Följ oss

Nyheter

Ljusare framtid för järnmalm, här finns exponeringen

Publicerat

den

Järnmalm fraktas till marknaden

Järnmalm fraktas till marknadenDet är allmänt känt att hedgefondlegenden David Einhorn har en negativ syn på järnmalm, men det finns gott om andra som är betydligt mer positiva till denna basmetall och järnmalmsproducenterna.

Om hans tidigare uttalanden från oktober 2012 inte övertygade investerarna så bör det brev som hans företag Greenlight Capital skickade till sina kunder i förra veckan ha gjort det.

I detta brev skriver Greenlight Capital att företaget har en negativ syn på aktier med fokus på järnmalm och att dess fond har blankat ett antal aktier i sektorn. Utan att veta vilka järnmalmsaktier som Greenlight Capital har blankat eller när dessa positioner inleddes så är det svårt att avgöra hur framgångsrik fonden har varit.

Vad som är känt är att Einhorn har varit negativ till järnmalm och stål så pass långt tillbaka som oktober 2012, och om han då valde att blanka aktier som BHP Billiton (NYSE: BHP) eller Vale (NYSE: VALE ) så är det sannolikt att dessa affärer inte har lyckats.

Anledningen till detta är att den kinesiska ekonomin har börjat vända till det bättre igen vilket i sin tur har lett till ökade priser på järnmalm. Även om vi inte har lyckats hitta någon börshandlad fond, en så kallad ETF, som backas upp av fysisk järnmalm eller terminer på samma råvara, så finns det gott om bolag inom denna sektor utöver de tidigare nämnda BHP och Vale.

Den som har en positiv syn på järnmalm kan till exempel välja att köpa någon av nedanstående ETF:er för att dra fördel av en uppgång inom sektorn. Observera att den som väljer att köpa dessa instrument tar en företagsrisk för att komma åt exponeringen mot järnmalmen vilket gör att det inte är ett perfekt instrument, men det är i dag det bästa sättet att handla på som vi funnit.

iShares S & P Global Materials Sector Index Fund (NYSE: MXI)

Vale, BHP och Rio Tinto (NYSE: RIO) är världens tre största järnmalmsproducenter och denna trio står för nästan 18 procent av MXIs innehav. Det ger denna ETF gott om exponering för ökande efterfrågan och prisuppgångar på råvaran som används vid framställning av stål.

Den återuppväckta kinesiska ekonomi har varit en välsignelse för MXI som har stigit med över åtta procent de senaste 90 dagarna. Den som köper denna ETF bör komma ihåg att det inte enbart innebär en exponering mot järnmalm.

Att äga MXI innebär också en exponering mot kemikalieproducenter som DuPont (NYSE: DD) och Dow Chemical (NYSE: DOW) tillsammans med aktier inom gödningsmedelsektorn som Potash (NYSE: POT).

Den stora risken med MXI är emellertid inte dessa aktier. Istället är det viktigt att komma ihåg att MXI har en exponering mot guldbrytningsföretag, ett av de mer samarbetsovilliga delsegmenten inom råvarusektorn. Under de senaste tre månaderna har Market Vectors Gold Miners ETF (NYSE: GDX) fallit nästan 12,5 procent.

MXIs exponering mot rena guldgruvföretag är inte tillräckligt stor för att denna ETF skall bli en förlorare när järnmalmspriserna stiger, men dessa guldaktier kan begränsa fondens uppsida.

iShares MSCI Australia Index Fund (NYSE: EWA)

Denna ETF är ett förutsägbart val med tanke på att Australien är en av världens största producenter av järnmalm och att Kina är Australiens största handelspartner. BHP utgör EWAs största innehav och tillsammans med aktier i Rio Tinto svarar dessa innehav för mer än 15 procent av EWAs kapital.

Såväl Rio Tinto som BHP är diversifierade gruvföretag, men med ett starkt beroende av järnmalm. Under 2011 stod järnmalm för 42 procent av BHP:s vinst. Under samma år fick Rio Tinto nästan halva sin försäljning från järnmalm.

Global X China Materials ETF (NYSE: CHIM)

Kina uppfattas ofta som den främsta destinationen för importerad järnmalm, men det måste påpekas att världens näst största ekonomi är ute efter att minska sitt beroende av importerad järnmalm.

Kina strävar efter att minska beroendet av importerad järnmalm genom att öka andelen inhemsk järnmalm till fyrtiofem procent 2015.

Kina är redan världens största stålproducent, så arbetet med att öka den inhemska produktionen av järnmalm är korrekt, i synnerhet vid en tidpunkt då priserna stiger. Morgan Stanley räknar med järnmalmspriset kommer att stiga till 133 USD per ton under 2013, och att Kina kommer att öka sina leveranser till världsmarknaden med 12 procent.

CHIM är liten (bara 2,8 MUSD i förvaltat kapital) och den genomsnittliga dagliga volymen är mindre än 4 800 andelar. Å andra sidan har denna ETF stigit med 15,5 procent under de senaste tre månaderna, vilket gör att den överträffade iShares FTSE China 25 Index Fund (NYSE: FXi) med nästan 400 punkter.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    19 september, 2013 vid 02:49

    Funderar på att utöka portföljen med ett tiotal börshandlade fonder. Skulle verkligen vilja att det fanns en ren järnmalms-ETF. Någon form av ETN skulle också vara ok, även om jag föredrar äkta innehåll utan utställarrisk.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära