Kommer USA tillåta export av råoljan i framtiden?

OljeledningEn av de direkta följderna av den förbättrade energitekniken och den massiva tillväxten av oljeproduktionen i USA är en förnyad och laddad debatt kring huruvida USA skall ta bort sitt mer än 40 år gamla förbud mot export av råolja. Detta diskuterades bland annat av U.S. House Agriculture Committee den 8 juli i år när CME Groups styrelseordförande och koncernchef Terry Duffy vittnade. Duffy säger att det nuvarande förbudet som inrättades efter oljeembargot 1973 inte längre fyller de uppsatta målen.

Förbudet ansågs vara ett klart fall av en ändamålsenlig politik när det begav sig. Med facit i hand har det emellertid visat sig att förbudet istället för att skydda den amerikanska marknaden från volatila prissvängningar och begränsa USAs beroende av råoljeimport från andra länder istället lett till att detta konstgjorda hinder skadar de producenter som utvinner olja från skifferrika områden ibland annat North Dakota och Texas. Förbudet har segregerat den amerikanska råoljan från den globala marknaden, något som har skapat en snedvridning av priset som i sin tur har lett till skeva investeringsbeslut och ger utländska producenter ett försprång mot de amerikanska. Det är alltså motsatsen till vad som var tänkt.

Handlas på NYMEX

Den segregerade amerikanska råoljan handlas på råvarubörsen NYMEX under namnet West Texas Intermediate (WTI). Denna råolja fungerar vid sidan av Nordsjöoljan Brent som ett av de två primära globala riktmärken för oljepriset. I sitt vittnesmål sade Duffy att USA har en av de mest avancerade finansiella marknaderna i världen som redan prissätter råolja världen över. Han fortsatte med att säga att ett upphävande av förbudet skulle göra det möjligt för USA att bli ett centrum för den globala handeln med råolja. Han avslutade med att säga att den amerikanska kongressen bör upphäva förbudet mot råoljeexport och anpassa USAs energipolitik till dagens marknadsdynamik.

Uppmaningen till ett slut på förbudet kommer i en tid av en aldrig tidigare skådad oljeproduktion i USA. Energy Information Administration (EIA) förväntar sig att den amerikanska produktionen av råolja skall öka till 9,2 miljoner fat per dag under 2016. Detta gör USA till världens tredje största producent efter Saudiarabien och Ryssland.

Förslag i senaten och i Representanthuset

Samtidigt har förslag om att upphäva förbudet lagts fram i både senaten och det amerikanska representanthuset. Förslaget lades ursprungligen fram av Lisa Murkowski (R-Alaska) medan det i representanthuset lades fram i kombination av U.S. House Agriculture Committee ordförande Mike Conaway (R-Texas) och Henry Cuellar, (D-Texas).

Den amerikanska råoljan samspelar med den globala marknadens prissättningar, och det finns en rad studier som visar att USA kommer att gynnas av ett upphävande av exportförbudet.

Ytterligare arbetstillfällen: Det amerikanska energikonsultföretaget IHS anser att ett upphävande av exportförbudet kommer att skapa cirka 124 000 nya arbeten årligen under perioden 2016 och 2030.

Lägre bensinpriser: Exporten kan komma att leda till lägre oljepriser globalt, något som i sin tur skulle leda till lägre bensinpriser. Vid det vittnesmål som Harold Hamm, grundare av Continental Energy, gav för US. House Agriculture Committee kallade han förbudet för en fruktansvärd kvarleva från Nixons era som skadar den amerikanska ekonomin och gör att de inhemska bensin- och dieselpriserna är högre än vad de borde vara.

En ökad inhemsk produktion: Studier utförda av Government Accountability Office visar på möjliga produktionsökningar på mellan 130 000 och 3,3 miljoner fat råolja per dag. Rapporten från Government Accountability Office visar också på att ett upphävande av förbudet kommer att leda till en expansion av den amerikanska ekonomin.

Bättre handelspolitik: USA exporterar redan jordbruksgrödor och energikällor som raffinerad bensin och destillat. I en rapport som tagits fram av Council on Foreign Relations framgår det att den amerikanska ekonomin kan komma att växa med upp till 15 miljarder dollar per år från och med 2017 om förbudet mot export av amerikanska råolja hävs. Rapporten visar även på att USA skulle stärka sin ställning på andra handelsområden om landet är en oljeexportör.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top