Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Råvaror 10 mars 2014Priserna på vete, majs, rapsfrö, sojabönor har alla stigit kraftigt den senaste tiden, på oro för situationen i Ukraina och exportproblem i Kanada. Nyhetsflödet från Ukraina i synnerhet är ryktesbaserat och ofta motstidigt. Detta är i sig en källa till oro. Konsumenter verkar tänka att det är bäst att vara på den säkra sidan, och köpa för framtida behov.

I en marknad som präglas av rädsla, motstridig och otillförlitlig information, kommer måndagens WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet att gå fram som en isbrytare. USDA:s rapporter är baserade på den bästa informationsinhämtningen på global basis och den ger de mest objektiva prognoserna och estimaten. När marknadspriserna gått upp för att osäkerheten om utbudet ökat, skulle det inte förvåna om USDA:s rapport dämpar prisuppgången och rentav sänker dem. Vi tror att USDA:s rapport har den effekten av två anledningar: För det första för att osäkerheten minskar och för det andra för att den förmodligen kommer att visa högre produktionsestimat och högre utgående lager.

Vi brukar inte lägga så stor vikt vid FAO-AMIS rapporter och inte heller IGC:s, men vad gäller vete och majs höjde FAO-AMIS sitt produktionsestimat i mars månads rapport som publicerades i torsdags, jämfört med estimatet från februari. För sojabönor sänkte FAO-AMIS estimatet med 6 mt från februari, men det är ändå 16 mt högre produktion än förra året.

Åtminstone under några dagar kommer USDA:s rapport att verka dämpande på prisutvecklingen, tills ryktespridningen om Ukraina ökar osäkerheten igen. Vi är ”bearish” alla spannmål inför WASDE-rapporten.

Vad gäller Kanada kommer transporten igång när landet tinar.

Odlingsväder

Det har varit dagar där det varit ordentligt kallt, framförallt i Kansas, förra veckan. Det har skapat en oro för ytterligare försämrade crop conditions. Den senaste 14-dygns-prognosen på nederbörd har också slagit om till väsentligt torrare än tidigare, som vi ser i kartbilden nedan. Framförallt har Californiens väder återgått till en torr prognos. Californien är framförallt en mjölkproducerande delstat.

Väderprognoser

I veckan som gick regnade över de mest torkdrabbade områdena i Brasilien, men som vi ser av 14-dagarsprognosen kommer det fortsatt att komma nederbörd väsentligt under det normala, framförallt i de två delstater där det odlas mycket kaffe: Minas Gerais och Espirito Santo. Området som förutspås få mindre nederbörd än normalt sträcker sig över hela Goiás och in bra bit in i Mato Grosso. Skörden av sojabönor kommer därför att gå snabbare nu, men sådden av sommargrödan, safrinha, kommer att få göras under torrare förhållanden än normalt. Sommargrödan utgörs till stor del av majs, men sojabönor kommer antagligen att prioriteras där det går.

Sydamerika 9-24 mars 2014

Europa torkar upp lite, utom i Norge, Sverige och Finland, som fortsätter att få mer nederbörd än normalt.

Europaväder

Vete

Matifvetet för ny skörd rusade i fredags under panikartade förhållanden, men stängde under dagens högsta nivå på 200 euro blankt. 200 euro är en motståndsnivå i egenskap av att vara en jämn siffra och ett hundratal. Uppgången har varit rekylfri sedan andra gången priset var nere och rörde vid det tekniska stödet på 181.40 euro. Vi får tolka det som att botten på nedgången faktiskt låg på 181.40 euro. Men det ”borde” komma en rekyl, även om botten är nådd. För alla lantbrukare som väntat på ett lämpligt tillfälle att prissäkra är 200 euro per ton förmodligen ett ganska bra pris. I veckan såg vi att höstvetet i Frankrike, EU:s största producent är i ovanligt bra skick.

Teknisk analys av vetepris

Chicagovetet har liksom Matifvetet stigit kraftigt, om än inte lika kraftfullt i ett längre perspektiv som Matifvetet. Även vad gäller Chicagovetet ”borde” en rekyl nedåt ligga nära i tid.

Rekyl kan komma i chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

Här är samma bild, fast priserna är omräknade till kronor per ton:

Veteterminer i kronor per ton

FAO publicerade sin månatliga rapport i torsdags, den 6 mars. Global produktion för 2013/14 höjdes med 2 mt (allt i Australien) från 714 mt i februari till 716 mt. Utgående lager höjdes med 3 mt till 179 mt. Det är en höjning med 20 mt från förra årets utgående lager enligt FAO. Om USDA gör samma höjning för Australien eller en höjning med 2 mt på global basis i något annat land, är skillnaden i utgående lager mellan 2012/13 och 2013/14, 20 mt även för USDA. Den här rapporten kontrasterar starkt mot prisuppgången på vete i Matifs novemberkontrakt den senaste månaden, som alltså tagit priset upp från 185 euro till över 200 euro per ton.

Vetesiffror

Orsaken till prisuppgången på vete är oron för jordbruket i Ukraina, efter att Ryssland anfallit landet militärt och ekonomiskt bland annat via prishöjningen på naturgas. Oron gäller kanske framförallt att den ryska flottan ska blockera Ukrainas exporthamnar, men gällde i alla fall tidigare i förra veckan även om lantbruket skulle kunna få tag på och ha finansiering till utsäde, diesel och gödsel.

Det har även talats om att Ryssland via en blockad av hamnarna, skulle tillåta export, men med en tull, vilket skulle höja världsmarknadspriset. Det senare vore som vi ser det en variant av fribyteri, som blev omodernt redan i Parisdeklarationen år 1856. Hela Rysslands agerande har dock, t ex enligt USA:s utrikesminister en air av 1800-tal över sig.

Över huvud taget har Rysslands agerande slående historiska likheter ett några år äldre krig – med Gustav III:s ryska krig 1788-90, som startades av Gustav III på samma operettaktiga sätt som Rysslands Ukraina-krig. Ryssland hittar liksom Gustav III på diverse hyss på Krim och annorstädes i Ukraina för att påstå att det var Ukrainare som låg bakom dem, för att ge Ryssland en orsak att rycka in. Det var ett förvånande och oroande beteende redan på Gustav III:s tid och kanske än mer idag. Efter att ha talat med Putin i början av förra veckan, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att Putin ”förlorat kontakten med verkligheten”.

Det både skrämmer och tröstar och skrämmer igen. Parallellen till Gustav III:s ryska krig är som bekant att den svensk/finska officerskåren protesterade mot det meningslösa och orättfärdiga angreppet på Ryssland och gjorde myteri varvid kriget tog slut med oförändrade gränser. Det är en tröst för Ukraina, men ett skrämmande scenario i övrigt, och vad gäller det här veckobrevets fokus, exportförväntningarna på Ryssland.

Ryssland har en BNP-tillväxt på 1%, en inflation på 6-7% och tvingades höja räntan i veckan för att bromsa rubelns fall (vilket skulle lett till än mer inflation). Försvaret av rubeln kostade centralbanken uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Räntehöjningen kommer att sänka BNP-tillväxten, vilket på sikt ökar missnöjet med Putin / Medvedev. Vi bara spekulerar här, och det handlar om små sannolikheter, men även små sannolikheter kan påverka priser, i synnerhet om skadan är stor om utfallet blir så som befarats. Något åt det här resonemanget kanske ligger bakom spekulationerna som fått priset på vete, majs och rapsfrö att stiga.

Lite mer jordnära fakta kom i onsdags 5 mars från den Kiev-baserade lantbrukskonsulten ”AAA”. De höjde estimatet för årets spannmålsproduktion från 56.8 mt till 57.9 mt. Hektarskörden höjdes och chefen för AAA skrev att det är ”utmärkt markfukt i de flesta regioner och optimal temperatur”.

Informa Economics (som har 40 kontor runt om i världen), publicerade sina estimat i veckan som gick. De angav ett estimat på 20.5 mt för veteskörden i Ukraina i år, 1.8 mt lägre än förra året. Rysslands produktion estimeras till 49.5 mt, 3.2 mt lägre än förra året. Informa tror att den våta hösten har minskat arealen av höstvete. De tror också att Kazakstans skörd ökar från 13.9 till 16.3 mt (+2.4 mt). Totalt sett för ”FSU” är det alltså 2 mt mindre än förra året.

UkrAgroConsult i Kiev (på Tymoshenkos gata 29!) rapporterade i torsdags 6 mars att Ukraina satte ett nytt rekord i spannmålsexporten under juli – februari med 21.8 mt. Det är väsentligt mer än förra årets 16.5 mt för samma period. De förutspår att innevarande säsong kan nå 30 mt. Även exporten av solrosolja var högre än föregående år.

Ukraina har redan exporterat det mesta som de kunde. Av vete är motsvarande bara 1% av globala lager kvar att skeppa och för majs är siffran 3.8%.

Enligt den Kiev-baserade analysfirman ProAgro har lantbrukarna redan i mitten av februari köpt det som behövs för vårens jordbruksarbete: utsäde, gödsel och drivmedel.

De moderna jordbruken i Ukraina är dels mycket stora med ofta tiotusentals hektar och kanske ett par tusen anställda. Det behövs dock inte ett par tusen anställda för att sköta gården, alla kör inte traktor, utan många är anställda av sociala / samhällsmässiga skäl. Att en miljon man har kallats in till militärtjänst innebär alltså inte nödvändigtvis att arbetskraften inom lantbruket påverkas negativt.

Western Bulk ASA, som hanterar 120 fartyg som transporterar “dry bulk” som exempelvis spannmål, sade i veckan att dess frakter var opåverkade av vad som händer på Krim.

Ukraina har ungefär samma klimat och odlingsbetingelser som Kansas. De senaste tio åren har Ukraina bytt ut korn till majs. Produktionen av korn har minskat från 13.6 mt för 20 år sedan till 7.6 ton förra året. Majsproduktionen har ökat från 3.8 mt år 1993 till 30.9 mt. Ukraina har avancerat till den största exportören av majs efter USA och Brasilien. I Ukraina sås korn i april. Majs sås i april och maj. I maj och juni skördas höstvetet, som är allenarådande.

Frankrikes jordbruksverk FranceAgriMer sade i fredags att 74% av veteskörden var i ”good” eller ”excellent condition”, per 24 februari. Det var oförändrat från veckan innan. Förra året var 66% i lika bra kondition. Höstkornet hade 71% good/excellent och låg på 67% förra året. Nedanför ser vi en tabell över crop condition för höstvete i Frankrikes olika departement:

Conditions de culture

I Sverige kunde vi läsa Svenska Lantmännens pressrelease att man minskar produktionen vid etanolfabriken i Norrköping med 25% och varslar 25 av 100 anställda om uppsägning. Detta är inte någon överraskning då man i bokslutskommunikén härom veckan skrev av anläggningen med 800 MSEK, betydligt mer än 25% av anläggningens bokförda värde. Lantmännen skriver i pressreleasen att verksamheten upprätthålls ”tills moderna styrmedel som premierar klimat- och kostnadseffektivitet införs”. Det är val i höst och det är möjligt att en ny riksdagsmajoritet väljer att återinföra subventioner för svensk etanol. Vi tror att man ska tolka texten så att, om det inte sker, kommer verksamheten att dras ner mer.

På den baissiga sidan kan nämnas att Informa estimerar att Indien skördar mer än 100 mt vete nu i vår. Estimatet ligger ca 10 mt över USDA:s estimat. Indien gör precis vad EU gjorde tidigare – sponsrar produktion och bryter mot WTO-regler för att bli av med överskottet. Detta är säkerligen ett tema som kommer att prägla inte bara vetemarknaden, utan även sockermarknaden.

Som vi nämnde i inledningen tror vi att vetet står inför en rekyl nedåt, kanske redan i veckan som kommer. På längre sikt har vi idag svårt att se varför vetepriset skulle gå så mycket högre, därför är den generella rekommendationen ”neutral”.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg något till 228 euro för ny skörd, drivet av prisuppgången på vete och majs.

Diagram över maltkornpris

Majs

Marknaden gav ifrån sig en teknisk köpsignal vid 460 cent. Sedan dess har priset stigit till 484 cent. Flera faktorer ligger bakom, främst oron för Ukrainas vårsådd, men även för att det är torrt inför sådden av sommargrödan i Brasilien och även inför sådden i USA.

Majsprisdiagram

FAO-AMIS höjde estimatet för global produktion i sin rapport i torsdags, från 1000 miljoner ton till 1006 miljoner ton. Utgående lager hölls dock på samma nivå på 175 mt, pga högre konsumtion. Utgående lager är dock fortfarande 44 mt högre än de var förra året, enligt FAO-AMIS. Det var en klart negativ rapport och den ger en fingervisning om vad USDA kan komma att säga på måndag kväll.

Maize-statistik

Informa sänkte estimatet för Brasiliens majsskörd till 65.45 mt från 66.55 mt i rapporten den 4 februari. USDA.s februari-estimat låg på 70 mt och 81 mt förra året.

Informa lämnade Argentinas majsproduktion oförändrad från förra månaden på 22.6 mt. USDA estimerade 24 mt i februari-WASDE.

Vi tror att en rekyl nedåt i majs är förestående och går därför över till neutral rekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna steg kraftigt ännu en vecka. Priset för ny skörd hejdades dock strax under den jämna siffran, och tekniska motståndsnivån 1200 cent. Bakom ligger oro för skörden i Brasilien och för torkan i Sydostasien. Torkan i Sydostasien har fått priset på palmolja att rusa.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamjölet har stigit upp till 370 dollar som högst för ny skörd. Priset har etablerat ett nytt prisintervall mellan 360 och 370 cent. Tekniskt är det lite otydligt, men pausen i prisuppgången skulle kunna vara en anhalt på väg mot 380 eller kontraktshögsta på 390 dollar. Om priset går upp till 365 dollar, ska man tolka det som en indikation om att rörelsen är uppåt, mot 380-390 dollar. I annat fall blir det en rekyl ner mot 350 dollar igen.

Soybean - Teknisk analys

Sojaoljan vände upp och bröt den fallande trenden. Sojaoljan är alltså inte längre i fallande trend. Däremot ”borde” en rekyl ner mot 40 – 42 dollar komma nu. Det är i så fall ett köptillfälle.

Soybean oil future

Palmoljan i Malaysia har stigit upp till 2890 MYR (Malaysiska ringgit) per ton. 3000 dollar är en teknisk motståndsnivå och en rekyl nedåt, om än kanske liten, borde ske därifrån.

Palmolja (KO)

Det är helt klart torkan i odlingsområdena för palmolja, och prisuppgången på plamolja, som driver prisuppgången på sojaolja. Vi ser i diagrammet nedan att palmolja har stigit mer än sojaoljan (som sjunkit i pris) och att prisuppgången på palmolja nu inte bara hejdat nedgången i priset på sojaolja, utan även drar det uppåt.

KO-termin

FAO – AMIS publicerade estimat även för sojabönor. De sänkte produktionsestimatet med 6 mt med anledning av torkan i Sydamerika, främst Brasilien.

Soybeans

Informa rapporterade också i veckan. Även de sänker produktionen. Brasiliens produktion estimerar Informa till 88.8 mt, något lägre än förra månadens 89.7 mt. USDA:s prognos förra månaden låg på 90 mt och förra årets skörd var 82 mt.

Informa sänkte Argentinas skörd med 3 mt från 57 till 54 mt. USDA låg förra månaden på 54 mt.

BAGE å sin sida, som vi sätter större tilltro till höjde produktionen med 1 mt till 54.5 mt. Det verkar som om alla konvergerar sina estimat till ca 54.5 mt.

Skörden i Brasilien är klar till 41%, vilket återspeglar en något långsammare takt än förra året då 48% var skördat vid samma tid. Brasilianska odlare har sålt 52% av årets skörd. Samma tid förra året hade 58% kontrakterats.

Vi håller fast vid negativ vy på sojapriset, då vi tror att en rekyl nedåt är förestående.

Raps

Rapspriset steg kraftigt i veckan, till stor stress för konsumenter och de som sålt terminskontrakt. I fredags klappade dock priset ihop, efter att först ha gått upp till en ny toppnotering för året. Tekniskt kallas beteendet för en ”key reversal day”. Den signalerar att sentimentet under loppet av en dag vänds från extremt positivt till extremt negativt. Prognosen är att priset fortsätter att falla, enligt erfarenheten från den tekniska skolan.

Rapeseed - Raps

Rapspriset för ny skörd har sedan början av året stigit mer än vetepriset för ny skörd, men det kraftiga fallet i novemberterminen på raps återställde nästan hela det försprånget. Vi ser ett diagram på det nedan:

Rapeseed in euro

Kylan över sydöstra Kanada ser enligt GFS-modellens prognoser ut att bestå de närmaste två veckorna, men med vissa vissa dagar av varmare väder. För två veckor sedan när jag senast påpekade att kanadensisk canola borde säljas och raps på matif köpas, stod skillnaden i 25%. I veckan nådde den ner till 20%, men pga att GFS-prognosen fortfarande visar att det är sannolikt att kylan håller i sig i Kanada, har skillnaden återigen ökat till 21%. På lite längre sikt, tycker jag det är orimligt att skillnaden ska vara så här stor – för ny skörd.

Grafer på rapeseed

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år har handlas allt mer på termin. Priset förra veckan pendlade mellan 14.50 och 14.90 euro per 100 Kg. När veckan var slut stängde marknaden på 14.70. Det är en historiskt sett låg nivå för marknaden innan sättningen har börjat.

Potatispriset

Gris

Lean hogs fortsätter sin hausse och har gått upp med 20% hittills i år. Priset är väsentligt högre än det är i Europa. Det normala är att priset är lägre än i Europa. Priset i Europa har fortsatt ner från förra veckobrevet för två veckor sedan. Orsaken till den pressade situationen i Europa stavas Ryssland. Eftersom ett vildsvin som i Ryssland smittades med Afrikansk Svinpest hade den dåliga smaken att ”hoppa av till väst”, och gå över gränsen till Litauen, där det avled, bestämde Ryssland att införa importförbud för fläskkött från EU. Ingen tamgris i EU har smittats. Det handlar sannolikt bara om det där enskilda ryska vildsvinet; Afrikansk Svinpest finns nämligen endemiskt i Ryssland. Det är uppenbart att Rysslands agerande inte handlar om att skydda ryska grisar från afrikansk svinpest. Det handlar om att hitta en rimlig anledning att gynna rysk grisproduktion och kanske även som ett sätt att skada EU. Orsaken till problemen i den svenska gris- och slakterinäringen stavas ”Ryssland”.

Lean hogs-pris

Spotkontraktet på EUREX Hogs föll i början av veckan ner till strax över 1.40 euro per kilo, men repade sig och stängde på 1.47.

Spotpris på Eurex hogs

Nedan ser vi skillnaden i pris mellan Eurex hogs och CME:s Lean Hogs spotkontrakt. Vi ser att Eurex hogs normalt ligger över Lean Hogs prismässigt men att Eurex hogs nu är 18% billigare än Lean Hogs.

Hogs-priser

Produktionen av fläsk i EU måste anpassa sig till en efterfrågenivå utan den ryska marknaden, förmodligen för överskådlig tid. Lyckligtvis har USA just nu stora problem och priserna är väsentligt högre än i EU pga PED-viruset. Kortsiktigt är det ett tillfälle att exportera fläsk till USA, vilket gör att jag tror att priset i EU är nära botten och kan börja stiga snart.

Mjölk

Hela terminskurvan för terminer på mjölkråvara, baserat på terminspriserna för smör och skummjölkspulver, ligger 10 öre / Kg eller 2.5% lägre än för ett par veckor sedan. Det beror till hälften på att EURSEK sjunkit 1% och på att terminspriser på smör och skummjölkspulver sjunkit i euro-termer.

I diagrammet nedan ser vi att såväl frontmånadskontraktet på SMP på Eurex (röd) som smör (svart) sjunkit. Den traditionellt så omskrivna Fonterra-noteringen (grön) har fallit relativt kraftigt, vilket inte är ovanligt. Den noteringen är betydligt mer instabil än de andra.

Mjölkpriser

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som nämnt inledningsvis är terminspriserna generellt sett 10 öre per Kg lägre än de var för två veckor sedan.

Terminskurvor

De senaste Arla-noteringarna har varit oförändrade, samtidigt som världsmarknadspriset gått ner något. Sedan i somras har världsmarknadspriset varit högt och stabilt och Arla-noteringen har sakta segat sig uppåt. Vi känner igen mönstret från prisuppgången 2009 som stannade upp med stabila världsmarknadspriser under 2010 och följdes av prisnedgång under 2011. Priserna i nedanstående diagram är angivna i kronor per Kg mjölkråvara.

WMP, Eurex och svenskt pris

Vi tycker att dagens nivå på terminer på mjölk är en bra nivå för prissäkring i ett längre perspektiv.

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York som för två veckor sedan steg till 17 cent, nådde upp till 18, rekylerade och tog sig sedan upp till 18.50, innan det i fredags föll ner till 18 cent. Som vi skrev i det förra veckobrevet för två veckor sedan, tro vi att lejonparten av den här uppgången är avklarad. En rekyl ner mot i första hand 17 cent, som är ett tekniskt stöd tror vi är sannolikt.

Från Brasilien rapporteras att den södra/centrala delen av landets sockerbruk estimeras processa 554 mt sockerrör den här säsongen, jämfört med 596 mt året innan.

Sockeranalys ger neutral rekommendation

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset bröt den stigande trenden och föll kraftigt till 307 dollar per ton. I januari var priset nästan uppe på 390 dollar per ton, så det har varit ett kraftigt prisfall, i alla fall för den här benchmark-noteringen. Det kan spela roll att den avser priset i den Ukrainska hamnstaden Yuzhny.

Gödselanalys

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära