Connect with us

Nyheter

NGX, störst på naturgas

Published

on

NGX - Natural Gas Exchange - ScreensNGX, eller Natural Gas Exchange Inc som är bolagets fullständiga namn, är baserat i Calgary, Alberta i Kanada och ägs till 100 procent av TMX Group Inc, som bland annat driver Toronto Stock Exchange. NGX är Kanadas ledande energibörs, och störst på den nordamerikanska kontinenten när det gäller clearing och avveckling av energirelaterade affärer. Sedan 1994 har NGXs handelsplattform erbjudit aktörerna på den finansiella och energirelaterade marknaden en likvid, driftssäker och effektiv miljö för handel och clearing i naturgas och elektricitet.

NGX rötter går tillbaka till början av 1993, då den kanadensiska pipelineoperatören Westcoast Energy Inc. gav sitt godkännande till att finansiera utvecklingen av en plattform för handel i naturgas. Avregleringar på naturgasmarknaden hade vid detta tillfälle skapat ett behov av att på ett effektivt sätt kunna genomföra sådana transaktioner. Ledningen för Westcoast Energy hade en vision om att skapa en elektronisk marknad som skulle fungera som en central marknadsplats för köpare och säljare av naturgas där deras behov skulle kunna tillfredställas med hjälp av standardiserade regler.

Tanken var att egenskaperna hos den erbjudna råvaran, naturgas, till exempel dess utbytbarhet, tillsammans med en innovativ och växande bas av marknadsdeltagare och växande marknadsstorlek erbjöd en möjlighet för elektronisk handel med naturgas i Kanada. I visionen ingick även att kunna tillhandahålla möjligheterna till clearing och avveckling av de affärer som genomfördes på denna plattform. Sedan starten 1994 har NGX därför fungerat som en central motpart för alla de affärer som gjorts på denna börs. Införandet av clearing gjorde att NGX kunde erbjuda marknaden säkerheten i ett clearinghus, möjligheterna till nettning av positioner och fördelarna med en anonym handel utan motpartsrisk.

NGX inledde sin verksamhet den 10 februari 1994 och erbjöd då handel i naturgas för fysisk leverans i västra Kanada. Populariteten i dessa kontrakt utvecklades stadigt under de kommande två åren, vilket ledde till att NGX kom att utöka produktutbudet. Den tidiga likviditeten som genererades i dessa kärnprodukter har gett en stabil bas genom vilken NGX har listat andra produkter och råvaror, till exempel elektricitet. Tillsammans med ICE, Intercontinental Exchange, med vilken NGX bedriver samarbete, har börsen adderat crude oil-produkter för fysisk leverans och kontantavräkning.

I början av 2000 hade NGX blivit ett centralt inslag för aktörerna på den kanadensiska naturgasmarknaden. För att stödja det ökade behovet av expertis allierade sig Westcoast med en partner. I mars 2000 förvärvade svenska OMHEX, nuvarande Nasdaq OMX, världens ledande leverantör av transaktionsteknologi, en ägarandel på 51 % i NGX. Drygt ett år senare, i januari 2001 förvärvade OMHEX resterande 49 % i NGX.

NGX - TMX energibörsUnder åren 2001 till 2003, när NGX växte kraftigt, stod det klart att börsen behövde stärka clearingsidan av sin verksamhet för att kunna möta kundernas efterfrågan och öka sin konkurrenskraft med andra börser och clearingorganisationer i Nordamerika. I mars 2004 förvärvades därför NGX av TMX Group som hade ett starkt intresse av att stödja denna tillväxt.

2005 ökade NGX sitt produktutbud och lanserade ett antal leveranspunkter i västra delarna av USA och i amerikanska mellanvästern. Under december 2006 förvärvade börsen sedan Alberta Watt Exchange, Watt-Ex, och kunde sedan tillföra elektricitet till sitt utbud.

Under 2007 meddelade NGX och Intercontinental Exchange (ICE) att dessa börser ingått avtal om allians avseende teknik och clearing för att bättre kunna svara mot de behov som finns på de nordamerikanska energimarknaderna. Under februari 2008 började alla NGXs fysiska naturgas- och elektrictetskontrakt visas via ICEs handelsskärmar, något som sedan följdes upp av att NGX övertog ansvaret för den fysiska clearingen på vissa av ICEs nav i USA.

Naturgas - Fysiska och finansiella produkter

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Populära