Tuffare tider för kinesiska råvarubolag

Det är tuffa tider för nästan alla råvarubolag i världen. Sedan toppen kring 2007/2008 har nästan alla råvarupriser rasat kraftigt, om än i lite olika takt. Vi presenterar inga slutsatser av nedanstående två grafer, sammanställda av banken Macquarie, annat än att det inte ser hälsosamt ut.  Den kinesiska staten har hittills stöttat i princip alla företag och banker, så vanliga ekonomiska utfall behöver inte ske, men någonstans går gissningsvis även den kinesiska statens gräns.

X-axeln visar de kumulativa skulderna hos kinesiska råvarubolag. Y-axeln visar hur stor del av bolagets operationella rörelsevinst som går åt till att betala räntor på lån, där den horisontella linjen markerar 100 %. Den första grafen nedan visar hur det såg ut år 2007.

Skulder och räntor hos kinesiska råvarubolag

Tittar vi sedan på hur det såg ut år 2014 så ser vi att situationen är helt annorlunda. På sju år har den totala stocken av lån gått upp med 300 %, och hälften av företagen har räntebetalningar på sina lån som är dubbelt så höga som den operationella vinsten.

Skulder och räntor hos råvarubolag i Kina

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top