Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 12 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysUSDA justerade ner prognosen för utgående lager i majs till den lägsta nivån sedan 1973. Innan nästa skörd på norra halvklotet väntas lagren räcka i 45 dagar. 1973 var lagret 37 dagars global konsumtion. Vetelagren i Europa väntas vara på riktigt låg nivå den sista juni. Vi är inte negativa till priset på spannmålen majs, vete och maltkorn, utan neutrala. Vi kan inte avgöra om den ansträngda lagersituationen kommer att leda till högre priser eller om ransonering av efterfrågan kommer att vara tillräcklig.

För oljeväxter pekar det mesta på lägre priser framöver, och vi behåller vår negativa vy för prisutvecklingen på sojabönor. För raps är vi neutrala. Vi gör alltså ingen annan bedömning efter gårdagens WASDE-rapport, än den vi hade förra veckan.

Odlingsväder

El Niño-signalerna har fortsatt att försvagas och nu förväntas neutrala ENSO-förhållanden under södra halvklotets odlingssäsong. Fru Martell skriver så här i sin senaste rapport:

“Potential consequences of ENSO-neutral conditions (as opposed to El Niño) are listed below:

  • Less winter rainfall in US hard red winter wheat (maybe average but not real wet)
  • Colder winter in the Northern Plains, Upper Midwest and Western Canada
  • Increased rainfall in Australia’s east coast, benefiting wheat development
  • Heavy rain potential in Indonesia palm fruit plantations (El Niño causes drought)
  • Drier weather in Argentina and South Brazil
  • Bouts of summer heat in southern South America (opposite of El Niño coolness)”

Den här ganska stora förändringen i klimatet på jorden, innebär alltså att oljeväxter, t ex sojabönor i Mato Grosso och palmolja i Malaysia får en ökad produktion; negativt för priset. Spannmål, t ex vete i USA, som har ett underskott av markfukt som behöver repareras, missgynnas eftersom det blir ”normal” nederbörd och inte en återställning av markfukten fram till vårens tillväxtfas. Argentina och södra Brasilien är också viktiga produktionsområden för majs och vete och de får då inte den tillväxtfrämjande nederbörden som ett El Niño hade gett dem. Det innebär alltså att priset kan gå högre på dessa produkter.

Vete

Vetemarknaden har fortsatt att röra sig väldigt lite.

Vetepriset står relativt still som kan ses i diagrammet

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. 55-dagars glidande medelvärde är brutet och marknaden står och väger.

Priset på Chicagovete står och väger

Nedanför ser vi prisdiagrammet för Matifs november 2013-kontrakt. Priset har de senaste dagarna fallit av och ligger nu under toppformationens stödlinje och under 55-dagars glidande medelvärde. Det ser ut som om trenden håller på att vända ner. Och naturligtvis, för många spannmålsodlare är det attraktivt att låsa in ett pris för nästa år på en förhållandevis hög prisnivå. Varför ta risken, är det säkert många som tänker, när priserna ändå är på mycket höga nivåer.

Prisdiagram för Matifvete år 2013

Nedan ser vi uppdateringen av global produktion i oktobers WASDE-rapport. Det är en nedjustering på global basis med 5.5 mt. Lite med vad-var-det-jag-sade triumf noterar vi att USDA nu fått justera ner Australiens skörd dit där den ska vara: 23 mt. Så var den här nedjusteringen av global produktion till ca

42.5 mt lägre än förra året förvånande eller inte? Nej, egentligen inte. Det var ungefär som förväntat.

Veteproduktion i världen - En sammanställning

Nedan ser vi utgående lager och där har man sänkt konsumtionen med nästan 2 mt för att få en sänkning med utgående lager med 3.7 mt.

Vetelager i världen - En sammanställning

Man har sänkt utgående lager ännu lite till i Europa. Vi ser i diagrammet nedan att utgående lager för Eurozonen den sista juni väntas räcka i 23.8 dagar. Den 24 juli är det tomt i varenda vrå i Eurozonen, med andra ord.

Lager av vete i eurozonen

WASDE rapporten har kallats ”tråkig” därför att den var mer eller mindre i linje med förväntningarna. Men den är inte tråkig eftersom lagren är så otroligt låga. Priset ransonerar inte efterfrågan och under våren nästa år kan oron kanske växa en del mer. FAO:s senaste prognos över den globala spannmålsproduktionen 2012 har reviderats ned något sedan förra månadens estimat till 2 286 mt. Den senaste nedjusteringen beror främst på en mindre majsproduktion i de centrala och sydöstra delarna av Europa, och att spannmålsproduktionen i centrala produktionsområden som USA, Europa och Centralasien har påverkats av kraftig torka. De allra första indikationerna för produktionen av vete 2013 ser dock positiva ut, då sådden av höstvete på det norra halvklotet redan har kommit långt som en följd av i allmänhet gynnsamma väderförhållanden.

