Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 10 mars 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Råvaror 10 mars 2014Priserna på vete, majs, rapsfrö, sojabönor har alla stigit kraftigt den senaste tiden, på oro för situationen i Ukraina och exportproblem i Kanada. Nyhetsflödet från Ukraina i synnerhet är ryktesbaserat och ofta motstidigt. Detta är i sig en källa till oro. Konsumenter verkar tänka att det är bäst att vara på den säkra sidan, och köpa för framtida behov.

I en marknad som präglas av rädsla, motstridig och otillförlitlig information, kommer måndagens WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet att gå fram som en isbrytare. USDA:s rapporter är baserade på den bästa informationsinhämtningen på global basis och den ger de mest objektiva prognoserna och estimaten. När marknadspriserna gått upp för att osäkerheten om utbudet ökat, skulle det inte förvåna om USDA:s rapport dämpar prisuppgången och rentav sänker dem. Vi tror att USDA:s rapport har den effekten av två anledningar: För det första för att osäkerheten minskar och för det andra för att den förmodligen kommer att visa högre produktionsestimat och högre utgående lager.

Vi brukar inte lägga så stor vikt vid FAO-AMIS rapporter och inte heller IGC:s, men vad gäller vete och majs höjde FAO-AMIS sitt produktionsestimat i mars månads rapport som publicerades i torsdags, jämfört med estimatet från februari. För sojabönor sänkte FAO-AMIS estimatet med 6 mt från februari, men det är ändå 16 mt högre produktion än förra året.

Åtminstone under några dagar kommer USDA:s rapport att verka dämpande på prisutvecklingen, tills ryktespridningen om Ukraina ökar osäkerheten igen. Vi är ”bearish” alla spannmål inför WASDE-rapporten.

Vad gäller Kanada kommer transporten igång när landet tinar.

Odlingsväder

Det har varit dagar där det varit ordentligt kallt, framförallt i Kansas, förra veckan. Det har skapat en oro för ytterligare försämrade crop conditions. Den senaste 14-dygns-prognosen på nederbörd har också slagit om till väsentligt torrare än tidigare, som vi ser i kartbilden nedan. Framförallt har Californiens väder återgått till en torr prognos. Californien är framförallt en mjölkproducerande delstat.

Väderprognoser

I veckan som gick regnade över de mest torkdrabbade områdena i Brasilien, men som vi ser av 14-dagarsprognosen kommer det fortsatt att komma nederbörd väsentligt under det normala, framförallt i de två delstater där det odlas mycket kaffe: Minas Gerais och Espirito Santo. Området som förutspås få mindre nederbörd än normalt sträcker sig över hela Goiás och in bra bit in i Mato Grosso. Skörden av sojabönor kommer därför att gå snabbare nu, men sådden av sommargrödan, safrinha, kommer att få göras under torrare förhållanden än normalt. Sommargrödan utgörs till stor del av majs, men sojabönor kommer antagligen att prioriteras där det går.

Sydamerika 9-24 mars 2014

Europa torkar upp lite, utom i Norge, Sverige och Finland, som fortsätter att få mer nederbörd än normalt.

Europaväder

Vete

Matifvetet för ny skörd rusade i fredags under panikartade förhållanden, men stängde under dagens högsta nivå på 200 euro blankt. 200 euro är en motståndsnivå i egenskap av att vara en jämn siffra och ett hundratal. Uppgången har varit rekylfri sedan andra gången priset var nere och rörde vid det tekniska stödet på 181.40 euro. Vi får tolka det som att botten på nedgången faktiskt låg på 181.40 euro. Men det ”borde” komma en rekyl, även om botten är nådd. För alla lantbrukare som väntat på ett lämpligt tillfälle att prissäkra är 200 euro per ton förmodligen ett ganska bra pris. I veckan såg vi att höstvetet i Frankrike, EU:s största producent är i ovanligt bra skick.

Teknisk analys av vetepris

Chicagovetet har liksom Matifvetet stigit kraftigt, om än inte lika kraftfullt i ett längre perspektiv som Matifvetet. Även vad gäller Chicagovetet ”borde” en rekyl nedåt ligga nära i tid.

Rekyl kan komma i chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

Här är samma bild, fast priserna är omräknade till kronor per ton:

Veteterminer i kronor per ton

FAO publicerade sin månatliga rapport i torsdags, den 6 mars. Global produktion för 2013/14 höjdes med 2 mt (allt i Australien) från 714 mt i februari till 716 mt. Utgående lager höjdes med 3 mt till 179 mt. Det är en höjning med 20 mt från förra årets utgående lager enligt FAO. Om USDA gör samma höjning för Australien eller en höjning med 2 mt på global basis i något annat land, är skillnaden i utgående lager mellan 2012/13 och 2013/14, 20 mt även för USDA. Den här rapporten kontrasterar starkt mot prisuppgången på vete i Matifs novemberkontrakt den senaste månaden, som alltså tagit priset upp från 185 euro till över 200 euro per ton.

Vetesiffror

Orsaken till prisuppgången på vete är oron för jordbruket i Ukraina, efter att Ryssland anfallit landet militärt och ekonomiskt bland annat via prishöjningen på naturgas. Oron gäller kanske framförallt att den ryska flottan ska blockera Ukrainas exporthamnar, men gällde i alla fall tidigare i förra veckan även om lantbruket skulle kunna få tag på och ha finansiering till utsäde, diesel och gödsel.

Det har även talats om att Ryssland via en blockad av hamnarna, skulle tillåta export, men med en tull, vilket skulle höja världsmarknadspriset. Det senare vore som vi ser det en variant av fribyteri, som blev omodernt redan i Parisdeklarationen år 1856. Hela Rysslands agerande har dock, t ex enligt USA:s utrikesminister en air av 1800-tal över sig.

Över huvud taget har Rysslands agerande slående historiska likheter ett några år äldre krig – med Gustav III:s ryska krig 1788-90, som startades av Gustav III på samma operettaktiga sätt som Rysslands Ukraina-krig. Ryssland hittar liksom Gustav III på diverse hyss på Krim och annorstädes i Ukraina för att påstå att det var Ukrainare som låg bakom dem, för att ge Ryssland en orsak att rycka in. Det var ett förvånande och oroande beteende redan på Gustav III:s tid och kanske än mer idag. Efter att ha talat med Putin i början av förra veckan, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att Putin ”förlorat kontakten med verkligheten”.

Det både skrämmer och tröstar och skrämmer igen. Parallellen till Gustav III:s ryska krig är som bekant att den svensk/finska officerskåren protesterade mot det meningslösa och orättfärdiga angreppet på Ryssland och gjorde myteri varvid kriget tog slut med oförändrade gränser. Det är en tröst för Ukraina, men ett skrämmande scenario i övrigt, och vad gäller det här veckobrevets fokus, exportförväntningarna på Ryssland.

Ryssland har en BNP-tillväxt på 1%, en inflation på 6-7% och tvingades höja räntan i veckan för att bromsa rubelns fall (vilket skulle lett till än mer inflation). Försvaret av rubeln kostade centralbanken uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Räntehöjningen kommer att sänka BNP-tillväxten, vilket på sikt ökar missnöjet med Putin / Medvedev. Vi bara spekulerar här, och det handlar om små sannolikheter, men även små sannolikheter kan påverka priser, i synnerhet om skadan är stor om utfallet blir så som befarats. Något åt det här resonemanget kanske ligger bakom spekulationerna som fått priset på vete, majs och rapsfrö att stiga.

Lite mer jordnära fakta kom i onsdags 5 mars från den Kiev-baserade lantbrukskonsulten ”AAA”. De höjde estimatet för årets spannmålsproduktion från 56.8 mt till 57.9 mt. Hektarskörden höjdes och chefen för AAA skrev att det är ”utmärkt markfukt i de flesta regioner och optimal temperatur”.

Informa Economics (som har 40 kontor runt om i världen), publicerade sina estimat i veckan som gick. De angav ett estimat på 20.5 mt för veteskörden i Ukraina i år, 1.8 mt lägre än förra året. Rysslands produktion estimeras till 49.5 mt, 3.2 mt lägre än förra året. Informa tror att den våta hösten har minskat arealen av höstvete. De tror också att Kazakstans skörd ökar från 13.9 till 16.3 mt (+2.4 mt). Totalt sett för ”FSU” är det alltså 2 mt mindre än förra året.

UkrAgroConsult i Kiev (på Tymoshenkos gata 29!) rapporterade i torsdags 6 mars att Ukraina satte ett nytt rekord i spannmålsexporten under juli – februari med 21.8 mt. Det är väsentligt mer än förra årets 16.5 mt för samma period. De förutspår att innevarande säsong kan nå 30 mt. Även exporten av solrosolja var högre än föregående år.

Ukraina har redan exporterat det mesta som de kunde. Av vete är motsvarande bara 1% av globala lager kvar att skeppa och för majs är siffran 3.8%.

Enligt den Kiev-baserade analysfirman ProAgro har lantbrukarna redan i mitten av februari köpt det som behövs för vårens jordbruksarbete: utsäde, gödsel och drivmedel.

De moderna jordbruken i Ukraina är dels mycket stora med ofta tiotusentals hektar och kanske ett par tusen anställda. Det behövs dock inte ett par tusen anställda för att sköta gården, alla kör inte traktor, utan många är anställda av sociala / samhällsmässiga skäl. Att en miljon man har kallats in till militärtjänst innebär alltså inte nödvändigtvis att arbetskraften inom lantbruket påverkas negativt.

Western Bulk ASA, som hanterar 120 fartyg som transporterar “dry bulk” som exempelvis spannmål, sade i veckan att dess frakter var opåverkade av vad som händer på Krim.

Ukraina har ungefär samma klimat och odlingsbetingelser som Kansas. De senaste tio åren har Ukraina bytt ut korn till majs. Produktionen av korn har minskat från 13.6 mt för 20 år sedan till 7.6 ton förra året. Majsproduktionen har ökat från 3.8 mt år 1993 till 30.9 mt. Ukraina har avancerat till den största exportören av majs efter USA och Brasilien. I Ukraina sås korn i april. Majs sås i april och maj. I maj och juni skördas höstvetet, som är allenarådande.

Frankrikes jordbruksverk FranceAgriMer sade i fredags att 74% av veteskörden var i ”good” eller ”excellent condition”, per 24 februari. Det var oförändrat från veckan innan. Förra året var 66% i lika bra kondition. Höstkornet hade 71% good/excellent och låg på 67% förra året. Nedanför ser vi en tabell över crop condition för höstvete i Frankrikes olika departement:

Conditions de culture

I Sverige kunde vi läsa Svenska Lantmännens pressrelease att man minskar produktionen vid etanolfabriken i Norrköping med 25% och varslar 25 av 100 anställda om uppsägning. Detta är inte någon överraskning då man i bokslutskommunikén härom veckan skrev av anläggningen med 800 MSEK, betydligt mer än 25% av anläggningens bokförda värde. Lantmännen skriver i pressreleasen att verksamheten upprätthålls ”tills moderna styrmedel som premierar klimat- och kostnadseffektivitet införs”. Det är val i höst och det är möjligt att en ny riksdagsmajoritet väljer att återinföra subventioner för svensk etanol. Vi tror att man ska tolka texten så att, om det inte sker, kommer verksamheten att dras ner mer.

På den baissiga sidan kan nämnas att Informa estimerar att Indien skördar mer än 100 mt vete nu i vår. Estimatet ligger ca 10 mt över USDA:s estimat. Indien gör precis vad EU gjorde tidigare – sponsrar produktion och bryter mot WTO-regler för att bli av med överskottet. Detta är säkerligen ett tema som kommer att prägla inte bara vetemarknaden, utan även sockermarknaden.

Som vi nämnde i inledningen tror vi att vetet står inför en rekyl nedåt, kanske redan i veckan som kommer. På längre sikt har vi idag svårt att se varför vetepriset skulle gå så mycket högre, därför är den generella rekommendationen ”neutral”.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg något till 228 euro för ny skörd, drivet av prisuppgången på vete och majs.

Diagram över maltkornpris

Majs

Marknaden gav ifrån sig en teknisk köpsignal vid 460 cent. Sedan dess har priset stigit till 484 cent. Flera faktorer ligger bakom, främst oron för Ukrainas vårsådd, men även för att det är torrt inför sådden av sommargrödan i Brasilien och även inför sådden i USA.

Majsprisdiagram

FAO-AMIS höjde estimatet för global produktion i sin rapport i torsdags, från 1000 miljoner ton till 1006 miljoner ton. Utgående lager hölls dock på samma nivå på 175 mt, pga högre konsumtion. Utgående lager är dock fortfarande 44 mt högre än de var förra året, enligt FAO-AMIS. Det var en klart negativ rapport och den ger en fingervisning om vad USDA kan komma att säga på måndag kväll.

Maize-statistik

Informa sänkte estimatet för Brasiliens majsskörd till 65.45 mt från 66.55 mt i rapporten den 4 februari. USDA.s februari-estimat låg på 70 mt och 81 mt förra året.

Informa lämnade Argentinas majsproduktion oförändrad från förra månaden på 22.6 mt. USDA estimerade 24 mt i februari-WASDE.

Vi tror att en rekyl nedåt i majs är förestående och går därför över till neutral rekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna steg kraftigt ännu en vecka. Priset för ny skörd hejdades dock strax under den jämna siffran, och tekniska motståndsnivån 1200 cent. Bakom ligger oro för skörden i Brasilien och för torkan i Sydostasien. Torkan i Sydostasien har fått priset på palmolja att rusa.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamjölet har stigit upp till 370 dollar som högst för ny skörd. Priset har etablerat ett nytt prisintervall mellan 360 och 370 cent. Tekniskt är det lite otydligt, men pausen i prisuppgången skulle kunna vara en anhalt på väg mot 380 eller kontraktshögsta på 390 dollar. Om priset går upp till 365 dollar, ska man tolka det som en indikation om att rörelsen är uppåt, mot 380-390 dollar. I annat fall blir det en rekyl ner mot 350 dollar igen.

Soybean - Teknisk analys

Sojaoljan vände upp och bröt den fallande trenden. Sojaoljan är alltså inte längre i fallande trend. Däremot ”borde” en rekyl ner mot 40 – 42 dollar komma nu. Det är i så fall ett köptillfälle.

Soybean oil future

Palmoljan i Malaysia har stigit upp till 2890 MYR (Malaysiska ringgit) per ton. 3000 dollar är en teknisk motståndsnivå och en rekyl nedåt, om än kanske liten, borde ske därifrån.

Palmolja (KO)

Det är helt klart torkan i odlingsområdena för palmolja, och prisuppgången på plamolja, som driver prisuppgången på sojaolja. Vi ser i diagrammet nedan att palmolja har stigit mer än sojaoljan (som sjunkit i pris) och att prisuppgången på palmolja nu inte bara hejdat nedgången i priset på sojaolja, utan även drar det uppåt.

KO-termin

FAO – AMIS publicerade estimat även för sojabönor. De sänkte produktionsestimatet med 6 mt med anledning av torkan i Sydamerika, främst Brasilien.

Soybeans

Informa rapporterade också i veckan. Även de sänker produktionen. Brasiliens produktion estimerar Informa till 88.8 mt, något lägre än förra månadens 89.7 mt. USDA:s prognos förra månaden låg på 90 mt och förra årets skörd var 82 mt.

Informa sänkte Argentinas skörd med 3 mt från 57 till 54 mt. USDA låg förra månaden på 54 mt.

BAGE å sin sida, som vi sätter större tilltro till höjde produktionen med 1 mt till 54.5 mt. Det verkar som om alla konvergerar sina estimat till ca 54.5 mt.

Skörden i Brasilien är klar till 41%, vilket återspeglar en något långsammare takt än förra året då 48% var skördat vid samma tid. Brasilianska odlare har sålt 52% av årets skörd. Samma tid förra året hade 58% kontrakterats.

Vi håller fast vid negativ vy på sojapriset, då vi tror att en rekyl nedåt är förestående.

Raps

Rapspriset steg kraftigt i veckan, till stor stress för konsumenter och de som sålt terminskontrakt. I fredags klappade dock priset ihop, efter att först ha gått upp till en ny toppnotering för året. Tekniskt kallas beteendet för en ”key reversal day”. Den signalerar att sentimentet under loppet av en dag vänds från extremt positivt till extremt negativt. Prognosen är att priset fortsätter att falla, enligt erfarenheten från den tekniska skolan.

Rapeseed - Raps

Rapspriset för ny skörd har sedan början av året stigit mer än vetepriset för ny skörd, men det kraftiga fallet i novemberterminen på raps återställde nästan hela det försprånget. Vi ser ett diagram på det nedan:

Rapeseed in euro

Kylan över sydöstra Kanada ser enligt GFS-modellens prognoser ut att bestå de närmaste två veckorna, men med vissa vissa dagar av varmare väder. För två veckor sedan när jag senast påpekade att kanadensisk canola borde säljas och raps på matif köpas, stod skillnaden i 25%. I veckan nådde den ner till 20%, men pga att GFS-prognosen fortfarande visar att det är sannolikt att kylan håller i sig i Kanada, har skillnaden återigen ökat till 21%. På lite längre sikt, tycker jag det är orimligt att skillnaden ska vara så här stor – för ny skörd.

Grafer på rapeseed

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år har handlas allt mer på termin. Priset förra veckan pendlade mellan 14.50 och 14.90 euro per 100 Kg. När veckan var slut stängde marknaden på 14.70. Det är en historiskt sett låg nivå för marknaden innan sättningen har börjat.

Potatispriset

Gris

Lean hogs fortsätter sin hausse och har gått upp med 20% hittills i år. Priset är väsentligt högre än det är i Europa. Det normala är att priset är lägre än i Europa. Priset i Europa har fortsatt ner från förra veckobrevet för två veckor sedan. Orsaken till den pressade situationen i Europa stavas Ryssland. Eftersom ett vildsvin som i Ryssland smittades med Afrikansk Svinpest hade den dåliga smaken att ”hoppa av till väst”, och gå över gränsen till Litauen, där det avled, bestämde Ryssland att införa importförbud för fläskkött från EU. Ingen tamgris i EU har smittats. Det handlar sannolikt bara om det där enskilda ryska vildsvinet; Afrikansk Svinpest finns nämligen endemiskt i Ryssland. Det är uppenbart att Rysslands agerande inte handlar om att skydda ryska grisar från afrikansk svinpest. Det handlar om att hitta en rimlig anledning att gynna rysk grisproduktion och kanske även som ett sätt att skada EU. Orsaken till problemen i den svenska gris- och slakterinäringen stavas ”Ryssland”.

Lean hogs-pris

Spotkontraktet på EUREX Hogs föll i början av veckan ner till strax över 1.40 euro per kilo, men repade sig och stängde på 1.47.

Spotpris på Eurex hogs

Nedan ser vi skillnaden i pris mellan Eurex hogs och CME:s Lean Hogs spotkontrakt. Vi ser att Eurex hogs normalt ligger över Lean Hogs prismässigt men att Eurex hogs nu är 18% billigare än Lean Hogs.

Hogs-priser

Produktionen av fläsk i EU måste anpassa sig till en efterfrågenivå utan den ryska marknaden, förmodligen för överskådlig tid. Lyckligtvis har USA just nu stora problem och priserna är väsentligt högre än i EU pga PED-viruset. Kortsiktigt är det ett tillfälle att exportera fläsk till USA, vilket gör att jag tror att priset i EU är nära botten och kan börja stiga snart.

Mjölk

Hela terminskurvan för terminer på mjölkråvara, baserat på terminspriserna för smör och skummjölkspulver, ligger 10 öre / Kg eller 2.5% lägre än för ett par veckor sedan. Det beror till hälften på att EURSEK sjunkit 1% och på att terminspriser på smör och skummjölkspulver sjunkit i euro-termer.

I diagrammet nedan ser vi att såväl frontmånadskontraktet på SMP på Eurex (röd) som smör (svart) sjunkit. Den traditionellt så omskrivna Fonterra-noteringen (grön) har fallit relativt kraftigt, vilket inte är ovanligt. Den noteringen är betydligt mer instabil än de andra.

Mjölkpriser

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som nämnt inledningsvis är terminspriserna generellt sett 10 öre per Kg lägre än de var för två veckor sedan.

Terminskurvor

De senaste Arla-noteringarna har varit oförändrade, samtidigt som världsmarknadspriset gått ner något. Sedan i somras har världsmarknadspriset varit högt och stabilt och Arla-noteringen har sakta segat sig uppåt. Vi känner igen mönstret från prisuppgången 2009 som stannade upp med stabila världsmarknadspriser under 2010 och följdes av prisnedgång under 2011. Priserna i nedanstående diagram är angivna i kronor per Kg mjölkråvara.

WMP, Eurex och svenskt pris

Vi tycker att dagens nivå på terminer på mjölk är en bra nivå för prissäkring i ett längre perspektiv.

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York som för två veckor sedan steg till 17 cent, nådde upp till 18, rekylerade och tog sig sedan upp till 18.50, innan det i fredags föll ner till 18 cent. Som vi skrev i det förra veckobrevet för två veckor sedan, tro vi att lejonparten av den här uppgången är avklarad. En rekyl ner mot i första hand 17 cent, som är ett tekniskt stöd tror vi är sannolikt.

Från Brasilien rapporteras att den södra/centrala delen av landets sockerbruk estimeras processa 554 mt sockerrör den här säsongen, jämfört med 596 mt året innan.

Sockeranalys ger neutral rekommendation

Vi fortsätter att ha neutral vy på sockerpriset.

Gödsel

Urea-priset bröt den stigande trenden och föll kraftigt till 307 dollar per ton. I januari var priset nästan uppe på 390 dollar per ton, så det har varit ett kraftigt prisfall, i alla fall för den här benchmark-noteringen. Det kan spela roll att den avser priset i den Ukrainska hamnstaden Yuzhny.

Gödselanalys

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära