Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 17 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB, tendens på råvarupriserWASDE-rapporten har vi redan gått igenom separat tidigare i veckan. Den gav inte marknaden information som ändrar den tidigare bilden. Om något var den positiv för vete men varken-eller för majs och soja.

Mjölkmarknaden var lite starkare i veckan med prisuppgångar på såväl terminer på SMP som smör på Eurex.

Grispriset i USA fortsätter att stiga, eftersom PED-virusets spridning forsätter att öka och inte nått kulmen än. Priserna i Europa, som påverkas av Rysslands importstopp, fortsätter att vara låga, på samma nivå som veckan innan, vid 1.50 euro per Kg.

I veckan kommer USDA:s Outlook conference.

Nya EU-regler

Sedan i torsdags ska alla OTC-terminstransaktioner inom EU rapporteras till ett centralt transaktionsregister. SEB Commodities ombesörjer detta utan kostnad för sina kunders transaktioner med SEB. SEB har också en särskild tjänst där kunder kan få hjälp med hela sin rapportering av börshandlade terminer och optioner såväl som OTC, som de handlat med vilken mäklare eller bank som helst, alltså inte bara med SEB. Rapporteringskravet följer av EU-reglerna i EMIR. Den som är intresserad av att läsa mer om EMIR kan göra det på Finansinspektionens hemsida, eller på ESMA:s hemsida. ESMA är EU:s centrala finansinspektion.

EU har redan beslutat att ersätta EMIR med MiFIR / MiFID2, som beräknas träda i kraft om strax under 3 års tid. MiFID2:s regler är tyvärr baserade på den politiskt motiverade (medvetna) missuppfattningen att det var spekulation som skapade råvaruboomens höga priser på framförallt mat år 2008. EU kommissionen har av allt att döma betalat ut enorma summor till bistånds- och miljöorganisationer för att torgföra den uppfattningen, som står i bjärt kontrast till en överväldigande majoritet av vetenskapliga studier av orsakssambanden.

Vi som studerar råvarumarknaden ser att MiFID2-reglerna kommer att innebära högre transaktionskostnader för prissäkring inom lantbrukssektorn, mycket sämre möjligheter att prissäkra bort risk som beror på rörligt pris, och därmed högre kapitalkostnader inom jordbruket. Högre kostnader inom EU:s lantbruk innebär utslagning av finansiellt svagare producenter och handelsföretag, mindre produktion och därmed högre priser på mat. Det innebär också att marknadens aktörer kommer att söka substitut, såväl till EU-baserade råvarubörser som till de instrument-typer som omfattas av MiFID2. Bland annat omfattas inte ”fysiska” leveranskontrakt om de syftar till prissäkring.

En missuppfattning att EMIR innebär att terminer och optioner blir ”olagliga” att handla fick spridning i veckan som gick. Tolkningen stämmer inte. Däremot innebär EMIR-reglerna en rapporteringsplikt, som i sig innebär en ökad kostnad för prissäkring för marknadens aktörer som helhet. EMIR skapades för att på EU-nivå få bättre information om derivatmarknaden för att bättre kunna bedöma den risk för spridning av bankkonkurser som bilaterala derivatavtal skulle kunna utgöra en spridningsväg för, och därmed ett hot mot hela det finansiella systemet inom EU. För råvarumarknaden är EMIR onödig, eftersom råvarutransaktioner aldrig har och aldrig kommer att kunna innebära ett hot mot EU-ländernas finansiella stabilitet, men Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen har fattat det här beslutet ändå.

Odlingsväder

Det har varit väldigt kallt i USA, som bekant. Det har också varit torrt i Brasiliens östra och centrala delar, men regnen rör sig norrut och nådde Sao Paulo i torsdags. Det är egentligen bara de kaffeodlande delstarterna Minas Gerais och Espirito Santo som varit riktigt torr och dit bör regnen nå inom kort om de inte nått dit redan. Mato Grosso har klarat sig väl och skörden av soja har kommit så långt att risken för skador är över.

Vete

Matifs novemberkontrakt har fortsatt stiga och stängde i fredags på 188 euro per ton. Vid 190 euro borde ett batteri av säljordrar vänta, så vi tror att uppgången kommer att stöta på patrull. Kanske blir det en vecka med konsolidering eller kanske en begynnande rekyl nedåt.

Teknisk analys på vetepriset

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som stängde fredagen på 621 cent. Uppgången sker från låg nivå och känns inte övertygande.

Vetepris

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Backwardation har ökat på båda sidor av Atlanten.

Veteterminer

Förra veckan visade vi att vetekontrakten för decemberleverans i Chicago var rekordbilliga i förhållande till majs för decemberleverans. Kvoten mellan priserna (vete / majs) var då 1.29. Vi förutsåg korrekt att priset på vete var ”billigt”. I fredags hade kvoten gått upp till 1.35. Vetet har alltså stigit 6% i förhållande till majs. Nu ser inte relationen fullt så avvikande ut längre. På 1.35 är den fortfarande låg, men inte så låg att den motiverar en position längre.

Vete-relationer

USDA gick i veckan ut och sade att Indien inte kommer att exportera något vete alls i år. I fredags publicerade dock Indiens jordbruksdepartement en prognos för årets skörd, som börjar snart. Landets produktion väntas öka till 95.6 mt från 93.5 mt förra året. Risproduktionen väntas också öka med 1 mt till 106.2 mt.

Det var betydligt lugnare i veckan hos köparländerna i Mellanöstern och i Nordafrika. Jordanien köpte 100 kt. Det har skett en ”burnout”, där köparländerna redan har köpt vad de skulle. Man kan tänka sig att det krävs en extra realisation på vete för att de ska lockas att komma tillbaka som köpare, vilket gör att den tekniska stödnivån på 180 euro per ton är svagare nu än tidigare. Vi har skrivit om detta tidigare.

Strategie Grains sänkte sin prognos för veteskörden i EU-28 i år med 0.3 mt till 137.5 mt. Strategie Grains menar att övervintringen i de baltiska länderna varit dålig och att arealen i Polen är mindre än väntat. Strategie Grains har högre estimat än USDA, som tidigare i veckan angav en produktion på 142.87 mt. Förra årets skörd (i höstas) låg enligt USDA på 133.88 mt, så årets skörd ser alltså ut att bli ca 10 mt högre än förra året.

Australiensiska ABARE höjde skördeestimatet i veckan med 800 kt till 27 mt.

Black Earth Farming med 230,000 ha under odling vinstvarnade i veckan pga lägre skörd än väntat avseende bland annat vete.

Vi tror att prisuppgången stannar av i veckan som kommer och fortsätter med neutral rekommendation.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn håller sig stabilt vid 220 euro per ton.

Maltkorn

Majs

Tekniskt har majs bildat en triangelformation och utbrott från den ger antingen en teknisk köpsignal (om uppåt) eller säljsignal (om nedåt).

Majspris

WASDE-rapporten gav inga indikationer alls om priset var lågt eller högt. Men man kan kanske med den som vägledning se vad som hänt sedan dess. USDA sänkte den Argentinska skörden med 1 mt till 24 mt på den torka som ägde rum i julas. Man behöll skörden för Brasilien på 70 mt, men i veckan kom CONAB med sitt första estimat för den andra, lilla skörden ”safrinha”. De estimerar den till 42.8 mt, vilket gör att den totala skörden sammanlagt summerar till 75.5 mt. Det är 5.5 mt mindre än förra året, men 5.5 mt mer än USDA estimerar. Samtidigt som detta signelarar att globala utgående lager blir större än USDA väntat sig vad gäller majs, signalerar det också att den mark som inte odlats majs på i Brasilien, använts till något annat, förmodligen då sojabönor. Slutsatsen av denna nya information är negativ för majs och negativ för sojabönor.

Efter att ha haft en köprekommendation tycker vi nu, dels med tanke på den tekniska bilden och dels med tanke på en ytterligare uppjustering av global produktion från Brasilien, att det är bäst att inte ha någon position alls, i vart fall inte en köpt.

Sojabönor

Sojabönorna handlades upp i veckan på såväl stark export från USA som hög ”crush” i USA. CONAB justerade också ner skörden i Brasilien. Trots detta har tiden i praktiken runnit ut för skador på den Brasilianska skörden. 12% är redan skördat och takten accelererar nu enligt känt mönster. Tekniskt har priset kommit upp till ”gamla bottennoteringar” från perioden augusti till december. Det gör att 1150 nu är ett starkt motstånd. Man kan vänta sig att priset får problem att gå högre och att vi istället kan få en förlängning på fredagens svaga stängning.

Pris på sojabönor

Sojamjölet håller sig kvar i intervallet 340 – 360 dollar per short ton. Nu är priset i den övre delen av intervallet, vilket säkerligen lockar fram säljare.

Pris på sojamjöl

Sojaoljan testade återigen 40 dollar, men även den här gången var det säljarna som vann. Det är ett negativt tecken.

Pris på sojaolja

Exportstatistiken (inspections) kom in högre än veckan innan och ligger på en nivå som är helt ohållbar.

Sojadiagram

I torsdags rapporterade USDA att Kina avbeställt 265,000 ton sojabönor från USA. Kina har istället köpt sojabönor från Brasilien, där skörden accelererar. Antalet fartyg som lastas eller väntar på att lastas i brasilianska hamnar föll till 63 i onsdags, ner från 94 den 7 februari. Kinas import nådde nytt rekord i januari (liksom det gjorde för en hel rad råvaror).

Vi fortsätter med säljrekommendation på sojabönor.

Raps

November 2014-kontraktet på raps fortsatte att följa Chicago och inte Winnipeg. Priset verkar dock inte vilja gå över 361.75 euro per ton och såldes på kraftigt vid försök att handla upp priset över den nivån såväl i torsdags som i fredags. Vi har de senaste månaderna sett att det finns kraftfulla aktörer i marknaden för rapsfrö, som kan bestämma sig för att köpa eller sälja på en viss nivå och då går priset inte genom deras ordrar som verkar kunna svälja hur mycket som helst. Om det är en sådan säljare som bestämt sig för att sälja vid ca 361.75, är det svårt att tro att priset ska över den nivån.

Canola-pris

Prisfallet på canola i Winnipeg tog ny fart i veckan som gick. Skillnaden i pris för novemberleverans (efter ny skörd) är nu 70 euro eller nästan 24%. Med tanke på att det är lång, mycket lång tid, till november, förefaller det här vara en helt orimlig prisskillnad. Den som kan, borde sälja raps och köpa canola. Skillnaden ökade naturligtvis även mot sojabönor i Chicago.

Canola-pris

Vi fortsätter med säljrekommendation och upprepar den!

Potatis

Potatis av gammal skörd har halverats sedan oktober och föll i fredags ner till 11.70 euro per 100 Kg.

Potatispris

Kontraktet för den kommande skörden börjar nu handlas allt mer. Nedan ser vi kurdiagrammet för april 2015-kontraktet. Det handlas nu 10 eurocent högre än förra veckan, på 14.50 istället för 14.40.

Potatispris

Gris

Lean hogs maj-kontrakt steg från förra veckans 103.9 till 104.05 cent i fredags. Orsaken är att PED-virusets spridning fortfarande ökar. Veckan som slutade den 26 januari, rapporterade AASV 265 nya fall av PED. I augusti och september låg nivån på 32 nya fall per vecka. Det är därför som de längre kontrakten för sommarmånaderna fortsätter att handlas upp i pris. USDA sänkte sitt estimat för fläskproduktionen i år från 23.6 miljarder pund till 23.4 i veckan. Efterfrågan är fortsatt hög i USA och USDA sänkte också export-estimatet med 0.8%.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs har legat still på 1.50 euro i veckan som gått. Priset har rasat successivt sedan toppen i augusti / september på drygt 1.85 euro per Kg.

Spotkontrakt

Mjölk

Prisfallet på smör tog en paus förra veckan och en liten prisuppgång noterades. Samtidigt steg spotkontraktet på SMP till en ny rekordnotering, 3330 euro per ton. Sammantaget innebär det en prisuppgång på mjölkråvara, basis smör och SMP.

Nedan ser vi prisutvecklingen på Eurex smör och pulver (de feta linjerna), samt på USDA:s notering av SMP (FOB Västeuropa), Chicagopriset i euro per ton, liksom Fonterras pris i diagrammet.

Mjölkdiagram

Nedan ser vi prisutvecklingen på spotkontraktet på SMP (det vid var tid kortaste till förfall) på Eurex i euro per ton. Historiken sträcker sig tillbaka till sommaren 2010 när Eurex startade sin handel i SMP.

SMP

Det svenska avräkningspriset, där källan är Arla, är något lägre, som vi ser i diagrammet nedan. Det betyder att skillnaden mellan pulver+smör och mjölkråvara fortsätter att vara stor. Med den eftersläpning vi vet att den svenska noteringen har, kan man förvänta sig att det svenska priset kommer att gå upp och / eller att Eurex-priset kommer att gå ner. Det borde vara ett bra tillfälle att sälja terminer om man är mjölkproducent.

Diagram

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som vi ser är genomsnittspriset som det är möjligt att säkra in över 4 kr både de närmaste sex månaderna och för det närmaste året.

Terminspriser i SEK

Socker

Marskontraktet på råsocker har fortsatt att rekylera, samtidigt som aktörer i Brasilien sagt att det blivit permanenta skador på växande sockerrör pga torkan. Indien gjorde slag i saken och införde exportstöd, i strid med WTO-reglerna och trots protester från Thailand och Brasilien. I fredags publicerade Indiens jordbruksdepartement en prognos för årets skörd. Landets produktion av sockerrör (inte detsamma som socker) väntas öka till från 341.2 mt till 345.9 mt.

Det är svårt att säga om den här rekylen nedåt kommer att följas av ytterligare ett kliv uppåt, men det skulle inte förvåna om det gör det.

Sockerpris

Vi är dock hellre köpta kaffe än socker.

Gödsel

Urean fortsatte att rekylera tillbaka, men är alltjämt i stigande trend och bör få stöd på de här nivåerna.

Gödselpris

 

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära