Överutbud av koppar från och med 2014

Metallen koppar som redan finns på marknadenNya gruvprojekt kommer att leda till att öka utbudet på koppar från och med 2013, vilket kommer att leda till att utbudet beräknas överstiga efterfrågan med 4 procent. Med tanke på att den globala efterfrågan på koppar förväntas vara måttlig och ett minskat utbud av återvunnen kopparskrot bör emellertid det utbudsdrivna överskottet komma till marknaden gradvis varför priserna spås falla först på längre sikt.

I rapporten BME Copper Quarterly Report som producerats av Intierra Resource Intelligence spås att marknaden för raffinerad koppar förväntas visa större överskott 2015 och 2016 men att den beräknas förbli i jämnvikt under 2012 och 2013.

Paul Dewison, anavarig för Base Metals på Intierra säger att “With the physical market for copper remaining quite tight through 2012 and 2013, prices are forecast to remain within sight of $8,000/t. As the impending surplus becomes more evident late in 2013 and into 2014, prices should reduce to around $6,000/t in 2016.”. Sannolikheten för en långsiktig uppgång i kopparpriset är således att betrakta som låg enligt detta analysföretag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top