Har oljepriset hittat sin botten?

Oljepriset har stabiliserat sig i intervallet 45-50 USD per fat under de senaste dagarna. Det har lett fram till att många börjat ställa frågan om oljepriset har hittat sin botten. Två rapporter har kommit de senaste dagarna, en från oljekartellen OPEC och en från IEA (International Energy Agency). Båda rapporterna säger att oljeproduktionen från länder utanför OPEC kommer att fortsätta, men i en långsammare takt, vilket gett stöd åt priset. Men är detta en botten eller bara en tillfällig anhalt?

Diagram över oljepriset januari 2014 till januari 2015När det gäller den förväntade minskade produktionen från länder utanför OPEC så har vi redan kunnat se hur aktiviteten hos producenterna i Nordamerika (dvs USA och Kanada) har saktat ner. Men det har ännu inte slagit igenom i själva produktionen av olja. Det är dock mycket möjligt att den lägre aktiviteten slår igenom med eftersläpning och att vi under andra halvåret 2015 får se en lägre produktion. Det är dock inte bara i USA och Kanada som en minskad produktion förväntas, rapporterna pekar även ut Colombia och Ryssland som länder utanför OPEC som kommer att ha en minskad produktion.

När det gäller efterfrågan på olja så går det ännu så länge inte att se några större förändringar. Ett lägre oljepris skulle kunna leda att mer olja konsumeras. Hittills går det bara att se att konsumtionen gått upp i USA sedan mitten av 2014. I resten av världen går det ännu så länge inte att se någon ökad efterfrågan.

Ovanstående ger dig en bild av hur “spelplanen” ser ut just nu och vilka faktorer som det är värt att hålla ett öga på. Men något definitivt svar på huruvida oljepriset har hittat sin botten eller om det är en tillfällig anhalt vågar vi i dagsläget inte ge, den slutgiltiga analysen överlåter vi till dig som faktiskt planerar att placera pengarna på en utveckling åt ena eller andra hållet.

I videon diskuterar Anjli Raval och Neil Hume på Financial Times utvecklingen, där även flera bra grafer visas.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top