Varför en investering i koppar är en satsning på infrastruktur

Att USAs infrastruktur är i behov av reparation och uppgradering var nog den enda större politiska fråga som Clinton och Trump var överens om. Många bedömare anser att breddande och omasfaltering av vägar, expansion av motorvägar och en utbyggnad av järnvägar och hamnar men också en utbyggnad av de digitala motorvägarna kommer att underlätta för affärslivet, vilket skulle kunna gynna BNP-tillväxten.

Sedan valet har marknaderna belönats med investeringar som förväntas dra nytta av Trumps förslag att spendera 1 000 miljarder dollar på att återuppbygga och utvidga USA:s åldrande infrastruktur.

Hur har basmetallerna utvecklats sedan det amerikanska presidentvalet?

Basmetaller har varit vinnare sedan det amerikanska presidentvalet, och fem av de sex stora basmetallerna har gett en positiv avkastning trots en stigande avkastning på de tioåriga statsobligationerna och en förstärkning av dollarn, som tenderar att ha en negativ inverkan på råvaror. Vissa bedömare har varit förvånade över att kopparpriset har varit den basmetall som har utvecklats bäst av basmetallerna, över sju procents värdeökning sedan den 8 november 2016. Samtidigt börjar kopparpriset närma sig 16-månadershögsta och i skrivande stund ser vi hur den öppna balansen i kopparterminer närmar sig sin högsta nivå någonsin.

Basmetallers utveckling

Varför har koppar utvecklats bättre än andra basmetaller?

Koppar används vanligen i elektriska ledningar. Därför är efterfrågan på koppar är nära förbunden med tillväxten i tunga maskiner, sällanköpsvaror, elnät och telekommunikationer . Det är inte känt hur Trumps statligt stöd för ny infrastruktur kommer att se ut, men koppar kommer att beröras indirekt av många av dessa förbättringar:

  1. Att bygga nya broar, vägar och hamnar kräver stora maskiner.
  2. Dessa nya projekt kommer sannolikt att locka till sig investeringar i nya bilar, lastbilar, tåg, lastfartyg och flygplan, som i hög utsträckning använder koppar.

Slutsats

Medan handlarna på råvarumarknaderna väntar på mer specifika signaler om hur Trumps infrastrukturplan kommer att se ut – i synnerhet, hur mycket pengar och hur dessa kommer att spenderas – så framstår koppar som en av de råvaror som potentiellt gynnas av större infrastrukturinvesteringar anser analytiker, men denna politik måste slutligen förverkligas för att vi skall kunna se en störra uppgång i kopparpriset.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top