Kanadas vetemonopol upphör

Vete från Kanada som nu får säljas frittDe kanadensiska lagstiftarna har öppnat landets gränser för export av vete på ett sätt som inte setts på 69 år. Canadian Wheat Board var länge det sista monopolet när det gäller vete sedan Australien 2008 öppnade marknaden för fri konkurrens. Redan under augusti 2012 kan den kanadensiska vetemarknaden komma att konkurrensutsättas. Därmed blir det möjligt för de kanadensiska bönderna att fritt sälja sina grödor till vilken köpare de vill, de är inte längre hänvisade till att sälja detta till de spannmålshandlare som Canadian Wheat Board pekar ut.

Hur detta legala beslut kommer att påverka prisbilden för de kanadensiska bönderna vet vi i dag inte, men effekterna lär inte bli annat än kortsiktiga då vetemarknaden redan befinner sig i equilibrium. Vetet från Kanada står med sin årliga veteproduktion om 21,6 miljoner ton för marginella tre (3) procent av den globala produktionen, vilket är hälften av vad den var för tjugo år sedan.

De stora vinnarna lär bli spannmålshandlare som Cargill och Viterra som från och med hösten 2012 kommer att få betydligt mer vete att handla med. Vi bedömer även att exporten av vete från Kanada till USA kommer att öka betydligt, i alla fall initialt då de kanadensiska bönderna nu erbjuds en valfrihet som de tidigare saknat. Den amerikanska marknaden tappar allt fler hektar vete till förmån för balj- och oljeväxter varför det finns ett uppdämt behov på den amerikanska marknaden efter mer vete.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top