Följ oss

Nyheter

NGX, störst på naturgas

Publicerat

den

NGX - Natural Gas Exchange - ScreensNGX, eller Natural Gas Exchange Inc som är bolagets fullständiga namn, är baserat i Calgary, Alberta i Kanada och ägs till 100 procent av TMX Group Inc, som bland annat driver Toronto Stock Exchange. NGX är Kanadas ledande energibörs, och störst på den nordamerikanska kontinenten när det gäller clearing och avveckling av energirelaterade affärer. Sedan 1994 har NGXs handelsplattform erbjudit aktörerna på den finansiella och energirelaterade marknaden en likvid, driftssäker och effektiv miljö för handel och clearing i naturgas och elektricitet.

NGX rötter går tillbaka till början av 1993, då den kanadensiska pipelineoperatören Westcoast Energy Inc. gav sitt godkännande till att finansiera utvecklingen av en plattform för handel i naturgas. Avregleringar på naturgasmarknaden hade vid detta tillfälle skapat ett behov av att på ett effektivt sätt kunna genomföra sådana transaktioner. Ledningen för Westcoast Energy hade en vision om att skapa en elektronisk marknad som skulle fungera som en central marknadsplats för köpare och säljare av naturgas där deras behov skulle kunna tillfredställas med hjälp av standardiserade regler.

Tanken var att egenskaperna hos den erbjudna råvaran, naturgas, till exempel dess utbytbarhet, tillsammans med en innovativ och växande bas av marknadsdeltagare och växande marknadsstorlek erbjöd en möjlighet för elektronisk handel med naturgas i Kanada. I visionen ingick även att kunna tillhandahålla möjligheterna till clearing och avveckling av de affärer som genomfördes på denna plattform. Sedan starten 1994 har NGX därför fungerat som en central motpart för alla de affärer som gjorts på denna börs. Införandet av clearing gjorde att NGX kunde erbjuda marknaden säkerheten i ett clearinghus, möjligheterna till nettning av positioner och fördelarna med en anonym handel utan motpartsrisk.

NGX inledde sin verksamhet den 10 februari 1994 och erbjöd då handel i naturgas för fysisk leverans i västra Kanada. Populariteten i dessa kontrakt utvecklades stadigt under de kommande två åren, vilket ledde till att NGX kom att utöka produktutbudet. Den tidiga likviditeten som genererades i dessa kärnprodukter har gett en stabil bas genom vilken NGX har listat andra produkter och råvaror, till exempel elektricitet. Tillsammans med ICE, Intercontinental Exchange, med vilken NGX bedriver samarbete, har börsen adderat crude oil-produkter för fysisk leverans och kontantavräkning.

I början av 2000 hade NGX blivit ett centralt inslag för aktörerna på den kanadensiska naturgasmarknaden. För att stödja det ökade behovet av expertis allierade sig Westcoast med en partner. I mars 2000 förvärvade svenska OMHEX, nuvarande Nasdaq OMX, världens ledande leverantör av transaktionsteknologi, en ägarandel på 51 % i NGX. Drygt ett år senare, i januari 2001 förvärvade OMHEX resterande 49 % i NGX.

NGX - TMX energibörsUnder åren 2001 till 2003, när NGX växte kraftigt, stod det klart att börsen behövde stärka clearingsidan av sin verksamhet för att kunna möta kundernas efterfrågan och öka sin konkurrenskraft med andra börser och clearingorganisationer i Nordamerika. I mars 2004 förvärvades därför NGX av TMX Group som hade ett starkt intresse av att stödja denna tillväxt.

2005 ökade NGX sitt produktutbud och lanserade ett antal leveranspunkter i västra delarna av USA och i amerikanska mellanvästern. Under december 2006 förvärvade börsen sedan Alberta Watt Exchange, Watt-Ex, och kunde sedan tillföra elektricitet till sitt utbud.

Under 2007 meddelade NGX och Intercontinental Exchange (ICE) att dessa börser ingått avtal om allians avseende teknik och clearing för att bättre kunna svara mot de behov som finns på de nordamerikanska energimarknaderna. Under februari 2008 började alla NGXs fysiska naturgas- och elektrictetskontrakt visas via ICEs handelsskärmar, något som sedan följdes upp av att NGX övertog ansvaret för den fysiska clearingen på vissa av ICEs nav i USA.

Naturgas - Fysiska och finansiella produkter

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära