Connect with us

Nyheter

Kina släpper in utländska företag i jakt på skiffergas

Published

on

Kina vill producera skiffergas som i USAKina har för första gången bjudit in utländska joint ventures att bjuda på prospekteringslicenser för skiffergas. Det är en stor förändring som nu låter utländska företag att ta en mer aktiv roll i att utveckla landets stora reserver av skiffergas.

Kina uppskattas av US Energy Information Administration ha världens största reserver av skiffergas, en form av okonventionell naturgas. Om landet skulle få upp reserverna ur marken på ett framgångsrikt sätt så skulle det drastiskt kunna förändra energimarknaden för världens största konsument av energi.

Kinas myndighet för land och naturresurser offentliggjorde nyligen en andra anbudsprocess för skiffergas i södra Kina, vilket följer en mindre anbudsprocess förra året där endast inhemska företag tilläts bjuda, en process som inte drog till sig något större intresse.

Peking hoppas att inhemsk skiffergas i framtiden ska hjälpa Kina att minska sitt beroende av importerad kol och olja, på samma sätt som skiffergas-revolutionen har förändrat USAs energimarknad.

Västerländska företag så som BP och Royal Dutch Shell har deltagit i prospekterings-joint-ventures av skiffergas i Kina, men har hittills inte fått delta direkt i att bjuda på licenser.

Ambitiösa mål med stora utmaningar

Trots att Kina har stora potentiella reserver så står branschen inför stora utmaningar. Bland annat så saknas en pipeline-infrastruktur, de geologiska förutsättningarna är tuffare än i USA, prisincitamenten är annorlunda och så saknar landet teknisk kunskap.

Peking har som mål att Kina år 2015 ska producera 6,5 miljarder kubikmeter skiffergas och vara uppe i 60 miljarder år 2020, vilket ska jämföras med att landet idag inte har någon produktion alls. Analytiker frågar sig om målen är möjliga att nå. Kinas myndighet för land och naturresurser erkände tidigare i år att de ekonomiska förutsättningarna är “relativt dåliga” och uppmanade landets oljebolag att skaffa sig expertkunskap på området.

Marknaden ska få fart på revolutionen

Genom att dela ut licenser via ett publikt anbudsförfarande så hoppas regeringen att uppmuntra konkurrens mellan företag. Historiskt sett har landets statligt ägda oljebolag så som CNPC och Sinopec dominerat prospekteringen av olja och gas onshore. Men i år har fler än 70 inhemska företag registrerat sig hos myndigheterna för att delta i anbudsprocesserna för skiffergas.

Myndigheten sa att det nya anbudsförfarandet har som mål att skynda på utvecklingen inom Kinas skiffergas-sektor via marknadsbaserad konkurrens. Den beskriver också skiffergas som ett “nytt ljus” i den globala olje- och gasbranschen.

De licenser som nu bjuds ut är få till antalet och det är inte bevisat att det finns tillgångar i marken just där. Men genom att bjuda in utländska företag kan landet snabbare få tillgång till kunskap, något som egentligen alla länder vilka vill prospektera sin skiffergas saknar. I stort sett all kunskap finns i USA, där tekniska landvinningar de senaste tio åren har gjort att tillgångar som tidigare ansågs ekonomiskt värdelösa nu har lett till en energirevolution.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Tore

    6 oktober, 2012 at 03:14

    Intressant, Kina släpper in utländska företag för att få upp skiffergasen ur marken, och den senaste veckan har vi kunnat läsa att Ryssland planerar att släppa in utländska företag för att få upp offshore-oljan. De lägre priserna har helt klart fått supermakterna att mjuka upp sin attityd.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära