Connect with us

Nyheter

Blandat marknadssentiment för stål i BRIC-länderna

Published

on

Stål tillverkas för en marknad med svagt sentiment

Stål tillverkas för en marknad med svagt sentimentDe genomsnittliga transaktionspriserna för alla åtta sorters kolstålformer ökade under januari 2013 i de så kallade BRIC-länderna.

Brasilien

Utsikterna för den brasilianska stålmarknaden var oförändrad under januari. Företagsklimatet väntas förbli stabilt under 2013, trots de pågående problemen med överkapacitet och flyktiga råvarukostnader.

Den globala tillgången på kokskol och järnmalm kommer sannolikt att förbli relativt stram. Instituto Aco Brasil (IABr) rapporterar att under 2012 uppgick produktionen av valsat stål till 26,2 miljoner ton, en ökning med nästan 4 procent jämfört med året innan.

Ryssland

Ryska ståltillverkare är splittrade kring tillväxtutsikterna för resten av 2013. Den underliggande efterfrågan på färdigt stål har inte motsvarat branschens prognoser – särskilt från byggföretagen och tillverkare av rör. Evraz planerar att slutföra ett förvärv om 800 miljoner USD av ett kokskolföretag, Raspadskaya, under det första kvartalet 2013.

Indien

Den indiska stålindustrin väntas fortsätta att öka kapaciteten för att möta landets växande inhemsk efterfrågan. Bureau of Indian Standards (BIS) kvalitetskontroller av valstråd och andra stålprodukter träder i kraft i mars 2013.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham) har varnat regeringen för att minska den 30 procentiga exporttullen på järnmalmsmaterial. Föreningen hävdar att landet inte är självförsörjande.

Kina

Kinesiska handlare förväntar sig att stålkonsumtionen kommer att förbättras efter det kinesiska nyårets helgdagar. Det är framförallt stöd av fasta order från bygg- och tillverkningsindustrin. Det är inte sannolikt att stålindustrins överkapacitetsproblem kommer att lösas under 2013, trots en förväntad fortsatt ökning av efterfrågan från slutanvändare och avveckling av föråldrad kapacitet.

China Iron & Steel Association (CISA) har rapporterat att den sammanlagda dagliga produktionen av råstål av de ledande fabrikerna under de första 10 dagarna i januari uppgick till 1.944.000 ton, en ökning med 2,3 procent jämfört med slutet av december.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära