Kommer ett oroligt Irak att få guldkursen att rusa?

Många ställer sig just nu frågan om ett politiskt oroligt Irak kommer att få guldkursen att rusa? Det uppenbara svaret bör vara nej då Irak inte är en så pass viktig faktor för metaller och ädelmetaller i synnerhet. Däremot kan landets nuvarande situation komma att påverka oljepriset på såväl lång som kort sikt eftersom det kan komma att bli betydande produktionsstörningar i den tre miljoner fat stora oljeproduktion som Irak har varje dag.

Guldtacka, 999,9 renhetMånga medier har försökt förklara den senaste tidens rally i guldkursen genom att hänvisa till situationen i Irak eftersom oron i Ukraina förefaller ha försvunnit från placerarnas minne. Det känns förvisso som ett scenario som är att betrakta som en efterhandskonstruktion än något annat. Den börshandlade fonden GLD har stigit med närmare 4 USD per andel, vilket motsvarar cirka 40 USD per troy ounce, men av detta är ökningen endast en USD per andel sedan situationen i Irak uppstod. Vad har då skett i Irak som har orsakat detta rally? Det är snarast så att rallyt har råkat sammanfalla med den tidpunkt som rebellerna tagit över Iraks största oljeraffinaderi. Att denna ”sanning” kommit att få så stort genomslag i medierna är därför en tillfällighet.

Ukraina och Krim

Den som följt råvarumarknaden och nyhetsflödet de senaste månaderna vet att Rysslands inträde i Ukraina var en ”orsak” till att ädelmetallerna skulle nå nya rekordnivåer. Priset på guld sjönk emellertid till nivåer som var lägre än vad de varit innan Ryssland började annektera delar av Ukraina. Efter detta kunde vi se en viss prisuppgång efter det att resultatet från det indiska valet kommunicerades vilket var baserat på en förhoppning om att Indien skulle ta bort tullarna på sin guldimport. Vi kunde emellertid se hur guldkursen backade igen efter det att placerarkollektivet insett att det inte skulle ske ögonblickligen utan ta tid.

Nu ser vi hur allt fler placerare väljer att köpa guld då de är övertygade om att det är den senaste tidens händelser i Irak som kommer att få guldkursen att rusa. Det kan mycket väl vara så att det är detta som kommer att få guldet att rusa, men det är inte säkert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top