Ginger Oil är ett bolag i oljebranschen som aktivt utforskar, prospekterar och exploaterar olje- och naturgasfyndigheter. Verksamheten bedrivs till i USA i delstaterna Arkansas, Louisiana, Michigan och Texas. Företagets VD Åke Andersson presenterar företagets verksamhet på NGMs råvarudag den 18 oktober 2012. Läs även artikeln Ginger Oil i väntan på framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.