Följ oss

Nyheter

Varför nådde järnmalmspriset den högsta nivån på sex månader?

Publicerat

den

Järnmalmsgruva

En av de viktigaste sektorerna på den australiensiska börsen är järnmalmsaktier. Dessa inkluderar namn som BHP Group, Fortescue Metals Group och Rio Tinto. Järnmalmspriset som har varit mycket volatilt under de senaste åren har stor inverkan på de stora bolagens värde. Det är framförallt den kinesiska efterfrågan som har påverkat järnmalmspriset.

Bortsett från de senaste veckorna har andra halvan av 2022 varit en period av svaghet för järn då den kinesiska ekonomin vacklade med covid-nedstängningar som begränsar aktiviteten inom den asiatiska jätten. De senaste veckorna har dock varit bra för råvaran.

Landet har hävt sina strikta covid-regler och uppmuntrat sina medborgare att anpassa sig till de olika covid-varianterna. En analytiker från Commonwealth Bank of Australias gruv- och energiteam Vivek Dhar är optimistisk om utsikterna för stål, rapporterar Australian Financial Review. Han förutspår att kinesiska beslutsfattare officiellt kommer att gå över till att ”leva med covid” vid Kinas policymöte nästa år i mars.

Dhar sa att Commonwealth Bank förväntar sig att Kinas infrastruktursektor kommer att ”driva efterfrågan på stål avsevärt”. Men i detta skede är det”oklart om beslutsfattare kommer att tolerera en ökning av stålproduktionen för att möta en starkare efterfrågan givet nuvarande politiska restriktioner för legeringen”.

Bloomberg rapporterade också att Kina har antytt mer fastighetsstöd. Det rapporterar Kinas vice premiärminister Liu som säger att fastighetssektorn är en ”pelare” i ekonomin och att nya åtgärder övervägs för att förbättra branschens finansiella ställning och öka förtroendet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära