dan-lindstrom-proxy-petroleum.png

15 minuter om oljemarknaden

Dan Lindström från Proxy Petroleum går tillsammans med Ara Mustafa igenom oljemarknaden. Först en genomgång med grafer av hur läget ser ut och vad vi kan vänta oss…