Connect with us

Nyheter

Har priset på elcertifikaten haft sin topp?

Published

on

Modity Energy Trading - Energimarknaden

Eller skall de fortsätta upp trots förra årets överskott?

Modity Energy TradingI den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden annullerades det 18,6 miljoner certifikat under 2012. I Sverige annullerades det närmare 16,3 TWh viket var i enlighet med våra prognoser från december. Den norska elcertifikatberättigade produktionen blev mycket små och Norge tvingades importera över 2 TWh från Sverige. Eventuellt kommer ytterligare ca 50 000 certifikat att annulleras i Norge på grund av ett eventuellt fel som nu undersöks av NVE.

Priset på elcertifikat handlades under året från som lägst 140 till det högsta veckosnittet i spotmarknaden på 214, dvs en prisuppgång på över 50 procent. Detta trots att det blev ett överskott på närmare 3 TWh . Totalt finns det nu närmare 11,6 TWh elcertifikat lagrade.

Förra årets stora överskott av certifikat i den svenska marknaden kommer inte att upprepas under 2013. Kvoterna i Sverige är lägre under 2013 eftersom en stor del av produktionen fasats ut. Detta innebär att den svenska marknaden borde vara i balans, dock beroende på konjunkturutvecklingen. I Norge höjs kvoterna vilket kommer att innebära ett större underskott om inte produktionen ökar markant. Vissa tecken tyder på att nuvarande priser på elcertifikaten ökar intresset för utbyggnad av förnyelsebar produktion. Totalt sett ser det ut att bli ett litet underskott under 2013 i den gemensamma marknaden. Eftersom lagren är stora finns det ingen risk för att det skall uppstå någon brist under de kommande åren. Prisutvecklingen framöver kommer därför vara beroende hur snabbt produktionen i Norge byggs ut.

Elpris, elcertifikat, indikation och prognos samt konsumtion

På längre sikt är det frågan om hur mycket kvoterna kommer att justeras

Fram till mars har tillgång och efterfrågan i Sverige varit i balans och det bidrar till att priserna fallit sedan annulleringen från 2012 redovisats. Det troliga är därför att historien upprepar sig och att priserna har en dragning ned under de kommande månaderna för att vända upp under andra halvåret. Om inte produktionen ökar i Norge är nedsidan begränsad, men ett prisfall på ca 10 % kan vara rimligt innan köparna åter tar över kommandot. Om utbyggnadstakten inte ökar är det troligt att köparna kommer in tidigare än föregående år och vi kan se priser upp mot 250 SEK/MWh.

Utbyggnaden av den elcertifikatberättigade produktionen har under de senaste åren varit stor i Sverige och om de flesta vindkraftsprojekten realiseras kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög under de kommande åren. Det är därför troligt att det kommer att bli ett överskott på elcertifikat i Sverige under åren 2014 och framöver. I Norge däremot väntas under nuvarande förutsättningar fortsatt ett visst underskott. Det troliga är kvoterna i Sverige justeras vid kontrollstationen 2015 i syfte att få en marknad i balans.

En utredning pågår och argumenten till en justering är att efterfrågan minskat i förhållande till prognoserna, samt att utbyggnaden varit större än förväntat. I februari nästa år ska Energimyndigheten presentera en rapport för om det behövs några justeringar i elcertifikatsystemet och isåfall vilka åtgärder som ska vidtas skriver Montel Powernews. Ett alternativ till att justera kvotplikten kan vara att inkludera den elintensiva industrin i systemet och därmed öka förbrukningen.

Pris på elcertifikat, på spotmarknaden. Samt produktion i Twh

Författare: Carl-Adam Olander, portföljförvaltare på Modity

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära