Följ oss

Nyheter

Hedga stigande sockerpriser med hjälp av terminer

Publicerat

den

Sockerbitar

Företag som har en affärsverksamhet som fordrar stora mängder socker, till exempel ett bryggeri som tillverkar läskedrycker, kan använda sig av terminsmarknaden för att hedga sig mot stigande priser på socker. Dessa företag, och andra som är i behov av att löpande köpa in råvaror, kan använda sig av en så kallad long hedge för att säkra sina inköpspriser i framtiden. Detta görs genom att köpa motsvarande mängd terminskontrakt, i detta fall på socker, som företaget behöver vid varje enskilt tillfälle.

Long hedge, ett exempel

SockerbitarEtt bryggeri kommer att behöva 11,2 miljoner pounds socker om ett kvartal. Spotpriset ligger i dag på 0,1111 USD per pound, medan sockerpriset om tre månader ligger på 0,1100 USD per pound. För att säkra sig mot en uppgång i sockerpriset kan bryggeriet köpa råsocker på termin, med leverans om tre månader, för 0,1100 USD per pound, på Euronext. Varje sådant kontrakt avser 112 000 pounds socker, varför bryggeriet behöver köpa 100 terminskontrakt. Bryggeriet är således lång i sockerterminer.

Effekten av hedgen garanterar att dryckesföretaget kommer att kunna köpa de 11,2 miljoner pounds socker som företaget behöver till ett pris om 0,1100 USD/pound, totalt på 1 232 000 USD avgifter oräknat. Låt oss se hur detta uppnås genom att titta på scenarier där priset på sockerpriset endera stiger eller faller kraftigt under tiden fram till leveransdatumet.

Scenario 1: Spotpriset stiger med 10 procent till 0,1222 USD

Då spotpriset har stigit till 0,1222 USD per pound måste bryggeriet nu betala 1 368 752 USD för det socker som det behöver. Bryggeriet kompenseras emellertid för det ökade marknadspriset genom en motsvarande vinst på de köpta terminskontrakten. Vid leveransdagen är priset på de innehavda terminskontrakten identiskt med spotpriset, i detta fall 0,1222 USD per pound.

Terminerna köptes på ett pris om 0,1100 USD per pound, vilket gör att prissäkringen har gett bryggeriet en vinst om 0,0122 USD per pound, vilket med 100 terminskontrakt motsvarar en vinst om 136 752 USD.

Det högre inköpspriset är ett resultat av ett högre pris på terminsmarknaden, vilket resulterar i en nettoinköpskostnad om 1 368 752 USD minus terminsvinsten på 136 752 USD, eller netto 1 232 000 USD, samma summa som bryggeriet ville prissäkra sina sockerinköp till.

Scenario 2: Spotpriset faller med 10 procent till 0,1000 USD

Har däremot spotpriset fallit till 0,1000 USD per pound kommer bryggeriet endast att behöva betala 1 119 888 USD för sitt socker. Förlusten som uppstår genom den innehavda terminen kommer emellertid att påverka bryggeriets inköpspris.

Vid leveransdagen är priset på de innehavda terminskontrakten identiskt med spotpriset, i detta fall 0,1000 USD per pound. Eftersom terminsaffären gjordes till ett pris om 0,1100 USD per pound innebär detta att bryggeriet har förlorat 0,0100 USD per pound på terminen, vilket med 100 terminskontrakt motsvarar en förlust om 112 112 USD.

Den besparingen som bryggeriet gjorde på det minskade inköpspriset kommer att ätas upp av förlusten på terminsaffären. Bryggeriets nettokostnad för att köpa det sockret som företaget behöver i sin verksamhet blir då 1 119 888 USD plus 112 112 USD, eller totalt 1 232 000 USD. Bryggeriets ekonomiska utfall är alltså det samma som om priset på sockret hade stigit, prissäkringen är perfekt.

Kommentar till utfallet

Ovanstående exempel visar att nedsidan med en Long hedge är att bryggeriet skulle fått ett bättre utfall utan att ha prissäkrat om priset på den underliggande tillgången, i detta fall sockret, faller. Nackdelen är att inköparna inte vet hur priset kommer att utvecklas i framtiden.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kinas övergång från majs till vete kan hämma importen

Publicerat

den

Vete

Kina, världens näst största ekonomi, använder sitt veteöverskott. Kina går från att använda majs till att välja vete för sin djurfodermarknad, vilket kan hämma landets majsimport.

Sojamjöl kan också se minskad konsumtion i detta skifte. Följaktligen är det inte goda nyheter för nationer som Brasilien och USA – två av de största producenterna av majs och sojabönor.

Brasilien har producerat en rekordskörd sojabönor i år men leveranserna till Kina ligger för närvarande under fjolårets takt. Samtidigt har Kina avbrutit mer än 800 000 ton amerikanska majsbeställningar under de senaste veckorna eftersom köpare väntar på billigare alternativ senare under året.

Detta är inte välkomna nyheter för majs- och sojabönsproducenter, särskilt med förväntningen att Kinas återöppning skulle öppna upp för konsumtion av dessa jordbruksprodukter. Detta kan översättas till ökat utbud mitt i minskad efterfrågan, och därmed sänka priserna på majs och sojabönor – inte direkt positiva nyheter för hausseartade handlare.

Kina är världens främsta producent av vete, och det importerade också en rekordstor stor mängd vete från andra nationer, vilket ökade utbudet av råvaran. En övergång från majs och sojabönor till vete kommer att hjälpa till att lindra detta överutbud.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Publicerat

den

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion både från kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön. Vattenfall tar genom det nya projektet fram en helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Detta är mycket positivt för Vattenfall och inte minst våra kunder och partners. Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Andreas Regnell, Head of Strategy på Vattenfall

– Det är bra att Svenska kraftnät har gjort en samlad bedömning av Vattenfalls ansökningar om kapacitet för anslutning av både ny kärnkraft och vindkraft. Vi kan nu fortsätta förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas, säger Desirée Comstedt, ansvarig för affärsutveckling för kärnkraft inom Vattenfall.

– Svenska kraftnäts besked är mycket välkommet. Nu tar vi nästa steg i planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur vi på bästa sätt använder det stora tillskott av fossilfri elproduktion som både ny vindkraft och kärnkraft kan ge, säger Johan Weimenhög, projektchef för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd.

Projektet om nya elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas är ett samarbete mellan affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall.

Förstsätt läsa

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Populära