Följ oss

Nyheter

Ryssland och Sydafrika vill skapa ett OPEC för platina

Publicerat

den

Lager av ädelmetallen platina

Lager av ädelmetallen platinaRyssland och Sydafrika, de två länder som kontrollerar cirka 80 procent av världens platina- och palladiumreserver, har aviserat att de planerar att sätta upp en OPEC-liknande organisation i syfte att koordinera exporten av dessa ädelmetaller. Den ryska naturresursministern Sergey Donskoy säger att syftet är att strukturera marknaden, detta eftersom priset på dessa råvaror styrs av marknadsstrukturen.

Den sydafrikanska gruvministern, Susan Shabangu, säger att syftet inte är att skapa en kartell, utan att bidra till och influera marknaden.

Platina använts i smycken och katalysatorer

Platina, som bland annat används för tillverkning av katalysatorer och smycken, har stigit med cirka tre procent i år som en följd av en ökad efterfrågan från fordonsindustrin och utbudsstörningar hos gruvföretagen. Under förra året föll platinapriset med 21 procent.

De sydafrikanska gruvorna svarar för cirka 70 procent av världens platinaproduktion och de ryska gruvorna för cirka 40 procent av all palladiumproduktion. Palladium är en ädelmetall nära besläktad med platina som kan användas på samma sätt som platina. Andra länder som skulle kunna vara aktuella för att gå med i denna organisation är . USA, Zimbabwe och Kanada som alla är producenter av dessa ädelmetaller.

Ännu så länge en plan

Ännu så länge är detta bara en plan, även om ett intentionsavtal har undertecknats, men inga detaljer finns ännu så länge att tillgå. Företrädare för den ryska och sydafrikanska gruvindustrin har bildat arbetsgrupper i syfte att utarbeta gemensamma åtgärder på denna marknad. Enligt det föreslagna tidsschemat kommer det att inledas med ett större möte under sommaren 2013 vid vilket deltagarna skall diskutera mekanismerna i detalj. Sydafrikas gruvminister har sagt att målet är att motverka dagens överutbud av platina, något som eventuellt skulle kunna ske med hjälp av skatter och incitamentsprogram. Ett annat mål är att hjälpa producentföretagen att skapa mervärden lokalt.

Tillkännagivandet är att betrakta som ett stöd för både platinapriset och palladiumpriset, men det är också något av en chansning eftersom det i slutändan endast är ett minskat utbud som kan komma att driva upp priserna på dessa två ädelmetaller i tillräckligt hög grad för att upprätthålla investeringstakten i branschen.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Christer G

    5 april, 2013 vid 16:09

    Spännande med nya idéer och kombinationen av Sydafrika och Ryssland känns en smula udda men det kan ju komma att medföra att hela utbudssidan på dessa ädelmetaller förändras. Hur sannolikt tror ni att det är att det hela blir av?

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tre rytmer sammanfaller för guldpriset i mars 2024

Publicerat

den

Teknisk analys på guldpriset

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på guldpriset inför 2024 och det är hela tre separata rytmer som sammanfaller under mars 2024 vilket gör det hela mycket spännande. Den långsiktiga trenden för guldpriset, dvs under de kommande åren, är positiv och ser ut att bli en förändring från den rörelse i sidled vi har sett under en längre tid.

Teknisk analys på guldpriset av Ingemar Carlsson
Fortsätt läsa

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Populära