Följ oss

Nyheter

Har priset på elcertifikaten haft sin topp?

Publicerat

den

Modity Energy Trading - Energimarknaden

Eller skall de fortsätta upp trots förra årets överskott?

Modity Energy TradingI den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden annullerades det 18,6 miljoner certifikat under 2012. I Sverige annullerades det närmare 16,3 TWh viket var i enlighet med våra prognoser från december. Den norska elcertifikatberättigade produktionen blev mycket små och Norge tvingades importera över 2 TWh från Sverige. Eventuellt kommer ytterligare ca 50 000 certifikat att annulleras i Norge på grund av ett eventuellt fel som nu undersöks av NVE.

Priset på elcertifikat handlades under året från som lägst 140 till det högsta veckosnittet i spotmarknaden på 214, dvs en prisuppgång på över 50 procent. Detta trots att det blev ett överskott på närmare 3 TWh . Totalt finns det nu närmare 11,6 TWh elcertifikat lagrade.

Förra årets stora överskott av certifikat i den svenska marknaden kommer inte att upprepas under 2013. Kvoterna i Sverige är lägre under 2013 eftersom en stor del av produktionen fasats ut. Detta innebär att den svenska marknaden borde vara i balans, dock beroende på konjunkturutvecklingen. I Norge höjs kvoterna vilket kommer att innebära ett större underskott om inte produktionen ökar markant. Vissa tecken tyder på att nuvarande priser på elcertifikaten ökar intresset för utbyggnad av förnyelsebar produktion. Totalt sett ser det ut att bli ett litet underskott under 2013 i den gemensamma marknaden. Eftersom lagren är stora finns det ingen risk för att det skall uppstå någon brist under de kommande åren. Prisutvecklingen framöver kommer därför vara beroende hur snabbt produktionen i Norge byggs ut.

Elpris, elcertifikat, indikation och prognos samt konsumtion

På längre sikt är det frågan om hur mycket kvoterna kommer att justeras

Fram till mars har tillgång och efterfrågan i Sverige varit i balans och det bidrar till att priserna fallit sedan annulleringen från 2012 redovisats. Det troliga är därför att historien upprepar sig och att priserna har en dragning ned under de kommande månaderna för att vända upp under andra halvåret. Om inte produktionen ökar i Norge är nedsidan begränsad, men ett prisfall på ca 10 % kan vara rimligt innan köparna åter tar över kommandot. Om utbyggnadstakten inte ökar är det troligt att köparna kommer in tidigare än föregående år och vi kan se priser upp mot 250 SEK/MWh.

Utbyggnaden av den elcertifikatberättigade produktionen har under de senaste åren varit stor i Sverige och om de flesta vindkraftsprojekten realiseras kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög under de kommande åren. Det är därför troligt att det kommer att bli ett överskott på elcertifikat i Sverige under åren 2014 och framöver. I Norge däremot väntas under nuvarande förutsättningar fortsatt ett visst underskott. Det troliga är kvoterna i Sverige justeras vid kontrollstationen 2015 i syfte att få en marknad i balans.

En utredning pågår och argumenten till en justering är att efterfrågan minskat i förhållande till prognoserna, samt att utbyggnaden varit större än förväntat. I februari nästa år ska Energimyndigheten presentera en rapport för om det behövs några justeringar i elcertifikatsystemet och isåfall vilka åtgärder som ska vidtas skriver Montel Powernews. Ett alternativ till att justera kvotplikten kan vara att inkludera den elintensiva industrin i systemet och därmed öka förbrukningen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på elcertifikat, på spotmarknaden. Samt produktion i Twh

Författare: Carl-Adam Olander, portföljförvaltare på Modity

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära