Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 17 februari 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB, tendens på råvarupriserWASDE-rapporten har vi redan gått igenom separat tidigare i veckan. Den gav inte marknaden information som ändrar den tidigare bilden. Om något var den positiv för vete men varken-eller för majs och soja.

Mjölkmarknaden var lite starkare i veckan med prisuppgångar på såväl terminer på SMP som smör på Eurex.

Grispriset i USA fortsätter att stiga, eftersom PED-virusets spridning forsätter att öka och inte nått kulmen än. Priserna i Europa, som påverkas av Rysslands importstopp, fortsätter att vara låga, på samma nivå som veckan innan, vid 1.50 euro per Kg.

I veckan kommer USDA:s Outlook conference.

Nya EU-regler

Sedan i torsdags ska alla OTC-terminstransaktioner inom EU rapporteras till ett centralt transaktionsregister. SEB Commodities ombesörjer detta utan kostnad för sina kunders transaktioner med SEB. SEB har också en särskild tjänst där kunder kan få hjälp med hela sin rapportering av börshandlade terminer och optioner såväl som OTC, som de handlat med vilken mäklare eller bank som helst, alltså inte bara med SEB. Rapporteringskravet följer av EU-reglerna i EMIR. Den som är intresserad av att läsa mer om EMIR kan göra det på Finansinspektionens hemsida, eller på ESMA:s hemsida. ESMA är EU:s centrala finansinspektion.

EU har redan beslutat att ersätta EMIR med MiFIR / MiFID2, som beräknas träda i kraft om strax under 3 års tid. MiFID2:s regler är tyvärr baserade på den politiskt motiverade (medvetna) missuppfattningen att det var spekulation som skapade råvaruboomens höga priser på framförallt mat år 2008. EU kommissionen har av allt att döma betalat ut enorma summor till bistånds- och miljöorganisationer för att torgföra den uppfattningen, som står i bjärt kontrast till en överväldigande majoritet av vetenskapliga studier av orsakssambanden.

Vi som studerar råvarumarknaden ser att MiFID2-reglerna kommer att innebära högre transaktionskostnader för prissäkring inom lantbrukssektorn, mycket sämre möjligheter att prissäkra bort risk som beror på rörligt pris, och därmed högre kapitalkostnader inom jordbruket. Högre kostnader inom EU:s lantbruk innebär utslagning av finansiellt svagare producenter och handelsföretag, mindre produktion och därmed högre priser på mat. Det innebär också att marknadens aktörer kommer att söka substitut, såväl till EU-baserade råvarubörser som till de instrument-typer som omfattas av MiFID2. Bland annat omfattas inte ”fysiska” leveranskontrakt om de syftar till prissäkring.

En missuppfattning att EMIR innebär att terminer och optioner blir ”olagliga” att handla fick spridning i veckan som gick. Tolkningen stämmer inte. Däremot innebär EMIR-reglerna en rapporteringsplikt, som i sig innebär en ökad kostnad för prissäkring för marknadens aktörer som helhet. EMIR skapades för att på EU-nivå få bättre information om derivatmarknaden för att bättre kunna bedöma den risk för spridning av bankkonkurser som bilaterala derivatavtal skulle kunna utgöra en spridningsväg för, och därmed ett hot mot hela det finansiella systemet inom EU. För råvarumarknaden är EMIR onödig, eftersom råvarutransaktioner aldrig har och aldrig kommer att kunna innebära ett hot mot EU-ländernas finansiella stabilitet, men Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen har fattat det här beslutet ändå.

Odlingsväder

Det har varit väldigt kallt i USA, som bekant. Det har också varit torrt i Brasiliens östra och centrala delar, men regnen rör sig norrut och nådde Sao Paulo i torsdags. Det är egentligen bara de kaffeodlande delstarterna Minas Gerais och Espirito Santo som varit riktigt torr och dit bör regnen nå inom kort om de inte nått dit redan. Mato Grosso har klarat sig väl och skörden av soja har kommit så långt att risken för skador är över.

Vete

Matifs novemberkontrakt har fortsatt stiga och stängde i fredags på 188 euro per ton. Vid 190 euro borde ett batteri av säljordrar vänta, så vi tror att uppgången kommer att stöta på patrull. Kanske blir det en vecka med konsolidering eller kanske en begynnande rekyl nedåt.

Teknisk analys på vetepriset

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som stängde fredagen på 621 cent. Uppgången sker från låg nivå och känns inte övertygande.

Vetepris

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten.

Veteterminer

Förra veckan visade vi att vetekontrakten för decemberleverans i Chicago var rekordbilliga i förhållande till majs för decemberleverans. Kvoten mellan priserna (vete / majs) var då 1.29. Vi förutsåg korrekt att priset på vete var ”billigt”. I fredags hade kvoten gått upp till 1.35. Vetet har alltså stigit 6% i förhållande till majs. Nu ser inte relationen fullt så avvikande ut längre. På 1.35 är den fortfarande låg, men inte så låg att den motiverar en position längre.

Vete-relationer

USDA gick i veckan ut och sade att Indien inte kommer att exportera något vete alls i år. I fredags publicerade dock Indiens jordbruksdepartement en prognos för årets skörd, som börjar snart. Landets produktion väntas öka till 95.6 mt från 93.5 mt förra året. Risproduktionen väntas också öka med 1 mt till 106.2 mt.

Det var betydligt lugnare i veckan hos köparländerna i Mellanöstern och i Nordafrika. Jordanien köpte 100 kt. Det har skett en ”burnout”, där köparländerna redan har köpt vad de skulle. Man kan tänka sig att det krävs en extra realisation på vete för att de ska lockas att komma tillbaka som köpare, vilket gör att den tekniska stödnivån på 180 euro per ton är svagare nu än tidigare. Vi har skrivit om detta tidigare.

Strategie Grains sänkte sin prognos för veteskörden i EU-28 i år med 0.3 mt till 137.5 mt. Strategie Grains menar att övervintringen i de baltiska länderna varit dålig och att arealen i Polen är mindre än väntat. Strategie Grains har högre estimat än USDA, som tidigare i veckan angav en produktion på 142.87 mt. Förra årets skörd (i höstas) låg enligt USDA på 133.88 mt, så årets skörd ser alltså ut att bli ca 10 mt högre än förra året.

Australiensiska ABARE höjde skördeestimatet i veckan med 800 kt till 27 mt.

Black Earth Farming med 230,000 ha under odling vinstvarnade i veckan pga lägre skörd än väntat avseende bland annat vete.

Vi tror att prisuppgången stannar av i veckan som kommer och fortsätter med neutral rekommendation.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn håller sig stabilt vid 220 euro per ton.

Maltkorn

Majs

Tekniskt har majs bildat en triangelformation och utbrott från den ger antingen en teknisk köpsignal (om uppåt) eller säljsignal (om nedåt).

Majspris

WASDE-rapporten gav inga indikationer alls om priset var lågt eller högt. Men man kan kanske med den som vägledning se vad som hänt sedan dess. USDA sänkte den Argentinska skörden med 1 mt till 24 mt på den torka som ägde rum i julas. Man behöll skörden för Brasilien på 70 mt, men i veckan kom CONAB med sitt första estimat för den andra, lilla skörden ”safrinha”. De estimerar den till 42.8 mt, vilket gör att den totala skörden sammanlagt summerar till 75.5 mt. Det är 5.5 mt mindre än förra året, men 5.5 mt mer än USDA estimerar. Samtidigt som detta signelarar att globala utgående lager blir större än USDA väntat sig vad gäller majs, signalerar det också att den mark som inte odlats majs på i Brasilien, använts till något annat, förmodligen då sojabönor. Slutsatsen av denna nya information är negativ för majs och negativ för sojabönor.

Efter att ha haft en köprekommendation tycker vi nu, dels med tanke på den tekniska bilden och dels med tanke på en ytterligare uppjustering av global produktion från Brasilien, att det är bäst att inte ha någon position alls, i vart fall inte en köpt.

Sojabönor

Sojabönorna handlades upp i veckan på såväl stark export från USA som hög ”crush” i USA. CONAB justerade också ner skörden i Brasilien. Trots detta har tiden i praktiken runnit ut för skador på den Brasilianska skörden. 12% är redan skördat och takten accelererar nu enligt känt mönster. Tekniskt har priset kommit upp till ”gamla bottennoteringar” från perioden augusti till december. Det gör att 1150 nu är ett starkt motstånd. Man kan vänta sig att priset får problem att gå högre och att vi istället kan få en förlängning på fredagens svaga stängning.

Pris på sojabönor

Sojamjölet håller sig kvar i intervallet 340 – 360 dollar per short ton. Nu är priset i den övre delen av intervallet, vilket säkerligen lockar fram säljare.

Pris på sojamjöl

Sojaoljan testade återigen 40 dollar, men även den här gången var det säljarna som vann. Det är ett negativt tecken.

Pris på sojaolja

Exportstatistiken (inspections) kom in högre än veckan innan och ligger på en nivå som är helt ohållbar.

Sojadiagram

I torsdags rapporterade USDA att Kina avbeställt 265,000 ton sojabönor från USA. Kina har istället köpt sojabönor från Brasilien, där skörden accelererar. Antalet fartyg som lastas eller väntar på att lastas i brasilianska hamnar föll till 63 i onsdags, ner från 94 den 7 februari. Kinas import nådde nytt rekord i januari (liksom det gjorde för en hel rad råvaror).

Vi fortsätter med säljrekommendation på sojabönor.

Raps

November 2014-kontraktet på raps fortsatte att följa Chicago och inte Winnipeg. Priset verkar dock inte vilja gå över 361.75 euro per ton och såldes på kraftigt vid försök att handla upp priset över den nivån såväl i torsdags som i fredags. Vi har de senaste månaderna sett att det finns kraftfulla aktörer i marknaden för rapsfrö, som kan bestämma sig för att köpa eller sälja på en viss nivå och då går priset inte genom deras ordrar som verkar kunna svälja hur mycket som helst. Om det är en sådan säljare som bestämt sig för att sälja vid ca 361.75, är det svårt att tro att priset ska över den nivån.

Canola-pris

Prisfallet på canola i Winnipeg tog ny fart i veckan som gick. Skillnaden i pris för novemberleverans (efter ny skörd) är nu 70 euro eller nästan 24%. Med tanke på att det är lång, mycket lång tid, till november, förefaller det här vara en helt orimlig prisskillnad. Den som kan, borde sälja raps och köpa canola. Skillnaden ökade naturligtvis även mot sojabönor i Chicago.

Canola-pris

Vi fortsätter med säljrekommendation och upprepar den!

Potatis

Potatis av gammal skörd har halverats sedan oktober och föll i fredags ner till 11.70 euro per 100 Kg.

Potatispris

Kontraktet för den kommande skörden börjar nu handlas allt mer. Nedan ser vi kurdiagrammet för april 2015-kontraktet. Det handlas nu 10 eurocent högre än förra veckan, på 14.50 istället för 14.40.

Potatispris

Gris

Lean hogs maj-kontrakt steg från förra veckans 103.9 till 104.05 cent i fredags. Orsaken är att PED-virusets spridning fortfarande ökar. Veckan som slutade den 26 januari, rapporterade AASV 265 nya fall av PED. I augusti och september låg nivån på 32 nya fall per vecka. Det är därför som de längre kontrakten för sommarmånaderna fortsätter att handlas upp i pris. USDA sänkte sitt estimat för fläskproduktionen i år från 23.6 miljarder pund till 23.4 i veckan. Efterfrågan är fortsatt hög i USA och USDA sänkte också export-estimatet med 0.8%.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs har legat still på 1.50 euro i veckan som gått. Priset har rasat successivt sedan toppen i augusti / september på drygt 1.85 euro per Kg.

Spotkontrakt

Mjölk

Prisfallet på smör tog en paus förra veckan och en liten prisuppgång noterades. Samtidigt steg spotkontraktet på SMP till en ny rekordnotering, 3330 euro per ton. Sammantaget innebär det en prisuppgång på mjölkråvara, basis smör och SMP.

Nedan ser vi prisutvecklingen på Eurex smör och pulver (de feta linjerna), samt på USDA:s notering av SMP (FOB Västeuropa), Chicagopriset i euro per ton, liksom Fonterras pris i diagrammet.

Mjölkdiagram

Nedan ser vi prisutvecklingen på spotkontraktet på SMP (det vid var tid kortaste till förfall) på Eurex i euro per ton. Historiken sträcker sig tillbaka till sommaren 2010 när Eurex startade sin handel i SMP.

SMP

Det svenska avräkningspriset, där källan är Arla, är något lägre, som vi ser i diagrammet nedan. Det betyder att skillnaden mellan pulver+smör och mjölkråvara fortsätter att vara stor. Med den eftersläpning vi vet att den svenska noteringen har, kan man förvänta sig att det svenska priset kommer att gå upp och / eller att Eurex-priset kommer att gå ner. Det borde vara ett bra tillfälle att sälja terminer om man är mjölkproducent.

Diagram

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som vi ser är genomsnittspriset som det är möjligt att säkra in över 4 kr både de närmaste sex månaderna och för det närmaste året.

Terminspriser i SEK

Socker

Marskontraktet på råsocker har fortsatt att rekylera, samtidigt som aktörer i Brasilien sagt att det blivit permanenta skador på växande sockerrör pga torkan. Indien gjorde slag i saken och införde exportstöd, i strid med WTO-reglerna och trots protester från Thailand och Brasilien. I fredags publicerade Indiens jordbruksdepartement en prognos för årets skörd. Landets produktion av sockerrör (inte detsamma som socker) väntas öka till från 341.2 mt till 345.9 mt.

Det är svårt att säga om den här rekylen nedåt kommer att följas av ytterligare ett kliv uppåt, men det skulle inte förvåna om det gör det.

Sockerpris

Vi är dock hellre köpta kaffe än socker.

Gödsel

Urean fortsatte att rekylera tillbaka, men är alltjämt i stigande trend och bör få stöd på de här nivåerna.

Gödselpris

 

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära