Följ oss

Nyheter

Kina erbjuder skatterabatt på solkraften

Publicerat

den

Solceller i Kina från Suntech

Tillverkning av solceller för energiproduktionAtt solkraftsindustrin har problem är inget nytt, det gäller hela industrin men i synnerhet den kinesiska marknaden. Under våren 2013 klarade inte den största tillverkaren, SunTech, av att betala räntorna på sina obligationer vilket gjorde att dess långivare förklarade företaget bankrutt. Att enstaka företag har svårt att tjäna pengar är inte alls ovanligt i en industri som växer så pass snabbt som solindustrin. Konkurrensen blir inte sällan mycket hård, där alla försöker att bjuda under varandra vilket leder till ett överutbud och små vinstmarginaler. Nästa effekt är att de minsta och sämst finansierade aktörerna försvinner från marknaden.

Lösningen är konsolidering, något som brukar ske när marknaden mognar och den höga tillväxttakten avtar vilket gör att det är färre nya företag som försöker etablera sig i industrin. När detta sker brukar de största aktörerna köpa upp de svagare företagen vilket gör att spelplanen förändras. Kvar blir ett antal större aktörer som inte längre slåss lika hårt och inte längre är lika intresserade av att ta marknadsandelar på bekostnad av ett negativt resultat. Solpanelsindustrin är ännu inte där, vilket är bra för dem som köper solpanelerna, men dåligt för de enskilda företagen. Fördelen för industrin är att det betyder att den tvingas till att utveckla snabbare och bättre innovationer.

Statliga ingripanden komplicerar situationen

Det som komplicerar saker är att vissa regeringar, till exempel den kinesiska, har valt att stödja sina solpanelsföretag med olika typer av incitament. Kina är inte ensamma om detta, de flesta regeringar gör detta när det gäller satsningar på förnyelsebar energi, men effekten är att de företag som inte erhåller stöd eller bidrag hamnar i ett underläge. Ur ett miljöperspektiv är detta emellertid bra, det gör att industrin får större resurser att arbeta med och därför kommer att bli större än den annars skulle blivit. Det finns flera skolor kring detta, vissa anser att subventionerna och stöden skall tas bort då det skapar konkurrensfördelar för vissa företag. Andra anser däremot att subventionerna och stöden skall ökas på bekostnad av motsvarande stöd för de företag som arbetar med fossila bränslen. Förespråkarna för den senare åsikten anser att deras synpunkt skulle spara mer pengar och vara rättvisare eftersom dessa stöd funnits i decennier medan förnyelsebar energi fortfarande är en liten bransch.

Tillbaka till Kina

Den kinesiska regeringen har beslutat att återbetala hälften av den mervärdesskatt som landets solpaneltillverkare betalar under perioden oktober 2013 till och med den 31 december 2015.

De amerikanska och europeiska paneltillverkarna har anklagat kinesiska företag för att spela en stor roll i detta. De har även framfört anklagelser som att de kinesiska bolagen översvämmar marknaden och sälja panelerna under tillverkningskostnaderna, en företeelse känd som ”dumpning”.

Det har också förekommit uppgifter om att Kina ger stöd och subventioner till sina företag, vilket hjälper dessa att hålla nere kostnader och som en följd kan sälja sina solpaneler till lägre priser, vilket resulterat i tullar från länder såsom USA. Kina har förnekat anklagelserna.

Fakta är emellertid att dessa tvister och de fallande priserna på solpaneler har skadat de kinesiska solcellsföretagen, och medfört tvivel om deras och hela industrins långsiktighet. En effekt av dessa farhågor och de ökade föroreningarna i landet är att Kina försöker öka den inhemska efterfrågan på solceller, något som kommer att reta upp icke-kinesiska solcellstillverkare. Den positiva effekten är att det kommer stödja de redan relativt låga solcellspriserna och öka den kinesiska efterfrågan på solenergi vilket i sin tur gynnar miljön.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    3 november, 2013 vid 04:33

    Bara att gratulera Lundin-företaget Etrion och övriga elproducenter, de tjänar bra på att solpanelerna är billiga.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära