Följ oss

Nyheter

Har priset på elcertifikaten haft sin topp?

Publicerat

den

Modity Energy Trading - Energimarknaden

Eller skall de fortsätta upp trots förra årets överskott?

Modity Energy TradingI den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden annullerades det 18,6 miljoner certifikat under 2012. I Sverige annullerades det närmare 16,3 TWh viket var i enlighet med våra prognoser från december. Den norska elcertifikatberättigade produktionen blev mycket små och Norge tvingades importera över 2 TWh från Sverige. Eventuellt kommer ytterligare ca 50 000 certifikat att annulleras i Norge på grund av ett eventuellt fel som nu undersöks av NVE.

Priset på elcertifikat handlades under året från som lägst 140 till det högsta veckosnittet i spotmarknaden på 214, dvs en prisuppgång på över 50 procent. Detta trots att det blev ett överskott på närmare 3 TWh . Totalt finns det nu närmare 11,6 TWh elcertifikat lagrade.

Förra årets stora överskott av certifikat i den svenska marknaden kommer inte att upprepas under 2013. Kvoterna i Sverige är lägre under 2013 eftersom en stor del av produktionen fasats ut. Detta innebär att den svenska marknaden borde vara i balans, dock beroende på konjunkturutvecklingen. I Norge höjs kvoterna vilket kommer att innebära ett större underskott om inte produktionen ökar markant. Vissa tecken tyder på att nuvarande priser på elcertifikaten ökar intresset för utbyggnad av förnyelsebar produktion. Totalt sett ser det ut att bli ett litet underskott under 2013 i den gemensamma marknaden. Eftersom lagren är stora finns det ingen risk för att det skall uppstå någon brist under de kommande åren. Prisutvecklingen framöver kommer därför vara beroende hur snabbt produktionen i Norge byggs ut.

Elpris, elcertifikat, indikation och prognos samt konsumtion

På längre sikt är det frågan om hur mycket kvoterna kommer att justeras

Fram till mars har tillgång och efterfrågan i Sverige varit i balans och det bidrar till att priserna fallit sedan annulleringen från 2012 redovisats. Det troliga är därför att historien upprepar sig och att priserna har en dragning ned under de kommande månaderna för att vända upp under andra halvåret. Om inte produktionen ökar i Norge är nedsidan begränsad, men ett prisfall på ca 10 % kan vara rimligt innan köparna åter tar över kommandot. Om utbyggnadstakten inte ökar är det troligt att köparna kommer in tidigare än föregående år och vi kan se priser upp mot 250 SEK/MWh.

Utbyggnaden av den elcertifikatberättigade produktionen har under de senaste åren varit stor i Sverige och om de flesta vindkraftsprojekten realiseras kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög under de kommande åren. Det är därför troligt att det kommer att bli ett överskott på elcertifikat i Sverige under åren 2014 och framöver. I Norge däremot väntas under nuvarande förutsättningar fortsatt ett visst underskott. Det troliga är kvoterna i Sverige justeras vid kontrollstationen 2015 i syfte att få en marknad i balans.

En utredning pågår och argumenten till en justering är att efterfrågan minskat i förhållande till prognoserna, samt att utbyggnaden varit större än förväntat. I februari nästa år ska Energimyndigheten presentera en rapport för om det behövs några justeringar i elcertifikatsystemet och isåfall vilka åtgärder som ska vidtas skriver Montel Powernews. Ett alternativ till att justera kvotplikten kan vara att inkludera den elintensiva industrin i systemet och därmed öka förbrukningen.

Pris på elcertifikat, på spotmarknaden. Samt produktion i Twh

Författare: Carl-Adam Olander, portföljförvaltare på Modity

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Populära