Följ oss

Nyheter

Kina erbjuder skatterabatt på solkraften

Publicerat

den

Solceller i Kina från Suntech

Tillverkning av solceller för energiproduktionAtt solkraftsindustrin har problem är inget nytt, det gäller hela industrin men i synnerhet den kinesiska marknaden. Under våren 2013 klarade inte den största tillverkaren, SunTech, av att betala räntorna på sina obligationer vilket gjorde att dess långivare förklarade företaget bankrutt. Att enstaka företag har svårt att tjäna pengar är inte alls ovanligt i en industri som växer så pass snabbt som solindustrin. Konkurrensen blir inte sällan mycket hård, där alla försöker att bjuda under varandra vilket leder till ett överutbud och små vinstmarginaler. Nästa effekt är att de minsta och sämst finansierade aktörerna försvinner från marknaden.

Lösningen är konsolidering, något som brukar ske när marknaden mognar och den höga tillväxttakten avtar vilket gör att det är färre nya företag som försöker etablera sig i industrin. När detta sker brukar de största aktörerna köpa upp de svagare företagen vilket gör att spelplanen förändras. Kvar blir ett antal större aktörer som inte längre slåss lika hårt och inte längre är lika intresserade av att ta marknadsandelar på bekostnad av ett negativt resultat. Solpanelsindustrin är ännu inte där, vilket är bra för dem som köper solpanelerna, men dåligt för de enskilda företagen. Fördelen för industrin är att det betyder att den tvingas till att utveckla snabbare och bättre innovationer.

Statliga ingripanden komplicerar situationen

Det som komplicerar saker är att vissa regeringar, till exempel den kinesiska, har valt att stödja sina solpanelsföretag med olika typer av incitament. Kina är inte ensamma om detta, de flesta regeringar gör detta när det gäller satsningar på förnyelsebar energi, men effekten är att de företag som inte erhåller stöd eller bidrag hamnar i ett underläge. Ur ett miljöperspektiv är detta emellertid bra, det gör att industrin får större resurser att arbeta med och därför kommer att bli större än den annars skulle blivit. Det finns flera skolor kring detta, vissa anser att subventionerna och stöden skall tas bort då det skapar konkurrensfördelar för vissa företag. Andra anser däremot att subventionerna och stöden skall ökas på bekostnad av motsvarande stöd för de företag som arbetar med fossila bränslen. Förespråkarna för den senare åsikten anser att deras synpunkt skulle spara mer pengar och vara rättvisare eftersom dessa stöd funnits i decennier medan förnyelsebar energi fortfarande är en liten bransch.

Tillbaka till Kina

Den kinesiska regeringen har beslutat att återbetala hälften av den mervärdesskatt som landets solpaneltillverkare betalar under perioden oktober 2013 till och med den 31 december 2015.

De amerikanska och europeiska paneltillverkarna har anklagat kinesiska företag för att spela en stor roll i detta. De har även framfört anklagelser som att de kinesiska bolagen översvämmar marknaden och sälja panelerna under tillverkningskostnaderna, en företeelse känd som ”dumpning”.

Det har också förekommit uppgifter om att Kina ger stöd och subventioner till sina företag, vilket hjälper dessa att hålla nere kostnader och som en följd kan sälja sina solpaneler till lägre priser, vilket resulterat i tullar från länder såsom USA. Kina har förnekat anklagelserna.

Fakta är emellertid att dessa tvister och de fallande priserna på solpaneler har skadat de kinesiska solcellsföretagen, och medfört tvivel om deras och hela industrins långsiktighet. En effekt av dessa farhågor och de ökade föroreningarna i landet är att Kina försöker öka den inhemska efterfrågan på solceller, något som kommer att reta upp icke-kinesiska solcellstillverkare. Den positiva effekten är att det kommer stödja de redan relativt låga solcellspriserna och öka den kinesiska efterfrågan på solenergi vilket i sin tur gynnar miljön.

Förstsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    3 november, 2013 vid 04:33

    Bara att gratulera Lundin-företaget Etrion och övriga elproducenter, de tjänar bra på att solpanelerna är billiga.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära