Följ oss

Nyheter

Ny spelare tar marknadsandelar på maltkornsmarknaden

Publicerat

den

Traktor på åker

Två av världens största producenter och exportörer av maltkorn, Australien och Kanada, har båda anklagat varandra för de fallande priserna på maltkorn. Våra studier av marknaden visar emellertid att båda länderna är oskyldiga och att det istället är en tredje producent och exportör som bidragit till prisfallet.

Enligt den australiensiska spannmålshandlaren AWB har en god tillgång på kanadensiskt maltkorn tvingat bolaget att sänka priserna, och anklagar samtidigt kanadensarna för att sälja sin skörd till de viktiga marknaderna i Australien som av hävd varit viktiga för de australiensiska jordbrukarna.

Kanadensiska ”Canadian Wheat Bord” å sin sida hävdar att det är de australiensiska bönderna som ligger bakom det stora prisfallet efter som dessa i väntan på en stor maltkornsskörd av god kvalitet har agerat aggressivt på säljsidan på råvarumarknaden. Båda anklagar varandra för att försöka prisa in sig på den viktiga kinesiska marknaden med hjälp av låga priser.

Ingen av dessa länder spås emellertid komma att öka sin export under 2011/2012 även om kvalitén spås öka kraftigt. Den australiensiska exporten av maltkorn spås ligga stadigt på 4 miljoner ton samtidigt som landets skörd spås minska med marginella 1,9 procent till 8,47 miljoner ton som emellertid spås hålla mycket god kvalité.

De kanadensiska skördarna spås minska med 1,8 procent till 2,43 miljoner ton i år, men exporten väntas samtidigt minska med 10,6 procent till 1,8 miljoner ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den latinamerikanska kornboden

Våra studier visar emellertid att det kommer stora flöden maltkorn från Sydamerika där bönderna i Argentina, den latinamerikanska kornboden, ser fram en rekordskörd på 3,3 miljoner ton. Argentina har, trots det stora geografiska avståndet, offererat – och sålt – maltkorn till länderna i Nordafrika, som logiskt sett borde kunna erhålla lägre priser från Östeuropa.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära