Kan guldpriset nå 2000 USD?

Guldpriset toppade nyligen på 1 422,85 USD per troy ounce. Sedan dess har vi sett en del mindre vinsthemtagningar och priset har fallit litet. Det finns emellertid flera analytiker som tror att vi kan se guldpriset nå 2000 USD innan årsskiftet.

Guldtackor från Kitco för investering

Efter en flerårig dvala bröt guldpriset till sist 1 400 USD för första gången sedan 2013. Under juni steg guldpriset med 6,5 procent, efter att ha backat med 1,6 procent i maj. Sammantaget representerar detta den största månatliga uppgången på guldmarknaden sedan februari 2017, då den guldkursen steg över åtta procent.

Värdet på börshandlade fonder med fokus på guld har stigit efter en amerikansk räntesänkning. Guldpriset anses i allmänhet ha en negativ korrelation med räntorna. Stigande räntor gör obligationer och andra ränteinvesteringar mer attraktiva. När räntorna stiger kommer pengar kommer att flöda in i investeringar med högre avkastning. Exempel på detta är obligationer och penningmarknadsfonder. Guld däremot ger ingen direktavkastning alls.

Globala tillväxtproblem och stigande oljespänningar

Med stor osäkerhet om FED kommer att sänka räntorna, delvis efter förra fredagens positiva jobbrapport, har guldinvesterare hållit andan. De flesta analytiker ser det emellertid som sannolikt att FED kommer att sänka räntorna. CME FED Watch Tool anger att sannolikheten för en räntesänkning är 99 procent. Utsikterna för guldpriset har ökat när andra länders centralbanker lättar sin penningpolitik. Addera en kombination av globala tillväxtproblem, stigande oljespänningar och hotande krigsmöjligheter med Iran, liksom generella geopolitiska spänningar så bli det tydligare varför fler investerare tittar på säkrare tillgångar som guld och obligationer.

Analytiker hos den europeiska ädelmetallhandlaren Degussa sade att de tror att guldpriserna stiger resten av året, eftersom de globala räntorna i slutändan kommer att ligga lägre. Degussas analytiker tror att de amerikanska räntorna sjunker till 1,25 procent under första halvåret 2020. Samtidigt kan de europeiska räntorna falla ytterligare i negativt territorium till -0,7 procent från -0,4 procent. Då inflationen förväntas stiga innebär det att realräntorna kan falla i negativt territorium, tillägger analytikerna. Det här är alla goda nyheter för guld.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top