World cereal market

Den globala konsumtionen av vete beräknas uppgå till 686.9 mt, vilket är en liten minskning från föregående säsong mestadels beroende på minskad foderanvändning efter föregående års exceptionellt höga användning av vete till djurfoder. Globala vetelager estimeras till 172 mt, en minskning med 21 mt (11%) från föregående säsong och nästan 2 mt mindre än FAO:s prognos i september. Lägre lager förväntas främst i Kazakstan, Ryssland och Ukraina, men även i Kina, EU och USA.

World wheat market

Tisdagens Crop Progress visar att sådden av det amerikanska höstvetet går framåt och nu är avklarad till 57%, en ökning med 17% från förra veckan och i stort sett i linje med det femåriga genomsnittet (59%). Sådden är till över 80% klar nu i Colorado och Nebraska och till väl över hälften klar i Montana och South Dakota. Rysslands jordbruksminister uppskattar landets spannmålsproduktion 2012 till 71.0 mt. Exporten av spannmål estimeras nu till 10 mt, men man vidhåller fortfarande att inga officiella exportrestriktioner kommer att behövas. Däremot är vi övertygade om att det är slut senast i december.

Tendens för jordbruksråvarorKazakstans har så här långt skördat 98.9% av landets spannmålsskörd, jämfört med 89% vid den här tiden förra året, med en genomsnittlig avkastning på 0.94 ton/ha. Syriens statliga General Establishment for Cereal Processing and Trade (Hoboob) har köpt 100 000 ton vete från Ukraina, trots svårigheter med att få omvärlden att sälja och transportera spannmål till det krigshärjade landet. FranceAgrimer justerar ned sin prognos för landets vetelager i slutet på denna säsong till 1.8 mt, vilket är en minskning med ca 600 000 ton från förra månadens prognos och den lägsta nivån på minst 13 år, beroende på en reviderad prognos av landets veteexport från 9.0 mt till 9.5 mt.

Den senaste rapporten från StatsCanada visar på att den totala veteproduktionen förväntas uppgå till 26.7 mt under 2012, en ökning med 5.8% från 2011. Avkastningen för vete i Storbritannien i år har varit den lägsta sedan slutet på 1980-talet enligt en undersökning gjord av NFU (National Farmers Union) hos dess medlemmar. Efter en sommar med ihållande regn och skyfall vid vissa tillfällen så förväntas avkastningen att sjunka med 14.1% (från 7.8 till 6.7 ton per hektar) jämfört med det femåriga genomsnittet.

Maltkorn

Med tanke på att det förmodligen kommer att sås en hel del vårgrödor i Sverige, t ex maltkorn, kan det vara särskilt intressant att fundera över prissäkring. Novemberkontraktet, som snart förfaller, har fortsatt att falla och är nu nere på 243 euro.

BRLX2 Comdty - Prisdiagram för maltkorn

Nedan ser vi priset för maltkornterminen med leverans i november 2013. Priset har inte alls fallit lika mycket som årets novemberkontrakt.

Maltkorntermin för leverans i november 2013

Nedan ser vi kvoten mellan priset på maltkorn för leverans 2013 och priset på europeiskt kvarnvete med samma leveransmånad. Skillnaden har minskat den senaste månaden, från den höga nivå vi skrivit om de senaste två veckorna. Det är inte alls lika intressant att prioritera prissäkring av maltkorn, före kvarnvete.

Kvot över relation mellan BRLX# och CAX3 comdty

Potatis

Priset på potatis har stabiliserat sig över 28 euro. 28 euro är nu ett tekniskt stöd. Frågan är om priset kommer att nå 30. Det ser så ut.

Priset på potatis har stabiliserat sig

Majs

När lagerstatistiken kom den sista september steg marknaden kraftigt. Igår, när WASDE-statistiken kom fick marknaden återigen anledning att åsätta majs ett högre pris. Det verkar som om marknaden har haft och kanske har, en omotiverad önskan om att majspriset ska falla. När verklighetens data då och då publiceras resulterar det i en uppjustering av priset.

Tekniskt har vi nu en köpsignal, i och med att pristoppen från början av oktober blev bruten igår. Däremot ligger priset under 55-dagars glidande medelvärde, som kan verka som ett motstånd. 800- centsnivån kan också vara ett motstånd. Det finns med andra ord en hel del motstånd ovanför priset, som kan dämpa en prisuppgång.

C Z2 Comdty - Majspriset den 11 oktober 2012

Nu till WASDE-rapportens innehåll, men först kan vi beskåda prisreaktionen nedan. Varje stapel visar högsta till lägsta pris betalat under varje femminutersintervall. Klockan 14:30 svensk tid sköt priset upp från 735 cent till 770 cent. I vanlig ordning var vinsthemtagningen, som tog ner priset till 760 cent, ettköptillfälle för dem som inte legat rätt innan rapporten.

Diagram över majspriset - 11 oktober 2012

Skörden i USA justerades ner en halv miljon ton. EU:s skörd justerades också ner, i spåren av torkan. Skörden per acre justerades ner i USA från 122 bu/acre från 122.8. Däremot justerade man upp skördad areal. Sammantaget, en nedjustering av global skörd till 839.2 mt från 841.06 mt som man estimerade i septembers WASDE-rapport. Skörden är 38 mt lägre än förra året.

Världsproduktion av majs

Nedan ser vi prognosen för utgående lager innan nästa skörd kommer på norra halvklotet.

Lager av majs i världen

Vi noterar att lagret i USA väntas sjunka mer än de 0.5 mt lägre skörd landet väntas få. Detta beror på att man justerat ner utgående lager 2012. Vi kommenterade som bekant för en månad sedan septemberrapporten med att den var absurd i att man tillgodoräknade sig det som skördats före 1 september i 2011/12 års produktion, utan att justera ner skörden för 2012/13. Nu tycks man ha gjort lite grand av det med 5 mt. Man har korrigerat det (medvetna?) misstag man gjorde i september-WASDE.

Eftersom vi redan var rätt säkra på att det var ett misstag, är vi inte förvånade över att man fick rätta felet. Brasiliens utgående lager sänktes också med 5 mt. Total nedjustering på utgående lager är alltså 10 mt.

Globala utgående lager minskar dock bara med lite drygt 6.5 mt. Vem är det som konsumerar 3.5 mt mindre sojabönor jämfört med vad man trodde i september? Notera att priset är på samma nivå nu som i septemberrapporten. Uppenbarligen har efterfrågans respons på priset stärkts. Relationen mellan pris och efterfrågan varierar alltså på ett för USDA väldigt lämpligt sätt för att inte skrämma livet ur dem som läser rapporten.

Trots vad som ser ut som en ”dämpad” kalldusch, nådde prognosen för globala utgående lager den lägsta nivån sedan 1973, året för ”the Great Grain Robbery”. Nedan ser vi ett diagram med historik från 1961 på detta.

Majslager - Diagram över historisk utveckling

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att den amerikanska majsskörden fortsätter framåt i snabb takt och var avklarad till 69% per i söndags, jämfört med förra veckans 54% och en bra bit över det femåriga genomsnittet på 28%. Skördetakten i de olika ”I” staterna (Iowa, Indiana och Illinois) varierade, men samtliga ligger över genomsnittet.

US corn percent harvested

Conab har reviderat upp sin prognos för Brasiliens majsexport under marknadsföringsåret 2011/12, som slutar den 31 januari, efter att exporttakten under de senaste två månaderna har ökat rekordsnabbt. Conab uppskattar nu Brasiliens export av majs från den senaste skörden till rekordhöga 17.5 mt, vilket skulle vara en ökning med 88% från 9.31 mt under 2010/11 och högre än Conabs tidigare prognos på 16 mt. Brasiliens majs produktion 2011/12 uppskattas till 72.6 mt, medan produktionen för 2012/13 estimeras till 71.9-73.2 mt. Vanligtvis stannar merparten av majsen inom landet för att användas som djurfoder i den lokala köttindustrin, men höga spannmålspriser som en följd av torkan i USA har gjort den externa marknaden mer attraktiv än någonsin. De största importörerna av brasiliansk majs har varit Iran, Egypten och Sydkorea – men en del har även exporterats till USA då en del företag på östkusten upptäckte att det var billigare att importera majs från Brasilien än att köpa den från lantbrukare i Mellanvästern som drabbats av torkan.

Argentinas jordbruksminister uppskattar landets majsexport 2011/12 till 16.45 mt vilket är något lägre än USDA’s estimat (16.5 mt). Arealen för majs 2012/13 estimeras till 4.97 miljoner hektar (jämfört med 5.0 miljoner hektar 2011/12) och 24% av landets majssådd är nu klar. B.A däremot estimerar arealen för 2012/13 till 3.4 miljoner hektar.

Sojabönor

Januari (nu är det dags att byta från november) här nere på ett stöd från bottennoteringen i juli, som är ett stöd, om än rätt så svagt.

Soy bean S F3 comdty - Prisdiagram

Nedan ser vi produktionsestimaten i gårdagens WASDE-rapport. Vi ser framförallt en uppjustering i USA med 6 mt. Bakom den stora uppjusteringen ligger en uppjustering av arealen med 1.1 miljoner acres och en uppjustering av hektarskröden med 2.5 bushels per acre. Man justerade också upp skörden förra året med lite drygt 1 mt. Totalt anser alltså USDA att det finns 7 mt mer sojabönor i världen än man gjorde i september.

Sammanställning av världsproduktion av sojabönor

Utgående lager ser vi nedan. På global basis höjs prognosen för utgående lager med nästan 4.5 mt. 2.5 mt högre konsumtion väntas alltså neutralisera en del av ökningen. Om man ska kommentera detta, så är det märkligt att ett högt pris hänger ihop med högre konsumtion. Responsen borde ha varit lägre konsumtion. Man måste tolka detta som att USDA haft fel tidigare och att man tvingas korrigera detta. Vilket är vad vi menat också. Om vi tar hänsyn till detta, så ter sig inte rapporten längre som en solklar säljsignal.

World soybean end stocks

Tisdagens Crop Progress från USDA visade att 58% av sojabönsskörden nu är avklarad, en ökning från förra veckans 41% och det femåriga genomsnittet på 40%. Skörden i Indiana har dock inte avancerat så mycket under de senaste två veckorna pga av regn som har försenat skörden och också gjort så jorden i vissa områden är alltför blöt för tunga skördemaskiner. Skörden i Minnesota och S/N Dakota är i stort sett klar och även skörden i Iowa börjar att närma sig sitt slut (80%).

Brasilianska lantbrukare förväntas odla mer sojabönor på bekostnad av andra grödor, som t.ex. majs och bomull, och enligt Conabs första prognos för den kommande produktionen 2012/13 så förväntas en ökning med mellan 21%-25% från året innan till mellan 80.1 och 82.8 mt. Skulle dessa siffror komma att stämma, innebär det en rekordproduktion för landet. USDA:s prognos ligger på 81 mt. Celeres veckorapport visar att sådden av sojabönor i Mato Grosso är avklarad till 5% jämfört med 6% för ett år sedan, medan sådden i Parana är avklarad till 8% jämfört med 11% för ett år sedan.

Raps

Som vi korrekt förutspådde förra veckan, tog prisfallet en paus. Rekylen uppåt blev begränsad, till motståndslinjen, inritad i diagrammet. Sidledes rörelse med potential för något lägre priser verkar troligt.

Rapspris - Svag utveckling framåt

Gris

Grispriset har rört sig sidledes, till något upp senaste veckan. Priset har nått en nivå där det finns gott om motstånd och vi tror inte att priset orkar stiga mycket mer.

Grispriset har rört sig sidledes

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2725 euro per ton, vilket är samma pris som förra veckan.

Pris på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör har stigit med 13 euro per ton till 2313 euro.

Priset på smör har stigit med 13 euro per ton

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk gått över det senaste motståndet och vi väntar oss att priset söker sig till högre nivåer.

Mjölk Klass 3 - Prisutveckling på CME-börsen

Socker

Nedan ser vi priset för leverans i mars nästa år. Priset föll kraftigt idag, men det hade inget med WASDE att göra, utan det var en stabil nedgång under hela det senaste dygnet. I skrivande stund tycks 20.40 cent hålla, men prisfallet skedde trappstegsvis under hela dagen och priset kan mycket väl ta ytterligare ett trappsteg ner till 20.20, dagens bottennotering.

Sockerpris för leverans i mars 2013

Gödsel

Priset på urea FOB Yuzny har fortsatt att stiga, som vi ser i diagrammet nedan.

Gödsel -  Pris på urea fob yuzny

EURSEK

EURSEK-trenden pekar uppåt. Som vi skrev förra veckan är kronan en av de mest övervärderade valutorna i världen. Till och med euron är kronan för övervärderad mot. Igår bröts ännu en motståndsnivå och vid 8.75 har vi nästa motstånd. Vi ser nivån inritad i diagrammet nedan. Den kommer från botten som noterade i januari.

Trenden för valutan EURSEK

USDSEK

Dollarn som fallit mot kronan ser ut att ha funnit en botten. Det skedde ett trendbrott, som vi skrev om i förra brevet, i veckan som gick. Trenden är nu uppåtriktad på kort sikt. Motståndet ligger på 6.78, som vi har från toppen i början på september.

USDSEK - Dollarn har fallit mot kronan

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära