Följ oss

Nyheter

Vad man kan använda ädelmetallen rodium till

Publicerat

den

Ädelmetallen rodium i olika fomer

Rodium är ett sällsynt och värdefullt grundämne som tillhör platinametallerna i periodiska systemet. Det har en silvervit färg, en hög reflektivitet för ljus och en hög motståndskraft mot korrosion och oxidation. Rodium har flera användningsområden inom industri, medicin och smycken, tack vare dess unika egenskaper.

Rodium som legeringsämne

Rodium används ofta som ett legeringsämne för att hårdna och förbättra korrosionsbeständigheten hos andra metaller, särskilt platina och palladium. Dessa legeringar är mycket hållbara och tål höga temperaturer bättre än ren platina. De används till exempel för att göra ugnsskålar, tändstiftselektroder och katalysatorer i mycket heta kemiska miljöer (inklusive bilars avgasreningssystem).

Rodium kan också bilda en termoelement med platina, som är utmärkt för att mäta höga temperaturer i en oxiderande atmosfär. Den internationella temperaturskalan är definierad över intervallet från 660° till 1 063° av den elektromotoriska kraften hos detta termoelement.

Rodium som ytbeläggning

Rodium används också för att producera reflekterande ytor för optiska instrument, eftersom det har en hög ljusreflektion och inte missfärgas eller mattas av luften vid rumstemperatur. Rodium elektropläteras ofta på metallföremål och poleras för att ge permanenta, attraktiva ytor för smycken och andra dekorativa artiklar. Rodiumbelagda smycken har en vitare glans än platina eller silver och är mer motståndskraftiga mot repor och fläckar.

Rodium som katalysator

Rodium är ett av de mest effektiva katalytiska elementen, vilket innebär att det kan påskynda kemiska reaktioner utan att självt förbrukas. Det främsta användningsområdet för rodium som katalysator är i katalytiska avgasreningssystem för bilar, där rodium – ofta tillsammans med palladium och/eller platina – minskar kväveoxiden i avgaserna. Detta bidrar till att minska luftföroreningar och växthusgaser från fordonsutsläpp.

Rodium används också som katalysator i den industriella tillverkningen av salpetersyra, där gasvävskatalysatorer av rodium-platinalegeringar används eftersom de kan motstå lågtemperaturen när ammoniak bränns till kväveoxid. Salpetersyra är en viktig råvara för gödningsmedel, sprängämnen och andra kemikalier.

Rodium som röntgenkälla

Rodium har också medicinska tillämpningar, särskilt inom mammografi. Rodium används för att producera karakteristiska röntgenstrålar i mammografisystem, vilket ger bättre bildkontrast och upplösning än andra metaller. Rodium kan också användas som ett radioaktivt spårämne för att studera kemiska processer i kroppen.

Sammanfattning

Rodium är ett mångsidigt grundämne som har flera fördelar inom olika områden. Det är ett hårt, korrosionsbeständigt och reflekterande metall som kan legeras med andra metaller, belägga ytor, katalysera reaktioner och generera röntgenstrålar. Rodium är dock också ett mycket sällsynt och dyrt ämne, vilket begränsar dess tillgänglighet och användning. Därför är det viktigt att utveckla effektiva metoder för att utvinna, återvinna och ersätta rodium i framtiden.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära