Följ oss

Nyheter

Comex stoppade guldhandeln

Publicerat

den

Guldhandel, mynt och online

Guldhandel, mynt och onlineUnder torsdagen upphörde handeln med guld på råvarubörsen COMEX i New York. Börsen valde att stoppa handeln med decemberkontrakten under cirka 20 sekunder klockan 02:54 på grund av prisfall.

Data från Bloomberg visar på att decemberkontraktet i guld föll med nästan 12 USD per troy ounce innan handeln avbröts. Det var den så kallade Stop Logic Halt, ett system som råvarubörsen har utformat för att för förhindra överdrivna kursrörelser, som stoppade handeln i guld. Comex har valt att inte kommentera storleken på den prisrörelse på det kontrakt som ledde till handelsstoppet. En talesman från Comex säger att stopp loss-funktioner inträffar på alla marknader världen över vid olika tillfällen, och att det till och med kan förekomma flera gånger under samma handelsdag. Stop loss-funktionen skapar tillfälliga avbrott i handeln vilket ger marknadsaktörerna möjlighet att tillhandahålla ytterligare likviditet så att korrekta priser kan återupprättas och marknaden kan återfå sin jämvikt.

Under 2013 har guldkursen rasat cirka 19 procent som en följd av ett rally på aktiemarknaden och oro för att den amerikanska centralbanken FED skall upphöra med sina stimulansprogram, vilket har minskat efterfrågan på guld som en inflationshedge. I en undersökning som nyhetsbyrån Bloomberg nyligen gjorde framkom att marknadsaktörerna tror att FED kommer att minska sina månatliga obligationsköp med tio miljarder USD per månad från och med nästa veckas FOMC-möte. Under augusti steg guldpriset med drygt sex procent som en följd av oro för att USA skulle inleda en militär aktion mot Syrien.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära