Varför faller guldpriset?

Guldtacka på guldmyntDe placerare som föredrar guld, så kallade ”gold bugs”, är inte ensamma om att vara oförstående till att guldpriset utvecklats så pass dåligt under 2015. Under året har den gula ädelmetallen backat med nästan tre procent trots att guld normalt är att betrakta som en ”safe haven” i tider av oro. Det finns inte heller några indikationer på att vi kommer att få se guldkursen utvecklas bättre inom den närmaste framtiden. Så varför faller guldpriset?

Under de senaste åren har vi sett flera globala händelser som normalt borde ha bidragit till ett stigande guldpris. Det förefaller emellertid som guldmarknaden har förkastat alla dessa händelser, inklusive krisen i Grekland, och ser dem som obetydliga. Det gör att guldhandlarna ställer sig frågan vad det är som kommer att krävas för att vi skall få se en uppgång i guldkursen.

Orsaker till att guldkursen inte stiger

Det finns en rad olika faktorer som har bidragit till den dåliga utvecklingen av guldpriset.

Krisen i Grekland är en icke-händelse på guldmarknaden. Kaos och global oro får vanligen guldhandlarna att reagera, men marknaden är inte på humör att agera på ännu en händelse i en evig grekisk kris. Guldmarknaden har sannolikt redan prissatt olika alternativa utfall i den grekiska krisen, och det kommer inte att leda till några större avbrott i utvecklingen på de finansiella marknaderna. Detta är på sätt och vis goda nyheter för världsekonomin.

Den grekiska regeringen behöver ytterligare 50 miljarder euro från sina långivare under de närmaste åren för att kunna behålla sitt medlemskap i den europeiska unionen. I utbyte mot detta har den Tsipras-ledda regeringen erbjudit sig att genomföra en rad smärtsamma nedskärningar och skattehöjningar som vida överstiger tidigare åtaganden från Grekland.

Hotet om en kommande räntehöjning från FED. Janet Yellen, ordförande i den amerikanska centralbankskommitten FED, kommunicerade nyligen att marknaderna bör förbereda sig på en räntehöjning under den senare delen av 2015. Finansmarknaderna har tidigare förväntat sig att detta skulle ske i samband med räntemötet i juni, något som senare kom att ändras till räntemötet i september. Nu verkar det således som om det inte kommer att ske i september heller.

Investerarna är emellertid på det klara med att en amerikansk räntehöjning kommer att ske, förr eller senare. När detta sker kommer vi att få se hur placerarna viktar om till dollarn, något som bland annat kommer att ske på bekostnad av guldet. Dollarn kommer då att överta guldets roll som en safe haven.

Aktier har blivit allt mer attraktiva. Det råder ingen tvekan om att de globala finansmarknaderna befinner sig i ett tillstånd där aktier som investeringskategori betraktas som mer lovande än för bara några år sedan. Det går också att se det som att investerarna är mindre rädda för att ta risker. När Nasdaq stigit med cirka fem procent, DAX med mer än tio procent och Hang Seng med cirka fyra procent i år är investerarna mer intresserade av att köpa aktier billigt när aktiekurserna faller än av att köpa en ”ointressant metall” som guld.

Kina. Alltfler röster höjs för att situationen i Kina är en överreaktion. Många investerare har förväntat sig en avmattning i Kina, en av världens största ekonomier, vilket de trott skulle leda till ett ökat intresse för guld. Vi ser istället hur guldkursen inte har reagerat på situationen i Kina, något som tyder på att situationen i Asiens största ekonomi inte är så akut som befarat.

Den senaste tidens kursfall på de kinesiska aktiemarknaderna ansågs av många vara en signal till bättre tider för guldet. Det visade sig istället vara det omvända. Enligt en artikel som nyligen publicerades i Wall Street Journal har många kinesiska investerare sålt av sitt guld för att istället öka likviditeten i efterdyningarna av den kinesiska börskraschen.

Lägre oljepriser. Oljan handlas i dag till ungefär hälften av vad råvaran handlas till under det första halvåret och det finns förväntningar om att oljepriset kommer att förbli lågt under resten av 2015 och en bra bit in på 2016.

IEA, den internationella energimyndigheten, anser att de lägre oljepriserna är ett tecken på att det finns ett massivt överutbud av olja globalt. Enligt IEA måste priserna falla ytterligare för att överutbudet inte längre skall vara lönsamt att producera. Innan dess anser inte IEA att det finns anledning att förvänta sig stigande oljepriser.

Aktiemarknaden. Enligt de senaste uppgifterna från US CFTC har förvaltarna minskat sina långa positioner. Enligt de data som US CFTC har publicerat har de långa positionerna på terminsmarknaden minskat med 8 procent, medan de korta positionerna har ökat med 17 procent under den vecka som slutade den 30 juni 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top