Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 12 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysUSDA justerade ner prognosen för utgående lager i majs till den lägsta nivån sedan 1973. Innan nästa skörd på norra halvklotet väntas lagren räcka i 45 dagar. 1973 var lagret 37 dagars global konsumtion. Vetelagren i Europa väntas vara på riktigt låg nivå den sista juni. Vi är inte negativa till priset på spannmålen majs, vete och maltkorn, utan neutrala. Vi kan inte avgöra om den ansträngda lagersituationen kommer att leda till högre priser eller om ransonering av efterfrågan kommer att vara tillräcklig.

För oljeväxter pekar det mesta på lägre priser framöver, och vi behåller vår negativa vy för prisutvecklingen på sojabönor. För raps är vi neutrala. Vi gör alltså ingen annan bedömning efter gårdagens WASDE-rapport, än den vi hade förra veckan.

Odlingsväder

El Niño-signalerna har fortsatt att försvagas och nu förväntas neutrala ENSO-förhållanden under södra halvklotets odlingssäsong. Fru Martell skriver så här i sin senaste rapport:

“Potential consequences of ENSO-neutral conditions (as opposed to El Niño) are listed below:

  • Less winter rainfall in US hard red winter wheat (maybe average but not real wet)
  • Colder winter in the Northern Plains, Upper Midwest and Western Canada
  • Increased rainfall in Australia’s east coast, benefiting wheat development
  • Heavy rain potential in Indonesia palm fruit plantations (El Niño causes drought)
  • Drier weather in Argentina and South Brazil
  • Bouts of summer heat in southern South America (opposite of El Niño coolness)”

Den här ganska stora förändringen i klimatet på jorden, innebär alltså att oljeväxter, t ex sojabönor i Mato Grosso och palmolja i Malaysia får en ökad produktion; negativt för priset. Spannmål, t ex vete i USA, som har ett underskott av markfukt som behöver repareras, missgynnas eftersom det blir ”normal” nederbörd och inte en återställning av markfukten fram till vårens tillväxtfas. Argentina och södra Brasilien är också viktiga produktionsområden för majs och vete och de får då inte den tillväxtfrämjande nederbörden som ett El Niño hade gett dem. Det innebär alltså att priset kan gå högre på dessa produkter.

Vete

Vetemarknaden har fortsatt att röra sig väldigt lite.

Vetepriset står relativt still som kan ses i diagrammet

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. 55-dagars glidande medelvärde är brutet och marknaden står och väger.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på Chicagovete står och väger

Nedanför ser vi prisdiagrammet för Matifs november 2013-kontrakt. Priset har de senaste dagarna fallit av och ligger nu under toppformationens stödlinje och under 55-dagars glidande medelvärde. Det ser ut som om trenden håller på att vända ner. Och naturligtvis, för många spannmålsodlare är det attraktivt att låsa in ett pris för nästa år på en förhållandevis hög prisnivå. Varför ta risken, är det säkert många som tänker, när priserna ändå är på mycket höga nivåer.

Prisdiagram för Matifvete år 2013

Nedan ser vi uppdateringen av global produktion i oktobers WASDE-rapport. Det är en nedjustering på global basis med 5.5 mt. Lite med vad-var-det-jag-sade triumf noterar vi att USDA nu fått justera ner Australiens skörd dit där den ska vara: 23 mt. Så var den här nedjusteringen av global produktion till ca

42.5 mt lägre än förra året förvånande eller inte? Nej, egentligen inte. Det var ungefär som förväntat.

Veteproduktion i världen - En sammanställning

Nedan ser vi utgående lager och där har man sänkt konsumtionen med nästan 2 mt för att få en sänkning med utgående lager med 3.7 mt.

Vetelager i världen - En sammanställning

Man har sänkt utgående lager ännu lite till i Europa. Vi ser i diagrammet nedan att utgående lager för Eurozonen den sista juni väntas räcka i 23.8 dagar. Den 24 juli är det tomt i varenda vrå i Eurozonen, med andra ord.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lager av vete i eurozonen

WASDE rapporten har kallats ”tråkig” därför att den var mer eller mindre i linje med förväntningarna. Men den är inte tråkig eftersom lagren är så otroligt låga. Priset ransonerar inte efterfrågan och under våren nästa år kan oron kanske växa en del mer. FAO:s senaste prognos över den globala spannmålsproduktionen 2012 har reviderats ned något sedan förra månadens estimat till 2 286 mt. Den senaste nedjusteringen beror främst på en mindre majsproduktion i de centrala och sydöstra delarna av Europa, och att spannmålsproduktionen i centrala produktionsområden som USA, Europa och Centralasien har påverkats av kraftig torka. De allra första indikationerna för produktionen av vete 2013 ser dock positiva ut, då sådden av höstvete på det norra halvklotet redan har kommit långt som en följd av i allmänhet gynnsamma väderförhållanden.

World cereal market

Den globala konsumtionen av vete beräknas uppgå till 686.9 mt, vilket är en liten minskning från föregående säsong mestadels beroende på minskad foderanvändning efter föregående års exceptionellt höga användning av vete till djurfoder. Globala vetelager estimeras till 172 mt, en minskning med 21 mt (11%) från föregående säsong och nästan 2 mt mindre än FAO:s prognos i september. Lägre lager förväntas främst i Kazakstan, Ryssland och Ukraina, men även i Kina, EU och USA.

World wheat market

Tisdagens Crop Progress visar att sådden av det amerikanska höstvetet går framåt och nu är avklarad till 57%, en ökning med 17% från förra veckan och i stort sett i linje med det femåriga genomsnittet (59%). Sådden är till över 80% klar nu i Colorado och Nebraska och till väl över hälften klar i Montana och South Dakota. Rysslands jordbruksminister uppskattar landets spannmålsproduktion 2012 till 71.0 mt. Exporten av spannmål estimeras nu till 10 mt, men man vidhåller fortfarande att inga officiella exportrestriktioner kommer att behövas. Däremot är vi övertygade om att det är slut senast i december.

Tendens för jordbruksråvarorKazakstans har så här långt skördat 98.9% av landets spannmålsskörd, jämfört med 89% vid den här tiden förra året, med en genomsnittlig avkastning på 0.94 ton/ha. Syriens statliga General Establishment for Cereal Processing and Trade (Hoboob) har köpt 100 000 ton vete från Ukraina, trots svårigheter med att få omvärlden att sälja och transportera spannmål till det krigshärjade landet. FranceAgrimer justerar ned sin prognos för landets vetelager i slutet på denna säsong till 1.8 mt, vilket är en minskning med ca 600 000 ton från förra månadens prognos och den lägsta nivån på minst 13 år, beroende på en reviderad prognos av landets veteexport från 9.0 mt till 9.5 mt.

Den senaste rapporten från StatsCanada visar på att den totala veteproduktionen förväntas uppgå till 26.7 mt under 2012, en ökning med 5.8% från 2011. Avkastningen för vete i Storbritannien i år har varit den lägsta sedan slutet på 1980-talet enligt en undersökning gjord av NFU (National Farmers Union) hos dess medlemmar. Efter en sommar med ihållande regn och skyfall vid vissa tillfällen så förväntas avkastningen att sjunka med 14.1% (från 7.8 till 6.7 ton per hektar) jämfört med det femåriga genomsnittet.

Maltkorn

Med tanke på att det förmodligen kommer att sås en hel del vårgrödor i Sverige, t ex maltkorn, kan det vara särskilt intressant att fundera över prissäkring. Novemberkontraktet, som snart förfaller, har fortsatt att falla och är nu nere på 243 euro.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

BRLX2 Comdty - Prisdiagram för maltkorn

Nedan ser vi priset för maltkornterminen med leverans i november 2013. Priset har inte alls fallit lika mycket som årets novemberkontrakt.

Maltkorntermin för leverans i november 2013

Nedan ser vi kvoten mellan priset på maltkorn för leverans 2013 och priset på europeiskt kvarnvete med samma leveransmånad. Skillnaden har minskat den senaste månaden, från den höga nivå vi skrivit om de senaste två veckorna. Det är inte alls lika intressant att prioritera prissäkring av maltkorn, före kvarnvete.

Kvot över relation mellan BRLX# och CAX3 comdty

Potatis

Priset på potatis har stabiliserat sig över 28 euro. 28 euro är nu ett tekniskt stöd. Frågan är om priset kommer att nå 30. Det ser så ut.

Priset på potatis har stabiliserat sig

Majs

När lagerstatistiken kom den sista september steg marknaden kraftigt. Igår, när WASDE-statistiken kom fick marknaden återigen anledning att åsätta majs ett högre pris. Det verkar som om marknaden har haft och kanske har, en omotiverad önskan om att majspriset ska falla. När verklighetens data då och då publiceras resulterar det i en uppjustering av priset.

Tekniskt har vi nu en köpsignal, i och med att pristoppen från början av oktober blev bruten igår. Däremot ligger priset under 55-dagars glidande medelvärde, som kan verka som ett motstånd. 800- centsnivån kan också vara ett motstånd. Det finns med andra ord en hel del motstånd ovanför priset, som kan dämpa en prisuppgång.

