Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Råvaror 10 mars 2014Priserna på vete, majs, rapsfrö, sojabönor har alla stigit kraftigt den senaste tiden, på oro för situationen i Ukraina och exportproblem i Kanada. Nyhetsflödet från Ukraina i synnerhet är ryktesbaserat och ofta motstidigt. Detta är i sig en källa till oro. Konsumenter verkar tänka att det är bäst att vara på den säkra sidan, och köpa för framtida behov.

I en marknad som präglas av rädsla, motstridig och otillförlitlig information, kommer måndagens WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet att gå fram som en isbrytare. USDA:s rapporter är baserade på den bästa informationsinhämtningen på global basis och den ger de mest objektiva prognoserna och estimaten. När marknadspriserna gått upp för att osäkerheten om utbudet ökat, skulle det inte förvåna om USDA:s rapport dämpar prisuppgången och rentav sänker dem. Vi tror att USDA:s rapport har den effekten av två anledningar: För det första för att osäkerheten minskar och för det andra för att den förmodligen kommer att visa högre produktionsestimat och högre utgående lager.

Vi brukar inte lägga så stor vikt vid FAO-AMIS rapporter och inte heller IGC:s, men vad gäller vete och majs höjde FAO-AMIS sitt produktionsestimat i mars månads rapport som publicerades i torsdags, jämfört med estimatet från februari. För sojabönor sänkte FAO-AMIS estimatet med 6 mt från februari, men det är ändå 16 mt högre produktion än förra året.

Åtminstone under några dagar kommer USDA:s rapport att verka dämpande på prisutvecklingen, tills ryktespridningen om Ukraina ökar osäkerheten igen. Vi är ”bearish” alla spannmål inför WASDE-rapporten.

Vad gäller Kanada kommer transporten igång när landet tinar.

Odlingsväder

Det har varit dagar där det varit ordentligt kallt, framförallt i Kansas, förra veckan. Det har skapat en oro för ytterligare försämrade crop conditions. Den senaste 14-dygns-prognosen på nederbörd har också slagit om till väsentligt torrare än tidigare, som vi ser i kartbilden nedan. Framförallt har Californiens väder återgått till en torr prognos. Californien är framförallt en mjölkproducerande delstat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Väderprognoser

I veckan som gick regnade över de mest torkdrabbade områdena i Brasilien, men som vi ser av 14-dagarsprognosen kommer det fortsatt att komma nederbörd väsentligt under det normala, framförallt i de två delstater där det odlas mycket kaffe: Minas Gerais och Espirito Santo. Området som förutspås få mindre nederbörd än normalt sträcker sig över hela Goiás och in bra bit in i Mato Grosso. Skörden av sojabönor kommer därför att gå snabbare nu, men sådden av sommargrödan, safrinha, kommer att få göras under torrare förhållanden än normalt. Sommargrödan utgörs till stor del av majs, men sojabönor kommer antagligen att prioriteras där det går.

Sydamerika 9-24 mars 2014

Europa torkar upp lite, utom i Norge, Sverige och Finland, som fortsätter att få mer nederbörd än normalt.

Europaväder

Vete

Matifvetet för ny skörd rusade i fredags under panikartade förhållanden, men stängde under dagens högsta nivå på 200 euro blankt. 200 euro är en motståndsnivå i egenskap av att vara en jämn siffra och ett hundratal. Uppgången har varit rekylfri sedan andra gången priset var nere och rörde vid det tekniska stödet på 181.40 euro. Vi får tolka det som att botten på nedgången faktiskt låg på 181.40 euro. Men det ”borde” komma en rekyl, även om botten är nådd. För alla lantbrukare som väntat på ett lämpligt tillfälle att prissäkra är 200 euro per ton förmodligen ett ganska bra pris. I veckan såg vi att höstvetet i Frankrike, EU:s största producent är i ovanligt bra skick.

Teknisk analys av vetepris

Chicagovetet har liksom Matifvetet stigit kraftigt, om än inte lika kraftfullt i ett längre perspektiv som Matifvetet. Även vad gäller Chicagovetet ”borde” en rekyl nedåt ligga nära i tid.

Rekyl kan komma i chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

Här är samma bild, fast priserna är omräknade till kronor per ton:

Veteterminer i kronor per ton

FAO publicerade sin månatliga rapport i torsdags, den 6 mars. Global produktion för 2013/14 höjdes med 2 mt (allt i Australien) från 714 mt i februari till 716 mt. Utgående lager höjdes med 3 mt till 179 mt. Det är en höjning med 20 mt från förra årets utgående lager enligt FAO. Om USDA gör samma höjning för Australien eller en höjning med 2 mt på global basis i något annat land, är skillnaden i utgående lager mellan 2012/13 och 2013/14, 20 mt även för USDA. Den här rapporten kontrasterar starkt mot prisuppgången på vete i Matifs novemberkontrakt den senaste månaden, som alltså tagit priset upp från 185 euro till över 200 euro per ton.

Vetesiffror

Orsaken till prisuppgången på vete är oron för jordbruket i Ukraina, efter att Ryssland anfallit landet militärt och ekonomiskt bland annat via prishöjningen på naturgas. Oron gäller kanske framförallt att den ryska flottan ska blockera Ukrainas exporthamnar, men gällde i alla fall tidigare i förra veckan även om lantbruket skulle kunna få tag på och ha finansiering till utsäde, diesel och gödsel.

Det har även talats om att Ryssland via en blockad av hamnarna, skulle tillåta export, men med en tull, vilket skulle höja världsmarknadspriset. Det senare vore som vi ser det en variant av fribyteri, som blev omodernt redan i Parisdeklarationen år 1856. Hela Rysslands agerande har dock, t ex enligt USA:s utrikesminister en air av 1800-tal över sig.

Över huvud taget har Rysslands agerande slående historiska likheter ett några år äldre krig – med Gustav III:s ryska krig 1788-90, som startades av Gustav III på samma operettaktiga sätt som Rysslands Ukraina-krig. Ryssland hittar liksom Gustav III på diverse hyss på Krim och annorstädes i Ukraina för att påstå att det var Ukrainare som låg bakom dem, för att ge Ryssland en orsak att rycka in. Det var ett förvånande och oroande beteende redan på Gustav III:s tid och kanske än mer idag. Efter att ha talat med Putin i början av förra veckan, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att Putin ”förlorat kontakten med verkligheten”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det både skrämmer och tröstar och skrämmer igen. Parallellen till Gustav III:s ryska krig är som bekant att den svensk/finska officerskåren protesterade mot det meningslösa och orättfärdiga angreppet på Ryssland och gjorde myteri varvid kriget tog slut med oförändrade gränser. Det är en tröst för Ukraina, men ett skrämmande scenario i övrigt, och vad gäller det här veckobrevets fokus, exportförväntningarna på Ryssland.

Ryssland har en BNP-tillväxt på 1%, en inflation på 6-7% och tvingades höja räntan i veckan för att bromsa rubelns fall (vilket skulle lett till än mer inflation). Försvaret av rubeln kostade centralbanken uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Räntehöjningen kommer att sänka BNP-tillväxten, vilket på sikt ökar missnöjet med Putin / Medvedev. Vi bara spekulerar här, och det handlar om små sannolikheter, men även små sannolikheter kan påverka priser, i synnerhet om skadan är stor om utfallet blir så som befarats. Något åt det här resonemanget kanske ligger bakom spekulationerna som fått priset på vete, majs och rapsfrö att stiga.

Lite mer jordnära fakta kom i onsdags 5 mars från den Kiev-baserade lantbrukskonsulten ”AAA”. De höjde estimatet för årets spannmålsproduktion från 56.8 mt till 57.9 mt. Hektarskörden höjdes och chefen för AAA skrev att det är ”utmärkt markfukt i de flesta regioner och optimal temperatur”.

Informa Economics (som har 40 kontor runt om i världen), publicerade sina estimat i veckan som gick. De angav ett estimat på 20.5 mt för veteskörden i Ukraina i år, 1.8 mt lägre än förra året. Rysslands produktion estimeras till 49.5 mt, 3.2 mt lägre än förra året. Informa tror att den våta hösten har minskat arealen av höstvete. De tror också att Kazakstans skörd ökar från 13.9 till 16.3 mt (+2.4 mt). Totalt sett för ”FSU” är det alltså 2 mt mindre än förra året.

UkrAgroConsult i Kiev (på Tymoshenkos gata 29!) rapporterade i torsdags 6 mars att Ukraina satte ett nytt rekord i spannmålsexporten under juli – februari med 21.8 mt. Det är väsentligt mer än förra årets 16.5 mt för samma period. De förutspår att innevarande säsong kan nå 30 mt. Även exporten av solrosolja var högre än föregående år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ukraina har redan exporterat det mesta som de kunde. Av vete är motsvarande bara 1% av globala lager kvar att skeppa och för majs är siffran 3.8%.

Enligt den Kiev-baserade analysfirman ProAgro har lantbrukarna redan i mitten av februari köpt det som behövs för vårens jordbruksarbete: utsäde, gödsel och drivmedel.

De moderna jordbruken i Ukraina är dels mycket stora med ofta tiotusentals hektar och kanske ett par tusen anställda. Det behövs dock inte ett par tusen anställda för att sköta gården, alla kör inte traktor, utan många är anställda av sociala / samhällsmässiga skäl. Att en miljon man har kallats in till militärtjänst innebär alltså inte nödvändigtvis att arbetskraften inom lantbruket påverkas negativt.

Western Bulk ASA, som hanterar 120 fartyg som transporterar “dry bulk” som exempelvis spannmål, sade i veckan att dess frakter var opåverkade av vad som händer på Krim.

Ukraina har ungefär samma klimat och odlingsbetingelser som Kansas. De senaste tio åren har Ukraina bytt ut korn till majs. Produktionen av korn har minskat från 13.6 mt för 20 år sedan till 7.6 ton förra året. Majsproduktionen har ökat från 3.8 mt år 1993 till 30.9 mt. Ukraina har avancerat till den största exportören av majs efter USA och Brasilien. I Ukraina sås korn i april. Majs sås i april och maj. I maj och juni skördas höstvetet, som är allenarådande.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Frankrikes jordbruksverk FranceAgriMer sade i fredags att 74% av veteskörden var i ”good” eller ”excellent condition”, per 24 februari. Det var oförändrat från veckan innan. Förra året var 66% i lika bra kondition. Höstkornet hade 71% good/excellent och låg på 67% förra året. Nedanför ser vi en tabell över crop condition för höstvete i Frankrikes olika departement:

Conditions de culture

I Sverige kunde vi läsa Svenska Lantmännens pressrelease att man minskar produktionen vid etanolfabriken i Norrköping med 25% och varslar 25 av 100 anställda om uppsägning. Detta är inte någon överraskning då man i bokslutskommunikén härom veckan skrev av anläggningen med 800 MSEK, betydligt mer än 25% av anläggningens bokförda värde. Lantmännen skriver i pressreleasen att verksamheten upprätthålls ”tills moderna styrmedel som premierar klimat- och kostnadseffektivitet införs”. Det är val i höst och det är möjligt att en ny riksdagsmajoritet väljer att återinföra subventioner för svensk etanol. Vi tror att man ska tolka texten så att, om det inte sker, kommer verksamheten att dras ner mer.

På den baissiga sidan kan nämnas att Informa estimerar att Indien skördar mer än 100 mt vete nu i vår. Estimatet ligger ca 10 mt över USDA:s estimat. Indien gör precis vad EU gjorde tidigare – sponsrar produktion och bryter mot WTO-regler för att bli av med överskottet. Detta är säkerligen ett tema som kommer att prägla inte bara vetemarknaden, utan även sockermarknaden.

Som vi nämnde i inledningen tror vi att vetet står inför en rekyl nedåt, kanske redan i veckan som kommer. På längre sikt har vi idag svårt att se varför vetepriset skulle gå så mycket högre, därför är den generella rekommendationen ”neutral”.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg något till 228 euro för ny skörd, drivet av prisuppgången på vete och majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över maltkornpris

Majs

Marknaden gav ifrån sig en teknisk köpsignal vid 460 cent. Sedan dess har priset stigit till 484 cent. Flera faktorer ligger bakom, främst oron för Ukrainas vårsådd, men även för att det är torrt inför sådden av sommargrödan i Brasilien och även inför sådden i USA.

Majsprisdiagram

FAO-AMIS höjde estimatet för global produktion i sin rapport i torsdags, från 1000 miljoner ton till 1006 miljoner ton. Utgående lager hölls dock på samma nivå på 175 mt, pga högre konsumtion. Utgående lager är dock fortfarande 44 mt högre än de var förra året, enligt FAO-AMIS. Det var en klart negativ rapport och den ger en fingervisning om vad USDA kan komma att säga på måndag kväll.

Maize-statistik

Informa sänkte estimatet för Brasiliens majsskörd till 65.45 mt från 66.55 mt i rapporten den 4 februari. USDA.s februari-estimat låg på 70 mt och 81 mt förra året.

Informa lämnade Argentinas majsproduktion oförändrad från förra månaden på 22.6 mt. USDA estimerade 24 mt i februari-WASDE.

Vi tror att en rekyl nedåt i majs är förestående och går därför över till neutral rekommendation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Sojabönorna steg kraftigt ännu en vecka. Priset för ny skörd hejdades dock strax under den jämna siffran, och tekniska motståndsnivån 1200 cent. Bakom ligger oro för skörden i Brasilien och för torkan i Sydostasien. Torkan i Sydostasien har fått priset på palmolja att rusa.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamjölet har stigit upp till 370 dollar som högst för ny skörd. Priset har etablerat ett nytt prisintervall mellan 360 och 370 cent. Tekniskt är det lite otydligt, men pausen i prisuppgången skulle kunna vara en anhalt på väg mot 380 eller kontraktshögsta på 390 dollar. Om priset går upp till 365 dollar, ska man tolka det som en indikation om att rörelsen är uppåt, mot 380-390 dollar. I annat fall blir det en rekyl ner mot 350 dollar igen.

Soybean - Teknisk analys

Sojaoljan vände upp och bröt den fallande trenden. Sojaoljan är alltså inte längre i fallande trend. Däremot ”borde” en rekyl ner mot 40 – 42 dollar komma nu. Det är i så fall ett köptillfälle.

Soybean oil future

Palmoljan i Malaysia har stigit upp till 2890 MYR (Malaysiska ringgit) per ton. 3000 dollar är en teknisk motståndsnivå och en rekyl nedåt, om än kanske liten, borde ske därifrån.

Palmolja (KO)

Det är helt klart torkan i odlingsområdena för palmolja, och prisuppgången på plamolja, som driver prisuppgången på sojaolja. Vi ser i diagrammet nedan att palmolja har stigit mer än sojaoljan (som sjunkit i pris) och att prisuppgången på palmolja nu inte bara hejdat nedgången i priset på sojaolja, utan även drar det uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

KO-termin

FAO – AMIS publicerade estimat även för sojabönor. De sänkte produktionsestimatet med 6 mt med anledning av torkan i Sydamerika, främst Brasilien.

Soybeans

Informa rapporterade också i veckan. Även de sänker produktionen. Brasiliens produktion estimerar Informa till 88.8 mt, något lägre än förra månadens 89.7 mt. USDA:s prognos förra månaden låg på 90 mt och förra årets skörd var 82 mt.

Informa sänkte Argentinas skörd med 3 mt från 57 till 54 mt. USDA låg förra månaden på 54 mt.

BAGE å sin sida, som vi sätter större tilltro till höjde produktionen med 1 mt till 54.5 mt. Det verkar som om alla konvergerar sina estimat till ca 54.5 mt.

Skörden i Brasilien är klar till 41%, vilket återspeglar en något långsammare takt än förra året då 48% var skördat vid samma tid. Brasilianska odlare har sålt 52% av årets skörd. Samma tid förra året hade 58% kontrakterats.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi håller fast vid negativ vy på sojapriset, då vi tror att en rekyl nedåt är förestående.

Raps

Rapspriset steg kraftigt i veckan, till stor stress för konsumenter och de som sålt terminskontrakt. I fredags klappade dock priset ihop, efter att först ha gått upp till en ny toppnotering för året. Tekniskt kallas beteendet för en ”key reversal day”. Den signalerar att sentimentet under loppet av en dag vänds från extremt positivt till extremt negativt. Prognosen är att priset fortsätter att falla, enligt erfarenheten från den tekniska skolan.

Rapeseed - Raps

Rapspriset för ny skörd har sedan början av året stigit mer än vetepriset för ny skörd, men det kraftiga fallet i novemberterminen på raps återställde nästan hela det försprånget. Vi ser ett diagram på det nedan:

Rapeseed in euro

Kylan över sydöstra Kanada ser enligt GFS-modellens prognoser ut att bestå de närmaste två veckorna, men med vissa vissa dagar av varmare väder. För två veckor sedan när jag senast påpekade att kanadensisk canola borde säljas och raps på matif köpas, stod skillnaden i 25%. I veckan nådde den ner till 20%, men pga att GFS-prognosen fortfarande visar att det är sannolikt att kylan håller i sig i Kanada, har skillnaden återigen ökat till 21%. På lite längre sikt, tycker jag det är orimligt att skillnaden ska vara så här stor – för ny skörd.

Grafer på rapeseed

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år har handlas allt mer på termin. Priset förra veckan pendlade mellan 14.50 och 14.90 euro per 100 Kg. När veckan var slut stängde marknaden på 14.70. Det är en historiskt sett låg nivå för marknaden innan sättningen har börjat.

Potatispriset

Gris

Lean hogs fortsätter sin hausse och har gått upp med 20% hittills i år. Priset är väsentligt högre än det är i Europa. Det normala är att priset är lägre än i Europa. Priset i Europa har fortsatt ner från förra veckobrevet för två veckor sedan. Orsaken till den pressade situationen i Europa stavas Ryssland. Eftersom ett vildsvin som i Ryssland smittades med Afrikansk Svinpest hade den dåliga smaken att ”hoppa av till väst”, och gå över gränsen till Litauen, där det avled, bestämde Ryssland att införa importförbud för fläskkött från EU. Ingen tamgris i EU har smittats. Det handlar sannolikt bara om det där enskilda ryska vildsvinet; Afrikansk Svinpest finns nämligen endemiskt i Ryssland. Det är uppenbart att Rysslands agerande inte handlar om att skydda ryska grisar från afrikansk svinpest. Det handlar om att hitta en rimlig anledning att gynna rysk grisproduktion och kanske även som ett sätt att skada EU. Orsaken till problemen i den svenska gris- och slakterinäringen stavas ”Ryssland”.

Lean hogs-pris

Spotkontraktet på EUREX Hogs föll i början av veckan ner till strax över 1.40 euro per kilo, men repade sig och stängde på 1.47.

Spotpris på Eurex hogs

Nedan ser vi skillnaden i pris mellan Eurex hogs och CME:s Lean Hogs spotkontrakt. Vi ser att Eurex hogs normalt ligger över Lean Hogs prismässigt men att Eurex hogs nu är 18% billigare än Lean Hogs.

Hogs-priser

Produktionen av fläsk i EU måste anpassa sig till en efterfrågenivå utan den ryska marknaden, förmodligen för överskådlig tid. Lyckligtvis har USA just nu stora problem och priserna är väsentligt högre än i EU pga PED-viruset. Kortsiktigt är det ett tillfälle att exportera fläsk till USA, vilket gör att jag tror att priset i EU är nära botten och kan börja stiga snart.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölk

Hela terminskurvan för terminer på mjölkråvara, baserat på terminspriserna för smör och skummjölkspulver, ligger 10 öre / Kg eller 2.5% lägre än för ett par veckor sedan. Det beror till hälften på att EURSEK sjunkit 1% och på att terminspriser på smör och skummjölkspulver sjunkit i euro-termer.

I diagrammet nedan ser vi att såväl frontmånadskontraktet på SMP på Eurex (röd) som smör (svart) sjunkit. Den traditionellt så omskrivna Fonterra-noteringen (grön) har fallit relativt kraftigt, vilket inte är ovanligt. Den noteringen är betydligt mer instabil än de andra.

Mjölkpriser

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som nämnt inledningsvis är terminspriserna generellt sett 10 öre per Kg lägre än de var för två veckor sedan.

Terminskurvor

De senaste Arla-noteringarna har varit oförändrade, samtidigt som världsmarknadspriset gått ner något. Sedan i somras har världsmarknadspriset varit högt och stabilt och Arla-noteringen har sakta segat sig uppåt. Vi känner igen mönstret från prisuppgången 2009 som stannade upp med stabila världsmarknadspriser under 2010 och följdes av prisnedgång under 2011. Priserna i nedanstående diagram är angivna i kronor per Kg mjölkråvara.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

WMP, Eurex och svenskt pris

Vi tycker att dagens nivå på terminer på mjölk är en bra nivå för prissäkring i ett längre perspektiv.

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York som för två veckor sedan steg till 17 cent, nådde upp till 18, rekylerade och tog sig sedan upp till 18.50, innan det i fredags föll ner till 18 cent. Som vi skrev i det förra veckobrevet för två veckor sedan, tro vi att lejonparten av den här uppgången är avklarad. En rekyl ner mot i första hand 17 cent, som är ett tekniskt stöd tror vi är sannolikt.

Från Brasilien rapporteras att den södra/centrala delen av landets sockerbruk estimeras processa 554 mt sockerrör den här säsongen, jämfört med 596 mt året innan.

Sockeranalys ger neutral rekommendation

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset bröt den stigande trenden och föll kraftigt till 307 dollar per ton. I januari var priset nästan uppe på 390 dollar per ton, så det har varit ett kraftigt prisfall, i alla fall för den här benchmark-noteringen. Det kan spela roll att den avser priset i den Ukrainska hamnstaden Yuzhny.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödselanalys

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära