pris under veckan, men Novemberkontraktet stängde på oförändrad prisnivå. Priset ligger över det prisintervall som har varit rådande sedan september. Den övre gränsen för intervallet, alltså ca 360 dollar, verkar nu som en teknisk stödnivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

TA-analys  sojamjöl

Sojaoljan sjönk med 7% i pris för ny skörd (december) och föll därmed i pris för andra veckan i rad, efter att ha stigit i hela februari. Tekniskt stöd finns först på 40 cent per pund.

Sojaolja-diagram

Palmoljan i Malaysia som varit det stora samtalsämnet den senaste månaden, har vänt ner och det ganska kraftfullt. Det kan bli en kraftig rekyl nedåt.

Analys  av KO-priset

USDA sänkte i måndagens WASDE-rapport estimerad skörd i Brasilien med 1.5 mt. Marknaden blev lättade av att de stannade med en så liten sänkning, men den kan förefalla något liten. Oil World sänkte estimatet med 7 mt – och det skrämde marknaden.

Världsproduktion

Utgående lager sänktes också med 2 mt, främst för Brasilien och det spelar därför mindre roll för utbudet, eftersom Brasilien ändå kommer att ha mycket att exportera.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Carry out stocks of soybean

Pris i förhållande till lager säger inte så mycket. Sojabönor har haft en otydlig relation mellan pris och lager de senaste åren och fortsätter att vara otydlig.

Soy

Medan priset för vegetabiliska oljor ser ut att kunna falla från fredagens nivå, är det möjligt att sojamjölet fortsätter upp. Om de två sojaprodukterna fortsätter att gå åt olika håll är det inte klart hur priset på sojabönor ska utvecklas. Tekniskt ser sojabönorna ut att kunna bryta ner för ny skörd, så vi fortsätter med säljrekommendation.

Raps

Rapspriset föll kraftigt efter att marknaden noterade en ”key reversal day” den 7 mars. Prisnedgången fick stöd vid den gamla tekniska nivån 361.75. Det återstår att se om den bryts och priset fortsätter att falla, men det skulle inte förvåna om detta händer. Två faktorer talar för detta: För det första ett närmande mellan priset för kandensisk canola och för det andra en väntad svag marknad för sojabönor (se ovan).

Raps

Kanada har nu ”tinat” och det har fått priset på canola att stiga från 388.25 till 315.36 euro per ton (omräknat från CAD). Vi tror att den här ”spreaden” kommer att fortsätta att gå ihop med en ytterligare potential på minst 10% från 15.9% till 5.9% skillnad. Det har den senaste månaden mestadels skett genom att canola-kontraktet för november stigit i pris, men nu senast även genom att rapsfröterminen fallit i pris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Vi ser att priserna hänger ihop och sällan avviker mycket från sin relation. Den senaste tiden har raps varit historiskt dyrt och är det till viss del fortfarande, trots att de fallit mer än sojabönorna.

Kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro)

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år steg 20 eurocent till 14.90. Det låga priset i januari – februari kan ha avskräckt från odling, med högre pris som konsekvens.

Pris på potatis

Gris

Lean hogs fortsatte sitt ”bull run” och steg från 117.75 förra veckan till 123.8 cent i fredags.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lean hogs

Spotkontraktet på EUREX Hogs har börjat svara på prisuppgången i USA. Grispriset är så lågt i Europa jämfört med i USA att Europa bör kunna ta alla exportordrar förutom till Ryssland. Priset stängde förra veckan på 1.47 euro per kilo och i fredags på 1.575.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smörterminerna på Eurex stängde oförändrat på veckan på 3575 Euro per ton i fredags. SMP-terminen för leverans i mars sjönk från 3243 Euro per ton till 3193 Euro. Sammantaget innebär det en liten prisnedgång på mjölkråvara (smör + SMP).

I diagrammet nedan ser vi att såväl frontmånadskontraktet på SMP på Eurex (röd) som smör (svart) sjunkit. Fonterra (grön) är ungefär på samma nivå som förr veckan och terminer på SMP i USA är något högre – för ovanlighetsskull något högre än på EUREX, omräknat till Euro per ton.

Mejeri

Priset på smör har den senaste tiden fallit något snabbare än prisfallet på vegetabiliskt fett. Den senaste tiden har priset gått upp på vegetabiliskt fett – orsakat bland annat av prisuppgången på palmolja. Nedanför ser vi relationen mellan Eurex smör-index i Euro per ton och UkrAgroConsults nontering på rapsolja FOB Rotterdam, också i Euro per ton. Vi ser att priset på smör nådde en rekordhög premie över rapsolja strax efter sommaren förra året. Smör var då nästan 6 gånger dyrare än rapsolja. Sedan dess har priset på både smör och rapsolja fallit, men smöret har fallit mer och är nu ”bara” 4.8 gånger dyrare än rapsolja. Även det är en historiskt mycket hög premie för smör. Smöret var som billigast i relation till rapsoljan i april 2012 när den bara var 2.5 gånger dyrare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

FBUT

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med juli finns regelmässigt priser på Eurex. Därefter är det mina estimat om var jag tror en köpkurs är. Det finns en köporder på smör i oktoberkontraktet (men ingen säljorder) som ligger i nivå med augusti månads säljsida. Den ordern och det priset som alltså ligger exceptionellt högt, drar upp terminskurvan. Förmodligen är det en köpare som verkligen vill köpa och därför bjuder på en nivå där säljsidan ”borde” ligga. Om ordern finns kvar i veckan som kommer kan det vara ett tillfälle att sälja just oktober månads produktion av mjölk (5 ton som kontraktet lyder på är smörinnehållet i 100 ton mjölkråvara).

Kurvor

Återkomsten till torrt väder i Kalifornien (en viktig mjölkproducent i USA) gör att det återigen finns farhågor för utbudssidan i USA. USA skördar också stora framgångar i exporten av ost till Kina. Enligt amerikanska Dairy Export Council ökade exporten av cheddar-ost med 46% i januari jämfört med förra året. Exporten av ost till Kina fördubblades. USA har kunnat öka ostexporten när Nya Zeeland varit inriktat på att förse sina exportmarknader med pulver, verkar det som.

Som vi såg i början av det här veckobrevet är det hög sannolikhet för att det blir ett El Niño till hösten. Det innebär att det blir torrt i Nya Zeeland och då kan priserna gå upp rejält, framförallt på pulver i höst. Vi vet dock inte till hur stor del detta redan ligger i priset.

Vi tycker att dagens nivå på terminer på mjölk är en bra nivå för prissäkring i ett längre perspektiv.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York föll med 4%. Det är faktiskt den sämsta månaden det senaste året. Bakgrunden är att det verkar som om torkan i Brasilien håller på att ta slut. De första tio dagarna regnade det mer än dubbelt så mycket som i slutet av februari i São Paulo. Två tredjedelar av delstaten, som är den största producenten av sockerrör i Brasilien, fick 80 mm nederbörd. Som vi sett av prognosbilden under rubriken globalt odlingsväder, väntas de kommande två veckorna ge ytterligare regn över till långt över det normala.

I veckan som slutade den 4 mars hade enligt CFTC kategorin ”Non-Commercials”, dvs hedgfonder och spekulanter, trefaldigat sin köpta position i terminer.

Sockerdiagram

I den senaste ”Commitment of Traders” rapporten från US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ser vi att spekulanter har köpt terminskontrakt stadigt. Snart finns ingen kvar som vill köpa.

Socker

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny, ligger kvar på låg nivå vid 310 dollar per ton.

Gödsel

Analyser på kaffe och kakao finns i SEBs råvarubrev.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära