Uranpriset stiger när Japan godkänner återöppnandet av kärnkraftverk

Aktier med koppling till uranutvinning, och de börshandlade fonderna som replikerar utvecklingen av dessa aktier, steg efter det att de japanska myndigheterna lyft det sista hindret för att återöppna de kärnkraftsreaktorer som stängdes ned 2011 efter katastrofen i Fukushima.

Kärnkraft i legoGlobal X Uranium ETF (NYSEArca: URA), som replikerar kursutvecklingen av de företag som utvinner uran, har stigit och testar nu sitt 200 dagars glidande medelvärde. Detta är en direkt effekt av att uranföretagen stiger, något som i sin tur är hänförligt till att tingsrätten i Kagoshima förkastade de juridiska försöken att blockera återöppnandet av kärnkraftverket Sendai. Denna anläggning kommer att vara det första av de japanska kärnkraftverken som öppnas efter den avstängning som följde av den förödande jordbävningen och efterföljande katastrofen i Fukushima. Reaktorerna kan med största sannolikhet påbörja sin verksamhet redan i juni i år.

Som svar på detta utfall har anti-kärnkraftsaktivister aggressivt framställt krav i domstolen i syfte att blockera återöppnandet av dessa kärnkraftverk. Den japanska premiärministern Shinzo Abe, som är en hängiven kärnkraftsförespråkare argumenterar för atomkraften som stod för nästan en tredjedel av Japans elproduktion innan Fukushima, eftersom detta gör det möjligt för Japan att minska sitt beroende av dyra fossila bränslen. Uppgifter från de japanska tullmyndigheterna visar att Japans import av flytande naturgas, så kallad LNG, slog rekord för den tolvmånadersperiod som slutade den 31 mars 2015. Den japanska importen av flytande naturgas kom att uppgå till motsvarande 65 miljarder USD.

Med återstarten av den japanska kärnkraftsindustrin förväntas efterfrågan på uran att stiga. Enligt World Nuclear Association förväntas nästan 40 kärnkraftverk öppnas globalt under de kommande tre åren. I framförallt Asien väntas ytterligare kärnkraftverk öppnas efter detta.

För närvarande är priset på de företag som utvinner uran lågt, och speglar inte den potentiella ökningen av efterfrågan framöver enligt många analytiker. Det kommer att bli ytterligare efterfrågan när de japanska kärnreaktorerna börjar producera igen och Kina slutför sina nya anläggningar tror många i branschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top