SEB Jordbruksprodukter, 10 november 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på råvarorDet var en generellt sett en vecka med prisnedgångar på jordbruksprodukter. Prisfallet på mjölk har nu spritt sig till USA, där Klass III mjölk föll med 10% i pris i veckan.

FAO / AMIS rapporterade i veckan som gick och på måndag är det USDA:s tur att släppa sin WASDE-rapport för novmeber. Novemberrapporten brukar inte vara någon av de viktigare rapporterna, men marknaden var ändå lite avvaktande mot slutet av förra veckan. FAO / AMIS rapport var inte ”mer av samma” sak, utan om något lite ”bullish” för marknaden.

Maltkornskontraktet på Matif är det nu ingen som har någon position i. Den troliga utvecklingen är att det blir avnoterat.

Odlingsväder

Temperaturen väntas bli 3 – 9 grader varmare den kommande veckan över stora delar av centrala och södra Europa. Spanien, Frankrike och Italien väntas få 2 – 3 gånger normal nederbörd. Nordvästra Italien väntas få upp till 4 gånger normal nederbörd.

Odlingsväder

Prognoskartan för nederbörden i USA visar fortsatt torrt väder i de centrala delarna, i stater som New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri, Illinois, Iowa och Indiana. Kalifornien, som varit extremt torrt, väntas dock få upp till tre gånger normal nederbörd. Montana och Nord- och Syddakota får upp till sex gånger normal nederbörd.

Odlingsväder

Ryssland och Ukraina fortsätter att vara torrare än normalt.

Odlingsväder

Brasilien fortsätter att se riktigt blött ut. Medan det torkdrabbade São Paulo får normal nederbörd, får Mato Grosso upp till 3 gånger normal nederbörd. Norra Minas Gerais och Goiás liknande väder. Dessa är de viktigaste delstarterna för produktionen av sojabönor. Minas är också centrum för kaffeproduktionen. Södra delarna av landet, där vete i viss mån odlas, visar prognosen dock fortfarande på mycket mindre nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Kinas veteodlingsområden väntas få ner till 20% av normal nederbörd den kommande tvåveckorsperioden. I stort sett hela Indien väntas få upp till 3 gånger normal nederbörd, utom den norra delen av landet som får mindre än 20% av normal nederbörd. Östra Australien får nära nog normal nederbörd, medan sydvästra delen får upp till den dubbla.

Vete

Novemberterminen på Matif föll med 6% i veckan, medan januarikontraktet bara backade med 2%. Skillnaden mellan novemberkontraktet och januarikontraktet var i fredags 25% omräknat till årsränta. Det här contangot är inte något som någon annan än ägarna till silorna Senalia och Socomac kan dra nytta av. Ingen annan äger vete i silon och kan äga det till nästa leveransdatum.

Januarikontraktet avslutade veckan med veckans mest distinkta nedgång på fredagen. Det skulle kunna tyda på att det blir en fortsättning i veckan som kommer. WASDE-rapporten på måndag kan dock ställa allting på ända.

Vetepris

Chicagovetet (december) har varit fallande hela veckan. Amerikanskt vete har haft svårt att konkurrera framförallt med vete från EU och det är därför inte konstigt att priset faller. Dollarn har också stärkts, vilket motiverar ett lägre pris i Chicago, som föll med 3% i veckan. Contangot ligger på 9% omräknat till årsränta. Från 514.50 i fredags kan marknaden vilja testa 500 cent igen.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är contango på båda marknader. Notera den avvikande nedgången i Matifs novemberkontrakt!

Terminer vete

Sådden av höstvete i USA har avancerat från 84% förra veckan till 90%.

Höstvetesådd

Crop condition ligger kvar på relativt höga 59% good/excellent.

Crop condition

FAO/AMIS publicerade sin ’AMIS Market Monitor’ i torsdags, den 6 november (fast det står ”9-Nov” i rapporten). FAO väntar sig 4 mt högre produktion, baserat på högre skördeestimat för EU och Ukraina. De väntar sig dock högre konsumtion av vete som foder, eftersom det finns gott om fodervete. Därför väntar sig FAO att utgående lager 2014/15 är oförändrat på 192 mt jämfört med förra månadens rapport. Lagren ökar framförallt i Kina, Indien och i Ryssland.

Vete FAO

Non-commercials i CFTC:s rapport köpte tillbaka 10,000 kontrakt. Efter veckans nedgång är det möjligt att vi får se minskad köpaktivitet från de här non-commercials.

Vete

Det finns allt mer rapporter om att det ryska höstvetet är i dåligt skick, vilket är ett observandum. WASDE-rapporten kommer att vara utslagsgivande för veckan som kommer. Marknaden väntar sig att ending stocks i USA ökar från 654 till 665 miljoner bushels. Vi fortsätter med säljrekommendation, men tycker att den som inte vågar hänga med mer, mycket väl kan lägga sig neutral också.

Majs

Decemberkontraktet CZ4 fortsatte, som väntat att handla inom intervallet 360 – 378 cent. WASDE-rapporten kan möjligen få marknaden att lämna intervallet – uppåt eller nedåt. Förväntningarna ligger på en höjning av utgående lager i USA från 2081 miljoner bushels enligt förra månadens estimat till 2155 i måndagens rapport.

Majspris

Skörden av majs accellererade enligt måndagens rapport från 46% till 65%.

Majsskörd

Etanolproduktionen backade något enligt veckans rapport från US DOE.

Etanolproduktionen

FAO / AMIS sänker sitt estimat för global produktion 2014/15 med 3 mt från estimatet i oktober till 1015 mt. Orsaken är lägre produktion i Kina. FAO sänker också estimatet för konsumtionen med 2 mt till 968 mt. Detta innebär att utgående lager för år 2015 justeras ner med 1 mt till 210 mt. FAO noterar dock att utgående lager stiger med 35 mt från år 2014, varav 20 mt av ökningen sker i USA!

Majs

Non-commercials köpte 41,000 kontrakt i veckan som gick. De är nu nettoköpta med 125,000 kontrakt.

Majs,  non-commercials

Priset ligger nu återigen inom tradingintervallet som det gjort tidigare. Den senaste rörelsen var uppåt, men det är omöjligt att säga om det kommer en rekyl nedåt eller om priset fortsätter uppåt. Vi väljer därför att gå över till neutral position.

Sojabönor

Sojabönorna sjönk med 1% förra veckan. Sojamjölet var upp 1%, medan sojaoljan föll med 7%. Det ryktas att WASDE-rapporten ska estimera lägre areal i USA, men å andra sidan innebär det höga priset på sojabönor både absolut och i relation till majs, och det blötare vädret i Brasilien, att sojabönorna kan vinna desto mer areal där. Sojabönor i Brasilien är dock inte vad marknaden behöver just nu. Den senaste tidens uppgång beror på att förra marknadsföringsårets brist spillde över på början av det här, bland annat för att det är svårt att transportera bort sojabönorna från lantbrukarna till industrin. Veckans exportstatistik från USA var fortsatt stark.

Sojabönor

Sojamjölet var otroligt volatilt i veckan. Priset rörde sig från nästan 411 dollar ner till 370 och sedan nästan hela vägen upp till 400 dollar igen för att avsluta veckan på 390 dollar.

Sojamjöl

Sojaoljan rekylerade ner till det tekniska stödet vid 32.40. Bryts det signaleras ytterligare förestående svaghet, men det skulle inte förvåna om det blir en uppgång från stödet.

Sojaolja

Skörden av sojabönor i USA har nu kommit helt ikapp normal takt och 83% är skördat.

Sojabönskörd

FAO / AMIS sänkte estimatet för global produktion av sojabönor i torsdagens november-rapport med 1 mt till 308 mt. Det beror framförallt på sämre utsikter i Brasilien och Argentina pga torrt väder och mindre sådd areal än tidigare väntat. FAO väntar sig dock att konsumtionen ökar mindre än väntat i oktober. De sänker konsumtionen med 2 mt till 296 mt. Utgående lager 2015 sänks från oktober månads estimat med 1 mt till 40 mt. Det är dock 10 mt mer än utgående lager för 2014, enligt FAO.

Sojastatistik

Non-commmercials köpte tillbaka ytterligare 15,000 kontrakt i veckan och är nu nettosålda bara 8,000 kontrakt, nästan neutralt.

Soja non-commercials

Vi tror att det återigen ganska höga priset kan attrahera ytterligare areal i Brasilien. Vi har ingen stor övertygelse om vad WASDE-rapporten kommer att ha för effekter.

Raps

Februarikontraktet för rapsfrö steg med 1%, medan länge kontrakt gick ner med ett par procent. Liksom för övriga spannmål och oljeväxter slutade fredagen svagt. Sedan september har en successiv uppgång noterats och den senaste veckan slutade på vad som enligt den trenden skulle vara en bottennivå. Härifrån skulle alltså en ny uppgång, som skulle ta priset förbi 350 euro (basis februarikontraktet) ske. Beroende på vad WASDE-rapporten säger, kan dock trenden också brytas den här veckan och marknaden vänta ner mot 325 – 330 euro. 330 euro är nu ur teknisk synvinkel ett relativt starkt stöd.

Rapspris

EU har som bekant infört ett generellt förbud mot neonikotinoider och det verkar påverka den europeiska rapsodlingen negativt. Vi erfar från en vanligtvis trovärdig källa att vårrapsen kommer att slås ut fullständigt i norra Baltikum och i Finland och i Sverige kommer fyra av fem fält att odlas med annat.

EU:s beslut i den här frågan är som en del annat mer politiskt motiverat än vetenskapligt. Det enda stöd som finns är tvångsmatning av bin med neonikotinoider i laboratorieförsök. Vinterförlusterna av bisamhällen har varit ganska konstant per år sedan år 1923 (efter att trakékvalstret utrotat stora delar av Europas bin) och det finns inte något som tyder på att just neonikotinoider i rapsodlingen skulle orsaka bidöd. Den ökning av vinterförluster av bisamhällen som skett 2003-2012 hänger snarare ihop med varroans invasion av landet. Någon ändring av beslutet är dock inte troligt. Vi måste komma ihåg att de här personerna i EU nyligen även har bestämt hur hårt och hur länge du ska få suga din matta med din dammsugare.

Förbudet mot neonikotinoider skulle alltså kunna ha en betydande negativ och långvarig effekt på produktionen av raps i EU och i världen. Det kan motivera ett högre pris på rapsfrö.

Vi går därför över till neutral rekommendation på raps.

Potatis

Potatisterminen som går mot aprilpriset steg med 4% i veckan. Det mesta av prisuppgången kom i fredags. Den senaste månaden har priset planat ut, men en uppgång är det ännu inte tal om. Att nedgången verkar ha förlorat kraft kan dock vara en utgångspunkt för en återhämtning upp mot i bästa fall 8 euro.

Potatispris

Gris

Lean hogs decemberkontrakt ligger kvar i prisintervallet mellan 87 och 90 cent. I fredags gjordes ett försök att bryta 90 cent, men där fanns uppenbarligen gott om säljare och marknaden stängde på 88.775 cent.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och SMP på EUREX handlades ner med 1 -2% i veckan efter resultatet på tisdagens Global Dairy Trade-auktion. Där föll smör med 4.1% och SMP med 1.2%. WMP steg dock med 1.6%. Ost rasade å andra sidan med 9.2%. Överlag var priserna 0.3% lägre.

Nedan ser vi att prisfallet i SMP på EUREX har fortsatt, medan smörterminerna bara trendar något lägre.

Mejeripriser

I USA, där priset på mjölkråvara noterades till rekordnivåer så sent som för lite drygt en månad sedan, har priset rasat ner från toppnivåerna vid 24 cent till 21.86 cent. Class 3 milk futures föll med 10% i veckan. Non-fat dry milk futures har dock varit i fallande trend sedan början av det andra kvartalet i år och föll ytterligare i veckan.

Mjölkråvara

Förra veckan noterade vi att bensin var billigare än mjölk i USA. Det kanske inte stämmer den här veckan.

Socker

Prisfallet stannade på 15.50 cent, ungefär samma bottennivå som i september. Stöd kom från nyheten att bensinpriset höjs i Brasilien. Det tolkas som att det finns utrymme för ett högre pris på etanol och därmed ett högre pris på socker.

Regnen i det torkdrabbade Brasilien gör dock att produktionen kan bli högre än om torkan hade fortsatt.

Sockerpris

Non-commercials sålde ytterligare drygt 11,000 kontrakt enligt veckans rapport. De är nästan rekordsålda terminer, vilket är en positiv faktor för marknaden, och med spekulantkollektivets latenta behov att köpa tillbaka terminerna.

Socker,  non-commercial

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top