Nyheter

Nya guldfyndigheter minskar med 45 procent

Publicerat

den

Trenden med avtagande upptäckter av guldfyndigheter och halter har accelererat under det senaste årtiondet, inte bara i Skandinavien utan över hela världen. Data från IntierraRMG visar att tvåårsperioden 2003 – 2004 var den bästa, i mängd guld räknat, under hela den senaste tioårsperioden då över 400 miljoner nya troy ounce guld hittades. Detta inkluderar antagna, indikerade och bevisade fyndigheter. Under denna period hade de nya fynden en genomsnittshalt på 1,65 gram guld per ton.

Under den följande tvåårsperioden, 2005- 2006 upptäcktes endast 150 miljoner troy ounce guld, om än med likvärdiga halter som perioden innan.

Under perioden 2007- 2008 steg mängden nya fyndigheter kraftigt, upp till 390 miljoner troy ounce, och med betydligt högre genomsnittshalter. Under denna period låg den genomsnittliga fyndigheten på en halt på 2,65 gram per ton, den högsta halten under hela tioårsperioden. Vilket gör det till den bästa perioden ur en företagsekonomisk synvinkel.

Perioden 2009 – 2010 upptäcktes cirka 250 miljoner troy ounce, men med betydligt lägre halter än tidigare. Under denna period uppgick genomsnittshalten till låga 1,25 gram guld per ton. Trenden fortsatte sedan 2011 – 2012 då det upptäcktes 225 miljoner troy ounce med en genomsnittshalt på 1,17 gram guld per ton, den lägsta halten under hela perioden.

Under tioårsperioden svarade Afrika för den största mängden nyupptäckta fyndigheter, 479 miljoner troy ounce, med en genomsnittshalt på 2,8 gram guld per ton. Nordamerika hade den näst högsta andelen nya fyndigheter, 290 miljoner troy ounce, men med en betydligt lägre halt, endast 1,3 gram per ton.

I Europa upptäcktes under samma period fyndigheter med 240 miljoner troy ounce, men med en högre kvalité än den i Nordamerika. Genomsnittshalten låg på 2,0 gram guld per ton. Sydamerikas fyndigheter svarade för 188 miljoner troy ounce, medan det i Australasien tillkom fyndigheter om 74 miljoner troy ounce med en genomsnittshalt på 1,4 gram guld per ton.

IntierraRMG konstaterar att med avtagande global borraktivitet så bör trenden med en minskad mängd nya guldfyndigheter komma att fortsätta.

Källa: IntierraRMG

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version