C Z2 Comdty - Majspriset den 11 oktober 2012

Nu till WASDE-rapportens innehåll, men först kan vi beskåda prisreaktionen nedan. Varje stapel visar högsta till lägsta pris betalat under varje femminutersintervall. Klockan 14:30 svensk tid sköt priset upp från 735 cent till 770 cent. I vanlig ordning var vinsthemtagningen, som tog ner priset till 760 cent, ettköptillfälle för dem som inte legat rätt innan rapporten.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över majspriset - 11 oktober 2012

Skörden i USA justerades ner en halv miljon ton. EU:s skörd justerades också ner, i spåren av torkan. Skörden per acre justerades ner i USA från 122 bu/acre från 122.8. Däremot justerade man upp skördad areal. Sammantaget, en nedjustering av global skörd till 839.2 mt från 841.06 mt som man estimerade i septembers WASDE-rapport. Skörden är 38 mt lägre än förra året.

Världsproduktion av majs

Nedan ser vi prognosen för utgående lager innan nästa skörd kommer på norra halvklotet.

Lager av majs i världen

Vi noterar att lagret i USA väntas sjunka mer än de 0.5 mt lägre skörd landet väntas få. Detta beror på att man justerat ner utgående lager 2012. Vi kommenterade som bekant för en månad sedan septemberrapporten med att den var absurd i att man tillgodoräknade sig det som skördats före 1 september i 2011/12 års produktion, utan att justera ner skörden för 2012/13. Nu tycks man ha gjort lite grand av det med 5 mt. Man har korrigerat det (medvetna?) misstag man gjorde i september-WASDE.

Eftersom vi redan var rätt säkra på att det var ett misstag, är vi inte förvånade över att man fick rätta felet. Brasiliens utgående lager sänktes också med 5 mt. Total nedjustering på utgående lager är alltså 10 mt.

Globala utgående lager minskar dock bara med lite drygt 6.5 mt. Vem är det som konsumerar 3.5 mt mindre sojabönor jämfört med vad man trodde i september? Notera att priset är på samma nivå nu som i septemberrapporten. Uppenbarligen har efterfrågans respons på priset stärkts. Relationen mellan pris och efterfrågan varierar alltså på ett för USDA väldigt lämpligt sätt för att inte skrämma livet ur dem som läser rapporten.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Trots vad som ser ut som en ”dämpad” kalldusch, nådde prognosen för globala utgående lager den lägsta nivån sedan 1973, året för ”the Great Grain Robbery”. Nedan ser vi ett diagram med historik från 1961 på detta.

Majslager - Diagram över historisk utveckling

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att den amerikanska majsskörden fortsätter framåt i snabb takt och var avklarad till 69% per i söndags, jämfört med förra veckans 54% och en bra bit över det femåriga genomsnittet på 28%. Skördetakten i de olika ”I” staterna (Iowa, Indiana och Illinois) varierade, men samtliga ligger över genomsnittet.

US corn percent harvested

Conab har reviderat upp sin prognos för Brasiliens majsexport under marknadsföringsåret 2011/12, som slutar den 31 januari, efter att exporttakten under de senaste två månaderna har ökat rekordsnabbt. Conab uppskattar nu Brasiliens export av majs från den senaste skörden till rekordhöga 17.5 mt, vilket skulle vara en ökning med 88% från 9.31 mt under 2010/11 och högre än Conabs tidigare prognos på 16 mt. Brasiliens majs produktion 2011/12 uppskattas till 72.6 mt, medan produktionen för 2012/13 estimeras till 71.9-73.2 mt. Vanligtvis stannar merparten av majsen inom landet för att användas som djurfoder i den lokala köttindustrin, men höga spannmålspriser som en följd av torkan i USA har gjort den externa marknaden mer attraktiv än någonsin. De största importörerna av brasiliansk majs har varit Iran, Egypten och Sydkorea – men en del har även exporterats till USA då en del företag på östkusten upptäckte att det var billigare att importera majs från Brasilien än att köpa den från lantbrukare i Mellanvästern som drabbats av torkan.

Argentinas jordbruksminister uppskattar landets majsexport 2011/12 till 16.45 mt vilket är något lägre än USDA’s estimat (16.5 mt). Arealen för majs 2012/13 estimeras till 4.97 miljoner hektar (jämfört med 5.0 miljoner hektar 2011/12) och 24% av landets majssådd är nu klar. B.A däremot estimerar arealen för 2012/13 till 3.4 miljoner hektar.

Sojabönor

Januari (nu är det dags att byta från november) här nere på ett stöd från bottennoteringen i juli, som är ett stöd, om än rätt så svagt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Soy bean S F3 comdty - Prisdiagram

Nedan ser vi produktionsestimaten i gårdagens WASDE-rapport. Vi ser framförallt en uppjustering i USA med 6 mt. Bakom den stora uppjusteringen ligger en uppjustering av arealen med 1.1 miljoner acres och en uppjustering av hektarskröden med 2.5 bushels per acre. Man justerade också upp skörden förra året med lite drygt 1 mt. Totalt anser alltså USDA att det finns 7 mt mer sojabönor i världen än man gjorde i september.

Sammanställning av världsproduktion av sojabönor

Utgående lager ser vi nedan. På global basis höjs prognosen för utgående lager med nästan 4.5 mt. 2.5 mt högre konsumtion väntas alltså neutralisera en del av ökningen. Om man ska kommentera detta, så är det märkligt att ett högt pris hänger ihop med högre konsumtion. Responsen borde ha varit lägre konsumtion. Man måste tolka detta som att USDA haft fel tidigare och att man tvingas korrigera detta. Vilket är vad vi menat också. Om vi tar hänsyn till detta, så ter sig inte rapporten längre som en solklar säljsignal.

World soybean end stocks

Tisdagens Crop Progress från USDA visade att 58% av sojabönsskörden nu är avklarad, en ökning från förra veckans 41% och det femåriga genomsnittet på 40%. Skörden i Indiana har dock inte avancerat så mycket under de senaste två veckorna pga av regn som har försenat skörden och också gjort så jorden i vissa områden är alltför blöt för tunga skördemaskiner. Skörden i Minnesota och S/N Dakota är i stort sett klar och även skörden i Iowa börjar att närma sig sitt slut (80%).

Brasilianska lantbrukare förväntas odla mer sojabönor på bekostnad av andra grödor, som t.ex. majs och bomull, och enligt Conabs första prognos för den kommande produktionen 2012/13 så förväntas en ökning med mellan 21%-25% från året innan till mellan 80.1 och 82.8 mt. Skulle dessa siffror komma att stämma, innebär det en rekordproduktion för landet. USDA:s prognos ligger på 81 mt. Celeres veckorapport visar att sådden av sojabönor i Mato Grosso är avklarad till 5% jämfört med 6% för ett år sedan, medan sådden i Parana är avklarad till 8% jämfört med 11% för ett år sedan.

Raps

Som vi korrekt förutspådde förra veckan, tog prisfallet en paus. Rekylen uppåt blev begränsad, till motståndslinjen, inritad i diagrammet. Sidledes rörelse med potential för något lägre priser verkar troligt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapspris - Svag utveckling framåt

Gris

Grispriset har rört sig sidledes, till något upp senaste veckan. Priset har nått en nivå där det finns gott om motstånd och vi tror inte att priset orkar stiga mycket mer.

Grispriset har rört sig sidledes

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2725 euro per ton, vilket är samma pris som förra veckan.

Pris på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör har stigit med 13 euro per ton till 2313 euro.

Priset på smör har stigit med 13 euro per ton

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk gått över det senaste motståndet och vi väntar oss att priset söker sig till högre nivåer.

Mjölk Klass 3 - Prisutveckling på CME-börsen

Socker

Nedan ser vi priset för leverans i mars nästa år. Priset föll kraftigt idag, men det hade inget med WASDE att göra, utan det var en stabil nedgång under hela det senaste dygnet. I skrivande stund tycks 20.40 cent hålla, men prisfallet skedde trappstegsvis under hela dagen och priset kan mycket väl ta ytterligare ett trappsteg ner till 20.20, dagens bottennotering.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sockerpris för leverans i mars 2013

Gödsel

Priset på urea FOB Yuzny har fortsatt att stiga, som vi ser i diagrammet nedan.

Gödsel -  Pris på urea fob yuzny

EURSEK

EURSEK-trenden pekar uppåt. Som vi skrev förra veckan är kronan en av de mest övervärderade valutorna i världen. Till och med euron är kronan för övervärderad mot. Igår bröts ännu en motståndsnivå och vid 8.75 har vi nästa motstånd. Vi ser nivån inritad i diagrammet nedan. Den kommer från botten som noterade i januari.

Trenden för valutan EURSEK

USDSEK

Dollarn som fallit mot kronan ser ut att ha funnit en botten. Det skedde ett trendbrott, som vi skrev om i förra brevet, i veckan som gick. Trenden är nu uppåtriktad på kort sikt. Motståndet ligger på 6.78, som vi har från toppen i början på september.

USDSEK - Dollarn har fallit mot kronan

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära