Följ oss

Nyheter

Kina släpper in utländska företag i jakt på skiffergas

Publicerat

den

Kina vill producera skiffergas som i USAKina har för första gången bjudit in utländska joint ventures att bjuda på prospekteringslicenser för skiffergas. Det är en stor förändring som nu låter utländska företag att ta en mer aktiv roll i att utveckla landets stora reserver av skiffergas.

Kina uppskattas av US Energy Information Administration ha världens största reserver av skiffergas, en form av okonventionell naturgas. Om landet skulle få upp reserverna ur marken på ett framgångsrikt sätt så skulle det drastiskt kunna förändra energimarknaden för världens största konsument av energi.

Kinas myndighet för land och naturresurser offentliggjorde nyligen en andra anbudsprocess för skiffergas i södra Kina, vilket följer en mindre anbudsprocess förra året där endast inhemska företag tilläts bjuda, en process som inte drog till sig något större intresse.

Peking hoppas att inhemsk skiffergas i framtiden ska hjälpa Kina att minska sitt beroende av importerad kol och olja, på samma sätt som skiffergas-revolutionen har förändrat USAs energimarknad.

Västerländska företag så som BP och Royal Dutch Shell har deltagit i prospekterings-joint-ventures av skiffergas i Kina, men har hittills inte fått delta direkt i att bjuda på licenser.

Ambitiösa mål med stora utmaningar

Trots att Kina har stora potentiella reserver så står branschen inför stora utmaningar. Bland annat så saknas en pipeline-infrastruktur, de geologiska förutsättningarna är tuffare än i USA, prisincitamenten är annorlunda och så saknar landet teknisk kunskap.

Peking har som mål att Kina år 2015 ska producera 6,5 miljarder kubikmeter skiffergas och vara uppe i 60 miljarder år 2020, vilket ska jämföras med att landet idag inte har någon produktion alls. Analytiker frågar sig om målen är möjliga att nå. Kinas myndighet för land och naturresurser erkände tidigare i år att de ekonomiska förutsättningarna är “relativt dåliga” och uppmanade landets oljebolag att skaffa sig expertkunskap på området.

Marknaden ska få fart på revolutionen

Genom att dela ut licenser via ett publikt anbudsförfarande så hoppas regeringen att uppmuntra konkurrens mellan företag. Historiskt sett har landets statligt ägda oljebolag så som CNPC och Sinopec dominerat prospekteringen av olja och gas onshore. Men i år har fler än 70 inhemska företag registrerat sig hos myndigheterna för att delta i anbudsprocesserna för skiffergas.

Myndigheten sa att det nya anbudsförfarandet har som mål att skynda på utvecklingen inom Kinas skiffergas-sektor via marknadsbaserad konkurrens. Den beskriver också skiffergas som ett “nytt ljus” i den globala olje- och gasbranschen.

De licenser som nu bjuds ut är få till antalet och det är inte bevisat att det finns tillgångar i marken just där. Men genom att bjuda in utländska företag kan landet snabbare få tillgång till kunskap, något som egentligen alla länder vilka vill prospektera sin skiffergas saknar. I stort sett all kunskap finns i USA, där tekniska landvinningar de senaste tio åren har gjort att tillgångar som tidigare ansågs ekonomiskt värdelösa nu har lett till en energirevolution.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Tore

    6 oktober, 2012 vid 03:14

    Intressant, Kina släpper in utländska företag för att få upp skiffergasen ur marken, och den senaste veckan har vi kunnat läsa att Ryssland planerar att släppa in utländska företag för att få upp offshore-oljan. De lägre priserna har helt klart fått supermakterna att mjuka upp sin attityd.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Nyheter

Mexikos sockerproduktion den lägsta på ett decennium

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Mexiko beräknas att producera 4,7 miljoner ton socker i år, den lägsta sockerproduktionen under det senaste decenniet. Sockerproduktionen fortsätter att ligga under de senaste två säsongerna på grund av minskande industriella skördar på grund av långvarig torka.

Både den veckovisa sockerproduktionen och sockerrörskrossen ligger betydligt under de senaste två säsongerna.

Vi har sett en ökning av sockerrörsarealen den här säsongen jämfört med förra året. Hittills ligger ton sockerrör per ha över de senaste två säsongerna.

Mexiko fortsätter att se låga mängder nederbörd. Eftersom Mexiko inte har ordentliga bevattningssystem, beror landets sockerrörsproduktion strikt på nederbörd. Än så länge fortsätter den ackumulerade nederbörden att ligga under de senaste två åren samtidigt som den också ligger under tioårsgenomsnittet.

Med en inhemsk produktion på 4,7 miljoner ton kommer Mexiko att behöva importera socker för att fortsätta exportera socker till USA.

Hur mycket socker kommer Mexiko att importera?

Även med lägre sockerproduktion kommer Mexiko att leta efter socker från sina grannar för att kunna uppfylla så mycket av sin amerikanska kvot som möjligt. För att möta amerikanska exportvolymer bedömer analytikerna att Mexiko kommer att importera cirka 500 000 ton. Hittills har Mexiko importerat cirka 168 000 ton vilket gör att landet över 300 000 ton kvar att importera. Importen kommer sannolikt att komma från Centralamerika och Brasilien.

Eftersom USA inte producerar tillräckligt med socker för att möta den inhemska efterfrågan måste de importera socker. Större delen av USAs importerade socker kommer från Mexiko på grund av deras nära handelsrelation och geografiska närhet.

Fortsätt läsa

Populära