Med NOS Clearing växer NasdaqOMX på råvarumarknaden

Nasdaq OMX Group har igår slutfört integrationen av NOS Clearing ASA i Nasdaq OMX. Arbetet med att integrera NOS Clearing i det förvärvande företaget, Nasdaq OMX Stockholm AB, påbörjades 2013.

NOX ClearingIntegrationen av NOS Clearing innebär att Nasdaq OMX går vidare med sin globala strategi, att växa på nya marknader. Med de produkter och den personal som följer med NOS Clearing, kommer Nasdaq OMX stärka sin närvaro på de globala råvarumarknaderna och fortsätta att utveckla de clearingtjänster i sitt EMIR-kompatibla clearinghus Nasdaq OMX Clearing AB.

NOS Clearing är ursprungligen ett norsk clearinghouse för frakter (tankfartyg och torrlaster), eldningsolja, skaldjursderivat, järnmalm och elcertifikat. NOS Clearing har sedan 2001 varit det ledande clearinghuset på fraktderivat. NOS Clearing hanterar produkter, medlemmar och kunder från USA, Europa och Asien.

Sedan förvärvet av NOS 2012 har NOS Clearing varit en del av av NASDAQ OMX Commodities globala tillväxtstrategi på råvarumarknaderna. Notabelt är att SEB redan har använt sig av NOS när banken nyligen gjorde de första avsluten på lax.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top