Connect with us

Nyheter

Litiumpriset faller på en dyster prognos från Morgan Stanley

Published

on

Batterier
Batterier

Foto: Toshiyuki IMAI

Priset på råvaran litium är just nu i fokus. Litium används i olika typer av batterier och har blivit allt glödhetare i takt med att intresset för elbilar har ökat. Denna råvara har varit svår att handla för vanliga investerare, en stor del av handeln i denna råvara har gjorts upp direkt mellan producenter och de företag som behövt den som insatsvara. Det finns en amerikansk börshandlad fond, Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEArca: LIT), som följer hela litiumcykeln från gruvdrift och raffinering till batteriproduktion. Sedan årsskiftet 2017/2018 är det emellertid inte längre möjligt för svenska investerare att köpa denna ETF. Vi ser nu hur litiumpriset faller på en dyster prognos från Morgan Stanley. Det betyder att även denna börshandlade fond faller när Morgan Stanley öppnade en kalldusch för litiumtjurarna. Detta skedde samtidigt som LME, London Metal Exchange, för diskussioner om att starta en standardiserad terminshandel i litium.

Ökad litiumtillförsel från Chile

Litiumrelaterade tillgångar backade efter att en Morgan Stanley-analytiker hävdade att tillväxten av elbilar skulle vara ”otillräcklig” för att kompensera ökningen av litiumtillförseln från Chile. Morgan Stanleys analytiker förutspår en rad nya litiumprojekt och planerade utbyggnader hos de största tillverkarna i Chile. Morgan Stanley bedömer att dessa projekt och utbyggnader kommer att öka den globala litiumproduktionen med 500 000 ton per år redan innan 2025. Det skulle i sådant fall innebära att den ökade efterfrågan på litium inte skulle leda till stigande priser utan istället ett utbudsöverskott.

Litiumpriserna har mer än fördubblats de senaste två åren på ökad efterfrågan på batteriråvaror som används i elbilar. Till exempel använder en Tesla Model S mer litium i sina batterier än 10 000 smartphones kombinerat enligt en analys från Goldman Sachs.

Morgan Stanley argumenterar att det 2018 året kommer att markera slutet på det globala litiumunderskottet, eftersom det kommer att finnas ”betydande överskott” från 2019 och framåt. I sin analys skriver Morgan Stanley att elektriska fordon skulle behöva svara för 31 procent av den globala bilförsäljningen år 2025 jämfört med nuvarande 2 procent för att rensa överskottet av litium.

Morgan Stanley beräknar att litiumkarbonatpriserna kan sjunka till 7 332 dollar per ton 2021 och till och med falla mot den marginal-produktionskostnaden på 7 030 dollar per ton. I dag handlas litium till cirka 13 300 dollar per ton.

Nedgraderar sin syn på litiumproducenter

Dessutom nedgraderade banken sin syn på Albermarle och SQM, de två största litiumproducenterna, till ”undervikt” från ”neutral”.

Albermarle är det största innehavet i Global X Lithium & Battery Tech ETF. LIT Har allokerat cirka 17,5 procent av portföljens vikt till aktier i detta företag. SQM, eller Sociedad Quimica Y Minera, svarar för 7,6 procent av kapitalvikten i LIT.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära