jonas-stenbeck-vattenfall.jpg

Kallare väder driver upp elpriset

Det är många faktorer som påverkar elpriset, allt från vädret till råvarupriser och valutor. Under vintern är temperaturen dock den faktor som påverkar priset mest. En…

koppar-cu.jpg

Tillväxtoro styr kopparpriset

Kopparpriset har stigit trots att råoljepriset sjunkigt, men hos vissa har det vuxit en oro att globala problem också kan dra ner industrimetallen, vilket dagens nedgång i…