Följ oss

Nyheter

Dubai Mercantile Exchange förenar oljehandeln från väst med öst

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange

Dubai Mercantile ExchangeDubai Mercantile Exchange (DME) är en råvarubörs som främst är känd för sitt terminskontrakt på Oman Crude Oil (OQD) som lanserades 2007. På kort tid kom detta kontrakt att bli riktmärket för prissättningen av olja i Asien på samma sätt som ICEs terminskontrakt på Brent blivit det ledande i Europa och NYMEXs terminskontrakt på WTI blivit det viktigaste kontraktet i Nordamerika.

Att terminskontraktet på Oman Crude Oil har kommit att bli ett riktmärke beror på ett antal olika faktorer, till exempel råoljan själv och dess exportvolymer i förhållande till många andra oljor från Mellanöstern. Vidare omfattas råolja från Oman inte av OPECs produktionskvoter eller produktionsbegränsningar och den är inte heller föremål för destinationsrestriktioner.

Det geografiska läget för exporthamnen Mina al Fahal som drivs av Petroleum Development Oman – PDO, i Muscat i Omanbukten ligger utanför Hormuzsundet. Andra faktorer som ökande långsiktiga produktionsnivåer och investeringar samt kvaliteten på råoljan, hjälpte vågskålen att väga över till förmån för att priset på Oman Crude Oil skulle komma att används som riktmärke.

Dubai Mercantile Exchange

Dubai Mercantile Exchange är belägen i Dubai International Financial Center, landets finansiella frizon, och regleras av Dubai Financial Services Authority. Amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) utfärdade en ”No Action Letter” i 2007 vilket gör att kunder som är domicila i USA kan handla de terminskontrakt som finns listade på DME. Utöver USA har DME har fått godkännande i ytterligare 23 länder.

Karta var Dubai liggerBörsen startades ursprungligen 2005, då Tatweer och NYMEX undertecknade ett samarbetsavtal för att lansera en råvarubörs i Mellanöstern. Året därpå meddelade MOG, ministeriet för olja och gas i Oman att det officiella försäljningspriset på den omanska råoljan (OSP) som exporteras via Petroleum Development Oman skulle prissättas efter de terminskontrakt på Oman Crude Oil som handlades på Dubai Mercantile Exchange.

Under 2008 skedde två större saker som förändrade ägarstrukturen i Dubai Mercantile Exchange, dels blev en rad energiföretag och internationella finansiella institutioner som Concord Energy, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Shell och Vitol delägare, dels förvärvades NYMEX av CME Group som bland annat driver Chicago Mercatile Exchange och Chicago Board of Trade.

CMEs förvärv av NYMEX gav en kraftig ökning av handeln i terminskontrakt. Fram till dess hade DME-kontrakten handlats på DME Direct, en elektronisk plattform designad av NYMEX speciellt för DME. Efter förvärvet migrerades handeln 2009 till CME Globex CMEs elektroniska handelsplattform, vilket har gjort att tillgängligheten för finansiella aktörer världen över har ökat vilket gjort att handeln har blivit betydligt större eftersom det nu är möjligt att handla alla de tre stora råoljorna, WTI, Brent och DME Oman på samma elektroniska plattform.

Ett annat lyft för Dubai Mercantile Exchange skedde 2009 när Dubai Department of Petroleum frågor (DPA) tillkännagav att departementet bytte sin prissättningspolitik och att den olja som landet sålde skulle baseras på terminspriset på DME enligt formeln.

OSPᴍ = DME Oman (ᴍ-2) ± differential

Handeln i terminskontrakt

DMEs flaggskeppskontrakt är terminskontraktet på Oman Crude Oil (OQD) som sedan det lanserades den 1 juli 2007 kommit att bli det största kontraktet på fysiskt levererad råolja i regionen. Den fysiska avvecklingen av kontraktet ger det en unik aspekt där leveransen sker två månader framåt. Det betyder att marskontraktet är frontmånaden under januarihandeln.

Antal fat olja som omsätts på Dubai Mercantile Exchange

* Börsen öppnades den 1 juni 2007. 1.000 fat = 1 handelspost.

Under 2010 gick mer än 144 miljoner fat till leverans och i dag bedriver mer än 50 företag handel på börsen, vilket har gjort att Oman Crude Oil (OQD) har tagit på sig rollen som riktmärke för prissättningen av olja öster om Suez.

Genom införandet av terminskontrakt på råolja från Oman skapade Dubai Mercantile Exchange en helt ny benchmark. I videon ovan förklarar DME:s VD Christopher Fix hur det gick till.

Nyheter

Outokumpu vill stärka leveranskedjan för hållbart nickel genom att förvärva andel i FPX Nickel

Publicerat

den

Nickelfyndighet

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter möjligheter för att ytterligare minska utsläppen från sitt rostfria stål. Utöver att titta på vår egen produktionsverksamhet, försöker Outokumpu också stärka sin leveranskedja av hållbara råvaror för framtiden. Därför har bolaget idag tecknat ett avtal om att bli delägare i det kanadensiska bolaget, FPX Nickel, som den enda tillverkaren av rostfritt stål, med en ägarandel på 9,9 %. Koldioxidavtrycket för FPX Nickel-produkten beräknas vara bland de lägsta 10 % inom nickelindustrin och den är lätt att använda inom den rostfria stålindustrin, vilket gör den väl lämpad för Outokumpus tillverkning av rostfritt stål.

Med bas i Vancouver, Kanada, äger och utvecklar gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel nickelfyndigheten Baptiste i Decar Nickel District i centrala British Columbia. Den nuvarande uppskattningen är att nickelproduktionen skulle kunna inledas i slutet av det här årtiondet. Outokumpu kommer att investera 11 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu en rätt till andel av FPX Nickels framtida produktion.

Nicklet som finns i Baptiste-fyndigheten är i form av en naturligt förekommande nickel-järnlegering som kallas awaruite, som kommer att generera en ny ferronickelprodukt. Med tanke på dess ferromagnetiska egenskaper kan denna legering återvinnas till en högvärdig ferronickelprodukt med hjälp av en enkel process av magnetisk separation och flotation, vilket innebär vissa kostnads- och hållbarhetsfördelar i jämförelse med de traditionella smältugnstekniker som används för att producera ferronickel. Dessutom kommer närheten för Baptistefyndigheten till det kanadensiska vattenkraftsnätet att hjälpa FPX att uppnå nickelproduktion med något av den lägsta kolintensiteten inom den globala nickelindustrin.

”Vårt partnerskap med Outokumpu är ett bevis på Baptistes potential att producera en premium nickelprodukt som inte behöver mellansmältningsstadiet och därmed bli ett mycket eftertraktat råmaterial för ansvarsfull produktion av koldioxidsnåla färdiga produkter på flera konsument- och industrimarknader, inklusive rostfritt stål. FPX är glada över att vara Outokumpus föredragna partner då de försöker säkra de hållbara nickelmaterial med lång livslängd som bäst passar deras strategiska mål”, kommenterar Martin Turenne, FPX:s VD och koncernchef.

”Koldioxidavtrycket för Outokumpus rostfria stål är redan det lägsta i världen, men vi vill minska koldioxidutsläppen ytterligare i vår produkt. Detta kräver också en minskning av utsläppen från vår försörjningskedja. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att stärka hållbarheten i hela leverantörskedjan – inklusive miljömässiga, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Det nickel som finns i fyndigheten som utvecklats av FPX Nickel i Kanada har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Därför är vi glada över att vara en del av detta utvecklingsprojekt som aktieägare, vilket, när det väl förverkligats, skulle innebära en utmärkt lågemissionskälla för nickel och i en sammansättning som passar vår egen produktion, säger Marc-Simon Schaar, chef för Raw Material Sourcing på Outokumpu.

Förstsätt läsa

Nyheter

Så ser planen ut för ny kärnkraft i Sverige enligt Vattenfall

Publicerat

den

Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall, gästar Rejlers Play och svarar på frågor om hur planen för ny kärnkraft i Sverige ser ut från Vattensfalls synvinkel. Desirée leder en förstudie om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer (SMR) i Sverige som ska vara klar vid årsskiftet.

Förstsätt läsa

Nyheter

Citi ser silver handlas till 30 dollar inom sex till tolv månader

Publicerat

den

Silvermynt

Silverpriset kan nå 30 dollar per troy ounce under de kommande sex månaderna till ett år, med ett nära förestående stöd från köpare som ser värdet på metallen efter dess skarpaste prisfall på en månad sedan februari, säger Citigroup.

”Vi tror att den senaste tidens svaga priser erbjuder en stark köpmöjlighet, vilket upprepar vår prognos på 30 dollar per troy ounce silver under de kommande 6-12 månaderna när tillväxten i USA rullar över, även om tillväxten på tillväxtmarknaderna stagnerar”, sa Citis analytiker.

”Vi förväntar oss att silver kommer att stiga i väntan på fallet i amerikanska räntor och realräntorna som sannolikt kommer att följa med en förväntad omsvängning av USA:s tillväxt under Q4’22 eller början av 2024” sa Citis analytiker. ”Detta borde tynga dollarn, och Citi-ekonomerna förväntar sig att amerikanska räntor och dollarn kommer att försvagas ytterligare (DXY till 96).”

Med vissa marknadsspelare som tror att Federal Reserve kommer att sänka räntorna redan i september, trots att centralbankens mer hökaktiga tjänstemän förespråkar en stramare penningpolitik under överskådlig framtid, ser silver fundamentalt ut att vara redo för en bättre utveckling, sa Citis analytiker.

”Allt detta borde understödja ETFers efterfrågan på silver” sade analytikerna och hänvisade till börshandlade produkter kopplade till råvaran. ”Svagare konkurrens om investeringskapital från andra tillgångsklasser borde också stödja silverprissättningen eftersom marknaderna i allt högre grad prissätter recessionsrisker i USA.”

Kina kan komma att öka efterfrågan under det 2023

Citis analytiker tror också på en potentiell silverefterfrågan från Kina från andra halvåret i år. ”Våra ekonomer förväntar sig att Kina kommer att fortsätta att gradvis återhämta sig och varje associerad återhämtning i EM-tillväxtsentimentet kan vara en stegvis medvind för silver – Tillväxtmarknadernas efterfrågan på silver har varit svag med Kina och Indiens lagernedgång. Vi förväntar oss att Kinas efterfrågan kan återhämta sig under 2H 23 efter ytterligare lättnader från PBoC.”

”Kinas tröga ekonomiska återhämtning har drabbat efterfrågan på silver, med lokala premier som föll till 0,3 procent i april. Ytterligare lättnader för att stärka Kinas ekonomi kan leda till en starkare efterfrågan på silver under 2H’23.”

Indien var en annan lovande marknad, sa Citi-analysen. ”Indien är en priskänslig marknad som kan fortsätta att minska sina lager med högre priser under 2023” sa analytikerna.

Förstsätt läsa

Populära