Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 september 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysUSDA släppte sin WASDE-rapport för september igår. Den var bearish för vete och majs och bullish för sojabönor. Om man tar siffrorna som de står vill säga.

Själva rapporten innehåller en hel del märkligheter. Medan hela världen ställt in sig på en skörd av vete i Australien på 22.5 mt, låter USDA bli att justera ner den från 26 mt. När det gäller majs gör man något så märkligt som att låta det som är skördat före 1 september hamna på utgående lager för förra året, men man ser inte riktigt effekten av detta på innevarande års utgående lager. För att lyckas med det här tycks man t ex ha låtit EU:s husdjur konsumera 4 mt mindre spannmål i år, och lämna EU med tre veckors lager av vete den sista juni nästa år.

Den oberoende (?) ryska analysfirman IKAR rapporterade igår också att skörden i Ryssland bara ger ett exportutrymme på 2 – 6 mt vete. Inte 12 som Kreml meddelade för en vecka sedan.

Vi väljer dock på tekniska grunder att rekommendera neutral position i vete och majs, men risken är på uppsidan om det skulle (be)visa sig att USDA varit allt för optimistiska. Sojabönor är vi positiva till, liksom raps. Socker kan ha funnit en botten.

Odlingsväder

ENSO har minskat tendensen till El Niño den senaste veckan. Vi ser att Southern Oscillation Index har fortsatt att stiga och ligger på +1.2 nu. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Molnighet och vindar stämmer överens med neutrala ENSO-förhållanden.

Southern Oscillation Index tom september 2012

Bureau of Meteorology har också publicerat en ny ensembleprognos för ENSO och den ser vi nedan.

Ensembleprognos för ENSO

Vi ser att prognosen ligger nära El Niño-förhållanden, men nu lite lägre (lite mindre El Niño) än i förra prognosen som kom för en månad sedan.

Tendens för råvarupriserVete

Tekniskt har Matif:s novemberkontrakt brutit nedåt, men stödet på 260 verkar ännu vara obrutet. Den tekniska bilden är otydlig, men man kan ändå säga att marknaden ur ett tekniskt perspektiv ser betydligt mindre positiv ut än förra veckan. Vi väljer därför att gå över till en neutral rekommendation.

Som vi ska se nedan tror vi svagheten i priset beror på att marknaden tog fasta på att WASDE-rapporten var mer rosenröd än befarat. Vi ska också visa att det finns en hel del svagheter bakom den rosigheten och vad gäller den fundamentala utbuds- och efterfrågesituationen, att läget kan vara väsentligt mörkare än vad USDA:s WASDE-rapport ger sken av.

Det kom dock igår också data från Frankrikes FranceAgriMer, som förutspådde att Frankrikes veteexport, som är den största bland de europeiska länderna, kommer att uppgå till 17.1 mt under marknadsföringsåret som slutar i juni nästa år. Året innan var exporten 16 mt. Exporten väntas öka till Spanien, UK och Egypten. Matif kan ha tyngts av detta också (mer än Chicago).

Prisutveckling på vete (Matif) tom september 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden här visar inte på samma svaghet – och här har priset under kvällen hunnit vända upp från dagens bottennivåer.

Chicagovete - Prisutveckling och prognos septemer 2012

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan.

Terminspriset på vete (Chicago och Matif) - Framtida pris

Nedan ser vi produktionsestimaten för de största producentländerna i världen från onsdagens WASDE-rapport.

Prognos för produktion av vete säsongen 2012/2013

Vi ser att man bara justerat ner Rysslands produktion. Och den har man bara justerat ner med 4 mt, vilket är mindre än vad ryssarna själva gjorde. Märkligt nog har man inte justerat Australiens, trots att ABARES i Australien själva säger att veteskörden kommer att bli 22.5 mt. Profarmer skriver att de flesta analytiker estimerar att skörden hamnar på 22.5 mt. Det är i linje med vad vi själva räknade ut genom att utgå från förändringen i skörd som normalt sker när det blir ett El Niño-år. Vi kan inte tro annat än att USDA mer eller mindre medvetet har kablat ut en felaktig siffra, eller så är man så tvärsäker på att man vet bäst, bättre än alla andra. Australien har varit utsedd till världens näst största exportör av vete efter USA och det kanske landet blir, men med största sannolikhet med 3.5 mt mindre än vad som sägs här.

Lager av vete 2012/2013

Utgående lager förändras inte i USDA:s rapport. Man sänker användningen av vete som foder, huvudsakligen i Ryssland. Notera att fd Sovjetunionen väntas ha högre utgående lager jämfört med vad man trodde i augusti!

För EU-27 har man sänkt skörden och ökat exporten, så att bara tre veckors konsumtion återstår den sista juni nästa år. Hur sannolikt är det?

Det här är en skum rapport för vete och utbuds/efterfrågebalansen är så ”tunn” att om det visar sig (som det har stor sannolikhet att göra) att något land bluffar, inför exportstopp eller vad som helst, som kan hända, då borde folk vara beredda att betala en hel del mer för det lilla som kommer att finnas på världsmarknaden.

När det gäller exportstopp hörde en uppmärksam läsare av veckobrevet av sig förra veckan och berättade att det lilla landet Kroatien redan infört exportstopp. Ukraina har gjort en frivillig uppgörelse med exportörerna som i praktiken innebär exportstopp. Exporten lär ta slut inom kort i alla fall, när majs fyller exportsilona i hamnarna. Rysslands ministrar ska snart träffas igen och kanske då sänka produktionen ytterligare, med följande minskning av ”exportpotentialen”.

Och visst finns det fristående analysfirmor som är dissidenter med såväl USDA som den officiella ryska rapporteringen och de finns i Moskva. Igår publicerade the Institute for Agricultural Market Studies (”IKAR” på ryska), avvikande data. De sade att per den första augusti var lagren av spannmål i Ryssland 10 mt lägre än de var i torkåret 2010 och faktiskt lägre än de varit något av de senaste fem åren. Vetelagren är 15-17% lägre än de var 2010. IKAR förutstår att spannmålsproduktionen hamnar på 69 – 72 mt. De förutspår att inhemsk konsumtion blir 66-67 mt. Exportpotentialen är alltså bara 2 – 6 mt, enligt IKAR. Inte 12 mt som Rysslands AgMin sade den 6 september.

Vi väljer alltså på tekniska grunder att förhålla oss neutrala till marknaden, men risken är allt jämt på uppsidan. Mot slutet av september ska USDA berätta om lagren av spannmål, t ex majs, per 1 september. Eftersom WASDE för majs målades i lika rosa skimmer, är det möjligt att det blir en trigger, eller så hinner något land införa exportbegräsningar innan.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar kring 260 euro per ton och vi väntar oss sidledes rörelse i veckan som kommer.

2012 - Novemberkontrakt på maltkorn - Pris förväntas gå i sidled

Potatis

Förra veckan skrev vi att priset verkar ha stabiliserat sig mellan 20 och 24 euro per deciton och så ser det ut. Får vi se priser över 24 euro, kan det vara början på en ny prisuppgångsfas, ett pris under 22 kan å andra sidan signalera säljtryck.

Prisutveckling på potatis tom september 2012

Majs

För två veckor sedan skrev vi att ett brott nedåt inte skulle vara bra och skulle innebära att vi skulle gå ur alla positioner och rentav kanske gå kort. Förra veckan skrev vi att detta just hänt. Nu kan vi följa upp och konstatera att priset fallit relativt ordentligt. Prisfallet har också accelererat, såsom det ofta gör när det går upp för marknaden att priset är för högt och att fallet kan bli djupt.

Majs har fallit i pris - Diagram

USDA justerade ner global produktion i gårdagens WASDE-rapport. Fristående analytiker som t ex Noel Fryer har dock sågat WASDE vid fotknölarna för den mycket blygsamma nedjusteringen av USA:s produktion. Han kallade det för ”impressive crap”.

Prognos för produktion av majs 2012/2013

Nedan ser vi USDA:s tankar kring utgående lager.

USDA-prognos för majslager 2012/2013

Notera den märkliga höjningen av utgående lager för 2011/12 i USA. Det här kommer från den tidiga skörden, där 11% av amerikansk majs är skördat före den 1 september. De skriver så här: “150 Mbu old crop corn displaced from feed due to early new crop, which will also boost old crop stocks”. Men vänta lite… borde inte detta på något sätt ha påverkat 2012/13? 11% mindre hamnar trots allt på 2012/13.

För EU-27 sänkte man konsumtionen av majs med 4 mt. Men man justerade inte foderåtgången i EU med korn eller vete. Det är svångremstider även för djuren i Euroland.

En sälj-trigger vore om majs till etanol begränsades, men tiden rinner ut för att ta detta före valet i USA i november. Kongressen har misslyckats med att behandla och fatta beslut om den nya ”Farm bill” som ska gälla i de kommande fem åren. Den gamla går ut den sista september och då återvänder USA till den lag som stiftades 1949. Det mesta som är väsentligt som t ex crop insurance och food stamps (USDA:s största utgiftspost) styrs dock av andra lagar idag. Den republikanska majoriteten i Kongressen väntas faktiskt vilja vänta med förslaget till efter presidentvalet. Man kan tolka detta som att sannolikheten för att det ska hända något med majs-etanol-frågan är ganska liten i år.

Sojabönor

Sojabönsrapporten från USDA var tycks till skillnad från vete och majs, vara ganska genomtänkt. Den var ”bullish” för sojabönor och priset, som handlades ner innan, fick ny skjuts uppåt på rapporten.

Teknisk prognos för pris på sojabönor - 12 september 2012

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat för olika länder och totalt i världen.

Prognos på världsproduktion av sojabönor 2012/2013

USA:s produktion väntas falla till den lägsta nivån på nio år. Den har fallit tre år i rad. USDA nämner den varmaste och torraste perioden juni-juli på 76 år som orsak. Skörden väntas bli 71.69 mt, vilket är lägre än vad analytiker tillfrågade av Bloomberg innan rapporten trodde. Skörden per acre väntas uppgå till 35.3 bushels, den lägsta nivån sedan 2008. I augusti trodde USDA att skörden skulle bli 36.1 bu/acre. Förra året låg den på 41.5 bu/acre.

Prognos på lager av sojabönor 2012/2013

Ovanför ser vi globala utgående lager. USDA gör ett litet trick här för att lämna utgående lager 2012/13 nästan oförändrade. Man höjer utgående lager i Argentina och Brasilien och Kina med nästan 2 mt. Det verkar nästan för bra för att vara sant.

Det är, även utan att ifrågasätta hur man så lägligt kunde hitta mer sojabönor i Kina, en bullish rapport, som borde ta upp priset.

Det finns börsnoterade företag i USA som köper sojamjöl och producerar kött. Ett sådant bolag är Smithfield Foods. Ett annat är Tyson Foods. Nedan kan du se kursutvecklingen för den aktien. Notera hur tvärt kursuppgången, baserad på förhoppningar om mer helikopterpengar från Benny Bernanke, vände ner idag när WASDE-rapporten kom.

Kursutveckling för Smithfield Foods aktie

Raps

”Tryckkokaren” har fortsatt och ett utbrott uppåt rycker allt närmare. Vi rekommenderar att man behåller sin långa (köpta) position i rapsfrö. Om priset skulle gå under 497 bör man börja lätta på positionen, men priset kan faktiskt gå ända ner till bottennoteringen i augusti utan att den uppåtriktade trenden är bruten.

Prisutveckling på raps tom september 2012

Gris

Grispriset befinner sig i en tydlig bear market. Men tycks ha kommit till en konsolideringsfas. 70 cent per pund ser ut att vara golvet på konsolideringsområdet.

Grispriset befinner sig i en tydlig bear market

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa ligger på samma prisnivå som förra veckan. Det är den andra veckan sedan juli när priset inte har stigit. Priset på smör ligger också oförändrat på 3300 euro per ton. Jag hade tänkt gå lite djupare i analysen av mjölkmarknaden den här veckan, men fokus hamnade på WASDE-rapportens spannmålsdelar.

Diagram på mjölkpris för 2011 tom september 2012

Nedan ser vi priset på smör, också oktoberkontraktet såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Pris på smör tom september 2012

På den amerikanska börsen CME i Chicago rekylerade priset upp efter WASDE-rapporten och det högre sojapriset. Att mjölkpriset följt sojapriset så väl den senaste tiden – och det faktum att sojan ser ut att gå mot högre höjder – gör att vi tror på ett nytt test av 20 cent per pund mjölk igen.

Prisutveckling för termin på mjölk

Vad säger då marknaden just nu om priserna för leverans av mjölk i USA i framtiden? Nedan ser vi terminspriserna som kurva som de ser ut idag och hur de såg ut för 7 dagar sedan. Alla priser är i euro per ton. Notera att jag också lagt in terminskurvorna idag och för 7 dagar sedan på Matifs kvarnvete.

Framtida mjölkpris enligt terminsmarknaden

Förra veckan berättade vi om det nya vasslepulverkontrakt som noteras på Eurex den 28 september. Det är ytterligare en viktig del för att prissätta mjölkprodukterna. Råolja prissätter man genom ”netback pricing”. Dvs genom att prissätta raffinaderiernas produkter, kan man räkna bakåt till vad ett fat råolja ”borde” vara värt. På samma sätt gör man med råvaran mjölk. Dvs man utgår från vad skummjölkspulver är värt och vad smör är värt och räknar bakåt till mjölken. Om man har ostpriser och lägger till vasslepulver, kan man räkna bakåt även för de produkterna. För att tillverka skummjölkspulver åtgår energi och tar man hänsyn till energikomponenten också kan man simulera ett mejeris marginal-ekonomi.

Socker

Priset på socker, tycks ha funnit ett stöd. Priset vände upp på samma nivå som i juni. Det skulle inte förvåna om priset nu steg upp mot motståndslinjen, dvs till 21 – 22 cent per pund.

Sockerpriset har funnit ett stöd - Prognos september 2012

EURSEK

EURSEK har nått så långt upp som den borde enligt teknisk analys. Tekniskt pekar det nedåt nu och vi har säljrekommendation på euro mot kronor.

EURSEK teknisk prognos den 12 september 2012

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Vi tror därför på ”sidledes rörelse”.

Diagram över USDSEK med teknisk prognos den 12 september 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära