Följ oss

Nyheter

Har priset på elcertifikaten haft sin topp?

Publicerat

den

Modity Energy Trading - Energimarknaden

Eller skall de fortsätta upp trots förra årets överskott?

Modity Energy TradingI den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden annullerades det 18,6 miljoner certifikat under 2012. I Sverige annullerades det närmare 16,3 TWh viket var i enlighet med våra prognoser från december. Den norska elcertifikatberättigade produktionen blev mycket små och Norge tvingades importera över 2 TWh från Sverige. Eventuellt kommer ytterligare ca 50 000 certifikat att annulleras i Norge på grund av ett eventuellt fel som nu undersöks av NVE.

Priset på elcertifikat handlades under året från som lägst 140 till det högsta veckosnittet i spotmarknaden på 214, dvs en prisuppgång på över 50 procent. Detta trots att det blev ett överskott på närmare 3 TWh . Totalt finns det nu närmare 11,6 TWh elcertifikat lagrade.

Förra årets stora överskott av certifikat i den svenska marknaden kommer inte att upprepas under 2013. Kvoterna i Sverige är lägre under 2013 eftersom en stor del av produktionen fasats ut. Detta innebär att den svenska marknaden borde vara i balans, dock beroende på konjunkturutvecklingen. I Norge höjs kvoterna vilket kommer att innebära ett större underskott om inte produktionen ökar markant. Vissa tecken tyder på att nuvarande priser på elcertifikaten ökar intresset för utbyggnad av förnyelsebar produktion. Totalt sett ser det ut att bli ett litet underskott under 2013 i den gemensamma marknaden. Eftersom lagren är stora finns det ingen risk för att det skall uppstå någon brist under de kommande åren. Prisutvecklingen framöver kommer därför vara beroende hur snabbt produktionen i Norge byggs ut.

Elpris, elcertifikat, indikation och prognos samt konsumtion

På längre sikt är det frågan om hur mycket kvoterna kommer att justeras

Fram till mars har tillgång och efterfrågan i Sverige varit i balans och det bidrar till att priserna fallit sedan annulleringen från 2012 redovisats. Det troliga är därför att historien upprepar sig och att priserna har en dragning ned under de kommande månaderna för att vända upp under andra halvåret. Om inte produktionen ökar i Norge är nedsidan begränsad, men ett prisfall på ca 10 % kan vara rimligt innan köparna åter tar över kommandot. Om utbyggnadstakten inte ökar är det troligt att köparna kommer in tidigare än föregående år och vi kan se priser upp mot 250 SEK/MWh.

Utbyggnaden av den elcertifikatberättigade produktionen har under de senaste åren varit stor i Sverige och om de flesta vindkraftsprojekten realiseras kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög under de kommande åren. Det är därför troligt att det kommer att bli ett överskott på elcertifikat i Sverige under åren 2014 och framöver. I Norge däremot väntas under nuvarande förutsättningar fortsatt ett visst underskott. Det troliga är kvoterna i Sverige justeras vid kontrollstationen 2015 i syfte att få en marknad i balans.

En utredning pågår och argumenten till en justering är att efterfrågan minskat i förhållande till prognoserna, samt att utbyggnaden varit större än förväntat. I februari nästa år ska Energimyndigheten presentera en rapport för om det behövs några justeringar i elcertifikatsystemet och isåfall vilka åtgärder som ska vidtas skriver Montel Powernews. Ett alternativ till att justera kvotplikten kan vara att inkludera den elintensiva industrin i systemet och därmed öka förbrukningen.

Pris på elcertifikat, på spotmarknaden. Samt produktion i Twh

Författare: Carl-Adam Olander, portföljförvaltare på Modity

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära