Följ oss

Nyheter

Nya guldfyndigheter minskar med 45 procent

Publicerat

den

Nytt guld vaskas fram

Nytt guld vaskas framTrenden med avtagande upptäckter av guldfyndigheter och halter har accelererat under det senaste årtiondet, inte bara i Skandinavien utan över hela världen. Data från IntierraRMG visar att tvåårsperioden 2003 – 2004 var den bästa, i mängd guld räknat, under hela den senaste tioårsperioden då över 400 miljoner nya troy ounce guld hittades. Detta inkluderar antagna, indikerade och bevisade fyndigheter. Under denna period hade de nya fynden en genomsnittshalt på 1,65 gram guld per ton.

Under den följande tvåårsperioden, 2005- 2006 upptäcktes endast 150 miljoner troy ounce guld, om än med likvärdiga halter som perioden innan.

Under perioden 2007- 2008 steg mängden nya fyndigheter kraftigt, upp till 390 miljoner troy ounce, och med betydligt högre genomsnittshalter. Under denna period låg den genomsnittliga fyndigheten på en halt på 2,65 gram per ton, den högsta halten under hela tioårsperioden. Vilket gör det till den bästa perioden ur en företagsekonomisk synvinkel.

Perioden 2009 – 2010 upptäcktes cirka 250 miljoner troy ounce, men med betydligt lägre halter än tidigare. Under denna period uppgick genomsnittshalten till låga 1,25 gram guld per ton. Trenden fortsatte sedan 2011 – 2012 då det upptäcktes 225 miljoner troy ounce med en genomsnittshalt på 1,17 gram guld per ton, den lägsta halten under hela perioden.

Under tioårsperioden svarade Afrika för den största mängden nyupptäckta fyndigheter, 479 miljoner troy ounce, med en genomsnittshalt på 2,8 gram guld per ton. Nordamerika hade den näst högsta andelen nya fyndigheter, 290 miljoner troy ounce, men med en betydligt lägre halt, endast 1,3 gram per ton.

I Europa upptäcktes under samma period fyndigheter med 240 miljoner troy ounce, men med en högre kvalité än den i Nordamerika. Genomsnittshalten låg på 2,0 gram guld per ton. Sydamerikas fyndigheter svarade för 188 miljoner troy ounce, medan det i Australasien tillkom fyndigheter om 74 miljoner troy ounce med en genomsnittshalt på 1,4 gram guld per ton.

IntierraRMG konstaterar att med avtagande global borraktivitet så bör trenden med en minskad mängd nya guldfyndigheter komma att fortsätta.

Diagram över nya guldfyndigheter i världen under 10 år

Källa: IntierraRMG

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

USAs oljeproduktion tangerar all time high

Publicerat

den

US Energy Information Administration släppte igår den senaste statistiken för oljebranschen i USA, den för juli månad. Den visar att produktionen har fortsatt att stiga och var uppe i 12,991 miljoner fat per dag, vilket bara är ett avrundningsfel lägre än den högsta produktionen någonsin på 13 miljoner fat per dag som skedde i november 2019. Produktionen föll kraftigt i början av covid-19-pandemin men har sedan åter stigit. För att sätta 13 miljoner fat per dag i ett sammanhang så kan tilläggas att i slutet av 2016 så var produktionen omkring 8,5 miljoner fat per dag.

Bloomerg skriver att den största produktionsökningen kom från Texas där den nya högstanoteringen på 5,63 miljoner fat per dag gjordes. Produktionsökningen i USA kom trots att antalet riggar har minskat med 20 procent sedan slutet av november 2022. Man bör inte förvänta sig att produktionen ska fortsätta stiga i någon märkbar omfattning från dessa rekordnivåer då oljeproducenterna i USA numera fokuserar på att göra så stora vinster som möjligt, inte på att producera så mycket olja som möjligt.

Det kan tilläggas att som Råvarumarknaden.se rapporterade tidigare i månaden så har USAs produktion av flytande bränslen passerat tidigare rekord med bred marginal. Då räknas även flytande produkter från naturgas och biobränslen in.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vete, ett problem för många länder

Publicerat

den

Vete

Malaysia rustar för ytterligare prisökningar och brist på vetemjöl när exportörernas konflikter och inhemska problem förlängs medan extremväder hotar. Ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader försäkrar att den nuvarande tillgången på vetemjöl inom landet förblir ”hanterad och stabil”.

Rysslands krig i Ukraina skadar en global ekonomi som redan drabbats av covid-19-pandemin.

Eftersom båda länderna är bland världens viktiga spannmålsproducenter och exportörer, kämpar importörer efter alternativa källor till vete, eftersom mjöl är en basingrediens i baslivsmedelsprodukter i många länder.

I juli 2022, fem månader efter att kriget bröt ut, förhandlades spannmålsavtalet fram för att tillåta Ukraina att fortsätta exportera spannmål. Ryssland avslutade denna möjlighet i juli i år. Och så finns det de ogynnsamma väderförhållandena orsakade av fenomenet El Niño som också påverkar världens produktion av vete, vilket har fått Indien att förbjuda export av vete sedan förra året. Rädsla för torka och varmt väder i Argentina och Australien ytterligare komma att minska världens vetetillförsel senare under säsongen.

Malaysia finns bland de länder som drabbats av händelseförloppet, med företag som känner sig nödställda på grund av brist på vetetillförsel sedan förra året, vilket också resulterade i stigande priser på vetemjöl, särskilt för kommersiellt bruk.

Malaysia importerar både vete och mjöl. Baserat på uppgifter från ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader importerades 19 438 000 kg vetemjöl från Indien mellan 2021 och 2023, medan 80 procent av importen av vete kommer från Australien.

Flera åtgärder har vidtagits för att bevara tillgången och inköpspriset för vetemjöl, där ministeriet säger att det senare har förblivit relativt stabilt. Ministeriet har rekommenderat lokala mjölnare att förbereda sig för eventuell framtida importbrist genom att hålla vetelagren på högre nivåer, i upp till sex månader, för att säkerställa en tillräcklig tillgång.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Populära