Mountain Pass-gruvan i USA står för 10 procent av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller

Mountain Pass är den enda gruvan i Nordamerika där sällsynta jordartsmetaller bryts och processas och den står för 10 % av världsproduktionen säger James Litinsky, som är grundare och vd för JHL Capital Group som är huvudägare i MP Materials vilka äger Mountain Pass-gruvan. De köpte tillgången från ett konkursbo år 2017.

Karta över var Mountain Pass-gruvan finns

Antalet anställda i verksamheten har ökat från åtta när de köpte tillgången till över 200 anställda idag i takt med att de sätter fart på verksamheten. Men trots att gruvan nu står för 10 % av världsproduktionen så hjälper det ännu så länge inte amerikanska företag med tillgång på sällsynta jordartsmetaller. Det finns nämligen inte längre någon aktör i Nordamerika som kan göra det man bryter till användbar produkt. Därför säljer man hela sin produktion till Kina där sådan kapacitet finns. Det finns en annan aktör utanför Kina, i Malaysia, men där är nivån på miljöhänsynen ett problem. Men under nästa år kommer bolaget att producera ett flertal produkter med egen kapacitet i USA.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top