Följ oss

Nyheter

NGX, störst på naturgas

Publicerat

den

NGX - Natural Gas Exchange - ScreensNGX, eller Natural Gas Exchange Inc som är bolagets fullständiga namn, är baserat i Calgary, Alberta i Kanada och ägs till 100 procent av TMX Group Inc, som bland annat driver Toronto Stock Exchange. NGX är Kanadas ledande energibörs, och störst på den nordamerikanska kontinenten när det gäller clearing och avveckling av energirelaterade affärer. Sedan 1994 har NGXs handelsplattform erbjudit aktörerna på den finansiella och energirelaterade marknaden en likvid, driftssäker och effektiv miljö för handel och clearing i naturgas och elektricitet.

NGX rötter går tillbaka till början av 1993, då den kanadensiska pipelineoperatören Westcoast Energy Inc. gav sitt godkännande till att finansiera utvecklingen av en plattform för handel i naturgas. Avregleringar på naturgasmarknaden hade vid detta tillfälle skapat ett behov av att på ett effektivt sätt kunna genomföra sådana transaktioner. Ledningen för Westcoast Energy hade en vision om att skapa en elektronisk marknad som skulle fungera som en central marknadsplats för köpare och säljare av naturgas där deras behov skulle kunna tillfredställas med hjälp av standardiserade regler.

Tanken var att egenskaperna hos den erbjudna råvaran, naturgas, till exempel dess utbytbarhet, tillsammans med en innovativ och växande bas av marknadsdeltagare och växande marknadsstorlek erbjöd en möjlighet för elektronisk handel med naturgas i Kanada. I visionen ingick även att kunna tillhandahålla möjligheterna till clearing och avveckling av de affärer som genomfördes på denna plattform. Sedan starten 1994 har NGX därför fungerat som en central motpart för alla de affärer som gjorts på denna börs. Införandet av clearing gjorde att NGX kunde erbjuda marknaden säkerheten i ett clearinghus, möjligheterna till nettning av positioner och fördelarna med en anonym handel utan motpartsrisk.

NGX inledde sin verksamhet den 10 februari 1994 och erbjöd då handel i naturgas för fysisk leverans i västra Kanada. Populariteten i dessa kontrakt utvecklades stadigt under de kommande två åren, vilket ledde till att NGX kom att utöka produktutbudet. Den tidiga likviditeten som genererades i dessa kärnprodukter har gett en stabil bas genom vilken NGX har listat andra produkter och råvaror, till exempel elektricitet. Tillsammans med ICE, Intercontinental Exchange, med vilken NGX bedriver samarbete, har börsen adderat crude oil-produkter för fysisk leverans och kontantavräkning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I början av 2000 hade NGX blivit ett centralt inslag för aktörerna på den kanadensiska naturgasmarknaden. För att stödja det ökade behovet av expertis allierade sig Westcoast med en partner. I mars 2000 förvärvade svenska OMHEX, nuvarande Nasdaq OMX, världens ledande leverantör av transaktionsteknologi, en ägarandel på 51 % i NGX. Drygt ett år senare, i januari 2001 förvärvade OMHEX resterande 49 % i NGX.

NGX - TMX energibörsUnder åren 2001 till 2003, när NGX växte kraftigt, stod det klart att börsen behövde stärka clearingsidan av sin verksamhet för att kunna möta kundernas efterfrågan och öka sin konkurrenskraft med andra börser och clearingorganisationer i Nordamerika. I mars 2004 förvärvades därför NGX av TMX Group som hade ett starkt intresse av att stödja denna tillväxt.

2005 ökade NGX sitt produktutbud och lanserade ett antal leveranspunkter i västra delarna av USA och i amerikanska mellanvästern. Under december 2006 förvärvade börsen sedan Alberta Watt Exchange, Watt-Ex, och kunde sedan tillföra elektricitet till sitt utbud.

Under 2007 meddelade NGX och Intercontinental Exchange (ICE) att dessa börser ingått avtal om allians avseende teknik och clearing för att bättre kunna svara mot de behov som finns på de nordamerikanska energimarknaderna. Under februari 2008 började alla NGXs fysiska naturgas- och elektrictetskontrakt visas via ICEs handelsskärmar, något som sedan följdes upp av att NGX övertog ansvaret för den fysiska clearingen på vissa av ICEs nav i USA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas - Fysiska och finansiella produkter

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Montage Gold, det nya guldbolaget i Lundin-sfären

Publicerat

den

Montage Gold arbetar i Elfenbenskusten

Montage Gold är ett gruvbolag som ska börja etablera en guldgruva i Elfenskusten under 2025. I mars tidigare i år gjorde det TSX Venture-noterade bolaget en kapitalanskaffning på 35,2 miljoner CAD till 0,70 CAD per aktie, en kapitalanskaffning som utökades från 20 miljoner CAD. Lundin-sfären investerade hälften av kapitalet.

”Vi är mycket nöjda med den starka efterfrågan från investerare som vi fick för vår utökade icke-mäklade private placement, ledd av en betydande investering från Lundin-familjen tillsammans med betydande investeringar från styrelseledamöter och tjänstemän i Montage. Vi ser fram emot att gå vidare med vår strategi att bygga en ledande afrikansk guldproducent med flera tillgångar, med vårt Koné-projekt i spetsen.” sade Martino De Ciccio, VD för Montage Gold, i samband med kapitalanskaffningen.

Intervju med Martino De Ciccio som är ny VD för Montage Gold. Han klev ombord i samband med Lundin-sfärens investering, då även Lundin-sfärens Ron Hochstein valdes in i styrelsen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Intervju med Montage Golds VD Martino De Ciccio
Fortsätt läsa

Nyheter

Faraday Copper, ett av de nya bolagen i Lundin-sfären

Publicerat

den

Faraday Copper

Lundin-sfären har redan en stor exponering mot koppar via flera av sina bolag, bland annat Lundin Mining och Filo. Ett nytt tillskott till sfären är det relativt lilla bolaget Faraday Copper som i veckan gjorde en kapitalanskaffning på 20 MCAD till 0,80 CAD per aktie och är noterat på TSX i Kanada. Aktien stängde på 0,82 CAD i fredags.

Graf över Faraday Coppers aktiekurs

Nedan ger VD för Faraday Copper en kort presentation av verksamheten.

Faraday Coppers VD Paul Harbidge presenterar verksamheten.
Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära