Dannemora Mineral genomsöker Uppland efter brytvärda fyndigheter

Dannemora Mineral - GruvbolagDannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har bolaget för avsikt att genomföra prospektering efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av två helägda dotterbolag. Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs samt Dannemora Förvaltnings AB som förvaltar koncernens fastigheter och markområden i Dannemora. Prospekteringsverksamheten bedrivs sedan 1 januari 2009 som en egen avdelning i Dannemora Magnetit AB.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den planerade brytningen av dessa.

Dannemora Minerals aktie serie B är noterad på First North i Stockholm sedan maj 2007 och på Oslo Axess sedan juni 2010.

Dannemora Mineral deltog på Avanzadagen i Stockholm i november 2011. Presentationen filmades och kan ses här på Råvarumarknaden.se.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top